Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

Trafik Kazasında Ölen Evlatlık/ Maddi Ve Manevi Tazminat İstemleri

Yanıt
Old 10-05-2007, 14:05   #1
sarissa

 
Varsayılan Trafik Kazasında Ölen Evlatlık/ Maddi Ve Manevi Tazminat İstemleri

sayın meslektaşlarım...
mevekkilin oğlu (aslen gerçek oğlu olmaytıp 2,5 yaşında evlat edinmişlerdir.)6 ay önce trafik kazasında ölmüştür. Adli tıp raporuna göre şöför asli kusurlu maktul tali kusurlu bulunmuştur. Müvekkil bu güne kadar sigortadan ödeme gelir diye beklemiş ama sigorta ödeme yapmayacağını bildirmiştir. maktul asgari ücretle çalışmakta idi. müvekkil emekli olup eşi çalışmamaktadır. sigorta sadece maktulün eşine ödeme yapmayı kabul etmiştir. sorularım şunlar:
1- evlatlık olsa bile ölen maktul için maddi manevi tazminat davası açılabilir mi
2- Müvekkil emeklidir ama eşi ev hanımıdır. maktul ve maktulun eşi ile aynı evde kalmakta idiler. Her ikisi için de destekten yoksun kalma tazminatıisteyebilir miyiz.
3-kaza yapan halk ötobüsünün maliki şöför ve bir kadındır. her ikisine aynı anda dava açabilirmiyim?
3-sigorta şirketini 3. davalı olarak gösterebilir miyim sizce kazanma olasılığımız nedir.
4-teşekkürler...
Old 10-05-2007, 14:37   #2
Av.Gülden Demet Gürcan

 
Varsayılan

1-Evlatlık için de maddi ve manevi taminat isteminde bulunulacağına ilişkin yargıtay kararları mevcuttur.Burada, yargıtay'ın aradağı husus sağlığında anne babaya fiilen destek olup olmadığıdır.Destek olduğu ispat edilirse, mahkemenin de maddi tazminata hükmetmesi gerekecektir.Manevi tazminat yönünden ise hiçbir sorun yoktur.Evlat kaybından doğan manevi taminat isteminizi yapabilirsiniz.
2-Yukarıda bahsettiğim gibi sağlığında destek olduğunu ispat ederseniz hem anne hem baba için maddi tazminat isteyebilirsiniz.Tabi burada baba emekli maaşı aldğından dolayı ne kadar alabilir, bu da sizin ispatınıza bağlıdır.
Maktulün eşi için varsa çocuğu için destekten yoksun kalma tazminatı ve manevi tazminat tabi ki de isteyebilirsiniz.
3-Kaza yapan şoföre ve maliki eşine karşı birlikte davanızı açabilirsiniz.
4-Sigorta şirketinin mesuliyeti kadar(miktar olarak) sorumlu olacak şekilde ona karşı da davanızı açabilirsiniz.Mesuliyet hem poliçede miktarla hem de kusur oranı ile sınırlıdır.
Davayı karşı tarafın kusuru oranında kazanırsınız.Ama bunun miktarının ne olacağını şu anda kestirmek pek mümkün değildir.Yargılama sırasında ve alınacak bilirkişi raporlarından sonra ortaya çıkacaktır.
Old 10-05-2007, 14:43   #3
timo

 
Varsayılan

sayın meslektaşım maktül evlatlık olsa bile, anne ve babası adına manevi tazminat davası açabileceğinizi düşünüyorum. maddi tazminat konusunda ise maddi zararlarının olduğunu ispatlamanız gerekecektir. maktül anne ve babasına destek oluyorsa bunlar adına destekten yoksun kalma tazminatını isteyebileceğinizi düşünüyorum. davayı hem şöför ve kadına karşı açabilirsiniz. sigorta şirketi manevi tasminattan sorumlu değildir. iyi çalışmalar
Old 10-05-2007, 14:58   #4
Sinerji Hukuk Yazılımları

 
Varsayılan

Katkı sunacak bir Yargıtay kararı... İyi Çalışmalar...

T.C. YARGITAY
13.Hukuk Dairesi

Esas: 2003/2559
Karar: 2003/7644
Karar Tarihi: 11.06.2003

ÖZET : Destekten yoksun kalma tazminatında yoksun kalınan yardımın tazmini amacı gerekir.Bu yardımın filhal yapılmakta olması gerekmez. Gelecekte yapacağı muhakkak yardımları dahi tazminata hükmetmek gerekir. Bu yardım her zamanı ifade edebileceği gibi yılda bir veya iki defa yapılan yardımlar ve hediyeler de olabilir. Bu davayı açabilmek için mirasçı olmak ve ölen yönünden nafaka mükellefi bulunmak da şart değildir. Davacının ölenin bir yakını olması yani aralarında yakın ilişkiler bulunması ancak yardımın devamlı veya yapılmasının muhakkak olması yeterlidir. Bu bakımdan nişanlı, hatta evlilik dışı birlikte yaşama ve hizmetçi dahi koşulları mevcutsa destekten yoksunluk tazminatı isteyebilir.

(818 S. K. m. 45/2)

Dava: Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davacı avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği düşünüldü:

Karar: Davacı, H Kraliyet Noterliği tarafından düzenlenen "Birlikte Yaşam Mukavelesi" hükümleri gereği birlikte yaşadığı erkek arkadaşı ile beraber Türkiye'ye tatile geldiklerini, Haziran 1996 yılında A 'da bulundukları sırada B Dalış okulunda 50 Dm karşılığında dalış hizmeti alıp erkek arkadaşı M M 'un 16.6.1997 de K A kılavuzluğunda Fosforlu mağaraya indiğini, davalıların kusurlu davranışları yüzünden erkek arkadaşının öldüğünü, davalılar aleyhine ceza davası açılıp, sanıklara 6/8 kusur verildiğini, arkadaşının ölüm tarihinde henüz 27 yaşında olduğunu ileri sürerek fazlaya ilişkin haklarını saklı tutarak 10.000.000.000 Tl. destekten yoksun kalma tazminatı ile 5.000.000.000 Tl. manevi tazminatın olay tarihinden yasal faizi ile davalılardan müştekilen ve müteselsilen tahsilini istemiştir.

Davalılardan H B vekili, ölenin davacının eşi olmayıp, erkek arkadaşı olduğunu, bu nedenle dava açma ehliyeti bulunmadığını savunarak davanın reddini istemiştir.

Mahkemece, B dalış Okulu hakkındaki davanın vazgeçme nedeniyle; diğer davalılar hakkında açılan davanın ise; davacının ölenin eşi olmadığı bu nedenle zarar gören kapsamında bulunmadığı, sadece arkadaşlık ilişkisi davacının destekten yoksun kalma hakkı vermeyeceği gerekçesi ile reddedilmiş hüküm davacı tarafından temyiz edilmiştir.

1-Davacı tarafından dosyaya sunulan H Kraliyet Noterler Birliğince tastikli " birlikte yaşama mukavelesi" isimli belge ve tercümesinden davacı ile ölen erkek arkadaşının birlikte yaşadıkları müşterek ev masraflarını, işleri bölüşerek birinin ölümü halinde diğerinin mükellefiyetlerine kadar uymaları gereken hükümleri düzenlemişlerdir.

Destekten yoksun kalma tazminatı Borçlar kanunun 45. maddesinin 2. fıkrası gereğince yoksun kalınan yardımın tazmini amacını taşır. Bu yardımın filhal yapılmakta olması koşulu yoktur. Bugün yapılmasa dahi ileride yapacağı muhakkak ise tazminata hükmetmek gerekir. Bu yardım infak ve iaşeye taalluk edebileceği gibi yılda bir veya iki defa yapılan yardımlar ve hediyeler de olabilir. Bu davayı açabilmek için mirasçı olmak ve ölen yönünden nafaka mükellefi bulunmak da şart değildir. Davacının ölenin bir yakını olması yani aralarında yakın ilişkiler bulunması ancak yardımın devamlı veya yapılmasının muhakkak olması yeterlidir. Bu bakımdan nişanlı, hatta evlilik dışı birlikte yaşama ve hizmetçi dahi koşulları mevcutsa destekten yoksunluk tazminatı isteyebilir.

Davacının davalıdan sürekli destek aldığı karı koca gibi birlikte yaşadıkları dosyaya sunulan "birlikte yaşam mukavelesi" hükümlerinden anlaşılmakta olup ,davacının davalının gelirinden ne oranda destek aldığı araştırılarak sonucuna göre karar verilmesi gerekirken yazılı gerekçelerle reddine karar verilmesi yasaya aykırıdır.

2-Borçlar kanununun 47 maddesi gereğince hakim hususi halleri nazar alarak cismani zarara ducar olan kimseye yahut adam öldüğü taktirde ölünün ailesine manevi zarar namıyla adalete muafık tazminat verilmesine karar verebilir. Ölünün ailesi kavramını, ölenin yakınları olarak anlamak gerekir. Destek tazminatındaki desteğin yakını tanımı manevi tazminat verilecek kimseleri de kapsar. Ölenle aralarında eylemli ve gerçek bir bağ bulunan kimseler ölenin ailesi kavramı içinde düşünülmelidir. Ölenin nişanlısı, evlilik dışı birlikte yaşayan gayri resmi eş de manevi tazminat isteyebilir.

Davacının davalı ile birlikte yaşam mukavelesi hükümlerine göre birlikte yaşadığı sabit olup, manevi tazminat isteyebilir. Tarafların sosyal ekonomik durumları ve ölenle olan ilişkileri gözönünde tutularak manevi tazminatın amaç ve niteliğine uygun bir miktar manevi tazminata hükmedilmek gerekirken yazılı gerekçe ile reddine karar verilmesi bozmayı gerektirir.

Sonuç: Yukarıda açıklanan gerekçelerle kararın BOZULMASINA, peşin harcın istek halinde iadesine, 11.6.2003 gününde oybirliği ile karar verildi. (¤¤)

Sinerji Mevzuat ve İçtihat Programları
**************************************

Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Trafik kazasında ölenin yakınlarının zorunlu trafik sigortasından maddi veya manevi t askeri hakim Meslektaşların Soruları 11 29-05-2013 13:00
Maddi hasarlı trafik kazasında manevi tazminat! Avukat Canip Kazan Meslektaşların Soruları 23 11-08-2009 11:02
İş Kazasında Manevi Tazminat SINIRSIZ Meslektaşların Soruları 10 26-04-2007 00:11


THS Sunucusu bu sayfayı 0,05994391 saniyede 14 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.