Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Site Lokali Edebiyat, Müzik, Spor, Sinema, Bilgisayar.. Site üyelerimizin hukukla ilgisiz konularda sohbetleri için. [Siyaset ve din bu sitede konu dışıdır!]

Yıllardır hiç karşılaşmadığım bir durum-Acil yardım lütfen!

Yanıt
Old 04-04-2008, 23:37   #1
Av.Cengiz Aladağ

 
Varsayılan Yıllardır hiç karşılaşmadığım bir durum-Acil yardım lütfen!

Sayın meslektaşlarım,
Yıllardır karşılaşmadığım bir durumla karşı karşıyayım ve ne yapacağımı bilemiyorum. Biliyorum, başlıktaki "acil" sözcüğü THS kurallarına aykırı ama gerçekten acilen yardıma ihtiyacım var.
Kısaca hukuksal durumu özetliyorum:
Alacaklı A tarafından getirilen bono ile A vekili olarak borçlu B'ye karşı (kambiyo senetlerine özgü haciz yolu ile) icra takibi yapılmıştır.
İcra müdürlüğünce borçluya ödeme emri tebliğe çıkarılmış ve usulüne uygun olarak tebliğ edilmiştir.
Buraya kadar herşey hep yaptığımız, yaşadığımız olağanlıkta devam etmiştir.
Ancak ödeme emrinin tebliğinden 9 gün sonra garip bir durum ortaya çıkmış ve bu gariplik sadece beni değil, icra müdüründen tutun da, olayı anlattığım meslektaşlarıma kadar herkesi şaşırtmıştır.
İçinden çıkamadığımız bu soruna yol açan olay şudur ki: borçlu B borcun tamamını ödeme emrinde belirtilen 10 günlük süre içinde icra dosyasına yatırmıştır.
A vekili olarak şimdi ne yapmam gerekir? Lütfen görüşlerinizi yasal dayanakları ve içtihatlarla destekleyerek belirtebilir misiniz?
Durumun acil olduğunu bir kez daha affınıza sığınarak anıımsatmak istiyorum.
Yanıtlarınız için şimdiden teşekkür ediyorum.
Saygılarımla.
Old 05-04-2008, 11:34   #2
Av.H.Sancar KARACA

 
Varsayılan

Sayın ALADAĞ
Yaklaşık 10 yıl önce dosyalarımdan birinde de benzer şey olmuştu. Tek fark, kambiyo takibi olmayışı idi )) . İcra müdürü, "tebliğ mazbatası dönmeden parayı ödeyemem " demişti. Miktarın çok büyük olmaması nedeniyle, ödenmesi için ısrarcı olmadık. Mazbatanın dosyaya girişini dört gözle bekledik, gelince de parayı aldık.
Bazen böyle beklenmedik gelişmeler oluyor işte. İşimizin heyecanlı taraflarından biri de bu .
İş kambiyo takibi olunca, ne yapmanız gerektiğini ben de bilemedim açıkçası. Verilecek cevapları ve yapılacak yorumları en az sizin kadar merak ediyorum.
Selam ve saygılar.
Old 05-04-2008, 11:48   #3
Av. Can DOĞANEL

 
Varsayılan

Sorun nedir ben anlayamadım. Mazbata dönmeden paranın ödenmemesi mi? Yoksa yalnızca borç aslını ödeyip, ferileri ve masrafları ödememesi mi?

Alıntı:
Ek: Yeni Mesajlardan arama yapınca sorunun site lokalinde olduğunu fark etmemişim. Zaten yeni uyanmışım, uyku sersemiyim. Bu ne ya! dedim sabah sabah. İlahi Cengiz Bey. Araştırmam sonucunda şu içtihadı buldum.


T.C.

YARGITAY

50. HUKUK DAİRESİ

E. 2007/100000

K. 2007/100000

T. 14.3.2007

ÖZET : Davalı vekilince yapılan Kambiyo Senetlerine Mahsus Haciz Yolu ile yapılan takip neticesinde davacı tarafından süresi içerisinde yapılan ödemeye karşılık davalı vekilinin borçlu davacıya takdir ve taltif belgesi göndermemesi usul ve yasaya aykırıdır. Bu nedenle davalı alacaklı vekiline mesleki ihtar gönderilmek üzere bağlı bulunduğu Baro'ya uyarı yazısı gönderilmek yerine bundan zuhul olunarak davanın reddine karar verilmesi hatalı olup bozma nedenidir.
DAVA : Taraflar arasında görülen dava süresi içerisinde takip borcunu ödeyen borçlu davacıya, davalı alacaklı vekili tarafından örnek 100,5 takdir ve taltif belgesi gönderilmemesi nedeniyle şikayet davasıdır. Davalı vekili savunmasında "Valla ne bileyim, bize bunu fakültede bile öğretmediler. Çok eski bir uygulama olsa gerek. Davacı borçlunun davranışına hayret ettim. "Ne yapacağımı bilemedim." demiştir.
Mahkemece hayatın olağan akışına aykırı davranışı nedeni ile davacı tarafın talebinin reddine karar verilmiş ve dosya temyiz edilmekle dairemize gönderilmiştir.
İcra İflas Kanunu Nizamnamesinin açık hükmüne rağmen borçluya takdir ve taltif belgesi gönderilmediği sabittir. Mahkemece yapılacak iş Davalı alacaklı vekilinin mensubu bulunduğu Baro'ya mesleki ihtar gönderilmek üzere yazı yazılması olmak gerekirken bundan zuhul olunarak davanın reddine karar verilmiş olması usul ve yasaya aykırıdır.
SONUÇ : Davalı vekilinin temyiz itirazlarının reddi ile, usu ve yasaya aykırı hükmün BOZULMASINA bakiye harcın temyiz edenden alınmasına, 14.03.2007 gününde oybirliği ile karar verildi.
Old 05-04-2008, 16:45   #4
Kadir COŞKUN

 
Varsayılan

Sayın DOĞANEL,

Çok güzel bir Yargıtay kararı ben de uzun zamandır bu kararı arıyordum. Bu karar avukatlar ile maliyeciler arasında olan uyuşmazlığa emsal teşkil edermi. Lakin yargılama giderinden sayılan vekalet ücretine bile vergi ödediğimiz halde bize örnek 100,5 takdir ve taltif belgesi göndermeyip örnek 111,1 görüşme odası davetiyesi gönderiyorlar. Kıymetli fikirlerinize ihtiyacım var.

Saygıılarımla...
Old 05-04-2008, 18:59   #5
Av. Hatun Olguner

 
Varsayılan

Yıllar önce benzer iki olayım olmuştu.Hafif farklılıklarla ama;

Galiba 8-9 yıl önceydi,yüklü bir alacak için Batman'a gittim. Borçlu adresine gittik,borçlu gayet medeni ve saygılı idi,borcu kabul ettiğini,ancak benim Adanaya dönmemi ve beklememi,1 yıl sonra borcu ödemek için Adanaya geleceğini bildirip dönmemi istedi. Tabii kabul ettim,müvekkil çok varlıklı ve daha önceki avukatları Malatya'da,alacakları için haciz yaparken borçluları intihar etmiş olduğu için sert icra muamelesi istemeyen bir müvekkildi. Döndüm ve gerçekten 1 yıl sonra borçlu geldi,borcunu ödedi,gelirken kaçak çay,kolonya vb hediyeler de getirmişti. Ben de sözünde durduğu için teşekkür edip evine ve ailesine kendisi ile pasta göndermiştim. Genelde de borcunu ödeyen borçlulara telefonla veya mesajla zorlukları içinde dürüst ve örnek davrandıkları için teşekkür ederim.Yılda bir kez ancak hacze giderim,
tahsilatları genelde telefonla irtibat kurarak,borçlunun belirlediği tarihlerde yaparım.Müvekkillerim de haczi sevmezler.

İkinci örnek tersine : Geçen ay adliye asansöründe karşılaştığım bir borçluma ' hala buralarda mısın,borçların bitmedi mi diye sordum.Yaklaşık 15 yıl önceki bir borçlumdu. Önce hatırlamadı,müzmin borçlu olduğu için alacaklı avukatlarını hatırlayamaz diye düşündüm,ama ismen hatırlatınca birden yüzü güldü;
' Ya ben sizin izinizi kaybettim sanıyordum,bana çok iyi ve merhametli davrandığınız için büronuza özel olarak teşekkür etmeye gittim o zamanlar,Tokat'a savcı olarak gittiğinizi söylediler,ben de teşekkürümü mektupla ilettim,aldınız mı?' diye sordu. Almadığımı söyleyince,bu kez gecikmiş olarak teşekkürünü iletti.

Cengiz Bey'in şaşkınlığını anlıyorum. Borcunu zamanında ödeyen borçlu çok az. Bir borçluma sitem etmiştim : Çok atlatıyorsun,yalanın da çok,buna güceniyorum dedim. Hani dürüstçe ödemeyeceğini söylesen,dedim. Çok içten bir şekilde ve ezik olarak şöyle cevap verdi : ' Ablacığım,inan ki parasızlıktan;idare et işte,borçlu parasızlıktan yalan söyler...' dedi. Bir borçlum da geçen hafta,aynı serzenişte bulundu,evet yalan söyleyebilirim,söylüyorum da,ama lütfen bana yalan söylüyorsun deme,doğru söylemiyorsun diye dile getir,gururum inciniyor dedi.
Ben de söz verdim,artık doğru söylemiyorsun diyeceğim.
Çünkü doğru söylememeye devam ediyor.
Old 05-04-2008, 20:48   #6
Av. Şehper Ferda DEMİREL

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av.Cengiz Aladağ
...
İçinden çıkamadığımız bu soruna yol açan olay şudur ki: borçlu B borcun tamamını ödeme emrinde belirtilen 10 günlük süre içinde icra dosyasına yatırmıştır.
A vekili olarak şimdi ne yapmam gerekir? Lütfen görüşlerinizi yasal dayanakları ve içtihatlarla destekleyerek belirtebilir misiniz?


Bence "Afedersiniz" diyerek dosya tahsilatının avukatlık ücretine değinen kısmını borçluya iade etmeniz -Zira aynı karşı vekalet ücretini 5 yıl uğaraşarak tahsil edebildiğiniz borçlular nazarında, AY.m.10 çerçevesinde eşitliğe aykırılık oluşacaktır, yargılanmanızı istemem-, (Müvekkilinizdense çarpı 5 şeklinde de isteyebilirsiniz, aynı nedenle) ve bilumum makamları haberdar ederek, dosya borçlunuzu "Yılın borçlusu" ilan etmeniz gerekir, plaket ve dahi bilumum taltif belgeleri de kifayetsiz kalacaktır inancındayım.

Şaşkınlığınızı kısa sürede atlatmanızı dilerim. Başedilmesi zor, extrem bir durumla karşı karşıya olduğunuzu da teslim etmeli.

Saygılarımla...
Old 07-04-2008, 19:10   #7
Av.Elvan Akkaya

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av.Şehper Ferda DEMİREL
Bence "Afedersiniz" diyerek dosya tahsilatının avukatlık ücretine değinen kısmını borçluya iade etmeniz -Zira aynı karşı vekalet ücretini 5 yıl uğaraşarak tahsil edebildiğiniz borçlular nazarında, AY.m.10 çerçevesinde eşitliğe aykırılık oluşacaktır, yargılanmanızı istemem-, (Müvekkilinizdense çarpı 5 şeklinde de isteyebilirsiniz, aynı nedenle)
...

Ben bu cümleden hiçbir şey anlamadım.
acaba bu saate kadar çalıştığımdan mı kaynaklanıyor, yoksa sabah okuduğumda da yine bir şey anlamayacak mıyım?
Old 07-04-2008, 20:24   #8
Av. Şehper Ferda DEMİREL

 
Varsayılan

Anlamadınız mı, eyvah?!

Erken tahsilat yaptığınız dosyalarda, söz gelimi ihtiyati hacizlerde dosya borcunun tamamını kapatan borçlulardan , icra dosyasında lehinize tahakkuk ettirilen maktu vekalet ücretini tahsil mi ediyorsunuz ? Şaşkınlığınızdan bu sonuca mı varmalıyız?

Bildiğiniz gibi icra karşı vekalet ücretleri maktudur(yani nisbidir de, faiz işlemez, yıllar nazarında bir maktuluk sözünü ettiğim) , ancak dosyanın belli bir aşamaya gelmesinden (mesela borçlunun itiraz, itirazın iptali/kaldırılması, %40 icra inkar tazminatına hak kazanma vb. bilumum aşamalardan ve dolayısıyla asgari 6 aylık bir süreç) sonra bu ücret hak edilmektedir -En azından fiili borçlu portföyünden varılan fiili ve hukuki durum budur- .

Oysa sayın Aladağ'ın örneğinde, borçlu salt borçlu olduğu bilinciyle ödemede bulunmuştur. 6 ay önce tahsil edilen icra karşı vekalet ücreti, yeterli emek (avukatlık ödevi) sarfedilmediğinden, avukat tahsil ettiği ücreti iade ile mükelleftir. Üstelik, 6 ay/../.../6 yıl vb. süreçler içerisinde tahsil edilen icra dosyaları borçluları gözetildiğinde, anılan ücretin tahsilinin diğer borçlular nezdinde, kanunlar önünde eşitlik ilkesine aykırı düşeceği de(derhal ödeyen borçlu aleyhine dengesizlik yaratacağı veçhile), izahtan varestedir. Henüz Yargıtay kararı bulamadım, ancak sanıyorum , bu sayın Aladağ'ın örneğinin, eşsiz bir örnek oluşundan kaynaklanmaktadır.

Aman, meslek kural ve teamüllerine dikkat!

Saygılarımla...
Old 08-04-2008, 10:09   #9
Av.Elvan Akkaya

 
Varsayılan

şaşkınlığımdan bu sonuca varmamalısınız şehper hanım.bilmemek değil,öğrenmemek ayıptır.şimdi öğrendim ve teşekkür ederim)))

ben cümlenizin uzunluğundan ötürü kafamda bir türlü oturtamadım ne demek istediğinizi.daha önce başıma bu tarz bir olay da gelmediğinden haliyle anlamadım.
şimdi daha iyiyim teşekkürler...
Old 24-11-2011, 15:43   #10
Av.Suat Ergin

 
Varsayılan

Bu ay, yıllardır olmayan bir şey oldu .Senette birden fazla borçlu vardı. Tebligat parçası dönmeden, iki borçlu çıkageldi. 14.000 TL olan toplam borcu iki taksit yaparsam ödeyeceklerini söylediler. İkinci taksidi de 10 gün içinde ödeyeceklerini söylediler. Ve öyle oldu biliyor musunuz? İkinci taksidi 3 gün önce getirdiler. Yıllardır böyle bir şey yaşamadım, hala şoktayım.

Bir başka ilginçlik daha...Evine hacze gittiğimiz borçlu 3 taksitte ödeyebileceğini söyledi. Tamam dedik. 2 Taksidi aksatmadan ödedi, önümüzdeki ay 3.taksidi getirecek. Allahım ya, bu borçlulara ne oluyor böyle.
Old 24-11-2011, 16:18   #11
Av.Ömer Güntay

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av.Suat Ergin
Bu ay, yıllardır olmayan bir şey oldu .Senette birden fazla borçlu vardı. Tebligat parçası dönmeden, iki borçlu çıkageldi. 14.000 TL olan toplam borcu iki taksit yaparsam ödeyeceklerini söylediler. İkinci taksidi de 10 gün içinde ödeyeceklerini söylediler. Ve öyle oldu biliyor musunuz? İkinci taksidi 3 gün önce getirdiler. Yıllardır böyle bir şey yaşamadım, hala şoktayım.

Bir başka ilginçlik daha...Evine hacze gittiğimiz borçlu 3 taksitte ödeyebileceğini söyledi. Tamam dedik. 2 Taksidi aksatmadan ödedi, önümüzdeki ay 3.taksidi getirecek. Allahım ya, bu borçlulara ne oluyor böyle.


Herhalde bunları MK.2 ve HMK.m.29'a verdikleri önemden yapmıyorlardır.
Borçlular "ihtida" etmiş olmalı. Yoksa, bu eylemleri hayra alamet değil yani!
*Saygılar.
Old 24-11-2011, 16:32   #12
Av.Cengiz Aladağ

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av.Suat Ergin
Bu ay, yıllardır olmayan bir şey oldu .Senette birden fazla borçlu vardı. Tebligat parçası dönmeden, iki borçlu çıkageldi. 14.000 TL olan toplam borcu iki taksit yaparsam ödeyeceklerini söylediler. İkinci taksidi de 10 gün içinde ödeyeceklerini söylediler. Ve öyle oldu biliyor musunuz? İkinci taksidi 3 gün önce getirdiler. Yıllardır böyle bir şey yaşamadım, hala şoktayım.

Bir başka ilginçlik daha...Evine hacze gittiğimiz borçlu 3 taksitte ödeyebileceğini söyledi. Tamam dedik. 2 Taksidi aksatmadan ödedi, önümüzdeki ay 3.taksidi getirecek. Allahım ya, bu borçlulara ne oluyor böyle.

a) Bu bir rüya. Yine HMK uyarınca gider avansı ödeyebilecek müvekkil beklerken koltukta uyuyakalmışsın.
b) Paraları iki parmağınla ovuştur, sonra parmaklarına bak. Evet, işte buna mürekkep lekesi deniyor.
c) Borçlulara ödeme emri ile birlikte loto kuponu yollaman iyi bir yöntem.
d) Mizah öyküsü yazmak için aldığın notları bizimle paylaşman çok güzel.
Old 24-11-2011, 16:57   #13
Av. İbrahim YİĞİT

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av.Suat Ergin
Bu ay, yıllardır olmayan bir şey oldu .Senette birden fazla borçlu vardı. Tebligat parçası dönmeden, iki borçlu çıkageldi. 14.000 TL olan toplam borcu iki taksit yaparsam ödeyeceklerini söylediler. İkinci taksidi de 10 gün içinde ödeyeceklerini söylediler. Ve öyle oldu biliyor musunuz? İkinci taksidi 3 gün önce getirdiler. Yıllardır böyle bir şey yaşamadım, hala şoktayım.

Bir başka ilginçlik daha...Evine hacze gittiğimiz borçlu 3 taksitte ödeyebileceğini söyledi. Tamam dedik. 2 Taksidi aksatmadan ödedi, önümüzdeki ay 3.taksidi getirecek. Allahım ya, bu borçlulara ne oluyor böyle.

Acaba bir gün ben de bu denli şaşırıp, yanımda açık ağzımı kapatacak, bana başımı koymak için omuzunu yaklaştıracak bir borçlu görecek miyim?

Acaba bir gün bizde, bizden sonra yeni nesil meslektaşlarımıza böyle güzel anılar aktarabilecekmiyiz?

Acaba Suat abi, aldığı bu beleşlerle, (diğerlerine nazaran) bize ne zaman bi dolma yedirir
Old 25-11-2011, 13:00   #14
Av.Suat Ergin

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av.Cengiz Aladağ
a) Bu bir rüya. Yine HMK uyarınca gider avansı ödeyebilecek müvekkil beklerken koltukta uyuyakalmışsın.
b) Paraları iki parmağınla ovuştur, sonra parmaklarına bak. Evet, işte buna mürekkep lekesi deniyor.
c) Borçlulara ödeme emri ile birlikte loto kuponu yollaman iyi bir yöntem.
d) Mizah öyküsü yazmak için aldığın notları bizimle paylaşman çok güzel.a- Rüya değil. Parayı aldıktan sonra, borçludan izin alıp lavaboda yüzümü yıkadım. Sonra da kendimi çimdikledim.

b- Paralar yerine ulaştı. Yendi, bitti kül oldu. Şu ana kadar karakoldan gelen de olmadı.

c- Lotoda 3 bile tutturamam. Ama 2 borçluyu nasılsa tutturdum.

d- Mizah yazısı değil. Borçluluğun genel tarihçes,i hakkında belgesel yazmayı düşünüyorum. Adı da "Borçlu Olmanın Dayanılmaz Hafifliği" olacak.
Old 25-11-2011, 13:06   #15
Av.Suat Ergin

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av. İbrahim YİĞİT
Acaba bir gün ben de bu denli şaşırıp, yanımda açık ağzımı kapatacak, bana başımı koymak için omuzunu yaklaştıracak bir borçlu görecek miyim?

Acaba bir gün bizde, bizden sonra yeni nesil meslektaşlarımıza böyle güzel anılar aktarabilecekmiyiz?

Acaba Suat abi, aldığı bu beleşlerle, (diğerlerine nazaran) bize ne zaman bi dolma yedirir

İbrahim Kardeş, "sabırla koruk helva olur".
Old 25-11-2011, 13:08   #16
Av. Engin EKİCİ

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av.Suat Ergin


a- Rüya değil. Parayı aldıktan sonra, borçludan izin alıp lavaboda yüzümü yıkadım. Sonra da kendimi çimdikledim.

b- Paralar yerine ulaştı. Yendi, bitti kül oldu. Şu ana kadar karakoldan gelen de olmadı.

c- Lotoda 3 bile tutturamam. Ama 2 borçluyu nasılsa tutturdum.

d- Mizah yazısı değil. Borçluluğun genel tarihçes,i hakkında belgesel yazmayı düşünüyorum. Adı da "Borçlu Olmanın Dayanılmaz Hafifliği" olacak.
Belgeselin ikinci versiyonunun konusu da muhtemelen şu şekilde olur: Av. Suat ERGİN'e ellerindeki senetleri veren alacaklılar, bırakın takibin açılmasını, henüz hazırlanması aşamasında borçluların gelip ödeme yapmalarıyla şok yaşadılar.. Suat Bey'in, müvekkillerine her kimin borcu varsa hemen ödemeleri için büyü yaptığı tespit edildi.
Old 27-11-2011, 01:04   #17
Av. Can DOĞANEL

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av.Suat ERGİN
c- Lotoda 3 bile tutturamam. Ama 2 borçluyu nasılsa tutturdum.
Lotoda 6 tutturmak kadar zor bir şeyi başarmışsın zaten. Lotoyu hayat boyu 2 kez tutturmak neredeyse imkansız. Bundan sonra lotoya boşuna para harcama
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Lütfen Yardım mago Hukuk Soruları Arşivi 13 29-11-2002 00:23
Lütfen Yardım....10 Yıllık K İ R A Mustafa Cengiz Hukuk Soruları Arşivi 1 17-02-2002 01:13


THS Sunucusu bu sayfayı 0,05945492 saniyede 14 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.