Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

Yaralamalı trafik kazasında tarafların sorumluluğu?

Yanıt
Old 16-01-2007, 12:21   #1
mslmklvz

 
Varsayılan Yaralamalı trafik kazasında tarafların sorumluluğu?

(A) kaldırıma çıktığı esnada (M )şirketi adına kayıtlı sürücü (B) nin kullandığı araca ,( K) oto kiralama şirketinden kiralanmış sürücü( C) nin kullandığı aracın çarpması sonucu ayağı kaldırım ile sürücü (B) nin kullandığı arac arasına sıkışarak kopma noktasına gelmiştir.
Tarafik kaza tutanağına göre her iki araçta kusurlu bulunmuştur.A ameliyata alınmıştır.A nın yakınları A yı sıkıştıran aracın trafik sigorta şirketine 25.000 YTL tutan masraflar için başvuruda bulunmuşlardır.

1-Açılacak maddi ve manevi tazminat davasında hasım olarak kimler gösterilmelidir.M –B –K ve C nin ne tarz bir sorumluluğu vardır.?
2-Olayla ilgili dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdir.?

Cevaplarınız için teşekkür ederim.
Old 16-01-2007, 15:29   #2
av.m.a.g

 
Varsayılan

olayda her iki araç da kusurlu bulunduğuna her iki tarafada başvurulabilir.ayrıca b nin kullandığı araç şirket aracı olduğuna göre araç işletinin de sorumluluğu söz konusudur.
Old 16-01-2007, 16:26   #3
av.şahin kavukoğlu

 
Varsayılan

Sayın mslmklvz;Borçlar Kanunu'na göre işletenin kusursuz sorumluluğu vardır.Dolayısıyla M –B –K ve C nin ortak sorumlulukları vardır.Hepsi hakkında dava açabilirsiniz.
Dikkat etmeniz gereken hususlar;
1-Trafik kazalarından kaynaklı tazminat talephlerinde 2 yıllık zamanaşımı müddeti öngörülmüştür.Bu süreyi kaçırmayın.
2-İhtirazi kayıt,ihtiyati tedbir talebinde bulunmayı unutmayın.
3-Bazı bilirkişi raporlarında KDV tutarı ayrı olarak belirtilmektedir.Bu tür durumlarda KDV için ayrı dava açmanız gerekebilir.Bu duruma maruz kalmamak için açacağınız davada KDV tutarını ayrıca talep etmeği unutmayın.
4-Faiz isteminizde kaza tarihini baz almayı unutmayın.
5-Araçların sigorta şirketlerininde belli bir limite kadar maddi tazmina ödeme mükellefiyetleri vardır.Bu nedenle derhal sigorta şirketlerine başvurarak kazayı ihbar edin.Kusur oranında ödeme talep edin.Haklı olduğunuz hallerde sigorta şirketlerinide dava etmek hakkınız olduğunu unutmayın.

Saygılarımla...
Old 17-01-2007, 12:32   #4
Av. Dr. V. SEVEN

 
Varsayılan

A) Maddi Tazminat İçin :

M ve K’ya başvuru bakımından Karayolları Trafik Kanunu m. 85’e göre, “İşletenin Sorumluluğu”na dayanmanız mümkündür.

KTK m. 85 “Bir motorlu aracın işletilmesi bir kimsenin ölümüne veya yaralanmasına yahut bir şeyin zarara uğramasına sebep olursa, motorlu aracın bir teşebbüsün unvanı veya işletme adı altında veya bu teşebbüs tarafından kesilen biletle işletilmesi halinde, motorlu aracın işleteni ve bağlı olduğu teşebbüsün sahibi, doğan zarardan müştereken ve müteselsilen sorumlu olurlar.
Motorlu araç ölüme veya yaralanmaya sebebiyet vermiş ise, kazaya karışan aracın başkalarına devir ve temliki veya üzerinde bir hak tesisini önlemek amacıyla olaya el koyan Cumhuriyet Savcılıklarınca, aracın tescilli olduğu tescil kuruluşuna trafik kaydı üzerine şerh düşülmesi için talimat verilir. Kaza anı ile Cumhuriyet Savcılığınca trafik kaydı üzerine şerh düşülmesi arasında geçen süreler içinde kötü niyetle yapılan araç tescilleri hükümsüz sayılır. Şerhin konulduğu tarihten itibaren bir ay içerisinde, şerhin kaldırıldığına veya devamına ilişkin mahkeme kararı ibraz edilmediği takdirde bu şerh hükümsüz sayılır.”

Bu nedenle, M ve K’ye başvurabilmeniz için bu iki şahsın “işleten” sıfatına sahip olduğunu ispat etmeniz gerekir. İşletenin tanımı Karayolları Trafik Kanunu m. 3’de yapılmıştır. Buna göre, “İşleten : Araç sahibi olan veya mülkiyeti muhafaza kaydıyla satışta alıcı sıfatıyla sicilde kayıtlı görülen veya aracın uzun süreli kiralama, ariyet veya rehni gibi hallerde kiracı, ariyet veya rehin alan kişidir. Ancak ilgili tarafından başka bir kişinin aracı kendi hesabına ve tehlikesi kendisine ait olmak üzere işlettiği ve araç üzerinde fiili tasarrufu bulunduğu ispat edilirse, bu kimse işleten sayılır.”

Ayrıca, C’nin K’ ile yaptığı kira sözleşmesi uzun süreli bir kira ise bu durumda, C işleten sıfatını kazanacağından, K işleten sıfatını kaybedecektir. Bu hususu dikkate almanızda yarar vardır.

Keza, KTK m. 88’e göre, “Bir motorlu aracın katıldığı bir kazada, bir üçüncü kişinin uğradığı zarardan dolayı, birden fazla kişi tazminatla yükümlü bulunuyorsa, bunlar müteselsil olarak sorumlu tutulur.” hükmü gereğince ikisine birden dava açmanız mümkündür.

Diğer taraftan, her iki araç KTK m. 91’e göre “İşletenlerin, bu Kanunun 85 inci maddesinin birinci fıkrasına göre olan sorumluluklarının karşılanmasını sağlamak üzere mali sorumluluk sigortası yaptırmaları zorunludur.” hükmü gereğince her iki aracın zorunlu mali mesuliyet sigortasını yapan sigorta şirketlerine başvurmanız da mümkündür (KTK m. 97 ve 98).

Otomobilleri kullanan B ve C’ ise zarar gören üçüncü kişiye karşı Borçlar Kanunu’nun haksız fiile ilişkin m. 41 vd. hükümlerine göre sorumlu olurlar (C işleten sıfatına sahip değilse!).

Bu çerçevede KTK m. 88, 97 ve BK m. 50’ye göre M, K, C, B ve İki Sigorta Şirketi de dahil olmak üzere hepsine birden dava açabilirsiniz. Ancak yukarıda ifade edildiği gibi hukuki sebepleri farklı olacak.


B) Manevi Tazminat İçin

Sigorta şirketlerinin manevi tazminatlardan dolayı bir sorumluluğu yoktur. Çünkü, manevi tazminatlar zorunlu mali sorumluluk sigortası kapsamı dışındadır (KTK m. 97/f).

Diğer davalı durumundaki kişilerin manevi tazminatlardan doğan sorumluluğu da genel hükümlere tabidir (KTK m. 90).
Old 17-01-2007, 14:27   #5
mslmklvz

 
Varsayılan

Öncelikle cevap veren herkese teşekkür ederim.

Burada sürücülerin sorumluluğunu haksız fiile dayandığı muhakkak.( farklı fikirde olan var mı bilemiyorum)Karayolları trafik kanununa göre de işleten sıfatıyla M ve K sorumlu tutulabiliyor.(Cevaplardan anlaşılan )
Borçlar kanuna göre sorumludur denilmiş buradaki sorumluluk istihdam edenin sorumluluğu mudur ?( M ve K açısından )
Ayrıca ölenin yakınları masraflar için sigortaya başvuru yapmış ancak maddi tazminat için bir başvuru yok.Burada maddi tazminatı neye göre belirlemeliyim.Sigorta şirketine başvuru yaparken talep ettiğim rakam davada bağlayıcı olur mu?Yoksa poliçe limitiyle sorumlu olduklarından poliçedeki teminatın hepsini mi istemeliyim .Nasıl bir yöntem izlenebilir ?
Old 17-01-2007, 16:55   #6
Av.G.Öz.

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan mslmklvz
Öncelikle cevap veren herkese teşekkür ederim.

Burada sürücülerin sorumluluğunu haksız fiile dayandığı muhakkak.( farklı fikirde olan var mı bilemiyorum)Karayolları trafik kanununa göre de işleten sıfatıyla M ve K sorumlu tutulabiliyor.(Cevaplardan anlaşılan )
Borçlar kanuna göre sorumludur denilmiş buradaki sorumluluk istihdam edenin sorumluluğu mudur ?( M ve K açısından )
Ayrıca ölenin yakınları masraflar için sigortaya başvuru yapmış ancak maddi tazminat için bir başvuru yok.Burada maddi tazminatı neye göre belirlemeliyim.Sigorta şirketine başvuru yaparken talep ettiğim rakam davada bağlayıcı olur mu?Yoksa poliçe limitiyle sorumlu olduklarından poliçedeki teminatın hepsini mi istemeliyim .Nasıl bir yöntem izlenebilir ?

Öncelikle burda K sorumlu olabilmesi için arada Finansal Kiralama sözleşmesi olup olmadığına dikkat etmenizi öneririm. Çünkü Yargıtayın son kararlarında çok uzun süreli kira sözleşmelerinde aracı kiralayan şirketin sorumluluğu olmadığını belirtmektedir.
İkinci olarak ölenin zararlarının yanında destekten yoksun kalma tazminatı istenebilir. Sigorta şirketi teminatı ile sınırlı olmak kaydi ile kendisi hesap yapı bir ödeme yapabilir. Sizin talep edeceğiniz rakam her halukarda teminat kapsamı kadardır. Bunun altında bir ödeme tarafınıza yapılırsa alınan parayı İhtirazi kayıtla alırsanız açılacak davada kalan tutarı talep edebilirsiniz.
Old 17-01-2007, 18:35   #7
mslmklvz

 
Varsayılan

SAYIN Gökhan Özdemir;

Sanırım dikkatinizden kaçtı .Olayda A yaralanmıştır.Ayağı kopma noktasına gelmiştir.
Ancak ne kadar iş gücü kaybına uğradığı henüz belli değildir.Bu nedenle talep edilecek tazminat miktarı kafamı karıştırdı.Fazlaya ilşkin haklarımız saklı kalmak kaydı ile diye sigortadan istesem muhtemelen ödeme yapmayacağı için dava dilekçesinde en az sigortadan istediğim rakamı göstermek zorundamıyım?
Old 18-01-2007, 09:24   #8
Av.G.Öz.

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan mslmklvz
SAYIN Gökhan Özdemir;

Sanırım dikkatinizden kaçtı .Olayda A yaralanmıştır.Ayağı kopma noktasına gelmiştir.
Ancak ne kadar iş gücü kaybına uğradığı henüz belli değildir.Bu nedenle talep edilecek tazminat miktarı kafamı karıştırdı.Fazlaya ilşkin haklarımız saklı kalmak kaydı ile diye sigortadan istesem muhtemelen ödeme yapmayacağı için dava dilekçesinde en az sigortadan istediğim rakamı göstermek zorundamıyım?

Ölüm yoksa sigorta poliçesinde Yaralanmalar için verilecek tazminat poliçede belirlenmiştir. Bu rakamın üstünede bir ödemeyi sigorta şirketi yapmaz çünkü sorumluluğu teminat ile sınırlıdır. Bu yüzden dediğiniz gibi fazlaya dair haklarınızı saklı tutup (maddi tazminat'a ilişkin) pilot bir dava açmanızda sakınca yok bu arada bunla ilgili bir ceza davası açılmış ise oradaki kusur oranıda önemlidir. Hukuk Mahkemeleri bu tür davalarda bunu bekletici mesele yapmaktadır. Yani ceza davasının kesinleşmesi beklenmektedir.
Benim Tavsiyem Maddi tazminata ilişkin olarak pilot bir dava açınız ordan çıkacak meblağa göre davanızı ıslah edersiniz.Maddi tazminatın miktarı elbette uzman bilirkişilerce yapılacak tespitten sonra belli olacaktır.
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Trafik Kazasında Araç İşletenin Sorumluluğu nedir. özspartaküs Meslektaşların Soruları 10 18-08-2016 09:26
Trafik kazasında ölenin yakınlarının zorunlu trafik sigortasından maddi veya manevi t askeri hakim Meslektaşların Soruları 11 29-05-2013 13:00
trafik kazasında dava açılması lawyer_denizsari Meslektaşların Soruları 6 05-09-2008 22:40
Emekli İşçinin Karıştığı Trafik Kazasında Ssk Nın Rucu Hakkı Var Mıdır? Emin GÜNEŞ Meslektaşların Soruları 6 25-12-2003 11:36
Yaralamalı Trafik Kazası Tazminat Davası Gülçin Türker Hukuk Soruları Arşivi 2 27-02-2002 16:09


THS Sunucusu bu sayfayı 0,05770111 saniyede 16 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.