Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Hukuk Sohbetleri Hukuki yorumlar, görüşler ve tartışmalar.. Soru niteliği taşımayan her türlü hukuki sohbet için.

Müşteri Verilerinin Sahibi Kimdir?

Yanıt
Old 17-05-2002, 10:29   #1
Av.Mehmet Saim Dikici

 
Varsayılan Müşteri Verilerinin Sahibi Kimdir?

Paranın ''enformasyonlaştığı'' ve enformasyonun da ''paralaştığı'' bir dünyada , Tüketici herşeyin parasını iki kere ödemektedir. Birincisi parayla yaptığı ödeme, ikincisi de parasal değeri olan enformasyonu vermektir. (Alvin Toffler, Yeni Güçler, Yeni Şoklar)

Müşteri kural olarak, alış veriş yaparken enformasyonu bedava vermektedir. Oysa, bu satış sırasında, müşteri aldığı ürünün markasını, türünü, fiyatını, kredi kartı kullanıyorsa kullandığı kredi kartı türü ve bankasını, hatta adresini, telefonunu, mail adresini vs. bilgilerini satıcı firmaya sunmaktadır. Ayrıca aldığı ürünlerin de parasını ödemektedir.

Acaba, Müşteriye ait olan bu bilgilerin ekonomik değeri sorgulanabilir mi? Diğer bir deyişle, müşteri enformasyonunun sahibi kimdir?
Old 18-05-2002, 22:43   #2
aristo

 
Karar Müşteri "velinimet"dir.

sayın Tikici,
öncelikle kredi kartı dışında ki peşin alışverişlerde bu durum söz konusu olamaz.Zira,parasını vererek ürün satın alan müşteri hiç bir bilgi vermek zorunda değildir.
Sizin bahsettiğiniz ikinci durum yani kredi kartı veya borçlanarak yapılan alışveriş de satış akdinin oluşması için müşteri verileri zorunluluk gereği verilmesi gerekmektedir.Bu durum da iyiniyetli müşterinin verilerinin müşterinin kişisel hakları doğrultusunda korunması gerekir.müşteri verilerini kötüye kullanan satıcı,suç işlemiş olur.Ayrıca müşteri lehine tazminat hakkı doğurur.

Bu konuda Bankalar Kanununda şu hükümler yer alır:


22- 8. * Bankaların mensupları ve diğer görevlileri, sıfat ve görevleri dolayısıyla öğrendikleri bankalara veya müşterilerine ait sırları bu konuda kanunen açıkça yetkili kılınan mercilerden başkasına açıklayamazlar. Bu yükümlülük görevden ayrılmalarından sonra da devam eder. Bu madde hükmüne aykırı davrandığı tespit edilen kişiler için bir yıldan üç yıla kadar ağır hapis ve bir milyar liradan az olmamak üzere ağır para cezasına hükmolunur. Banka ve müşterilerine ait sırları açıklayan üçüncü kişiler hakkında da aynı cezalar uygulanır. Kredilerin takip ve kontrolü için, ana faaliyet konuları para ve sermaye piyasaları ile sigortacılık olan ve bu konularda özel kanunlarına göre alınan izin ve ruhsat ile faaliyet gösteren malî kurumlar ile Kurum tarafından uygun görülecek şirketler arasında müşterileri ile ilgili olarak doğrudan doğruya veya en az on kurum tarafından kurulacak şirketler vasıtasıyla yapılacak bilgi alışverişi bu hükmün dışındadır.
22- 9. (7) ve (8) numaralı fıkralarda yazılı kişiler sırları kendileri ya da başkaları için yarar sağlamak amacıyla açıklarlarsa, üç yıldan beş yıla kadar ağır hapis cezasına ve üç milyar liradan az olmamak üzere ağır para cezasına mahkum edilmekle birlikte, fiilin önemine göre bu kanun kapsamına giren kuruluşlarda görev yapmaları geçici veya sürekli olarak yasaklanır.
22- 10. Bu Kanuna göre suç teşkil eden hareket ve fiiller başka kanunlara göre de cezayı gerektirdiği takdirde, failleri hakkında en ağır cezayı gerektiren kanun maddesi uygulanır. 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununun sorumluluğu gerektiren hükümleri saklıdır.
Saygılar
Old 19-05-2002, 11:18   #3
Av.Mehmet Saim Dikici

 
Varsayılan

Sayın aristo,

Konuya ilginiz için teşekkürler. Konu içinde vurguladığımız husus, enformasyonun önemi ve ekonomik değeridir. Size bir örnekle olayı somutlaştırarak arz edeyim, şöyle ki:

Bir gün eve geldiniz, acıktığınızı farkettiniz mutfağa girdiniz. Mutfak ve buzdolabının yeterli gıda içermediğini gördünüz ve hemen markete alışverişe gittiniz.. Raftan piliç seçtiniz, markası X olsun... sonra, piliç' in 500 gr olanını seçtiniz farz edelim, sonra ilerlediniz, Y marka ekmek aldınız, sonra Z gazetesini seçtiniz.... N çakmağını sepetinize koydunuz..vs...

Şimdi bu seçtikleriniz ile kasaya yöneldiğinizde, kendi seçimleriniz hakkında bir sürü enformasyonu market sahibine vemiş oldunuz.. Market sahibi sizin, hangi markayı seçtiğinizi, markett alış veriş sıklığınızı, seçiminizde sürekli kullanıcı olup olmadığınızı, hangi bankanın kredi kartını kullandığınızı, fatura kesecek ise, adresinizi vs... ücretsiz bir şekilde elde edecektir. Daha sonra sizin verileriniz gibi binlerce veriyi değerlendirip, ta üretim aşamasına kadar seçiminizi yönlendirebilecektir.. İleri ülkelerde enformasyonun ciddi ekonomik karşılığı vardır.. ve ekonomiye yön verir hale gelmiştir. Dolayısıyla tamamen müşterinin özel tercihlerini yansıtan bu veriler, hiç bir karşılık da ödenmeden ekonomik alana sokulmuş olmaktadır.. Olay kısaca budur..

Konuyu sadece fikir jimnastiği olarak düşünmelisiniz, yoksa Türkiye' de mevzuat kapsamında olaya bakmak sağlıklı olamayacaktır..

Selam ve saygılarımla..
Old 21-05-2002, 00:24   #4
aristo

 
Varsayılan

Evet ilginç bir bakış açısı;sayın Tikici, bu yönden kendimce fikir jimnastiği yapmaya çalıştım,bakın neler çıktı;

1-Bu konu iktisat ilminde arz ve talep konusuyla ilgilidir.Müşteri verileri talebi oluşturur,arz edenler bu talepleri değerlendirerek daha çok kazanmanın ve talebi her zaman canlı tutmanın yollarını bu veriler sayesinde ararlar.Tüketicilerin eğilimlerini araştırmak, üretici ve pazarlamacılara verimli kazanma ve stratejileri belirlemede rol oynayacaktır.

2-Bu konu,insan unsurunu ikinci plana atan kapitalist bir bakış açısıdır."parayla satın alınamayacak bir şey yoktur","herkesin ve herşeyin bir fiyatı vardır"mantığı;dünyada son yüzyılda gittikçe şiddetini artıran ve ülkemizde de kültür yozlaşması ile çarpık liberalizmin bir nevi devlet politikası haline getiren küreselleşmekte olan "yeni dünya düzeni" insanlara tek bir gözlükle;"çıkar elde edilecek meta"gözüyle bakmaktadır.Aynı dünya düzeninin zengin çıkar örgütleri örneğin deneme aşamasında olan yeni buldukları bir ilacı,kendi vatandaşından önce,üçüncü dünya ve geri kalmış ülkelerde piyasaya sürmektedir.Başka bir örnek: tıp da uyku hastalığı olarak bilinen hastalıktan bir güney afrika ülkesinde binlerce kişi hayatını kaybetmektedir ancak bunun ilacı,aynı zamanda kozmetik ürünü olarak kullanılabildiğinden ve bu şekilde pazarlandığında daha çok kar elde edildiğinden afrika ülkesine gönderilememektedir.Bu ilaç firması düşünün binlerce kişinin ölümüne seyirci kalmakta ve daha çok kar amacıyla bu ürünü kozmetik ürünü olarak pazarlamaktadır.Bu örnekler dünyada o kadar artmıştırki artık sıradan hale gelmiştir.
Ülkemizde bakınız bir grup duyarlı Bergama halkı,siyanürle altın çıkartmaya karşı mücadele etmişler ve bu konuda en son yargı mücadelesini de kazanmışlar ancak kesinleşmiş mahkeme kararına uyulmadığı gibi,bu insanları neredeyse vatan haini ilan eden bir sistematiği uygulamaya koyan zihniyet vardır.

3-Konuyu fazla dağıtmakda istemiyorum tüketici (önce müşteri sonra insan) verilerinin 2.maddede bahsettiğim anlamında ekonomik değeri korkunç sonuçlara ulaşabilmektedir.Burada asıl olan kapitalist gücü elinde tutanların,insanları kendi çıkarlarına nasıl kullanacaklarıyla ilgilenmeleridir,yoksa insanlığa ve insanlara daha güzel hizmeti daha ucuza sunalım,insanlarla dost olalım,mutlu olmaları için herşeyi yapalım anlayışı falan yok.

4-Peki,konuyu basite indirgeyerek son olarak espiri olsun diye bir geyik mantığı yapalım :
ben müşteriyim markete gittim,Sayın Tikici'nin bahsettiği alışverişi yaparak marketçiye kendi bilgilerimi ister istemez sundum. Marketçi,her gün alışveriş yaptığım aşina biri, avukat olduğumu,yalnız yaşadığımı,köşe başında bir evde oturduğumu,hangi sigarayı kullandığımı,hangi gazeteyi okuduğumu,en çok peynir ekmek ve su aldığımı,arada bir Tekirdağ rakısı içtiğimi,kredi kartımı falan bilmektedir.O gün akşam sevgilim ziyaretime gelecekti büyük bir heyecanla markete koştum buzdolabımı ağzına kadar dolduracak yiyecekler aldım,marketçi sevinmekli ve sinsi bir bakışla "misafiriniz var galiba" dedi "sana ne ki"diyemedim tabi ayıp olmasın diye "evet arkadaşım gelecekte"diyebildim,durmadı cevap verdiğimi görünce mereklı melahat'ı geçti "özel biri herhalde"dedi,"evet bütün arkadaşlarım özeldir"dedim "geçen gördüğüm bayan değil mi,söylemediniz ama ben anladım size de çok yakışıyor"demeye cesaret etmesiyle kafamın tasının atması bir oldu "sana ne !ben senden bir çok alışveriş yaptım parasını ödedim;sen benim herşeyimi öğrendin ama parasını ödemedin şimdi faturadan %30 düş bakalım" dedim adam şaşkın şaşkın bakakaldı,ciddiyetimi bozmadığımı görünce "abi sen delirdin mi?"dedi, içinden muhtemelen avukatların hepsinin böyle paracı olduğunu düşünerek "neyse bir yanlış yaptıysak özür dileriz abi" diyerek,sağlam bir müşterisini kaybetme korkusuyla konuyu kapattı.Aynı marketçi herhalde içine dert olmuşki geçenlerde benim büroma geldi,bir hukuki sorununun olduğunu danışmak istediğini söyledi "hay hay buyrun" diyerek içeri aldım,on yıllık karısından boşanmak istediğini, başından geçen geçimsizlikleri bir bir anlatarak çoçukların velayetini alıp alamıyacağını,iş durumunu dolayısıyla nafaka ödeyemeyeceğini falan iki saat boyunca anlattı tabi ben de gerekli cevaplarını verdim sonunda teşekkür etti çıkmak üzereyken "borcunuz şu kadar lira "dedim adam pişkin pişkin suratıma baktı be dedi ki "sizin hakkınızda ufacık bilgi sahibi oldum diye benden %30 iskonto yapmamı istediniz, bense şimdi bütün hayatımı önünüze serdim,herşeyimi biliyorsunuz artık . ödeştik..."
ne diyeceğimi bilemedim
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Kim Kimdir? nerededir, Hukuk Alanı Nedir? Av.Mehmet Saim Dikici Site Hakkında Yazışmalar [Arşiv] 6 04-05-2004 11:59
Ev Sahibi Olmak Suç Mu? kilim Hukuk Soruları Arşivi 1 09-07-2003 08:41
Kiracı Ev Sahibi Bekir Hukuk Soruları Arşivi 4 27-02-2002 03:49
Mal Sahibi Mavigroup Hukuk Soruları Arşivi 1 20-02-2002 20:23


THS Sunucusu bu sayfayı 0,02887201 saniyede 14 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.