Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

icra takip dosyalarının birleştirilmesi

Yanıt
Old 17-12-2009, 12:59   #1
banuklf

 
Soru icra takip dosyalarının birleştirilmesi

iki ayrı icra takip dosyasının tarafları aynı,takip türü aynı,borçluya tebligatlar yollanmış ancak bila dönmüş.borçlu bir şirket.ticaret siciline her iki dosya için de ayrı ayrı müzekkere yazıp cevabına göre 35'e göre tebligat yapmaktansa, öncelikle bu iki dosyayı birleştirip ona göre işlem yapmaya devam ediyim diyorum.ancak sorun şu ki kesinleşmemiş iki icra takip dosyası birleştirilebilir mi? cevaplarınız için teşekkürler.iyi günler
Old 17-12-2009, 14:36   #2
av.araf

 
Varsayılan

Tarafları ve takip türü aynı olsa da borcun konusu farklılık arz edecektir.Borçlu şirket her dosya için ayrı itiraz ve defiler ileri sürebilir.Bu sebeple birleştirme süreci kolaylaştırmaktan ziyade daha çok emek harcamanıza sebep olabilir.
Takip türüne göre aynı dosya içerisinde talep edilmesi mümkünse neden ayrı ayrı dosyalarda talep ettiğinizi de tam olarak anlayamadım.
Her dosya için ayrı ayrı Ticaret sicile müzekkere yazıp takibi kesinleştirmek sizin için zor ve zaman alıcı ise aynı icra müdürlüğünde bulunan dosyalarınızdan birinden talep açın ve cevabi yazı geldikten sonra diğerine de o dosyaya gelen cevabı ekleyerek bir talep açıp karar alabilirsiniz.
Ancak icra dosyalarının birleştirilmesine uygulamada hiç rastalamadığım ve mevzuat içerisinde de bu konuda bir hüküm gözüme ilişmediği için birleştirmenin mümkün olup olmaması konusunda bir fikrim yok.
Old 17-12-2009, 15:54   #3
banuklf

 
Varsayılan

eğer taraflar,takibin açıldığı icra dairesi,takibin türü ve takibin aşaması aynı ise icra takip dosyaları birleştirilebilyor.biz bunu çok uyguluyoruz.derdim aslında sadece tic. sic.ne müzekkere gönderme aşamasında her iki dosya için de ayrı ayrı müzekkere hazırlamak değil.geniş anlamda düşünürsek ben bu iki dosyanın her aşamasında ikisi içinde aynı işlemleri yapmama rağmen ayrı ayrı uğraşıcam.ayrıca usul ekonomisi yönünden de birleştirme lehe bi durum.ama sorunum birleştirme için illa ki takiplerin kesinleşmiş olup olmadığı
Old 17-12-2009, 16:29   #4
Av.Özgür KARABULUT

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan banuklf
ben bu iki dosyanın her aşamasında ikisi içinde aynı işlemleri yapmama rağmen ayrı ayrı uğraşıcam.

Merhaba;

Sn. av.araf'ın görüşüne katılıyorum. Birleştirmediğim dosyalarda, bir şirket için yaptığım işlemi (örn. ticaret sicile müzekkere) diğer dosyaya "Borçlu şirketin ticaret sicildeki kaydına ilişkin ... dosyasında cevap yazısı mevcuttur, anılan dosyadaki yazı cevabının celbedilerek..." şeklinde taleple yineleyebiliyorum.

Aynı işlemi iki defa yapmış olmuyorum. Bu yüzden de birleştirmeye gerek olmadığını (daha doğrusu birleştirmeden beklenen pratik faydanın bu şekilde de sağlanabileceğini) düşünüyorum.

Birleştirme için kesinleşme gerekip gerekmediği hususundaki sorunuza net bir yantım olmadığı için sükutla geçtim.

Saygılar...
Old 17-12-2009, 22:31   #5
wellan

 
Varsayılan

İcra takiplerinin tarafları aynı olduğu zaman,başlangıçta aynı takipte açmanız gerekmekteydi.Ancak i ayrı ayrı icra takibine konu olan alacaklar için birleştirme ve aynı icra takibine konulmuş alacaklar için ayrılma sözkonusu olamaz.Bu nedenle her iki dosyada tebligat bila dönmüş ise o halde öncelikle resmi kurumlardan en son müseccel adresleri isteyeceksiniz ve daha sonra istemiş olduğunuz adresler ile tebligatın yapılamadığı yani BİLA dönmüş olan adres aynı ise o halde TK.35 mümkün olacaktır.Bunun içinde her iki dosya içinde müzekkere yazmanız gerekmez.Çünkü taraflar aynı olduğu için resmi kurumlardan borçlu için alınacak olan adres tespiti diğer dosyada da geçerli olacaktır.SAYGILARIMLA.Umarım yardımcı olabilmişimdir.Çalışmalarınızda başarılar diliyorum.
Old 16-06-2010, 18:43   #6
üye14072

 
Varsayılan

özgür bey
icrada birleştirmeyi düzenleyen yasa maddesi hangisidir
saygılar
emin öztürk
Old 16-06-2010, 20:22   #7
Av.Özgür KARABULUT

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan isim bulamadım
özgür bey
icrada birleştirmeyi düzenleyen yasa maddesi hangisidir
saygılar
emin öztürk

Emin Bey;

Benim mesajımda "İcra dosyaları birleştirilebilir" diye kesin bir düşünce ifadesi olmadığından sorunuzun (cevap veren diğer meslektaşlarım yerine) neden bana yöneldiğini anlayamamış olmakla birlikte böyle bir maddeye İİK'da rastlamadığımı söyleyebilirim.

Ancak, fikir yürütecek olsaydım, HUMK'taki "davaların birleştirilmesi" hükümlerinin kıyasen icra takip dosyalarına da uygulanabileceğini söylerdim. Referans olarak da İİK md. 50'yi aldığımı söylerdim.

Bilmem siz ne düşünürsünüz?

Saygılarımla...
Old 16-06-2010, 20:49   #8
üye14072

 
Varsayılan

özgür bey
teşekkür ederim
iik 50 yeterli değil
6 icra dosyamı birleştirmeyi reddeti icra müdürü
biri aynı daire
üçü aynı koridor
ikisi farklı il
bence birleşir
şikayet davası açacağım

neden siz

bilmem
muhabbettendir.

sevgiler

emin öztürk
Old 16-06-2010, 21:03   #9
Av.Özgür KARABULUT

 
Varsayılan

Emin Bey;

Şikayetinizin sonucunu paylaşacağınızdan eminim, merak ettim ben de...

Muhabbetten olduğunu tahmin ediyordum. Teşekkür ederim.

Saygılarımla...
Old 16-06-2010, 21:04   #10
üye14072

 
Varsayılan

bu kadar mı
Old 16-06-2010, 21:05   #11
üye14072

 
Varsayılan

vaktin yok herhalde


bir an evvel kordon boyuna inip balık pişiricide akşam yemeği
ve devamı

.. ....

sevgiler
Old 23-06-2010, 14:54   #12
Av.Özgür KARABULUT

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan isim bulamadım
vaktin yok herhalde


bir an evvel kordon boyuna inip balık pişiricide akşam yemeği
ve devamı

.. ....

sevgiler

Sn. Öztürk,

İzmirde olmak böyle bir şey işte

Rahat olduğumuzu söylerler hep... Ben de buna uygun olarak ancak bugün cevap yazabildim .

Aslında başka bir konuyu araştırırken eski bir karara rastladım ve sizinle paylaşmak istedim:

Alıntı:
T.C. YARGITAY
12.Hukuk Dairesi

Esas: 1976/1702
Karar: 1976/4288
Karar Tarihi: 06.04.1976


İ.İ. Kanununda açıklık olmayan ahvalde H.U.M.K. hükümlerinin gözetileceği tabii ve izahtan varestedir. İcra takibinin vekil aracılığı ile yürütülmesi halinde, vekilin bu faaliyetinden dolayı Avukatlık Kanun ve Avukatlık asgari ücret tarifesi uyarınca avukatlık ücreti takdir edilir. İ.İ. Kanununun 138/3. maddesinde, vekil vasıtası ile yapılan takiplerde avukatlık ücretinin miktarının, alacaklı ile borçlu arasında yapılmış bir sözleşme olsa dahi nazara alınmaksızın, icra memuru tarafından tarifeye göre belli edileceği yazılıdır. Aynı madde, bu şekilde tayin olunan avukatlık ücretinin takip giderlerinden sayılacağını tasrih etmiştir. 138. maddeye ait gerekçede avukatlık ücretinin tayini ile ilgili bu hükmün (emredici hüküm) niteliği taşıdığına işaret olunmuştur. İcra memuru, avukatlık ücretini, bu konuda istek olmasa bile re'sen takdir edip diğer icra giderleri ile birlikte alacaklıya tediye ile yükümlüdür. İcra memurunun avukatlık ücretini takdir ve tayin işlemini bir hesap işlemi olarak vasıflandırmak yasaya aykırı düşer. Kanun gerekçesinde (emredici kural) olarak zikredilen bu hususun Yargıtay denetimi dışında bırakılması kanunun ruh ve maksadına uygun değildir. Bu konuda mahkemeden verilmiş hükümlerin temyizi mümkün olmasına rağmen, icra memuru kararının temyiz kaabileyit bulunmadığını savunmak asgari şekilde hukuk mantığı ile bağdaşamaz. İcra memuru tarafından takdir edilen avukatlık ücretinin bir karar şeklinde icra tutanağına yazılması lazımdır. Hesap listesine avukatlık ücretinin yazılması usul ve kanuna aykırıdır. Bu nedenle de hesap işlemi veya hesaplamada hata şeklinde kabulü ile temyiz niteliği bulunmadığını öne sürmek mümkün değildir. İcra memurunun avukatlık ücreti konusundaki takdir ve tayin kararına karşı icra tetkik mercii nezdinde şikayette bulunabilir. İcra tetkik merciinin bu şikayet hakkında vereceği karar ise temyiz edilebilir.

Saygılarımla...
Old 23-06-2010, 17:25   #13
üye14072

 
Varsayılan

teşekkür ederim.
izmiri hepimiz seviyoruz

saygılar sevgiler

emin öztürk
Old 22-07-2010, 16:07   #14
SUCCEED

 
Varsayılan

Sorumun cevabını bulamadım ama bu konuyla ilgili olduğu için konuyu burada açmayı uygun gördüm.
Sadece tarafaları ve takip tarihi aynı olan 3 dosyam birleştirilmeleri için sehven açmış olduğum bir taleple birleştirildi. Sehven meydana gelen bu durumu bildirir dosyaların ayrılmasınına ilişkin talebim ise icra müdürü tarafından "icra müdürleri yapmış oldukları işlemlerden re'sen dönemeyeceklerinden talebin reddine" denilerek reddedildi, mahkemeye şikayet edin denildi. Dosyaların ayrılması için ne yapmamı önerirsiniz?
Old 23-07-2010, 22:00   #15
wellan

 
Varsayılan

Muhtemelen şikayet yolundan başk bir çözüm olmadığı sonucuna varılıyor.Yeni talep açıp ayrılmasını isteseniz dahi önceki talep reddedildiğinden dolayı yeni talepte reddedilecektir.Şikayet prosedürüne gidilmesinden başka çözüm var mı?SAYGILARIMLA.
Old 12-11-2014, 10:31   #16
k.karatas

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan wellan
İcra takiplerinin tarafları aynı olduğu zaman,başlangıçta aynı takipte açmanız gerekmekteydi.Ancak i ayrı ayrı icra takibine konu olan alacaklar için birleştirme ve aynı icra takibine konulmuş alacaklar için ayrılma sözkonusu olamaz.Bu nedenle her iki dosyada tebligat bila dönmüş ise o halde öncelikle resmi kurumlardan en son müseccel adresleri isteyeceksiniz ve daha sonra istemiş olduğunuz adresler ile tebligatın yapılamadığı yani BİLA dönmüş olan adres aynı ise o halde TK.35 mümkün olacaktır.Bunun içinde her iki dosya içinde müzekkere yazmanız gerekmez.Çünkü taraflar aynı olduğu için resmi kurumlardan borçlu için alınacak olan adres tespiti diğer dosyada da geçerli olacaktır.SAYGILARIMLA.Umarım yardımcı olabilmişimdir.Çalışmalarınızda başarılar diliyorum.


sayın meslektaşa birebir katılmakla beraber başımdan geçen 2 deneyim neticesinde söyleyebilirim ki bir çok icra müdürü bu basit işlemi dahi kabullenip işlem yapmaktan imtina etmektedir. aynı adliye içerisinde farklı dairede ki dosyaya giren ticaret sicil adres araştırmasını bizim dosyamızla alakası yok bahanesiyle reddettmiştir.
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
icra hukukunda elden takip didem kunal Medeni Usul, İcra ve İflas Hukuku Çalışma Grubu 12 08-03-2011 18:29
icra takip elemanı dagbir Adliye Duvarı 2 21-12-2010 20:33
icra dosyalarının birleştirilmesi denizyldz_84 Meslektaşların Soruları 2 22-03-2010 14:03
icra takip elemanı sly Adliye Duvarı 0 04-07-2009 13:48
icra takip elemanı aranıyor aytül Adliye Duvarı 0 29-06-2008 17:08


THS Sunucusu bu sayfayı 0,05426502 saniyede 16 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.