Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Kadın Emeği ve İstihdamı Girişimi (KEİG),

Yanıt
Old 05-12-2009, 13:26   #1
Academic

 
Varsayılan Kadın Emeği ve İstihdamı Girişimi (KEİG),

KADIN EMEĞİ VE İSTİHDAMI GİRİŞİMİ (KEİG)

Kadın Emeği ve İstihdamı Girişimi (KEİG), 2 Nisan 2006 tarihinde, kadın emeği ve istihdamı alanında çalışan bir grup kadın aktivist ve akademisyen tarafından kurulmuştur.

KEİG, 24 Şubat 2007 tarihinde, Türkiye’nin çeşitli bölgelerinden gelen kadın örgütleri, sendikalar, meslek odaları, meslek dernekleri, işveren örgütleri, üniversiteler, kamu kurumları ve yerel yönetimlerin temsilcilerinin katıldığı Kadın Emeği ve İstihdamı Toplantısı’nı düzenledi. Konferanstan sonra KEİG, kadın örgüt ve inisiyatiflerinin üye olduğu bir Platforma dönüştü.

KEİG Platformunun üyeleri, kadın emeği ve istihdamı konusunda kadın bakış açısı ile çalışan kadın sivil toplum kuruluşları, inisiyatifleri ve grupları ile belediyeler, sendikalar ve yarı kamusal kuruluşların içindeki kadın bakış açısı ile çalışan kadın grupları ve inisiyatiflerinden oluşmaktadır.

Platform, alanında çeşitli politikalar üretip bu politikaların savunuculuğunu üye örgütleriyle birlikte hem yerel hem de ulusal alanda harekete geçirmeyi hedefler. Kadınların eviçi ve evdışı emeğini görünür ve değerli kılmak ve kadınların insana yaraşır çalışma koşulları içinde erkeklerle eşit olanak ve fırsatlara sahip olarak istihdam edilecekleri bir ortamın oluşturulmasını sağlamak için üye örgütlerin deneyimlerinden yola çıkarak ortak politikalar üreterek cinsiyete dayalı sisteme karşı mücadele vermeyi amaçlar.


KEİG Platformu 17 Nisan 2009 tarihinde, Ankara’da, Türkiye′de Kadın Emeği ve İstihdamı Sorun Alanları ve Politika Önerileri raporunu açıkladı.

Toplantıya kadın örgütleri, akademisyenler, sendikalar, meslek örgütleri, kamu ve yerel yönetim temsilcilerinin yanı sıra TBMM Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı Milletvekili Güldal Akşit, İLO Türkiye temsilcisi Güldal Akşit, AB TR Delegasyonu temsilcisi, Almanya Büyükelçiliği temsilcisi katıldı.

2008 yılında gelişmiş ülkelerde başlayan ekonomik kriz, bugün gelişmekte olan ülkeleri de etkisi altına alarak küresel bir buhrana dönüştü. Krizin etkileri üretimde hızlı bir çökme ve işsizliğin tırmanışı olarak kendini gösteriyor. Toparlanma ve krizden çıkış için henüz yeterince ışığın görülmediği, krizin boyutlarının nereye kadar uzanacağının kestirilemediği bir dönemin içindeyiz.

Krizin milyonlarca işsiz yaratması, yoksulluğu şiddetlendirmesi beklenirken, kadınlar da bu durumdan fazlasıyla etkilenecek. Sadece krizler nedeniyle değil, ekonominin cinsiyetçi yapısı nedeniyle kadınlara yönelik ayrı bir yaklaşımın gerekli olduğunu düşünüyoruz. Bu ekonomik sistemde kar edebilmenin önkoşullarından biri, cinsiyetçi eşitsizliklerin ve erkek egemen yapıların varlığını güçlenerek sürdürmesi. Kadınlar hem iş hem de ev yaşamında baskı ve eşitsizliğe maruz kalıyor.

Bu nedenle, KEIG tam da krize denk gelen bu dönemde kadınların ekonomik yaşam içindeki yerini sorgulamak, sorunları saptamak ve çözüm önerileri sunabilmek için bu raporu hazırladı. Raporda; kadınların işgücü piyasalarındaki durumu, sosyal güvenlik meselesi, kadın istihdamına çözüm olarak bugüne kadar önerilen konulara yönelik eleştiriler ve çözüm önerileri yer alıyor.

Rapor, KEİG Platformunu oluşturan kadın emeği ve istihdamı alanında çalışan 27 kadın Sivil Toplum örgütü tarafından birlikte yazıldı. Rapora aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:
http://www.keig.org/Yayinlar.aspx


KEİG Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Bütçeleme Çalıştayı, 3 Kasım 2008
KEİG Platformu, 3 Kasım tarihinde Boğaziçi Üniversitesi Rektörlük Salonunda, Türkiye’de Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Bütçeleme: Dersler, Sorunlar, Öneriler konulu bir çalıştay gerçekleştirdi. Çalıştaya Glasgow Caledonian Üniversitesinden Dr. Ailsa McKay yönlendirici olarak katıldı. Ailsa McKay, Toplumsal Cinsiyet ve Ekonomi uzmanı, İskoç Parlamentosu’nun Bütçe Sürecinde Fırsat Eşitliği Komisyonu 2008/09 dönemi uzman danışmanı ve Avrupa Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Bütçeleme Ağı kurucusudur.

Toplantıya kadın örgütleri, akademisyenler, sivil toplum örgütleri, sendikalar, belediyeler, valilik temsilcileri katıldılar. Çalıştay Friedrich Ebert Stiftung Türkiye Temsilciliğinin desteği ile gerçekleşmiştir.

Toplumsal cinsiyete duyarlı bütçeleme konusunda İskoçya ve diğer ülkelerdeki deneyimlerini aktaran Ailsa McKay’in sunumunun Türkçesi için aşağıdaki link′e tıklayın. http://www.keig.org/RaporVeriler_TURK_Ayrinti.aspx?id=30

Prof. Dr. Gülay Günlük-Şenesen, İstanbul Üniversitesi tarafından TBMM Plan Bütçe Komisyonunun düzenlediği Bütçe Sürecinde Parlamentonun Değişen Rolü Sempozyunumda yaptığı sunumu Türkiye için bir değerlendirme kapsamındadır. Sunuma ulaşmak için aşağıdaki link′e tıklayın. http://www.keig.org/RaporVeriler_TURK_Ayrinti.aspx?id=31

Çalıştayın tartışma kısmında katılımcılar, Toplumsal Cinsiyet Bütçeleme Grubu oluşturmayı ve birlikte çalışmayı önerdiler. Sağlık ve sosyal güvenlik bütçesini inceleyerek çalışmalarına başlayabileceklerini vurguladılar.


YENİ KEİG YAYINI:
Avrupa Birliğinde Çalışma Yaşamında Kadın-Erkek Eşitliği: Türkiye Açısından Karşılaştırmalı Bir İnceleme
Aysun Sayın tarafından hazırlanan bu çalışma, Avrupa Birliği′ne giriş sürecindeki Türkiye′de, istihdam alanındaki kadın-erkek eşitliğini sağlamaya yönelik mevzuatı özetlemekte ve aynı zamanda eşitlik politikaları üzerine bir tartışma yürütmektedir. Yayına ulaşmak için tıklayın. http://www.keig.org/Yayinlar_Ayrinti.aspx?id=73


Akdeniz’de Kadınların Ekonomik Hakları konulu Euromed Politikaları Konferansı 17-18 Kasım 2008 tarihlerinde Brüksel′de yapıldı.
Toplantıya kadınların ekonomik açıdan güçlendirilmesi alanlarında çalışan AB ve BM görevlileri ile Filistin, Lübnan, Mısır, Fas, Tunus, Ürdün, Suriye, Cezayir, Fransa, Kıbrıs, Almanya, İsrail, İtalya, Norveç, İngiltere ve ABD’den bürokratlar, STK temsilcileri, gazeteciler katıldı.

KEİG Platformu üyesi Prof. Dr. Gülay Günlük Şenesen, Facing The Challenge: KEIG – Turkey, Women′s Labour and Employment Initiative içerikli sunumu gerçekleştirdi. Euromed web sayfasinda da yer alacak sunuma ulaşmak için aşağıdaki linki tıklayın.
http://www.keig.org/RaporVeriler_TURK_Ayrinti.aspx?id=10

Mayıs 2008’de British Council-EUROMED-Kahire toplantısına bölge raporunun tartışmacısı olarak çağırılan, ayrıca Türkiye hakkında bilgi vermesi istenen Gülay Günlük Şenesen, sunuşun sonunda bir politika değerlendirme örneği olarak KEİG’den bahsetmişti. Daha sonra KEİG tanıtım yazısı bültenlerinde yer almıştı.Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Kadın Girişimciler Kurulu Kongresi 25 Ağustos 2008 tarihinde Ankara′da gerçekleşti.
Doç. Dr. İpek İlkkaracan Ajas tarafından hazırlanıp kongre′de sunulan Türkiye’de Kadın İstihdam Sorununa Çözümler: Lizbon Süreci ve Kadın Girişimciliği konulu sunuma aşağıdaki linkden ulaşabilirsiniz.
http://www.kadinininsanhaklari.org/files/TOBB.pdf


‘İstihdamda Toplumsal Cinsiyet Eşitliğine Doğru: İş ve Aile Yaşamını Uzlaştırma Politikaları’ Konferansı27 Mayıs 2009 tarihinde İstanbul′da gerçekleşti.
İstanbul Teknik Üniversitesi Ayazağa Kampüsü’nde gerçekleşen Konferans Kadının İnsan Hakları-Yeni Çözümler Derneği (KİH- YÇ) ve Kadın Emeği ve İstihdamı Girişimi Platformu (KEİG) ortaklığında, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü işbirliği ile İstanbul Teknik Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleşti.

Konferansta, Kadının İnsan Hakları-Yeni Çözümler Derneği tarafından yürütülen, Türkiye dahil 7 ülkenin katılımıyla gerçekleştirilen uluslararası araştırmanın bulguları paylaşıldı, işgücü piyasasında eşitliğe yönelik çözüm önerileri tartışıldı.

TBMM Kadın-Erkek Eşitliği Komisyon Başkanı Güldal Akşit’in de katıldığı toplantının açılış oturumunda, TÜSİAD Başkan Yardımcısı Ümit Boyner ile İŞKUR İstihdam Daire Başkanı Faruk Şahin, KESK Kadın Sekreteri Songül Morsümbül yaptıkları konuşmalarla durumu sektörel açıdan değerlendirdiler.

İş ve Aile Yaşamını Uzlaştırma Politikaları’nın AB’de uygulanan örnekleri için İsveç, Hollanda, Fransa ve İspanya modelleri incelenirken, gelişmekte olan ekonomilerdeki uygulaması içinse Güney Kore ve Meksika örnekleri ele alındı. Türkiye’deki mevcut durum ve mekanizmalar ise Kadın Emeği ve İstihdamı Girişimi üyeleri araştırma koordinatörü Doç. Dr. İpek İlkkaracan Ajas (İstanbul Teknik Üniversitesi) ve Doç. Dr. Kadriye Bakırcı (İstanbul Teknik Üniversitesi) ile Prof. Dr. Yıldız Ecevit (Orta Doğu Teknik Üniversitesi) tarafından aktarıldı.
Konferans hakkında daha detaylı bilgiye aşağıdaki linkden ulaşabilirsiniz:
http://www.kadinininsanhaklari.org/haberler.php?detay=34

Türkiye′de Kadın Emeği ve İstihdamı: Sorun Alanları ve Politika Önerileri Raporu
Raporu indirmek için lutfen tıklayın.

BASIN BÜLTENLERİ:

27 Mayıs 2009
‘İstihdamda Toplumsal Cinsiyet Eşitliğine Doğru: İş ve Aile Yaşamını Uzlaştırma Politikaları’ Konferansı
http://www.kadinininsanhaklari.org/haberler.php?detay=36

17 Nisan 2009
Türkiye′de Kadın Emeği ve İstihdamı Sorun Alanları ve Politika Önerileri
http://www.kadinininsanhaklari.org/haberler.php?detay=31

21 Mart 2009
Kadınları İşgücü Piyasasından Dışlamak İşsizliğe Çözüm Olamaz! Kadına Karşı Ayrımcılık Üzerine Kurulu Bir Ekonomi Politikası Krize Çözüm Olamaz!
http://www.kadinininsanhaklari.org/haberler.php?detay=29

13 Mayıs 2008
İş Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı Taslağı ve Kadın İstihdamının Artırılması
http://www.keig.org/BasinAciklamasi.aspx?id=13

Mart 2006
Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) ve Hürriyet İnsan Kaynaklarının 10 - 11 Şubat 2006 tarihlerinde “Kadın İstihdamı Zirvesi”ni düzenleyerek kadın istihdamı gibi son derece önemli bir konuyu Türkiye’nin gündemine getirdiler.
http://www.keig.org/BasinAciklamasi.aspx?id=12

http://www.kadinininsanhaklari.org/KEIG.php 6.11.2009 tarihinde alıntılandı.
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Kadın Hakları ve devletin kadın ticareti leventgryf Hukuk Soruları 9 09-10-2008 12:18
kadın erkek eşit mi ?yoksa kadın erkek kanun önünde eşit mi?hangisi? iustinianus Kadın Hakları Çalışma Grubu 30 24-04-2008 14:28
Antalya Barosu Girişimi (Duruşmaların aleniliği) ibreti Konumuz : Hukukçular 7 12-01-2007 23:24


THS Sunucusu bu sayfayı 0,04834795 saniyede 16 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.