Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

M.K.Tartışmaları-Eşcinsellerin Evliliğine Engel Var Mıdır?

Yanıt
Old 26-05-2003, 22:03   #1
Av.Habibe YILMAZ KAYAR

 
İnceleme M.K.Tartışmaları-Eşcinsellerin Evliliğine Engel Var Mıdır?

Sn.Admin;evlilikle velayetin eldeğiştirmesi konusunu gündeme getirerek M.K.da ilkbaşta göze çarpmayan bir maddesini tartışmaya açtı.Sanırım daha başkaca konular da tartışmaya aday görünüyor.
Örneğin,Görebildiğim kadar ile evlilik engelleri arasında aynıcinsten olma diye bir engel tanımlanmamış.Yasa evliliğin taraflarından bahsederken eşler diyerek bir cinsiyet belirtmemiştir.Bu durumda yasakoyucu açık bir düzenleme yapmayarak eşcinsellerin evliliğine izin mi vermiştir,konuyu düzenlemeyi unutmuşmudur?

Ne dersiniz?
Old 26-05-2003, 22:21   #2
Admin

 
Varsayılan

Kesinlikle enteresan bir tartışma.. Ancak teoride kalacağına ve pratikte bir sonuç doğurmayacağına da eminim..
Old 26-05-2003, 23:24   #3
ege

 
Varsayılan

Bence de çok enteresan;
ama unutulduğunu da sanmıyorum
Old 27-05-2003, 11:23   #4
hukukbilgisi

 
Varsayılan iki haber

Önce www.habersaglik.com' dan derlediğim bir haber:

Merkezi Ankara'da bulunan eşcinsel oluşumu 'İnsanca Yaşam Platformu'nun 180 üyesi birbirleriyle evlenmek için İnsan Hakları'ndan Sorumlu Bakan Ertuğrul Yalçınbayır'ın kapısını çalacak.

Evlenebilmeleri için kanun çıkarılmasını isteyen eşcinseller, üyelerinin imzaladığı dilekçeyi bugün verecek. Platform Başkanı Okşan Öztok hükümetin insan hakları konusunda ilk sınavını bu dilekçeleri ciddiye alıp almadıklarıyla vereceğini belirttti. Öztok, şöyle konuştu: 'Unutulmasın ki Kopenhag Kriterleri arasında bizler de varız. Artık birçok Avrupa ülkesi eşcinsel evliliği yasallaştırmıştır. Ve ne rastlantıdır ki ilk eşcinsel evlilik Danimarka Kopenhag'da yapılmıştır. Biz de bu konuda kanun çıkarılması için dernek yöneticilerimiz ile insan haklarından sorumlu bakanımızın kapısını çalacağız. Ve evlilik izni isteyeceğiz. Türk toplumu artık bizi olduğumuz gibi kabul etmelidir.' Devletin kendilerine ikinci sınıf vatandaş olarak bakmaması gerektiğini vurgulayan Okşan Öztok, 'Yalçınbayır umarız ki bizi bir insan olarak kabul eder. Unutulmamalıdır ki cinsel yaşamında başarılı bir insan sosyal yaşamında da başarılı bir insandır' dedi.

kaynak:http://www.habersaglik.com/haber/28212.asp

Bu habere göre eşcinsel hareket, Medeni Kanun' un sağlayabileceği şanstan habersiz görünüyor. Açık bir kapıyı zorlamak yerine yeni bir kapı açmaya çalışıyor.

İkinci habere yorum da diyebiliriz:

Kayıtlı Beraberlik (Registered Partnership)
Kayıtlı beraberlik en yalın anlamıyla heteroseksüel ya da eşcinsel çiftlerin otoriteyle yaptıkları bir tür sosyal haklardan yararlanma anlaşmasıdır. Bugüne kadar birçok kez "eşcinsel evlilik" başlığı altında haber olan bu konu aslında gerçek bir evlilik değildir. İzlanda, Hollanda gibi ülkelerde olan ve son bir yıl içerisinde Fransa ve Almanya'nın da eklendiği bu beraberlik anlaşması sadece eşcinseller için değil, evlenmeden beraber yaşayan heteroseksüel çiftler için de geçerlidir. Amerika'da ise sadece Vermont eyaletinde böyle bir hak söz konusu ve birçok eyalette Vermont'ta yapılan kayıtlı beraberlik anlaşması geçerli sayılmıyor. Evliliğin verdiği hakların tamamını vermese de miras, sigorta ve eş yardımları gibi konularda yarar sağlamaktadır. Özellikle çiftlerden biri kayıtlı beraberlik hakkı veren ülkenin vatandaşı değilse, o kişiye oturma izni ve belli bir süre sonra da vatandaşlık kazandırır. Kayıtlı beraberlik yasalarının hiçbirinde eşcinsel çiftlere evlat edinme hakkı verilmez. Ancak Hollanda'da bu yılın başında kayıtlı beraberliğin ötesinde evlilik kurumuyla ilgili olarak, evliliğin kadın-erkek arasında olacağı ifadesi değiştirildi ve böylece eşcinsel çiftlere de heteroseksüeller gibi gerçek bir evlilik yapma hakkı verildi. Hollanda'da eşcinseller bu kanunla birlikte kısıtlı haklar veren kayıtlı beraberlik kanununun çok üzerinde, evli heteroseksüel çiftlerle aynı haklara sahip oluyorlar. Ama hâlâ çocuk evlat edinme hakkı yok.

Kaynak: http://www.minidev.com/gl/gl_info11.asp

Evlilik konusu Batı' da hala çözüme kavuşturulmamış gibi görünüyor.

Saygılarımla
Old 27-05-2003, 18:48   #5
Av.Armağan Konyalı

 
Varsayılan

Sayın hykayar, Sayın hukukbilgisi,

Memurlar ile eşcinseller arasında iki benzerlik var:

*** Bir kaç yıl öncesine kadar ''memurların sendika kurmalarına engel bir yasa yoktu. Yine de memurlar ilgili bir yasa ile izin verilmeden sendika kuramadılar.

Bu örnekten hareketle, yeni bir yasa çıkmadan, eşcinsellere de yuva kurdurmayacakları görüşündeyim.


*** İkinci benzerlik ise, memurların da evlenemedikleri gerçeğidir. Tıpkı eşcinsellerde olduğu gibi memurların da evlenmelerini yasaklayan bir yasa bulunmamaktadır. Ama memurların maaşlarına uzun süredir zam yapılmamasıyla düştükleri zor durum eşcinsellere iş verilmemesi ile düştükleri zor durum arasındaki ekonomik benzerlik, medeni hallerde de ''fiilen'' etkili olmaktadır.

Saygılarımla

Bir Dost
Old 01-06-2003, 10:54   #6
Av.Özcan

 
Varsayılan

Sayın Kayar...


Yeni Medeni Kanunumuzun -görebildiğiniz kadarıyla- hemcinslerin evliliğine herhangi bir engel koymadığını bu konuda bir eksiklik olduğunu, bu eksikliğin de hemcinslerin evlenmelerine imkan tanıyabileceğini ima eden bir yazınız var...

Sizin de belirttiğiniz gibi, Yeni TMK, "evlenme engelleri" kısmında bu hususu zikretmemiştir.M.129 da bunu görebiliriz.Bu madde evlenme engellerinden "hısımlık" ilişkisini düzenlemekte olup, zikredilen yakınlığın evlenme engeli teşkil edeceğini açıklamaktadır.

Ancak m.134 te düzenlenen "evlenme başvurusu" hususu incelendiğinde evlenme başvurusunda bulunabileceklerin yalnız kadın ve erkek olabileceğini belirtmiştir.Madde şöyle: "Birbiriyle evlenecek erkek ve kadın, içlerinden birinin oturduğu yer evlendirme memurluğuna birlikte başvururlar ." Kanun koyucu ifadesinde "erkek veya kadın" dememiş, "ve " bağlacını kullanarak bu hususu tahdid etmiştir.

Kanun koyucu devamla m.136 da da aynı manayı çıkarmamıza neden olacak şu ifadelere yer verniştir: "Erkek ve kadından her biri, nüfus cüzdanı ve nüfus kayıt örneğini, önceki evliliği sona ermiş ise buna ilişkin belgeyi, küçük veya kısıtlı ise ayrıca yasal temsilcisinin imzası onaylanmış yazılı izin belgesini ve evlenmeye engel hastalığının bulunmadığını gösteren sağlık raporunu evlendirme memurluğuna vermek zorundadır. "

Kanun koyucu bu hususu bu şekilde düzenledikten ve iradesini bu yönde açıkladıktan sonra, devam eden maddelerde butlan hususunu düzenlemiştir. Konuya bir de bu yönde incelememiz gereklidir:
m. 145 incelendiğinde ve özellikle 4. bent' e dikkat edildiğinde sanki burada da bir boşluk varmış gibi gelmekte ve tartıştığımız hususta bir haklılık payı var zannedilebilmektedir.m.129 daki evlenme engellerinden hısımlık kendini mutlak butlan nedenleri arasında bulmaktadır.

Ancak yukarıda evlenme başvurusu konusunu izah ederken belirttiğim hususlar gözönüne alındığında tartıştığımız konunun "mutlak butlan " nedeni bile olamayacağı, daha ilerisinde "yok hükmünde bir evlenme " sayılması gerektiğini yine Yeni TMK hükümlerine göre söyleyebiliriz.

Sonuç olarak, yukarıda belirttiğim hususlar çerçevesinde benim fikrime göre, Yeni MK, hemcinslerin evlenmesine izin vermemiş, evlenecek şahısların mutlaka karşıt cinsten olmasını aramıştır.

Saygılarımla
Old 07-06-2003, 23:27   #7
A.Turan

 
Varsayılan

Sayın Av. Özcan, çok dikkatli ve mükemmel bir hukuk formasyonunuz var . Sizi tebrik ederim. Yorumunuza bir şey eklemeye gerek yok. eski deyimye "efradını cami ağyarını mani" bir açıklama yapmışssınız. Teşekkürler.
Old 14-06-2003, 12:49   #8
juris

 
Varsayılan

Sayın Özcan'ın da belirttiği gibi, Medeni Kanunun evlenmeye ve evliliğin hükümlerine ilişkin düzenlemeleri (MK 132, 134, 136, 157, 173, 182, 183, 187) eşcinsellerin evlenemeyeceğini göstermektedir. Burada yasakoyucu özellikle sessiz kalmıştır. Bilinçli boşluk söz konusudur.

MK'da geçen "eş" ve "eşler" ifadeleri ise sadece bayanların "karı" ifadesinden rahatsız olması sebebiyle MK'ya alınmış ve böylece kadın ve erkek arasında eşitlik de şeklen sağlanmıştır. Uygulamada bu değişikliklerin ne kadar etkili olacağını göreceğiz.

Ne yazık ki, MK yürürlüğe girdiğinde basında da eşcinsellerin evlenebileceğine ilişkin haberler yer almıştı. O dönemin Adalet Bakanı da - hiç gerek yokken - eşcinsellerin evlenemeyeceğini ifade etmişti. Türkiye'nin sosyal yapısı dikkate alındığında eşcinsellere bu yolun uzun süre kapalı olacağını düşünüyorum. Avrupa'da bazı devletler eşcinsellerin evlenmesine izin verse de Avrupa'da genel olarak kabul gören bir uygulama bulunmamasından ötürü, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne dayanılması da söz konusu olmayacaktır. İnsan Hakları Mahkemesi, Sözleşme'yi yorumlarken Sözleşme tarafı devletlerde ortak uygulama bulunup bulunmadığını da gözönüne almaktadır . Eşcinseller Mahkeme'ye başvursa bile, büyük ihtimalle dava kabul edilmeyecektir.

Kayıtlı Beraberliği de inceleyelim. İsviçre'de kayıtlı beraberliğe ilişkin bir kanun tasarısı hazırlandı. Bu kanun tasarısı ayrıca Medeni Kanun ve Borçlar Kanunu'nda da değişiklikler öngörüyor. Beraber yaşayan eşcinsellerin birbirlerine karşı hak ve yükümlülükleri başta olmak üzere bu beraberliğin toplumsal hayata yansımaları da detaylı biçimde düzenlenmiş. Ancak ben bunun da ülkemizde mümkün olduğunu düşünmüyorum. Kamu düzeni gözönüne alınarak eşcinsellerin kayıtlı beraber adı altında beraber yaşamalarının kanunkoyucu tarafından öngörülmesi mümkün değil. Mahkemelerimiz de eşcinselliği "kötü yaşama tarzı" olarak kabul etmekte ve bu görüşün sonucunda velayetin değiştirilmesine, kaldırılmasına karar vermektedirler.

Ülkenin sosyal yapısı, yasakoyucunun ve mahkemelerin görüşleri dikkate alındığında, "olmayacak duaya amin" dememek gerektiğini düşünüyorum.

Saygılarımla
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Eşcinsellerin Dernek Kurması Ahlaka Aykırı Mıdır? Av.Habibe YILMAZ KAYAR Meslektaşların Soruları 174 13-03-2010 10:38
İcra Müdür ve Müdür Yardımcılığı Sınavı Av.H.Sancar KARACA Adliye Duvarı 12 21-04-2009 13:27
Eşcinsellerin Beraberliklerinin Kanunen Tescili, Federal Almanya Örneği Gemici Hukuk Sohbetleri 2 24-02-2004 23:44
M.k.tartışmaları Eşlerin Meslek Ve İşi Av.Habibe YILMAZ KAYAR Aile Hukuku Çalışma Grubu 3 23-06-2003 01:48
yemine engel durum Dicle Kogacioglu Hukuk Soruları Arşivi 1 11-02-2002 01:14


THS Sunucusu bu sayfayı 0,04468703 saniyede 14 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.