Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

Boşanma davasıyla ziynet eşyalarının iadesi

Yanıt
Old 12-03-2007, 11:41   #1
Staj.Av.Selçuk

 
Varsayılan Boşanma davasıyla ziynet eşyalarının iadesi

Değerli Meslektaşlarım;
Düğünde takılan ziynet eşyaları, boşanma davasıyla birlikte (nispi harcı ayrıca ödenmek kaydılya)istenebilir mi? yoksa boşanma davasından ayrı olarak ziynet eşyalarının iadeseni ayrı bir davada ile talep etmek daha mı uygun olur.Ayrıca bu ziynet eşyaları kime aittir.Kadına mı? yoksa evlilik birliğine mi?Davalı olacak şahsın bu ziynet eşyalarının kendisinde olduğunu söylediği telefon ses kayıtları bu altınların onda olduğuna dair bir delil teşkil eder mi?
Bu konuda acilen görüş ve yargıtay kararlarına ihtiyacım var.Yardımlarınız için şimdiden peşin olarak teşekkür ödemesinde bulunuyorum))

Saygılarımla...
Old 12-03-2007, 12:07   #2
av.egemen

 
Varsayılan

Ziynet eşyaları kadının kişisel malıdır, dolayısyla kadına aittir.
Old 12-03-2007, 12:55   #3
Av.Suat Ergin

 
Varsayılan

Bu sayfanın altında "Benzer Konular" bulunmaktadır. Sorunuzun cevabı o forumlarda bulunmaktadır.

Saygılarımla
Old 12-03-2007, 12:58   #4
egelihukukcu

 
Önemli Yargıtay Kararı...

Değerli meslektaşım;altta yer alan Yargıtay Kararının içinde tüm sorularınızın cevabımı bulacaksınız...iyi çalışmalar,umarım işinize yarar!
T.C.
YARGITAY
HUKUK DAİRESİ 2

Esas No.
2005/10487
Karar No.
2005/10848
Tarihi
07.07.2005

1086-HUKUK USULÜ MUHAKEMELERİ KANUNU (HUMK)/74
4721-TÜRK MEDENİ KANUNU (MK)/174

BOŞANMA
TALEP OLMADAN MADDİ TAZMİNATA KARAR VERİLEMEZ
MADDİ TAZMİNAT
ZİYNET EŞYALARI

ÖZET
BOŞANMA DAVASINDA DAVACI KADININ MADDİ TAZMİNAT TALEBİ, ZİYNET EŞYALARI İLE İLGİLİDİR. TMK'NUN 174/1. MADDESİ KAPSAMINDA MADDİ TAZMİNAT TALEBİ BULUNMAMAKTADIR. ZİYNET EŞYALARI YÖNÜNDEN DELİLLER TOPLANIP SONUCA GÖRE KARAR VERİLMESİ GEREKİRKEN TALEP OLMADIĞI HALDE ŞARTLARIN OLUŞMADIĞI GEREKÇESİYLE MADDİ TAZMİNAT TALEBİNİN REDDİNE KARAR VERİLMESİ İSABETSİZDİR

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen hüküm tazminatlar yönünden temyiz edilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü.
1- Davacının (kadın) maddi tazminat talebi ziynet eşyaları ile ilgili olup, peşin harcını da yatırdığı anlaşılmaktadır. Davacının Türk Medeni Kanunu'nun 174/1. maddesi anlamında maddi tazminat isteği yoktur. Delillerin ziynet eşyası talebi yönünden değerlendirilerek sonucu uyarınca karar verilmesi gerekirken talep olmadığı halde Türk Medeni Kanunu'nun 174/1. maddesi şartlarının oluşmadığından bahisle yazılı şekilde hüküm tesisi doğru olmamıştır.
2- Davalı (koca) 03.12.2003 tarihinde ihtar göndererek davacıyı eve davet etmiştir. Davalı ihtarname göndermekle bu tarihe kadar olan ve kadından kaynaklanan olayları affetmiştir. İhtar tarihi ile dava tarihi arasında da yeni bir olay gerçekleşmemiştir. Buna karşılık davalının davacıyı dövdüğü ve evden kovduğu anlaşılmaktadır.
Türk Medeni Kanunu'nun 174/2. maddesi, boşanmaya sebebiyet vermiş olan olaylar yüzünden kişilik haklan saldırıya uğrayan tarafın, kusurlu olandan manevi tazminat isteyebileceğini öngörmüştür. Toplanan delillerden evlilik birliğinin temelinden sarsılmasına sebep olan olaylarda tazminat isteyen davacının ağır ya da eşit kusurlu olmadığı, bu olayların kişilik haklanna saldırı teşkil ettiği anlaşılmaktadır. O halde mahkemece, taraflann sosyal ve ekonomik durumları, tazminata esas olan fiilin ağırlığı ile hakkaniyet kuralları (TMK. 4 BK. 42, 43, 44, 49) dikkate alınarak davacı yararına uygun miktarda manevi tazminata hükmedilmesi gerekir. Bu yönün dikkate alınmaması doğru görülmemiştir.
SONUÇ: Temyiz edilen kararan gösterilen sebeplerle BOZULMASINA, temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere oybirliğiyle karar verildi.
Old 12-03-2007, 13:08   #5
altiokebru

 
Varsayılan

Sayın Selçuk; ziynet eşyaları kadına aittir. Boşanma davası ile birlikte açılan ziynete ilişkin davanın boşanma davasından ayrı görülmesine karar verdiği de olabiliyor. Sayın Egeli Hukukçu'nun eklediği karardan da anlaşılacağı üzere önemli olan bu talebin miktarına göre nisbi harcın yatırılmasıdır bence ve bu karardan da o sonuca ulaşmak mümkün.. İsbat konusunda ise ziynetlerin verilmediği davacının yakınlarının tanıklığı ile dahi isbatlanabilir ve ziynet davalarında genelde düğün fotoğrafları ve kaset-cd'leri isbat vasıtası olarak kullanılabiliyor. Bunları destekleyen tanık beyanları da varsa davanızı isbatlarsınız. Saygılarımla
Old 13-03-2007, 04:09   #6
yyyasemin

 
Varsayılan ziynet esyalari ile ilgili bir dava sonucu

Sayin meslektasim daha once benzer bir konu ile ilgilenmistik ve dava alyhte sonuclandi altinlar erkek tarafina verilmeli dendi fakay yargitay kararina gore altinlar kadinindir ve verilenler iade edilemez dendi ve kadinda kaldi. Boyle bir yargitay karari mevcut daha fazla bilgi icin referansimla av. Muslum Kayacan bey e yonlendirebilirim sizi..
saygilar
Av. Yasemin Gulluoglu
Old 13-03-2007, 09:33   #7
HÜLYA ÖZDEMİR

 
Varsayılan

Ziynet eşyaları evlilik birliği devam ederken paraya çevirilerek evin ortak giderleri için kullanılmış olsa dahi, kadına ait olduğu için talep halinde aynen, olmazsa bedelinin iade edileceğine dair içtihatlar mevcuttur. Saygılarımla
Old 13-03-2007, 09:53   #8
Staj.Av.Selçuk

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av.Suat Ergin
Bu sayfanın altında "Benzer Konular" bulunmaktadır. Sorunuzun cevabı o forumlarda bulunmaktadır.

Saygılarımla

Suat Bey ben sitede genel bir araştırma yaptıktan sonra bu konuyu açtım.Bu sayfanın altında benzer konular var derken nereyi kastediyorsunuz.Şahsen ben bulamadım.Daha açık bir şekilde yönlendirme yaparsanız sevinirim.
Saygılarımla..
Old 13-03-2007, 09:55   #9
Staj.Av.Selçuk

 
Varsayılan

Sevgili meslektaşlarım cevaplarınız ve yardımlarınız için çok teşekkür ederim.Eğer elinizde mevcut içtihat veya kararlar varsa göndermenizi rica ediyorum.tekrar teşekkürlerimi bildiririm.
Saygılarımla....
Old 13-03-2007, 11:18   #10
hidayet

 
Varsayılan

T.C.
YARGITAY
HUKUK GENEL KURULU
E. 2004/4-249
K. 2004/247
T. 5.5.2004
• ZİYNET EŞYALARININ İADESİ TALEBİ ( Evlilik Sırasında Kadına Takılan Ziynet Eşyalarının Boşanma Gerçekleşse de Kadına Ait Olacağı )
• EVLİLİK SIRASINDA KADINA TAKILAN ZİYNET EŞYALARI ( Kadına Ait Olmaları ve Boşanma Halinde Kadına İadesinin Gerekmesi )
• EŞYALARIN İADESİ TALEBİ ( Ev Eşyalarından Hangisinin Hangi Eşe Ait Olduğunun Değerleri ve Nitelikleri İtibarine Göre Tesbit Edilmesi Gereği )
• BOŞANMA DAVASI SONUCU EV VE ZİYNET EŞYALARININ İADESİ TALEBİ ( Ziynet Eşyalarının Kadına Ait Olması - Ev Eşyalarının Aidiyetinin Değerleri ve Niteliklerine Göre Tesbit Edilmesi Gereği )
4721/m.6, 228
ÖZET :1-Evlilik sırasında kadına takılan ziynet eşyaları kim tarafından alınmış olursa olsun ona bağışlanmış sayılır, ona iadesi gerekir. Ancak, ziynet eşyalarının iade edilmemek üzere kocaya verildiğinin, kadının isteği ve onayı ile ziynet eşyalarının bozdurulup ev ihtiyaçları için harcandığının davalı yanca kanıtlanması halinde koca ziynet eşyalarını iadeden kurtulur. Davada, davacıya ait olduğu anlaşılan dava konusu altınların evliliğin devamı sırasında davalı tarafından bozdurularak ev ihtiyacı için harcandığı davalı yanca kabul edilmiştir, davalı, kadının kendi rızası ile ziynet eşyalarını verdiğini kanıtlayamadığından dava konusu ziynet eşyalarını davacıya iade ile mükelleftir. Mahkemece bu yön üzerinde durulmadan ziynet eşyalarına ilişkin talebin tümden reddedilmiş olması isabetsizdir.

2-Tarafların müşterek evden ayrılmadan önce kavga ederek karakola başvurdukları, davalının karakolda bulunduğu sırada davacının evin kapısını çaldığı, evde bulunan eltilerinin kapıyı açmaması üzerine balkon kapısından eve girerek, paketlenmiş eşyaları, çuvala konan giysileri ve çocukları alarak evden ayrıldığı, dava konusu edilen eşyalardan önemli bir bölümünün kendisine ait olduğu gerekçesiyle davalı tarafından alındığı, bir kısım eşyanın evde bırakıldığı tanık beyanlarından anlaşılsa da evin anahtarının davacıda bulunduğu iddia edilmiş ancak davacının bu tarihten sonra yeniden eve geldiği ve eşya götürdüğü konusunda dosyada herhangi bir delil bulunmadığına göre mahkemece tüm deliller hep birlikte değerlendirilerek, dava konusu edilen eşyaların miktar ve nitelikleri itibariyle taraflardan hangisine ait olabileceği gözetilmek suretiyle, hepsinin paketlerle taşınmasının mümkün olup olmayacağı üzerinde durulması ile, davacıya ait olan eşyalar tek tek belirlenmek ve davacıya iadesine karar vermek gerekir.

DAVA : Taraflar arasındaki "ev eşyası ve ziynetlerin iadesi" davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Osmaniye 1.Asliye Hukuk Mahkemesince davanın reddine dair verilen 18.3.2002 gün ve 1998/162-2002/145 sayılı kararın incelenmesi davacı vekili tarafından istenilmesi üzerine, Yargıtay 4.Hukuk Dairesinin 17.3.2003 gün ve 12549-2919 sayılı ilamı ile, ( ...1-Dava,davalı eşte kalan ziynet ve ev eşyalarının verilmesine ilişkindir.Mahkemece davanın reddine karar verilmiş ve karar davacı tarafından temyiz edilmiştir.

Evlilik sırasında kadına takılan ziynet eşyaları kim tarafından alınmış olursa olsun onu bağışlanmış sayılır.Böylece davacıya ait olduğu anlaşılan dava konusu altınların evliliğin devam sırasında davalı tarafından alınarak bozdurulup harcanmış olduğu davalı yanca da kabul edildiğine göre davacıya iadesi gerekir. Mahkemece bu yön üzerinde durulmadan ziynet eşyalarına ilişkin isteğin tümden reddedilmiş olması bozmayı gerektirmiştir.

2-Davacı ile davalının müşterek evden ayrılmadan önce kavga ederek karakola başvurdukları,davalının henüz karakolda bulunduğu sırada davacının eve girerek bir valiz içine yerleştirdiği eşyalar ile evden ayrıldığı anlaşılmıştır.Davacının bu tarihten sonra yeniden eve geldiği ve eşya götürdüğü konusunda dosyada herhangi bir delil yoktur.Dava konusu edilen eşyaların miktar ve nitelikleri de gözetilerek hepsinin bir valiz ile taşınmasının mümkün olup olamayacağı üzerinde durulmadan ev eşyalarına ilişkin davanın da tümden reddi doğru değildir.Kaldı ki bir kısım davalı tanıkları dahi dava konusu edilen ev eşyalarının önemli bir bölümünün davalı tarafından alındığını bildirmişlerdir.O halde dosyadaki tüm deliller birlikte incelenerek davacıya aidiyeti belirlenerek eşyaların verilmesi gerekir.Mahkemece bu yönler üzerinde durulmadan yazılı şekilde karar verilmiş olması bozma nedenidir... ) gerekçesiyle bozularak dosya yerine geri çevrilmekle, yeniden yapılan yargılama sonunda, mahkemece önceki kararda direnilmiştir.

Hukuk Genel Kurulunca incelenerek direnme kararının süresinde temyiz edildiği anlaşıldıktan ve dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra gereği görüşüldü:

KARAR : Dava, davalı eşte kalan ziynet ve ev eşyalarının iadesi istemine ilişkindir.

Mahkemenin "davacının, davalının evde olmadığı sırada kendisindeki anahtar ile içeri girerek bir takım eşyaları götürdüğünün, davalının da kendisine ait eşyaları alıp, davacıya ait olanları bıraktığının tanık beyanlarından anlaşıldığı, davacının eşyalarının davalıda kaldığını kanıtlayamadığı, ziynet eşyalarının kadının yanında bulunması gerektiğinin hayatın olağan akışına uygun bulunduğu, davalı eş tarafından zorla veya başka bir sebeple alındığının davacı tarafından kanıtlanması gerektiği, ziynet eşyaları bozdurulmuş olsa bile evin ortak ihtiyaçları için harcandığından iadesinin istenemeyeceği" gerekçesiyle kanıtlanamayan davanın reddine dair verdiği karar yukarıda belirtilen nedenlerle Özel Dairece bozulmuş, mahkemece önceki kararda direnilmiştir.

Yerleşmiş Yargıtay kararlarında da belirtildiği gibi, evlilik sırasında kadına takılan ziynet eşyaları kim tarafından alınmış olursa olsun ona bağışlanmış sayılır, ona iadesi gerekir. Ancak, ziynet eşyalarının iade edilmemek üzere kocaya verildiğinin, kadının isteği ve onayı ile ziynet eşyalarının bozdurulup ev ihtiyaçları için harcandığının davalı yanca kanıtlanması halinde koca ziynet eşyalarını iadeden kurtulur. Davada, davacıya ait olduğu anlaşılan dava konusu altınların evliliğin devamı sırasında davalı tarafından bozdurularak ev ihtiyacı için harcandığı davalı yanca kabul edilmiştir, davalı, kadının kendi rızası ile ziynet eşyalarını verdiğini kanıtlayamadığından dava konusu ziynet eşyalarını davacıya iade ile mükelleftir. Mahkemece bu yön üzerinde durulmadan ziynet eşyalarına ilişkin talebin tümden reddedilmiş olması isabetsizdir.

Öte yandan; tarafların müşterek evden ayrılmadan önce kavga ederek karakola başvurdukları, davalının karakolda bulunduğu sırada davacının evin kapısını çaldığı, evde bulunan eltilerinin kapıyı açmaması üzerine balkon kapısından eve girerek, paketlenmiş eşyaları, çuvala konan giysileri ve çocukları alarak evden ayrıldığı, dava konusu edilen eşyalardan önemli bir bölümünün kendisine ait olduğu gerekçesiyle davalı tarafından alındığı, bir kısım eşyanın evde bırakıldığı tanık beyanlarından anlaşılmaktadır. Her ne kadar evin anahtarının davacıda bulunduğu iddia edilmiş ise de, davacının bu tarihten sonra yeniden eve geldiği ve eşya götürdüğü konusunda dosyada herhangi bir delil bulunmamaktadır. Bu durumda mahkemece tüm deliller hep birlikte değerlendirilerek, dava konusu edilen eşyaların miktar ve nitelikleri, taraflardan hangisine ait olabileceği gözetilmek suretiyle, hepsinin paketlerle taşınmasının mümkün olup olmayacağı üzerinde durulmak, davacıya ait olan eşyalar tek tek belirlenmek ve davacıya iadesine karar vermek gerekirken bu yönler üzerinde durulmaksızın yazılı şekilde karar verilmiş olması usul ve yasaya aykırıdır. Bu nedenlerle direnme kararı bozulmalıdır.

SONUÇ : Davacı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile direnme kararının yukarıda ve Özel Daire bozma kararında gösterilen nedenlerden dolayı H.U.M.K.nun 429. Maddesi gereğince BOZULMASINA, istek halinde temyiz peşin harcının geri verilmesine, 5.5.2004 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Kazancı Yay.T.C.
YARGITAY
4. HUKUK DAİRESİ
E. 2003/5851
K. 2003/11305
T. 7.10.2003
• AYNEN İADE DAVASI ( Davacıya Ait Olan Bir Kısım Ziynet Eşyasının Davalı Tarafından Bozdurulduğu Saptandığına Göre Aynen Veya Bedellerinin Tazminine Karar Verilmesi Gerekmesi )
• BEDELİN TAZMİNİ DAVASI ( Davacıya Ait Ziynet Eşyasının Davalı Tarafından Bozdurulduğu Tanık Beyanıyla Saptandığına Göre Aynen Veya Bedellerinin Tazminine Karar Verilmesinin Gerekmesi )
• TANIK BEYANI ( Davacıya Ait Ziynet Eşyasının Davalı Tarafından Bozdurulduğu Tanık Beyanı İle Saptandığına Göre Aynen Veya Bedellerinin Tazminine Karar Verilmesinin Gerekmesi )
818/m.42,43
ÖZET: Nişan ya da düğün töreni sırasında davacıya takılan ziynet eşyası davacıya aittir.Davacıya ait olan bir kısım ziynet eşyasının davalı tarafından bozdurulduğu tanık beyanlarıyla saptandığına göre, bozdurulan ziynet eşyasının aynen veya bedellerinin tazminine karar verilmesi gerekir.

DAVA : Davacı Nurgül vekili tarafından, davalı Mehmet aleyhine 6/1/1998 gününde verilen dilekçe ile ziynet eşyasının aynen iadesi mümkün olmadığı takdirde bedellerinin tazmininin istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; davanın reddine dair verilen 20/11/2002 günlü kararın Yargıtay'ca incelenmesi davacı vekili tarafından süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü:

KARAR : 1-Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı kanıtlarla yasaya uygun gerektirici nedenlere, özellikle delillerin değerlendirilmesinde bir isabetsizlik görülmemesine göre aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları reddedilmelidir.

2-Davacının diğer temyiz itirazlarına gelince;

Dava, ziynet eşyasının aynen iadesi, aynen iade mümkün olmadığı takdirde bedellerinin tazmini istemine ilişkindir. Mahkemece, davanın reddine karar verilmiş, karar davacı tarafından temyiz edilmiştir.

Davacı, davalı ile 29/6/1996 tarihinde evlenip 27/5/1997 günü boşandıklarını, nişan ve düğünde kendisine takılan ziynet eşyasından, 40 adet ata altını, bir adet boyun zinciri, iki çift küpe ve 5 adet harf altını, düğünden kısa bir süre sonra davalıyla birlikte İzmir'e gittiklerinde davalının bozdurarak parasını kendisinde alıkoyduğunu, diğer ziynet eşyasını da Nazilli'ye döndüklerinde koruma bahanesiyle alıp vermediğini belirterek, dava dilekçesinde belirttiği 11 kalem ziynet eşyasının aynen iadesini, iade mümkün olmadığı takdirde bedellerinin tazminini istemiştir.

Davalı, ziynet eşyasının tamamının davacıda bulunduğunu, davacının evi terkedip giderken bunları yanında götürdüğünü, davanın reddini savunmuştur.

Davacının iddiasını ispatlama yönünde dinlettiği tanık beyanlarından ve tüm dosya kapsamından, davacı ile davalının düğünden kısa bir süre sonra yanlarında davacı tanığı Birgül'de olduğu halde İzmir'e gittikleri ve davacının belirttiği bir kısım ziynet eşyasının davalı tarafından bozdurulduğu anlaşılmaktadır. Nişan ya da düğün töreni sırasında davacıya takılan ziynet eşyası davacıya aittir. Davacıya ait olan bir kısım ziynet eşyasının davalı tarafından bozdurulduğu tanık beyanlarıyla saptandığına göre bozdurulan ziynet eşyasının aynen veya bedellerinin tazminine karar verilmesi gerekirken, istemin tümden reddine karar verilmiş olması doğru değildir. Kararın bu nedenle bozulması gerekmiştir.

SONUÇ : Temyiz olunan kararın yukarıda ( 2 ) nolu bentte açıklanan nedenlerle BOZULMASINA; öteki temyiz itirazlarının ( 1 ) sayılı bentte açıklanan nedenlerle reddine ve peşin alınan harcın istek halinde geri verilmesine 7.10.2003 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Kazancı Yay.
Old 13-03-2007, 11:21   #11
hidayet

 
Varsayılan

Aşağıdaki karar özellikle dava dilekçesinde başlangıçta istenmeyen ziynet eşyası talebine ilişkin olup,incelemenizi öneririm.Saygılar...
T.C.
YARGITAY
2. HUKUK DAİRESİ
E. 2004/1746
K. 2004/2580
T. 2.3.2004
• ZİYNET EŞYALARININ İADESİ TALEBİ ( Boşanmanın Eki Niteliğinde Olmadığından Harca Tabi Olması - Dava Dilekçesinde İstenmeyen Ziynet Eşyalarının Sonradan İstenmesinin İddianın Genişletilmesi Niteliği )
• BOŞANMANIN EKİ NİTELİĞİNDE OLMAYAN ZİYNET EŞYALARININ İADESİ TALEBİ ( Harcı Yatırılmadığından Bu Konuda Hüküm Kurulmasına Yer Olmadığına Hükmedilmesi Gereği )
• HARCA TABİ İSTEK NİTELİĞİ ( Boşanmanın Eki Niteliğinde Olmayan Ziynet Eşyalarının İadesi İsteği - Harcı Yatırılmadığından Karar Verilmesine Yer Olmadığına Hükmedilmesi Gereği )
• İDDİANIN GENİŞLETİLMESİ YASAĞI ( Dava Dilekçesinde İstenmemesine Rağmen Davacı Tarafından Sonradan Verilen Dilekçeyle Ziynet Eşyalarının İadesinin İstenmesi )
4721/m.174,220
ÖZET : Davacının dava dilekçesinde ziynetlerle ilgili bir talebi olmamıştır. Davacının sonradan ziynet eşyası yönünden istekte bulunması, iddianın genişletilmesi niteliğinde olup, davalı da bu durumu kabul etmediğini bildirmiştir. Kaldı ki davacının ziynet eşyası ile ilgili talebi boşanmanın eki niteliğinde olmayıp nisbi harca tabidir. Ziynetler yönünden harcı verilerek açılmış bir davanın bulunmadığı nazara alınarak "hüküm kurulmasına yer olmadığına" şeklinde karar verilmesi gerekirken, işin esasının incelenip yazılı olduğu gibi kabul kararı verilmesi doğru değildir.

DAVA : Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen ve yukarıda tarih numarası gösterilen hüküm manevi tazminat ve ziynet eşyası yönünden temyiz edilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : 1-Dosyadaki yazılara kararın dayandığı delillerle kanuna uygun sebeplere ve özellikle delillerin takdirinde bir yanlışlık görülmemesine göre davalının manevi tazminata ilişkin temyiz itirazları yersizdir.

2-Davalının ziynet eşyası ile ilgili temyizine gelince; Davacının dava dilekçesinde ziynetlerle ilgili bir talebi olmamıştır. Davacının 26.07.2002 tarihli dilekçesi ile ziynet eşyası yönünden istekte bulunması iddianın genişletilmesi niteliğinde olup, davalı da bu durumu kabul etmediğini bildirmiştir. Kaldı ki davacının ziynet eşyası ile ilgili talebi boşanmanın eki niteliğinde olmayıp nisbi harca tabidir. Ziynetler yönünden harcı verilerek açılmış bir davanın bulunmadığı nazara alınarak "hüküm kurulmasına yer olmadığına" şeklinde karar verilmesi gerekirken, işin esasının incelenip yazılı olduğu gibi kabul kararı verilmesi doğru değildir.

SONUÇ : Temyize konu kararın 2. bentte gösterilen sebeplerle ziynet eşyası yönünden BOZULMASINA, hükmün temyiz edilen diğer bölümlerinin ise 1. bentteki nedenlerle ONANMASINA, temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine, 02.03.2004 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Kazancı Yay.
Old 13-03-2007, 11:24   #12
Av.Suat Ergin

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Staj.Av.Selçuk
Suat Bey ben sitede genel bir araştırma yaptıktan sonra bu konuyu açtım.Bu sayfanın altında benzer konular var derken nereyi kastediyorsunuz.Şahsen ben bulamadım.Daha açık bir şekilde yönlendirme yaparsanız sevinirim.
Saygılarımla..


Bu sayfanın altındaki “Benzer Konular”dan aşağıdaki linki takip ediniz.

http://www.turkhukuksitesi.com/showthread.php?t=10889

Sayın Işıl Yılmaz’ın sunduğu Yargıtay kararı için:

http://www.turkhukuksitesi.com/showt...ghlight=ziynet

Yine işinize yarayacak başka link:

http://www.turkhukuksitesi.com/showt...ghlight=ziynet

Saygılarımla
Old 15-03-2007, 12:09   #13
Staj.Av.Selçuk

 
Varsayılan

Sevgili meslektaşlarım
Öncelikle verdiğiniz cvplar için tekrar teşekkür ederim.Son olarak ve netleştirmek açısından birkaç sorum olacak.
1-Müvekkilim tarafından cep telefonuna kaydedilen ses kayıtları altınların kendisinde olduğunu söylediği kayıtlar delil olarak mahkemede kullanılabilir mi?
2- Ayrıca ziynet eşyelarının iadesi boşanma davasıyla birlikte isteyebilirmiyiz?Ayrı bir dava açma zorunluluğumuz var mıdır?
Old 16-03-2007, 14:59   #14
dilekgulsen

 
Varsayılan

altınların kocada olduğuna dair olan ses kayıtlarını hakim kanaatimce takdiri delil olarak değerlendrebilir ama hükme esas olarak nazara alma gibi bir zorunluluğu yoktur.isterse bu kayıtlara göre karar verebilir isterse bu kaydı dikkate almayabilir.dikkate almazsa bunu temyiz konusu yapabilirsiniz.( tabi bunlar benim fikrim ).bunun yanında bu hususu tanıklada ispatlayabilirsiniz zira akrabalar arasındaki hukuki işlemlerin tanıkla ispatlanması humk 293 / 1 hükmüne göre mümkündür.
ziynet eşyalarının boşanma davasıyla brlikte ikame edilip edilmeyeceği konusuna gelince eşyaların değerine göre nisbi harç yatırılmak suretiyle iki talebinde aynı davada ileri sürülebileceği kanaatindeyim..iyi çalışmalar
Old 04-02-2008, 13:56   #15
Av.bozkara

 
Varsayılan

ben boşanma davasında ziynet eşyalarının aynen veya bedel olarak iadesini de talep ettim. ancak ayrıca bunun için harç yatırmadım. yazı işleri müd.de dikkat etmedi herhalde.şimdi ilk duruşmada bana bu ziynet eşyalarının iadesiyle ilgili harç yatırmam için süre verilir mi, yoksa bu talebim direk red mi edilir?
Old 04-02-2008, 14:03   #16
hidayet

 
Varsayılan

Tarafınıza süre verilerek eksik harcın ikmali sağlanır.talepleriniz hakkında inceleme yapılması ve karar verilmesi için harç yatırmanız gerektiğinden öncelikle harç ikmali için tarafınıza süre verilir.Verilen süre(ler)içinde yatırmadığınız takdirde mahkemece son karar da harç ikmal edilmediğinden davanın ziynet eşyası yönünden açılmamış sayılmasına karar verilmesi gerekir diye düşünüyorum.Saygılarımla...
Old 15-02-2008, 22:34   #17
İsmail Doğan TUNÇBİLEK

 
Varsayılan

T.C.
YARGITAY
2. HUKUK DAİRESİ
E. 2004/1746
K. 2004/2580
T. 2.3.2004
• ZİYNET EŞYALARININ İADESİ TALEBİ ( Boşanmanın Eki Niteliğinde Olmadığından Harca Tabi Olması - Dava Dilekçesinde İstenmeyen Ziynet Eşyalarının Sonradan İstenmesinin İddianın Genişletilmesi Niteliği )
• BOŞANMANIN EKİ NİTELİĞİNDE OLMAYAN ZİYNET EŞYALARININ İADESİ TALEBİ ( Harcı Yatırılmadığından Bu Konuda Hüküm Kurulmasına Yer Olmadığına Hükmedilmesi Gereği )
• HARCA TABİ İSTEK NİTELİĞİ ( Boşanmanın Eki Niteliğinde Olmayan Ziynet Eşyalarının İadesi İsteği - Harcı Yatırılmadığından Karar Verilmesine Yer Olmadığına Hükmedilmesi Gereği )
• İDDİANIN GENİŞLETİLMESİ YASAĞI ( Dava Dilekçesinde İstenmemesine Rağmen Davacı Tarafından Sonradan Verilen Dilekçeyle Ziynet Eşyalarının İadesinin İstenmesi )
4721/m.174,220
ÖZET : Davacının dava dilekçesinde ziynetlerle ilgili bir talebi olmamıştır. Davacının sonradan ziynet eşyası yönünden istekte bulunması, iddianın genişletilmesi niteliğinde olup, davalı da bu durumu kabul etmediğini bildirmiştir. Kaldı ki davacının ziynet eşyası ile ilgili talebi boşanmanın eki niteliğinde olmayıp nisbi harca tabidir. Ziynetler yönünden harcı verilerek açılmış bir davanın bulunmadığı nazara alınarak "hüküm kurulmasına yer olmadığına" şeklinde karar verilmesi gerekirken, işin esasının incelenip yazılı olduğu gibi kabul kararı verilmesi doğru değildir.
Karardan anlaşıldığı üzere nisbi harç yatırılması gerekmektedir.Nisbi harç yatırmak için duruşmayı beklemenin bir anlamı yoktur.Duruşmadan önce ara karar verilmeden önce harç yatırılabilir.Yatırılmadığı takdirde Mahkeme harcın yatırılması için tarafınıza süre verir.Red kararı verilemez.
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Boşanma-Ziynet Eşyaları ve Eşya Tespiti Talepleri akgnc Meslektaşların Soruları 21 13-07-2018 13:36
Ziynet Ve Çeyiz Eşyalarının Iadesi dilekgulsen Aile Hukuku Çalışma Grubu 17 01-01-2013 23:50
Boşanma davasında yetkili mahkeme ve boşanma sebebi ile takıların iadesi askeri hakim Meslektaşların Soruları 18 03-05-2011 12:17
Saldırıdan Korunma Ve Boşanma Davasıyla İlgili Bilgiye İhtiyacımız Var Konuk Kadınlara Hukuki Destek Merkezi (KAHDEM) 1 11-03-2007 20:03


THS Sunucusu bu sayfayı 0,05469203 saniyede 14 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.