Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

Rent a car senedi ile icra takibi-Acil

Yanıt
Old 03-01-2011, 16:17   #1
gençhukukçu54

 
Varsayılan Rent a car senedi ile icra takibi-Acil

Müvekkil rent a car şirketinden araç kiralıyor, sözleşme imzalıyor ve teminat amaçlı olarak boş senet imzalatılıyor müvekkile. Daha sonra rent a car firması senedi 05.01.2009 tanzim 30.01.2010 vade tarihli ve 80.000TL bedelli olarak işleme koyuyor. Ödeme emri bugün tebliğ edilmiş müvekkile (03.01.2011)

Vadenin yıl hanesi 2001 iken düzeltme yapılıp 2010 yapılmış.
Senet metnindeki "bedeli malen ahzolunmuştur" kısmında "malen" kelimesinin üstünü keçeli kalem ile tamamen okunamayacak şekilde çizmizler.
müvekkilin elinde araç kiralama sözleşmesinin suret veya fotokopisi yok.
Senet ilgili şirketin matbu senedi ve ciro yok senette. (yanılmıyorsam şahsi def'ilerin ileri sürülebilmesine olanak sağlıyor bu)

Konu özetle bu şekilde; sormak istediğim husus şu;
bu durumda nasıl bir yol çizmek gerekir? İcra mahkemesine borca itiraz etmek mi yoksa asliye hukuk mahkemesinde menfi tespit davası açmak mı daha doğru olur, ve bir de ispat konusu var, yazılı delil olarak karşı tarafın ticari defter incelemesini talep etsek veya rent a car firmalarının sürekli böyle çalıştığını belirtip bilirkişi incelemesi istesek bir netice alabilir miyiz?

Şimdiden yardımlarınız için çok teşekkürler.Saygılarımla
Old 03-01-2011, 16:47   #2
y.can_hukuk

 
Varsayılan rent a car

icra hukuk mahkemelerinde dava açar iseniz muhtemelen teminat yatırmanızı isteyeceklerdir. bu nedenle tespit davası açmanız siz ve müvekkiliniz açısından daha iyi olabilir. senedin malen yazılmış ve üstü karalanmışsa adli tıpta yapılan incelemede bu husus ortaya çıkaracaktır. malen kayıtlı ise mal karşılığı bu senet verilmiş demektir. bu nedenle mal kaydı defterle mümkün olduğundan bu konuda bir netice elde edebilirsiniz... saygılarımla
Old 03-01-2011, 18:04   #3
Levent Cirit

 
Varsayılan

Menfi tespit davası açmanızı öneririm. Senetler sebepten mücerret olduğundan Rent A Car firması "Biz kendisine elden borç vermiştik" diyebilir. Bu durumda eğer karşı taraf, tüzelkişiliği olan bir şirket ise defterlerinde bu transferin işli olması gerekir. Yok gerçek kişi ise bu durumda tacir de olmayabilir ve defterlerinde böyle bir kayıt da bulunmayabilir. Bu durumda işiniz bir miktar zorlaşabilir...
Old 14-01-2014, 08:28   #4
AV.SÜMEYRA ÜNLÜ ÇELİK

 
Varsayılan rent a car senedinin icraya konması

Bir müvekkilimin de aynı şekilde bir olayla karşılaştı. Rent a car senedini daha sonradan takibe koymuşlar. Asliye hukuk mahkmesinde menfi tespit davası açtım. Ancak asliye hukuk görevsizlik verdi. Aradaki ilişki senedin icraya konması da olsa araç kirası ilişkisidir dedi. Şimdi Sulh hukukta açacağım. Ancak çok umudum yok. Rent a car senedi 1900 tl olarak takibe koymuş. Senedin ön yüzünde alt tarafta özel olarak bastırılmış "Not:Günlük kullanım sınırı 300 km dir." diye bir ibare de bulunmakta. aslında bu ibarenin senedin sıhhat şartını etkilediğini düşünüyorum. Ayrıca yeni HMK da senetle ispat zorunluluğu 2500 TL olarak belirlendi.Buradan gidebilirmiyim bilmiyorum.
Ayrıca aynı olayla ilgili suç duyurusunda da bulunduk. Ancak savcı kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi.
Old 07-03-2017, 13:06   #5
yuksekkaya

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan AV.SÜMEYRA ÜNLÜ ÇELİK
Bir müvekkilimin de aynı şekilde bir olayla karşılaştı. Rent a car senedini daha sonradan takibe koymuşlar. Asliye hukuk mahkmesinde menfi tespit davası açtım. Ancak asliye hukuk görevsizlik verdi. Aradaki ilişki senedin icraya konması da olsa araç kirası ilişkisidir dedi. Şimdi Sulh hukukta açacağım. Ancak çok umudum yok. Rent a car senedi 1900 tl olarak takibe koymuş. Senedin ön yüzünde alt tarafta özel olarak bastırılmış "Not:Günlük kullanım sınırı 300 km dir." diye bir ibare de bulunmakta. aslında bu ibarenin senedin sıhhat şartını etkilediğini düşünüyorum. Ayrıca yeni HMK da senetle ispat zorunluluğu 2500 TL olarak belirlendi.Buradan gidebilirmiyim bilmiyorum.
Ayrıca aynı olayla ilgili suç duyurusunda da bulunduk. Ancak savcı kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi.

Sayın SÜMEYRA ÜNLÜ ÇELİK,
Benzer bir durum bizim de bir müvekkilimiz açısından geçerli. İlk başta davayı Asliye Hukuk Mahkemesi'nde mi, Tüketici Mahkemesi'nde mi açalım diye düşünürken, yaptığım incelemede Sulh Hukuk Mahlemesi daha ön plana çıktı. Yargıtay'ın yakın bir zamanda verdiği bir karar da bu yönde. Sizin SHM'de açmayı planladığınız dava ne oldu? Bilgi verebilir misiniz?6. Hukuk Dairesi 2014/6679 E. , 2015/2069 K.

OTOMOBİL KİRALANMASI SEBEBİYLE VERİLEN BONO
MENFİ TESBİT DAVASI
'RENT A CAR' SÖZLEŞMESİNDE VERİLEN BONO SEBEBİYLE MENFİ TESBİT DAVASI
HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU (HMK) (6100) Madde 4

"İçtihat Metni"


Mahalli mahkemesinden verilmiş bulunan yukarıda tarih ve numarası yazılı menfi tespit davasına dair karar, davacı tarafından süresi içinde temyiz edilmiş olmakla, dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği görüşülüp düşünüldü.


Dava, kambiyo senetlerine özgü icra takibinden sonra açılan borçlu olmadığının tespiti istemine ilişkindir. Mahkemece, davanın reddine karar verilmiş, karar davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.


01.10.2011 tarihinde yürürlüğe giren 6100 Sayılı HMK'nun Sulh Hukuk mahkemelerinin görevini düzenleyen 4. maddesinin 1 / a bendi gereğince kiralanan taşınmazların İcra ve İflas Kanunu'na göre ilamsız icra yolu ile tahliyesine ilişkin hükümler ayrık olmak üzere, kira ilişkisinden doğan alacak davaları da dahil tüm uyuşmazlıkları konu alan davalar ile bu davalara karşı açılan davalar sulh hukuk mahkemesinin görevine girmektedir. Mülga 1086 Sayılı HMUK'dan farklı olarak bu düzenlemede miktar ayırımı yapılmaksızın tahliye, alacak, tazminat, kiracılık sıfatının tespiti gibi tüm kira ilişkisinden kaynaklanan uyuşmazlıkların çözüm yeri sulh hukuk mahkemesi olarak gösterilmiştir.


Davalı alacaklı, 06.03.2013 tarihinde davacı borçlu tarafından keşide edilen 5.000,00 TL bedelli bonoya dayanarak icra takibi başlatmıştır. Davacı borçlu “rent a car” işletmeciliği yapan davalıdan 07.03.2013 tarihinde bir günlüğüne araç kiraladığını, takip dayanağı bononun sonradan davalı alacaklı tarafından doldurularak icra takibine konulduğunu, anılan bonoda kayıtsız ve şartsız bir ödeme vaadi bulunmadığını belirterek borçlu olmadığının tespitine karar verilmesini istemiştir. Davalı alacaklı ise icra takibi konusu bononun tüm şekli unsurları taşıdığını belirterek davanın reddini savunmuştur. Bu durumda taraflar arasındaki uyuşmazlığın kira ilişkisine dayandığının kabulü gerekir. Davanın, 6100 Sayılı HMK'nun yürürlüğe girmesinden sonra 08.05.2013 tarihinde Asliye Hukuk mahkemesinde açıldığı anlaşılmıştır. Görev kamu düzenine ilişkin olup bu hususun yargılamanın her aşamasında re'sen gözetilmesi gerekir. Dairemizce benimsenen Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun 19.11.2003 tarih 2003/3-737 esas 2003/700 karar sayılı ilamı da nazara alınarak mahkemece dava dilekçesinin görev yönünden ret edilerek görevsizlik kararı ile dosyayı görevli Sulh Hukuk Mahkemesine göndermesi gerekirken, işin esasının incelenerek yazılı şekilde karar verilmesi doğru görülmediğinden hükmün bozulması gerekmiştir.


SONUÇ:
Yukarıda açıklanan nedenlerle temyiz itirazlarının kabulü ile 6100 sayılı HMK.ya 6217 Sayılı Kanunla eklenen geçici 3.madde hükmü gözetilerek HUMK.nın 428.maddesi uyarınca hükmün BOZULMASINA, bozma nedenine göre temyiz itirazlarının şimdilik incelenmesine yer olmadığına istek halinde peşin alınan temyiz harcının temyiz edene iadesine, 02.03.2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
icra takibi hakkında tedbir talebi çok acil faust Meslektaşların Soruları 2 15-11-2009 22:50
teminat senedi takibi-menfi tespit Av.Selim Demircan Medeni Usul, İcra ve İflas Hukuku Çalışma Grubu 3 18-07-2009 20:33
kambiyo senedi takibi-ticari defter mevzu hukuk Meslektaşların Soruları 2 05-04-2007 12:22
kambiyo senedi takibi mevzu hukuk Meslektaşların Soruları 2 19-03-2007 11:08


THS Sunucusu bu sayfayı 0,06554508 saniyede 14 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.