Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

DASK sigortası için adresin yanlış gösterilmesi

Yanıt
Old 17-08-2022, 10:20   #1
Av.mehmet.av

 
Acil DASK sigortası için adresin yanlış gösterilmesi

Meslektaşlarım acil yardımınıza ihtiyacım var.
1- Müvekkil kredi ile daire satın alıyor.
2- Banka konut kredisi sırasında DASK'ı zorunlu tutuyor.
3- Müvekkil de DASK sigortasını yaptırıyor.
4- Sıkıntı şu ki banka DASK sigortasında sigortalanacak dairenin adresini yanlış giriyor sisteme.
6- Müvekkilin hesabından sigorta bedelleri de kesilmeye devam ediyor.
7- 2019 Marmara depreminde müvekkilin de dairesinin bulunduğu apartaman hasar görüyor.
8- Diğer kat malikleri DASK kapsamında hasar bedeli alıyorlar.
9- Ancak müvekkilin adresinde DASK sigortası görünmediği gerekçesi ile herhangi bir ödeme yapılmıyor.
10- Yakın zamanda müvekkil sigorta ile görüşüyor. Sigorta da 2 yıllık zamanaşımı doldu diye bir ödeme yapılamayacağını söylüyor.
11- Bankaya yazı yazdık mağduriyetimizi giderin diye ama cevap yok. Dava açmayı düşünüyoruz.

SORU:
1- Davada muhatabımızın hatalı adres gösteren banka olduğunu düşünüyorum. Sizin fikriniz nedir? Sigortayı da dahil etmek gerekir mi davaya?
2- Davada hangi mahkeme görevlidir?
3- Dava zorunlu arabuluculuğa tabi midir?
4- Zamanaşımı sorunu olur mu bizim dosyada?
5- Son olarak davanın olumlu sonuçlanma ihtimali nedir sizce?
Old 17-08-2022, 17:47   #2
Lord Mozart

 
Varsayılan

Riziko adresinin yanlış bildirimi ile alakalı bir karar.


T.C YARGITAY 17.Hukuk Dairesi Esas: 2019/ 6044 Karar: 2020 / 3736 Karar Tarihi: 22.06.2020


YARGITAY KARARI

MAHKEMESİ :Asliye Hukuk MahkemesiTaraflar arasındaki tazminat davası üzerine yapılan yargılama sonunda, kararda yazılı nedenlerle, davanın kısmen kabulüne ilişkin verilen hüküm, davalı

DASK> vekili tarafından süresi içinde temyiz edilmekle, dosya incelendi, gereği düşünüldü:

-K A R A R-

Davacı vekili, davacıya ait konutun davalı

DASK nezdinde zorunlu deprem sigortalı olduğunu, ... ilinde gerçekleşen depremler sonucu ağır hasar gören konutun yıkıldığını,

DASK'ın taşınmazın ticarethane olduğu gerekçesiyle ödeme yapmayı reddettiğini, davalı bankanın konut tapu bilgilerini yazmaması ve riziko adresini yanlış yazması nedeniyle kusurlu ve zarardan sorumlu olduğunu belirterek fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak kaydıyla 75.000,00 TL'nin 21.11.2011 tarihinden işleyecek avans faiziyle birlikte davalılardan müteselsilen tahsilini talep etmiştir.

Davalı banka vekili, davada İstanbul mahkemelerinin yetkili olduğunu, alacağın zamanaşımına uğradığını, bankalarına husumet düşmeyeceğini belirterek davanın reddini savunmuştur.

Davalı

DASK vekili, hasardan sonra yapılan incelemede poliçede yazılı adreste bulunan taşınmazın mühendislik ofisi olduğunun saptandığını, ticarethane niteliğindeki taşınmazda oluşan hasarın teminat dışı olduğunu belirterek davanın reddini savunmuştur.

Mahkemece, iddia, savunma, yapılan yargılama ve toplanan delillere göre; davalı banka hakkındaki davanın reddine; diğer davalı

DASK hakkındaki davanın kabulü ile 75.000,00 TL. tazminatın 21.11.2011 tarihinden işleyecek yasal faiziyle birlikte bu davalıdan tahsiline karar verilmiş; hüküm, davalı

DASK vekili tarafından temyiz edilmiştir.


1-Dosya içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına;

DASK poliçesinde dain-i mürtehin kaydı olan banka, tazminatın davacıya ödenmesine muvafakat ettiğinden, davacının aktif dava ehliyetinin bulunmasına; davacıya ait iki ayrı taşınmaz (konut ve büro) üzerinde ipotek hakkı bulunan davalı bankada (

DASK adına poliçe düzenlemeye yetkili) tapu bilgilerinin bulunduğu ve

DASK poliçesinin düzenlenmesi sırasında, davacıya ait konut bilgileri yerine büro bilgilerinin yazılmasında davacıya yüklenecek bir kusur olmadığı, davalı banka şubesinin 07.11.2019 tarihli yazı cevabına göre de poliçelerin düzenlenmesinde davacı müşteri talimatının alınmadığı gözetildiğinde, riziko

adresine ilişkin bilgiler konusunda doğru

beyan yükümlülüğüne uyulmadığından bahsedilemeyecek olmasına ve zararın

DASK teminatı kapsamında olduğuna ilişkin mahkeme kabulünde bir usulsüzlük görülmemesine göre; davalı

DASK vekilinin aşağıdaki bentlerin kapsamı dışında kalan sair temyiz itirazlarının reddine karar verme gerekmiştir.

2-Dava, zorunlu deprem sigorta poliçesi gereği tazminat istemine ilişkindir.

Davacı, davaya konu deprem olayı sonucu ağır hasar görüp yıkılan evi nedeniyle,

DASK poliçesi kapsamında 75.000,00 TL. tazminat isteminde bulunmuştur. Mahkemece, 16.02.2015 tarihli bilirkişi heyeti raporu benimsenip, davacının talebiyle de bağlı kalınarak davanın kabulüne karar verilmiştir. Hükme esas alınan bilirkişi heyeti raporu incelendiğinde; sadece, davalıların zarardan sorumluluklarına ilişkin tespitler yapılıp,

DASK poliçesindeki teminat limiti olan 76.700,00 TL'den davalıların sorumlu olduğu şeklinde görüş bildirildiği; davacının hasar gören konutunda oluşan gerçek zararın belirlenmesi için bir hesaplama yapılmadığı görülmektedir.

Zorunlu Deprem Sigortası Genel Şartları'nın B.3-1. maddesinde "sigorta tazminatının hesabında, tam veya kısmi hasar olmasına bakılmaksızın, rizikonun gerçekleştiği yer ve tarihte, benzer yapı özellikleri göz önünde bulundurularak, binanın piyasa rayiçlerine göre hesaplanan yeniden yapım maliyeti esas alınır" düzenlemesi yapılarak,

DASK'ın tazminle yükümlü olduğu gerçek zarar miktarının hesap usulü belirlenmiştir. Bu düzenleme dahilinde hiçbir hesaplama içermeyen bilirkişi raporu hüküm kurmaya elverişli değildir.

Açıklanan vakıalar karşısında mahkemece;

DASK poliçesindeki teminat miktarının

DASK'ın sorumluluğunun üst sınırını teşkil ettiği ve

DASK'ın ancak gerçek zarardan (limiti aşmamak kaydıyla) sorumlu tutulabileceği dikkate alınmak suretiyle, ZDS Genel Şartları'nın B.3-1 maddesindeki ilkeler doğrultusunda, zararın meydana geldiği 2011 yılı serbest piyasa rayiç birim fiyatlarına göre hasar bedelinin (davacıya ait konutun yeniden yapım maliyetinin) belirlenmesi için, rapor düzenleyen inşaat mühendisi bilirkişiden ek rapor alınıp oluşacak sonuca göre karar verilmesi gerekirken, eksik incelemeyle, yazılı biçimde hüküm tesisi bozmayı gerektirmiştir.

3-6305 sayılı Afet Sigortaları Kanunu'nun 3/2. maddesi gereği, davalı ... Sigortaları Kurumu karar ve ilam harcından sorumlu olmadığı halde, harçtan sorumluluğuna karar verilmesi de doğru olmamıştır.

SONUÇ : Yukarıda (1) nolu bentte açıklanan nedenlerle, davalı

DASK vekilinin sair temyiz itirazlarının REDDİNE; (2) ve (3) nolu bentlerde açıklanan nedenlerle, davalı

DASK vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün BOZULMASINA; 22/06/2020 gününde oybirliğiyle karar verildi.
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Tahliye edilecek adresin yanlış olması Avukat707 Meslektaşların Soruları 1 22-01-2018 16:16
Davacının yanlış gösterilmesi char7 Meslektaşların Soruları 7 07-03-2011 20:34
yetki mahkemenin yanlış gösterilmesi m.fahrikoc Meslektaşların Soruları 6 14-01-2011 12:50
davalı tarafın yanlış gösterilmesi Av.Uğur Hakan Kahraman Meslektaşların Soruları 2 02-05-2010 20:35
Hasmın yanlış gösterilmesi hukukcu1985 Meslektaşların Soruları 6 06-04-2009 08:57


THS Sunucusu bu sayfayı 0,03430891 saniyede 15 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.