Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Hukuk Soruları Arşivi THS Hukuk Soruları alanına 2000-2007 yılları arasında gönderilmiş eski soruların arşivlendiği forum alanımız. Bu alan yeni mesajlara ve yanıtlara kapalıdır ve sadece arşiv amaçlı olarak yayında tutulmaktadır.

ipoteğin paraya çevrilmesi yoluyla takip

 
Old 11-02-2002, 02:33   #1
ebru

 
Varsayılan ipoteğin paraya çevrilmesi yoluyla takip

yaklaşık 750 hissadarı olan bir gayrimenkulun hissedarlarından birinin hissesine lehimize ipotek kurduk. İpoteğin paraya çevrilmesi yoluyla takibe geçmk istiyoruz. Fatak aldığımız duyumlara göre icra müdürü hissedarların hepsine tebligat çıkarması gerekiyor. Bu çok masraflı ayrıca güç bir yol. Acaba icra müdürü diğer hissedarlara ilanen tebliğat yapamaz mı? Böyle bir yol var mı? Lütfen bunaldık, çözüm bekliyoruz. Sağolun.

18-06-2000 01:35:46
Old 11-02-2002, 02:34   #2
armagan

 
Varsayılan YNT:ipoteğin paraya çevrilmesi yoluyla takip

Sayın Katılımcı,
Öncelikle, bunalmanız konusunda geçmiş olsun dileklerimi sunarım.
Sorunuzun cevabını yazmak ayrıca bir bunalım konusu olacağından,
kısaca cevabın 'olumsuz' olduğunu belirtmekle yetiniyorum.

Tebligat Yasa'sına göre ilanen tebligatın koşullarını aşmanın yolu
yok. Önce normal tebligat yapılmalı; yapılamazsa, savcılıkca adres tesbiti işlemi de olumsuz sonuçlandıktan sonra ilanen tebligat yapılabilir.

Sabırlar dilerim...


19-06-2000 17:32:38
Old 24-11-2006, 14:52   #3
av.s.saban

 
Mesaj ynt :ipoteğin paraya cevrilmesi yolu ile takip

Alıntı:
Yazan ebru
yaklaşık 750 hissadarı olan bir gayrimenkulun hissedarlarından birinin hissesine lehimize ipotek kurduk. İpoteğin paraya çevrilmesi yoluyla takibe geçmk istiyoruz. Fatak aldığımız duyumlara göre icra müdürü hissedarların hepsine tebligat çıkarması gerekiyor. Bu çok masraflı ayrıca güç bir yol. Acaba icra müdürü diğer hissedarlara ilanen tebliğat yapamaz mı? Böyle bir yol var mı? Lütfen bunaldık, çözüm bekliyoruz. Sağolun.

18-06-2000 01:35:46
Sevgili Ebru bunalmakta haklısın:
İPÇ yolu ile takipte (İİK.149.md)sadece borçluya,eğer ipotek veren 3.kişiyse ipotek veren 3.kişiye,devir sözkonusu ise devralan kişiye ödeme emrini tebliğ gerekir. kıymet tektiri ve satış ilanının (İİK.127.md) tapudaki alakadarlara da tebliği gerekir.Yalnız burda şöyle bir kolaylık olur.tapudaki alakadarların yani hisse sahiplerinin tapuda mevcut adresleri yok ise ,satışa ilişkin gazete ilanı,tüm ilgililere tebliğ yerine geçer.Takipte önemli olan,tebligat yasasına göre takibin taraflarına ,yani borçlu,alacaklı,ipotek veren üçünçü kişi,şayet ipotekli gayrımenkul devredildi ise devralan şahıslardır.Tapuda mevcut ilgililer olan hissedarlara ayrı ayrı tebliğe gerek olmadığını ,yasa hükmüne göre,satış ilanının bu kişilere tebliğ yerine geçeceğini düşünüyorum.
Old 24-11-2006, 19:08   #4
tercangalip

 
Varsayılan

iik.127,"ilanın birer sureti borçluya ve alacaklıya ve taşınmazın tapu sicilinde kayıtlı bulunan alakadarlarının tapuda kayıtlı adresleri varsa bu adreslerine tebliğ olunur. adresin tapuda kayıtlı olmaması halinde ayrıca adres araştırması yapılmaz gazededeki satış ilanı tebligat yerine geçer"
tapudan tüm hissedar adreslerini temin edip tebligat çıkarın.tebliğ yapılamayanlara tebligat kanunu 35. madde hükmüne göre tapu adresi teb. k.35. maddeye yarar resmi adres olduğundan 35e göre tebligat yapın. tapuda hiç adres yoksa tebligat yapmanıza gerek yoktur.ilan tebliğ yerine geçer.saygılar. tercan galip
Old 28-11-2006, 22:34   #5
ragıp

 
Varsayılan

sanırım atladığım bir yer var. Kıymet takdirinin alakadarlara tebliğine ilişkin hüküm nerde var. Cahlliğimi affedin. Göremedim
Old 01-12-2006, 23:42   #6
icra20

 
Varsayılan

AYRICA TEBLİĞLER

MADDE 127 - (Değişik: 3494 - 9.11.1988) İlânın birer sureti borçluya ve alacaklıya ve taşınmazın tapu siciline kayıtlı bulunan alâkadarlarının tapuda kayıtlı adresleri varsa bu adreslerine tebliğ olunur. Adresin tapuda kayıtlı olmaması halinde ayrıca adres tahkiki yapılmaz, gazetedeki satış ilânı tebligat yerine geçer.

MÜKELLEFİYETLERİN LİSTESİ

MADDE 128 - İcra memuru satışa başlamazdan evvel taşınmaz üzerindeki tapu siciline mukayyet veya resmî senede müstenit olan mükellefiyetlerin hepsinin bir listesini yapar ve bu listeyi haczedenlerle borçluya tebliğ eder ve itirazlarını bildirmeleri için üç gün mühlet verir. 96 ve 97 nci maddeler hükümleri burada da caridir.

(Değişik 2. fıkra: 3494 - 9.11.1988) İcra dairesi taşınmazın kıymetini takdir ettirir, taşınmazın kıymetinin takdirinde, taşınmaz üzerindeki mükellefiyetlerin kıymete olan etkisi de nazara alınır. (Ek cümle: 4949 - 17.7.2003 / m.33) Taşınmazın önceden takdir edilen kıymetini etkileyen mükellefiyetlerin ortaya çıkması halinde, icra dairesi satışa esas olmak üzere taşınmazın kıymetini yeniden takdir ettirir. Kıymet takdirine ilişkin rapor borçluya, haciz koydurmuş alacaklılara ve diğer ipotekli alacaklılara tebligatın yapıldığı icra dosyasındaki, ayrıca bildirilmiş bulunması hali müstesna olmak üzere, tapudaki mevcut adresleri esas alınmak sureti ile tebliğ edilir. (...) (*)

_____

(*) Madde 128 in 2. fıkrasının "Kesinleşen kıymet takdiri için iki yıl geçmedikçe yeniden kıymet takdiri istenemez. " şeklinde olan son cümlesi, 30.7.2003 tarih ve 25184 sayılı R.G.' de yayımlanan, 17.7.2003 tarih ve 4949 sayılı Kanunun 103. maddesi hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.

_____

(Ek fıkra: 4949 - 17.7.2003 / m.33) Satışa çıkarılan taşınmazda eklenti niteliğinde teşvikli mal varsa icra müdürlüğü bu malların kıymetini ayrıca takdir ettirir. Satıştan önce ilgili kurumlardan bu mallar üzerindeki vergi, resim, harç gibi yükümlülükler sorulur. Satış isteyen alacaklının talebi üzerine bu mallar satış dışında tutulabileceği gibi, üzerlerindeki vergi, resim, harç gibi malın aynından kaynaklanan kamu alacakları dikkate alınarak 129 uncu madde hükümlerine göre taşınmazla birlikte ihale de edilebilir.

KIYMET TAKDİRİNE İLİŞKİN ŞİKAYET:

MADDE 128/a- (Ek: 4949 - 17.7.2003 / m.34) Kıymet takdirinin tebliğ edildiği ilgililer, raporun tebliğinden itibaren yedi gün içinde raporu düzenleten icra dairesinin bulunduğu yerdeki icra mahkemesinde şikayette bulunabilirler. Şikayet tarihinden itibaren yedi gün içinde gerekli masraf ve ücretin mahkeme veznesine yatırılması halinde yeniden bilirkişi incelemesi yaptırılabilir; aksi halde başka bir işleme gerek olmaksızın şikayet kesin olarak reddedilir.

Kesinleşen kıymet takdirinin yapıldığı tarihten itibaren bir yıl geçmedikçe yeniden kıymet takdiri istenemez. (Değişik 1. cümle: 5092 - 12.2.2004 / m.2) Kesinleşen kıymet takdirinin yapıldığı tarihten itibaren iki yıl geçmedikçe yeniden kıymet takdiri istenemez. Ancak, doğal afetler ve imar durumundaki çok önemli değişiklikler meydana getiren benzer hallerde yeniden kıymet takdiri istenebilir.

Kıymet takdirine ilişkin şikayet yetkisiz icra mahkemesine yapılırsa, icra mahkemesi evrak üzerinde inceleme yaparak başvuru tarihinden itibaren en geç on gün içinde yetkisizlik kararı verir.

Bu madde gereğince icra mahkemesinin verdiği kararlar kesindir

Yukarıdaki madde incelendiğinde sadece alacaklı,borçlu ve ipotek alacaklılarına tebliğ etme zorunluluğu vardır. ilgililer veya hissedarlara tebliğat yapılacağı hususunda bir ibare yoktur. Oysa satış ilanının tebliği ile ilgili (İİK.127)madde hükmünde ise tapu sicilinde kayıtlı alakadarlardan bahsetmekte bu durumda hissedarlara satış ilanının tebliğ ettirilmesi zorunluluğu mevcut iken kıymet takdirinin tebliğ ettirileceğine dair bir hüküm yoktur. Ancak izaleyi şüyu nedeniyle yapılan satışlarda ise hissedarlara tebliğ zorunluluğu vardır. Bazı icra daireleri bunu kıyas yoluyla bence yanlış uygulamaktadır.
 


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
ipoteğin paraya çevrilmesi ve ilamsız takip av.şahin kavukoğlu Meslektaşların Soruları 4 27-06-2012 11:37
ipoteğin paraya cevrilmesi intepe Meslektaşların Soruları 1 17-08-2007 11:49
İpoteğin paraya çevrilmesi yoluyla takip - Satış isteme süresinin kesilmesi bertrand Meslektaşların Soruları 5 01-05-2007 21:00
İpoteğin paraya çevrilmesi ve kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluyla takip Av. Ö.Erol Yavuz Meslektaşların Soruları 1 18-04-2007 23:23
Hisseli arsa payı üzerindeki ipoteğin paraya çevrilmesi Av.Mustafa Çiçek Meslektaşların Soruları 1 11-12-2006 15:30


THS Sunucusu bu sayfayı 0,04003310 saniyede 14 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.