Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Adliye Duvarı Staj ve mesleki dayanışma ilanları, hukuk panel, konferans, toplantı haberleri ve hukukla ilgili her türlü ticari nitelik TAŞIMAYAN duyurular. Tarih içeren aktiviteleri ayrıca Hukuk Takvimize de işleyebilirsiniz.

Hazine Avukatlığı Alım İlanı

Yanıt
Old 24-10-2006, 21:37   #1
Av. Şehper Ferda DEMİREL

 
Varsayılan Hazine Avukatlığı Alım İlanı

Hazine Avukatlığı alım ilanı

Maliye Bakanlığı Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğünce, 20-24 Kasım 2006 tarihleri arasında Ankara’da, Maliye Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Atama Yönetmeliği uyarınca, aşağıda belirtilen İl’lere Hazine Avukatı olarak naklen atanmak üzere sözlü sınav yapılacaktır.

16 Ekim 2006 01:55


Hazine Avukatlığı dökümanlarıbasvuru_formu_2006
Yetki_Devri
yetki_devri_makam


T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
BAŞHUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE MUHAKEMAT
GENEL MÜDÜRLÜĞܒNDEN

Maliye Bakanlığı Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğünce, 20-24 Kasım 2006 tarihleri arasında Ankara’da, Maliye Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Atama Yönetmeliği uyarınca, aşağıda belirtilen İl’lere Hazine Avukatı olarak naklen atanmak üzere sözlü sınav yapılacaktır.

Avukatlık Hizmetleri Sınıfında yer alan Hazine Avukatı kadroları için en çok atama yapılacak kadro sayısı 100 (Yüz) adettir.

I. BAŞVURU ŞARTLARI :

Sınava Avukatlık ruhsatını haiz ve Kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı Kanun kapsamında en az 3 yıl memur statüsünde çalışmakta olanlar katılabilir.

II. BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ:

İsteklilerin başvuru formuna aşağıdaki belgeleri ekleyerek 03/11/2006 tarihi mesai bitimine kadar Maliye Bakanlığı Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü Dikmen Caddesi, M Blok, 06450 Dikmen/ANKARA adresine şahsen veya posta ile başvurmaları gerekmektedir. Postada meydana gelebilecek gecikmeler nedeniyle zamanında ulaşmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.

Başvuru formunu yukarıda yazılı adresten veya http://www.bahum.gov.tr adresinden temin edebilirler.

III.BAŞVURU FORMUNA EKLENECEK BELGELER:

Özgeçmiş ve tebligata elverişli adresi belirten dilekçe,

Avukatlık ruhsatı örneği (Noterden tasdikli)

Erkekler için askerlik görevini yapmış veya erteletmiş, yada askerlikle ilişkisi bulunmadığına dair resmi belge,

İki adet vesikalık fotoğraf,

Nüfus cüzdanı tasdikli örneği,

IV. SINAV GİRİŞ BELGESİ :

Aranılan şartları taşıyan ve istenilen belgeleri ibraz eden adaylara, Maliye Bakanlığı Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğünce, sınav tarihini ve yerini belirten fotoğraflı “Sınav Giriş Belgesi” verilir. Sınava giriş belgeleri adayların haberleşme adreslerine taahhütlü posta ile gönderilir.

V. SINAV KONULARI :

Atatürk İlkeleri ve Türk İnkılap Tarihi, Türkçe, Anayasa Hukuku, Medeni Hukuk, Borçlar Hukuku, Ticaret Hukuku, Hukuk Yargılama Usulü Hukuku, İcra ve İflas Hukuku, Ceza Hukuku, Ceza Yargılama Usulü Hukuku, İdare Hukuku, İdari yargılama Usulü Hukuku, İş Hukuku, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 08/01/1943 tarihli ve 4353 sayılı Maliye Vekaleti Başhukuk Müşavirliğinin ve Muhakemat Umum Müdürlüğü’nün Vazifelerine, Devlet Davalarının Takibi Usullerine ve Merkez ve Vilayetler Kadrolarında Bazı Değişiklikler Yapılmasına Dair Kanun.

VI. ATAMA YAPILACAK İL VE İLÇELER İLE KADRO SAYISI :

Adana (5), Afyonkarahisar (2), Ağrı (5), Ankara (5), Artvin (2), Bingöl (2), Bitlis (2), Bolu (3), Çankırı (2), Gümüşhane (2), Hatay (6), İstanbul (20), Kars (3), Kayseri (5), Kocaeli (3), Mardin (2), Muş (2), Sakarya (4), Siirt (1), Tunceli (3), Van (7), Zonguldak (4), Bayburt (2), Şırnak (1), Ardahan (3), Iğdır (1), Kilis (1), Düzce (2).

VII. DİĞER HUSUSLAR :

1) Sınav tek aşamalı sözlü sınavdır.

2) Sınavda yukarıda belirtilen sınav konuları ile birlikte adayların zeka, muhakeme ve ifade yeteneği, genel kültür, tutum ve davranışları gibi özellikleri göz önünde bulundurulur.

3) Sınavda başarılı olmak için 100 (Yüz) tam puan üzerinden en az 70 (Yetmiş) puan almak zorunludur. Başarı sırasına göre düzenlenecek listenin 1 inci sırasında yer alan adaydan başlamak üzere atama yapılacak kadro sayısının % 5’i oranına tekabül eden sayıda adayın atanacağı görev yerini atama yapılacak İller arasından tercih etme hakkı vardır.

4) Tercih hakkı olan adayların dışında kalanların atanacakları İller, başarı sırasına göre çekecekleri kura sonucu belirlenir.

5) Maliye Bakanlığı Personelinin Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğin 18 inci maddesi uyarınca; kendisinin veya eşinin son 20 yıl içinde nüfusa kayıtlı oldukları veya nüfusa kayıtlı olmamakla birlikte kendisinin veya eşinin en az 15 yıl süre ile devamlı olarak ikamet ettikleri veya hizmetini olumsuz yönde etkileyecek maddi ilişkisinin bulunduğu İllere atanamazlar. Kurada bu madde kapsamına giren İllerden birinin çekilmiş olması durumunda kurası iptal edilerek kura işlemi tekrarlanır.

6) Maliye Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Atama Yönetmeliğinin Çalışma şartı başlıklı 39 uncu maddesine göre; Sınavda başarılı olup ataması yapılan hazine avukatlarının, atandıkları birimin bulunduğu il sınırları içerisinde fiilen iki (2) yıl görev yapmaları zorunludur. Eş ve sağlık durumu gibi özür halleri dikkate alınmaz.

7) Sınavı kazananlardan talep formunda gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz, ataması yapılmış olsa dahi iptal edilir.

VIII. ATAMAYA ESAS BİLGİ VE BELGELER:

Atama işlemi yapılırken başvuru formu ekinde ibraz edilmiş olan belgelere ilaveten, anılan Yönetmelikteki belirtilen diğer belgeler de tamamlatılır.

İrtibat için : Elektronik Ağ: www.bahum.gov.tr Tel: 0.312.415 13 15-0.312.415 13 16

D U Y U R U L U Rhttp://ilan.memurlar.net/ilan/3015/
Old 26-10-2006, 12:59   #2
betulyalim

 
Varsayılan

Hazine avukatı olma şartlarından biri en az yıl devlet memurluğu yapmış olmak mı?Yoksa ben mi yanlış anladım?Nasıl bi devlet memurluğu bu?Zaten hazine avukatlığı devlet memurluğu değilmi?Çok saçmaaa.
Old 26-10-2006, 13:54   #3
asya

 
Varsayılan

merhaba hazine vekilliği yapmış yahut bilgisi olan arkadaşlardan çalışma sistemi ve maddi getirileri hakkında bilgi alabirsem çok mutlu olacağım şimdiden teşekkürler....
Old 27-10-2006, 22:45   #4
Çaba

 
Varsayılan

Anladığım kadarıyla bu sınav açıktan atamalar için değil. Devlet memuru olanlar arasında sözlü sınavla Hazine Avukatı atanması söz konusu.Her hangi bir hizmet sınıfında çalışan devlet memurlarının kazanmaları halinde Avukatlık hizmet sınıfına geçişleri sağlanarak ihtiyaç giderilmiş olacak.
Çalışma sistemleri hangi açıdan sorduğunuza bağlı. (Mesai bağlı oldukları birim,temsil ettikleri idareler,takip ettikleri davalar vs olabilir)
Hazine Avukatları Genel Bütçeye bağlı olan idarelerin her türlü dava ve icra takiplerini yaparlar.Maliye Bakanlığı Baş Hukuk ve Muhakemat Genel Müdürlüğüne bağlı olarak çalışırlar.Yetkileri bulundukları İlçe sınırları dahilindedir.Ancak son dönemlerde atamaların il merkezlerine yapılması ve ilçelerin merkezden yürütülmesinin daha iyi olacağı şeklinde görüşler belirmiş olup uygulamaya sokulmuştur.Sınav ilanına dikkat edilirse il merkezleri olduğu görülecektir.Alt yapısı oluşturulmadan, taşra teşkilatlarının görüşü alınmadan bu uygulamaya geçilmiştir.(Muhakemat Müdürlüklerinin diğer Müdürlükler gibi araçları yoktur,ulaşım sıkıntısı yaşanabilir.İlçelere gidecek Avukatlara ilişkin görevlendirmeyi Muhakemat Müdürleri yapacaktır.
2.derecedeki bir Hazine Avukatının maaşı yaklaşık 1.400,00YTL civarındadır.Ayrıca keşif parası alırlar.Tayin yaptırmak evli iseniz ve eşiniz serbest çalışıyorsa çok zordur.İyi mi kötü mü tartışılır rotasyona tabi değilsiniz tayin talebiniz olmadıkça tayininiz kolay kolay çıkmaz
Old 28-10-2006, 00:48   #5
avekremfirat

 
Varsayılan

hazine avukatlığına iki şekilde alım yapılıyor.Birincisi hukuk fakültesi mezunu olup, av.lık ruhsatına sahip devlet memuru olanlar arasından(en son 2002 yılında çıkarılan bir düzenleme ile) , ikincisi ise KPSS sına sonuçlarına göre yine av.lık ruhsatına sahip kişiler arasından.Çalışma sistemleri ve maaşları Çaba arkadaşımızın belirttiği gibi.Ben buna ek olarak girdikleri davalardan hakedilen vekalet ücretinin bir kısmını aldıklarını ekleyebilirim.Bu ücretin de bir limiti var.yıllık alınıyor.
Old 28-10-2006, 12:31   #6
Çaba

 
Varsayılan

Şu an rakamı tam hatırlayamıyorum, 2006 yılı için limit 4.000,00.-YTL civarında.Maliye Bakanlığının fazla mesaisi var.Diğer birimler 100 saat yapabiliyor ama ayrımcılık buradada olduğu için Hazine Avukatlıkları 50 saat yapabiliyorlar.Mesaiye tam katılmışsanız aylık yaklaşık 150,00.-YTL civarında.
Old 31-10-2006, 12:01   #7
asya

 
Varsayılan

Sorumu yanıtlayan tüm arkadaşlara teşekkür ediyorum. Benim için oldukça faydalı oldu .
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
CMUK yardımı ve ceza avukatlığı Av. Muzaffer ERDOĞAN Hukuk Sohbetleri 9 27-12-2013 16:13
kamu avukatlığı mehmet ak Hukuk Stajı ve Meslek Seçimi 8 08-03-2011 01:50
içtihat- Taksitle ön Ödemeli Alım Sözleşmesi Av.Ceylan Pala Karadağ Tüketicinin Korunması Hukuku Çalışma Grubu 0 21-11-2006 15:45
Döviz Alım Belgesi AOZALP Hukuk Soruları Arşivi 0 25-07-2003 00:43
Seçim Avukatlığı?.. aristo Meslektaşların Soruları 0 10-08-2002 23:22


THS Sunucusu bu sayfayı 0,05194402 saniyede 14 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.