Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Tahlİyeye İtİraz Edİlebİlİr Mİ

Yanıt
Old 25-09-2006, 13:52   #1
avmehmetdemir

 
Varsayılan Tahlİyeye İtİraz Edİlebİlİr Mİ

Arkadaşlar Asliye Ceza Mahkemesini vermiş olduğu tahliye kararına müdahil avukatı olarak itiraz edilebilir mi?
Old 25-09-2006, 14:35   #2
medenikal

 
Varsayılan

(4) Merciin, itiraz üzerine verdiği kararları kesindir; ancak ilk defa merci tarafından verilen tutuklama kararlarına karşı itiraz yoluna gidilebilir.
Old 25-09-2006, 15:12   #3
Av.Suat Ergin

 
Varsayılan

Alıntı:
İtiraz

İtiraz olunabilecek kararlar

MADDE 267.- (1) Hakim kararları ile kanunun gösterdiği hallerde, mahkeme kararlarına karşı itiraz yoluna gidilebilir.

MADDE 103.- (1) Cumhuriyet savcısı, şüphelinin adli kontrol altına alınarak serbest bırakılmasını sulh ceza hakiminden isteyebilir. Hakkında tutuklama kararı verilmiş şüpheli ve müdafii de aynı istemde bulunabilirler. (...) (Madde 103 ün 1. fıkrasının 3. cümlesi, 1.6.2005 tarih ve 25832 sayılı R.G.'de yayımlanan, 25.5.2005 tarih ve 5353 sayılı Kanunun 12. maddesi hükmü gereğince madde metninden çıkarılmıştır.)

(2) Soruşturma evresinde Cumhuriyet savcısı adli kontrol veya tutuklamanın artık gereksiz olduğu kanısına varacak olursa, şüpheliyi re'sen serbest bırakır. Kovuşturmaya yer olmadığı kararı verildiğinde şüpheli serbest kalır.

Şüpheli veya sanığın salıverilme istemleri

MADDE 104.- (1) Soruşturma ve kovuşturma evrelerinin her aşamasında şüpheli veya sanık salıverilmesini isteyebilir.

(2) Şüpheli veya sanığın tutukluluk halinin devamına veya salıverilmesine hakim veya mahkemece karar verilir. Ret kararına itiraz edilebilir.

(3) Dosya bölge adliye mahkemesine veya Yargıtaya geldiğinde salıverilme istemi hakkındaki karar, bölge adliye mahkemesi veya Yargıtay ilgili dairesi veya Yargıtay Ceza Genel Kurulunca dosya üzerinde yapılacak incelemeden sonra verilir; bu karar re'sen de verilebilir.

Usul

MADDE 105.- (Değişik: 5353 - 25.5.2005 / m.13) (1) 103 ve 104 üncü maddeler uyarınca yapılan istem üzerine, merciince Cumhuriyet savcısı, şüpheli, sanık veya müdafiin görüşü alındıktan sonra, üç gün içinde istemin kabulüne, reddine veya adli kontrol uygulanmasına karar verilir. Bu kararlara itiraz edilebilir.

Sayın av.mehmetdemir,

Kendimce ilgili yasa maddelerini yukarıya alıntı yaptım.Madde 267 'de mahkeme kararlarına itirazın ancak ilgili kanun maddelerinde gösterilen hallerde yapılacağı yazılmaktadır.

Diğer maddelerde ise hep cumhuriyet savcısı, şüpheli, sanık ve müdafii terimleri geçmekte ancak hiç birinde mağdur, şikayetçi veya müdahil vekili terimleri geçmemektedir.

Özellikle 104 üncü maddeye bakarsak; 1 inci fıkrada, sanığın her aşamada salıverilmesini isteyebileceğini; 2 inci fıkrada ise sadece tahliye talebine ilişkin red kararına karşı itiraz yolu açıkmış gibi anlaşılmaktadır.

"Müdahil olarak" dediğinize göre soruşturma evresi tamamlanmış ve derdest bir davadan bahsetmektesiniz sanırım. Eğer, soruşturma evresinde şüpheli tutuklanmış ve itirazı üzerine asliye ceza mahkemesi ilk merci olarak tahliyeye karar vermiş olsaydı...Savcı da tutuklamaya yönelik talepte bulunmuş(ya da tutukluluğun devamına yönelik ) ve Asliye ceza tahliye kararı vermiş olsaydı, Savcının bu tahliyeye itiraz hakkı bulunmaktadır. Ancak bu itiraz hakkını kullanmayacağından endişe duyarsanız, savcılığa bir dilekçe vererek bu hakkını kullanmasını isteyebilirsiniz diye düşünüyorum.

Bunun dışında tahliyeye yönelik kararlarda müşteki/ mağdurun bir başka mahkemeye itiraz hakkı bulunmadığını sanıyorum.(Her ne kadar adaletsiz gibi görünse de..)

Bu nedenle Sayın Taslak'ın itiraz edilebilir yönündeki görüşüne katılmıyorum.

Saygılarımla
Old 25-09-2006, 15:29   #4
medenikal

 
Varsayılan

sayın ergin;

Alıntı:

Bu nedenle Sayın Taslak'ın itiraz edilebilir yönündeki görüşüne katılmıyorum

benim yukarda bir görüşüm yok; kanun maddesi yazdım.

artı bu kanun maddesine göre;

itiraz edilemez sonuçunu çıkarmaktayım.

sulh mahkemesi tutuklamış;

asliye tahliye etmiş;

ilk merci sulh mahkemesi;

yani tutuklama kararı vermeseydi ve bu karar üzerine itiraz edilseydi;

bu durumda asliye ceza tutuklama ver se idi;

işte o zaman tekrar ,istisnai olarak itiraz hakkı söz konusu olabilecektir.
Old 25-09-2006, 15:38   #5
Av.Suat Ergin

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av.MehmetEmin TASLAK
(4) Merciin, itiraz üzerine verdiği kararları kesindir; ancak ilk defa merci tarafından verilen tutuklama kararlarına karşı itiraz yoluna gidilebilir.

Sayın Taslak,

Soruda itiraz edebilir miyim denilince...Siz de sadece yasa maddesini yazınca...Yasa maddesinde de "ilk defa merci tarafından verilen tutuklama kararlarına karşı itiraz edilebilir denilince...Sandım ki, tutuklama ile ilgili her türlü karara(tahliye gibi) itiraz edilebilir demek istediniz.

Oysa demek istememişsiniz. Özür dilerim.( Bana cevaben yazdığınız mesajı ilk mesaj olarak yazsaydınız yanlış anlamazdım.)

Saygılarımla
Old 26-09-2006, 14:21   #6
Av.Elvan Akkaya

 
Varsayılan

sayın meslektaşlar,
yalnız tahliye kararına değil, hazırlık aşmasında savcının mahkemeye sevketmeden ifade alarak salıverme kararına karşı da mağdurların başvurabilecekleri bir kanuni yol bulunmamaktadır.

her ne kadar hürriyet asıl, tutuklama istisna ise de sanığa her türlü hakkın tanındığı ceza kanununda mağdurlar açısından bu yönden eksiklik olduğunu düşünüyorum. siz ne dersiniz???
Old 15-04-2010, 13:58   #7
gavel

 
Varsayılan

Değerli Meslektaşlarım,
Bu konu oldukça önceki bir tarihe ait ama yeni konu açmak gereksiz olabilir düşüncesi ile buraya yazmayı uygun buldum.

Bir Ağır Ceza dosyasında müvekkil için ceza kararı ve tahliye kararı çıktı.Ceza miktarı 6 yıl 3 ay ve müvekkil yaklaşık 1 senedir tutuklu idi. Şimdi karar kesinleşinceye kadar bu tahliye durumuna savcının itiraz etmesi vs. mümkün müdür?
Kanaatimce dosya Yargıtay'dan dönene kadar müvekkil serbest kalacak ama aksi yönde bir ihtimal olabilir mi diye de kafama takıldı.
Beni aydınlatacak meslektaşlara şimdiden çok teşekkür ederim.
İyi çalışmalar dilerim.
Old 17-04-2010, 18:35   #8
alikara

 
Varsayılan

tahliye kararı bir mahkeme kararı olduğundan ve mahkeme kararlarından sadece kanunda açıkça itiraz yolu belirtilen durumlarda itiraz edilebileceğinden tahliye kararına itiraz edilemez.itiraz edilse dahi mercinin vereceği karar itiraz konusunda karar verilmesine yer olmadığınadır.
Old 26-06-2010, 12:14   #9
Özkan Atalay

 
Varsayılan

savcı da taraf olduğu için nasıl ki tutuklama kararına savunma makamı yani avukatlar arkadaş itiraz edebiliyora tahliye kararına da diğer taraf yani savcı itiraz edebilir. katılan talep edemez diye bir şey yok. Katılan da aynı savcı gibidir hiç bir farkı yoktur.KATILANIN KANUN YOLUNA BAŞVURMASI

Madde 242 - (1) Katılan, Cumhuriyet savcısına bağlı olmaksızın kanun yollarına başvurabilir.
(2) Karar, katılanın başvurusu üzerine bozulursa, Cumhuriyet savcısı işi yeniden takip eder.

TİRAZ OLUNABİLECEK KARARLAR
Madde 267 - (1) Hâkim kararları ile kanunun gösterdiği hâllerde, mahkeme kararlarına karşı itiraz yoluna gidilebilir
Old 26-06-2010, 12:30   #10
Özkan Atalay

 
Varsayılan

Arkadaşlar konuyu soruşturma ve kovuşturma aşaması diye ikiye ayrırarak ele almalıyız. Yoksa hem itiraz edebilir hemde edemez gibi bir durum ortaya çıkacakytır.Soruşturma evresinde tahliye kararına savcı itiraz edebilir ancak kovuşturma evresindeki tahliyelerde katılan da tahliye ye itiraz edebilir. Ancak soruşturma evresinde katılan itiraz edemez neden mi? Çünkü ortada henüz katılacak bir dava yoktur da ondan Katılanın katılma talebi mahkeme tarafından kabul edilirse katılan da artık savcının cenabında yer alır ve onun sahip olduğu bütün kanun yollarına sahip olur. (Mağdur olamaz)çünkü her mağdur katılan sıfatına haiz değildir. Mahkeme mağdura veya müştekiye işte bu yüzden sormaktadırdavayakatılıyormusunuz diye
Neden mi? CMK KATILANIN KANUN YOLUNA BAŞVURMASI
Madde 242 - (1) Katılan, Cumhuriyet savcısına bağlı olmaksızın kanun yollarına başvurabilir.
(2) Karar, katılanın başvurusu üzerine bozulursa, Cumhuriyet savcısı işi yeniden takip eder.
Zira itiraz da bir kanun yoludur. Bilmem anlatabildimmi
Old 26-06-2010, 12:33   #11
Özkan Atalay

 
Varsayılan

Sayın demir müdahil avukatı demek davaya katılanın yani açıklıkla anlatabileceğim şekliyle davaya müdahalede bulunan demektir. Tahliye kararına karşı müdahil avukatıda savcı da itiraz edebilir.
Old 26-06-2010, 12:39   #12
Özkan Atalay

 
Varsayılan

Arkadaşlar ilgili kanun maddelerini de yolluyorum.
KATILANIN KANUN YOLUNA BAŞVURMASI
Madde 242 - (1) Katılan, Cumhuriyet savcısına bağlı olmaksızın kanun yollarına başvurabilir.
İKİNCİ KISIM:OLAĞAN KANUN YOLLARI
BİRİNCİ BÖLÜM:İTİRAZ
TİRAZ OLUNABİLECEK KARARLAR
Madde 267 - (1) Hâkim kararları ile kanunun gösterdiği hâllerde, mahkeme kararlarına karşı itiraz yoluna gidilebilir.
Old 26-06-2010, 21:09   #13
Özkan Atalay

 
Varsayılan

sayın Ergin o zaman siz ilgili maddeleri yazın bu konuyla ilgili maddeler bunlar.CMK'da başka ilgili madde yok
267. Maddeyi sizde yazmışsınız ama sizin yazdığınız 103 ve 104. Maddelerin bu soruyla hiçbir ilgisi yok. 103 ve 104. maddeler şüphelinin tutuklanması ile ilgili yani soruşturma evresi ile. Sayın demir ise müdahil avukatlıktan bahsediyor. Soruşturma evresinde müdahil olunmaz. Ancak mahkemede müdahil olabilirsiniz. Bunun içinde müdahil talebiniz de kovuşturmayı yapan mahkemenin uygun görmesi ile mümkündür. Buda suçtan zarar görmüş olma koşuluna bağlıdır.
Old 28-06-2010, 13:07   #14
Av.Suat Ergin

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Özkan Atalay
sayın Ergin o zaman siz ilgili maddeleri yazın bu konuyla ilgili maddeler bunlar.CMK'da başka ilgili madde yok
267. Maddeyi sizde yazmışsınız ama sizin yazdığınız 103 ve 104. Maddelerin bu soruyla hiçbir ilgisi yok. 103 ve 104. maddeler şüphelinin tutuklanması ile ilgili yani soruşturma evresi ile. Sayın demir ise müdahil avukatlıktan bahsediyor. Soruşturma evresinde müdahil olunmaz. Ancak mahkemede müdahil olabilirsiniz. Bunun içinde müdahil talebiniz de kovuşturmayı yapan mahkemenin uygun görmesi ile mümkündür. Buda suçtan zarar görmüş olma koşuluna bağlıdır.

Sayın Atalay,

THS'de yeni olduğunuz için bilmeyebilirsiniz. Bazı forumlarda cevap yazanlar olarak, soruyu anlamak için soru sahibine 7-8 soru sorarız. Bazen de cevap için zaten 2 seçenek varsa ikisini de yazarız. Bu forumun sorusunda "müdahil" kelimesi geçmişse de, soruşturma evresini de yazmanın hiçbir sakıncası yoktur. Zaten soru sahibi de, cevaplardan sonra hiçbir açıklama yapmamıştır.
Bense sizin yaptığınız vurguyu da yapmışım.

Alıntı:
Sayın av.mehmetdemir,

Kendimce ilgili yasa maddelerini yukarıya alıntı yaptım.Madde 267 'de mahkeme kararlarına itirazın ancak ilgili kanun maddelerinde gösterilen hallerde yapılacağı yazılmaktadır.

Diğer maddelerde ise hep cumhuriyet savcısı, şüpheli, sanık ve müdafii terimleri geçmekte ancak hiç birinde mağdur, şikayetçi veya müdahil vekili terimleri geçmemektedir.

Özellikle 104 üncü maddeye bakarsak; 1 inci fıkrada, sanığın her aşamada salıverilmesini isteyebileceğini; 2 inci fıkrada ise sadece tahliye talebine ilişkin red kararına karşı itiraz yolu açıkmış gibi anlaşılmaktadır.

"Müdahil olarak" dediğinize göre soruşturma evresi tamamlanmış ve derdest bir davadan bahsetmektesiniz sanırım. Eğer, soruşturma evresinde şüpheli tutuklanmış ve itirazı üzerine asliye ceza mahkemesi ilk merci olarak tahliyeye karar vermiş olsaydı...Savcı da tutuklamaya yönelik talepte bulunmuş(ya da tutukluluğun devamına yönelik ) ve Asliye ceza tahliye kararı vermiş olsaydı, Savcının bu tahliyeye itiraz hakkı bulunmaktadır. Ancak bu itiraz hakkını kullanmayacağından endişe duyarsanız, savcılığa bir dilekçe vererek bu hakkını kullanmasını isteyebilirsiniz diye düşünüyorum.

Bunun dışında tahliyeye yönelik kararlarda müşteki/ mağdurun bir başka mahkemeye itiraz hakkı bulunmadığını sanıyorum.(Her ne kadar adaletsiz gibi görünse de..)

Bu nedenle Sayın Taslak'ın itiraz edilebilir yönündeki görüşüne katılmıyorum.

Saygılarımla
Old 28-06-2010, 19:38   #15
Özkan Atalay

 
Varsayılan

242. maddeyi neden koymuşlar o zaman katılan teselli olsun diye mi?
Old 14-07-2010, 09:48   #16
Adem Uçar

 
Varsayılan

Saygılar arkadaşlar. Konuyu yeni okudum.Geç katılmış oldum. Ben de katılanın tahliye kararına itiraz yolunun olmadığını düşünüyordum. Ancak saygıdeğer meslektaşımız Özkan beyin, genel nitelikli de olsa son tahlili ve kanun yollarını belirleyen madde ile katılanın haklarını belirleyen maddeye dayanarak sorduğu son soru açıkta kaldığına göre , katılanın tahliyeye itiraz edebileceği sonucuna varmak gerekiyor. Üstelik bu yorum bir avukat olarak bana daha da uydu. En azından avukatlık sınırlarım genişledi.Üstelik bu genişletici yorum ile yeni alanlara ulaşılabilir diye düşünüyorum.
Old 14-07-2010, 11:48   #17
Av.Suat Ergin

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Adem Uçar
Saygılar arkadaşlar. Konuyu yeni okudum.Geç katılmış oldum. Ben de katılanın tahliye kararına itiraz yolunun olmadığını düşünüyordum. Ancak saygıdeğer meslektaşımız Özkan beyin, genel nitelikli de olsa son tahlili ve kanun yollarını belirleyen madde ile katılanın haklarını belirleyen maddeye dayanarak sorduğu son soru açıkta kaldığına göre , katılanın tahliyeye itiraz edebileceği sonucuna varmak gerekiyor. Üstelik bu yorum bir avukat olarak bana daha da uydu. En azından avukatlık sınırlarım genişledi.Üstelik bu genişletici yorum ile yeni alanlara ulaşılabilir diye düşünüyorum.


Katılan tahliyeye itirazını hangi merciye yapacaktır?
Old 14-07-2010, 13:37   #18
Adem Uçar

 
Varsayılan

Saygılar . İtiraz mercii hususunda , itirazın nereye ve nasıl yapılacağını Cmk 268 yeterince açıklıyor sanırım.
Old 05-08-2010, 09:21   #20
alikara

 
Varsayılan

müdahil avukatın mahkemece verilen tahliye kararına itiraz yetkisi bulunmamaktadır.CMK da buna dair nbir düzenleme yer almamaktadır.zira itiraz kanunda açıkça itiraza tabi olduğu belirtilen mahkeme kararlarına karşı gidilebilen bir kanun yoludur.kolay gelsin
Old 07-08-2010, 12:10   #21
Özkan Atalay

 
Varsayılan

Sayın kara, itiraz da olağan bir kanun yoludur.Tahliye kararlarına itiraz edilebilir. Eden avukatlar var bununla ilgili kabul edip de tutuklayan mahkemelerde var. Siz böyle bir düzenleme yok diyorsunuz. Ancak ilgili kanun maddelerini de yukarıya tek tek yazdım.
Bir il veya ilçe adliyesinde kanunun uygulanmaması onunla ilgili düzenleme olmadığı anlamına gelmez. Asıl olan kanunu uygulamaktır.Yeni Ceza Kanunun'da Madde 242 - (1) Katılan, Cumhuriyet savcısına bağlı olmaksızın kanun yollarına başvurabilir. Kanun yoluda İKİNCİ KISIM:OLAĞAN KANUN YOLLARI
BİRİNCİ BÖLÜM:İTİRAZ
İTİRAZ OLUNABİLECEK KARARLAR
Madde 267 - (1) Hâkim kararları ile kanunun gösterdiği hâllerde, mahkeme kararlarına karşı itiraz yoluna gidilebilir.
Dolayısı ile itiraz olağan bir kanun yoludur. 242. Madde gereğince katılanda vekilide olağan kanunu yolu olan tahliye kararına itiraz edebilir.
Yukarıda ki örneğin dışında savcıların mahkemece verilen tahliye kararına karşı itiraz ettikleri bunun sonucunda da üst mahkemenin tutuklama kararı verdiği yüzlerce örnek var. Katılanda Cumhuriyet Savcısına bağlı olmaksızın kanun yoluna başvurabilirken, kanun yolu olan itiraza müdahil avukatı neden başvuramasın?
Sayın kara size tahliye kararına müdahil tarafın itirazını ve üst mahkemece bu itirazın kabul edildiğine dair örnek kararı sunuyorum. İsterseniz buna ilişkin 15-20farklı kararı daha size gönderebilirim.
İstanbul Barosu, haciz esnasında meslektaşımız Avukat Memet Nuri ŞEK'e saldıran şüphelinin serbest bırakılmasına ilişkin karara itiraz etmiştir.İtirazı inceleyen mahkeme, itirazı yerinde görerek şüphelinin tutuklanmasına karar vermiştir.
Detaylar, dilekçe ve karar örnekleri aşağıdaki linktedi
http://www.istanbulbarosu.org.tr/Det...atID=1&ID=4317
Old 10-12-2010, 17:46   #22
av.ankarahukuk

 
Varsayılan

Tahliye kararına karşı müdahil veya vekili itiraz edemez. Her ne kadar ilk bakışta bu adaletsiz bir durummuş gibi gözükse de tutuklamanın demokrasilerde ve genel hukuk ilkeleri içinde istisnai bir yol olduğu unutulmamalıdır.(Tabi artık ''ileri demokrasilerde'' tahliye istisna tutuklama olağan olduğu için aksini savunan arkadaşlarında bir nebze haklı olduğunu düşünebiliriz )
Old 17-12-2010, 19:00   #23
Özkan Atalay

 
Varsayılan tahliye kararına itiraz.

sayın ankahukuk. tahliye kararına yapılan örnek itirazı ve bunun üzerine mahkemece verilen kararı yolladım. Siz hala itiraz edilemeyeceğini söylüyorsunuz. dayanak kanunu da gösterdim. Sizin de elinizde itiraz edilemeyeceğine ilişkin dayanak kanun varsa veya itiraz edilemeyeceğine ilişkin mahkemesince verilen bir karar varsa yollayın lütfen
Old 19-12-2010, 17:39   #24
av.ankarahukuk

 
Varsayılan

Sayın Özkan Atalay konuyu elimden geldiğince size özetlemeye çalışacağım.

1) CMK'nun 101. maddesine göre soruşturma evresinde şüphelinin tutuklanmasına Cumhuriyet savcısının istemi üzerine sulh ceza hâkimi tarafından, kovuşturma evresinde sanığın tutuklanmasına Cumhuriyet savcısının istemi üzerine veya re'sen mahkemece karar verilir. Aynı maddenin 5. fıkrasına göre bu madde (yani 101.madde) ile 100 üncü madde gereğince verilen kararlara itiraz edilebilir denmektedir. Burada dikkat edilmesi gereken savcılığın tutuklama talebinde bulunması yani başka bir ifadeyle tutuklu olmayan bir şüphelinin/sanığın olması, savcının tutuklama talebinde bulunması ve tutuklama talebinde bulunan savcının bu isteğinin reddedilmesi gerekli ki savcılık bu ret kararına karşı itiraz edebilmeli. Bu açıklamalar ışığında net bir şekilde anlaşılacağı üzere söz konusu maddenin kapsamında bir tahliye kararı söz konusu değildir zira tahliye kararının söz konusu olabilmesi için bir tutuklama kararının varlığı gerekmektedir. Burada tutuksuz bulunan şüphelinin/sanığın tutuklanması talebi vardır ve bu talebin reddi halinde savcılığın itiraz hakkı vardır.

2) Tahliye kararı CMK'nun 103. ve 104. maddelerinde düzenlenmiştir. Şimdi sırasıyla bunlara göz atalım:

a) CMK'nun 103 maddesine göre Cumhuriyet savcısı tutuklama kararının geri alınmasını isteyebilir. Böyle bir istem sonucu tahliye kararı verildiğinde Cumhuriyet Savcısının itiriazı ne güzel olur değil mi? Hem tahliye kararı isteyecek hem de kendi isteği sonucu verilen tahliye kararına itiraz edebilecek!!! Sonuç olarak açıkça anlaşılacağı üzere 103. maddeye göre tahliye kararına savcılığın itirazı mümkün değildir.

b) CMK'nun 104. maddesine göre soruşturma ve kovuşturma evrelerinin her aşamasında şüpheli veya sanık salıverilmesini isteyebilir. Şüpheli veya sanığın tutukluluk hâlinin devamına veya salıverilmesine hâkim veya mahkemece karar verilir. Ret kararına itiraz edilebilir. Açıkça görüldüğü üzere 104. madde kapsamında tahliye isteklerinin kabulü için itiraz kabul edilmemiş aksine tahliye isteklerinin reddi için itiraz kabul edilmiştir. Dolayısıyla tahliye isteklerinin kabulüne itiraz yolu yoktur.

SONUÇ: CMK'nun 103 ve 104. maddelerine göre, tahliye kararlarına savcılığın itirazı mümkün değildir. Savcılık 101. maddenin son fıkrası uyarınca, tutuklama isteğini reddeden kararlara itiraz edebilir. Sayın Özkan Atalay tarafınızca yolladığınızı söylediğiniz mahkeme kararını ve yine kendinizce belirttiğiniz yasal dayanağı gözden geçirmenizi dilerim. Özellikle 242. maddenin üstünde durduğunuzu görüyorum ve söz konusu maddeye göre katılan, Cumhuriyet savcısına bağlı olmaksızın kanun yollarına başvurabilir. Yukarıda ayrıntısıyla açıklandığı üzere Cumhuriyet savcısının tahliye kararına karşı başvurabilceği bir kanun yolu (İTİRAZ) olmadığı için katılanın da başvurabileceği bir kanun yolu (İTİRAZ) yoktur.
Hukukçu kalabilen herkese saygılarımla.
Old 19-04-2011, 14:20   #25
Özkan Atalay

 
Varsayılan

Sayın Av.Ankarahukuk 2)-a) bendinde ki açıklamanızın konu ile alakası yok.b) maddesine gelince tutukluluk halinin devamına cümlesini kaldıralım. yani onu bir bantla silin gözünüze takılmasın. O zaman salıverilesine de itiraz edileceği ortaya çıkar. Kimlerin itiraz hakkının olduğunu da yukarıda açıkaldım. CMK'nun da şüphelinin salıverilmesine itiraz edilemez diye bir ibare varmı? Sorun şu tutuklama kararı tedbir olduğu için asıl olan serbest yargılanmaktır. Mahkemelere bu gibi durumlarda müdahil tarafı pek itiraz etmemektedir sonuç değişmez düşüncesi ile. Ayrıca kanunun uygulanması asıldır. Mahkemelerin bunu uygulamaması kanunda buna izin verilmediği anlamına gelmez. Kanunda itiraz hakkı var ise açık veya örtülü ve tutuklama sebebi var ise uygulamak işin doğrusudur. Ayrıca kararı gözden geçrin demişsiniz sanırım siz o kararı okumadınız. Herhalde mahkeme ve istanbul barosu tuhaf bir iş yapmış değilmi
Old 20-04-2011, 12:51   #26
av.ankarahukuk

 
Varsayılan

Sayın Özkan Atalay, öncelikle belirtmeliyim ki yaptığım açıklamaların tümü konu ile alakalıdır. Zira forum sorusunu soran meslektaşımız asliye ceza mahkemesinin vermiş olduğu TAHLİYE KARARINA müdahil avukatının itiraz hakkının olup olmadığını sormaktaydı. Bu bağlamda tahliye kararı ile ilgili maddeleri (CMK 103 ve 104) irdelemek hasıl olmuştur. Ayrıca belirtmeliyim ki bu konuyu bu denli kapsamlı olarak ele alıp irdelememdeki amacım msjlarınızdaki yanlış hukuki değerlendirmeleri düzeltmek ve tartışmaya yön vermekti.

Alıntı:
Yazan Özkan Atalay

b) maddesine gelince tutukluluk halinin devamına cümlesini kaldıralım. yani onu bir bantla silin gözünüze takılmasın. O zaman salıverilesine de itiraz edileceği ortaya çıkar.

Hay hay maddeyi bir de istediğiniz gibi yazalım ve beraber irdeleyelim: CMK'nun 104. maddesine göre soruşturma ve kovuşturma evrelerinin her aşamasında şüpheli veya sanık salıverilmesini isteyebilir. Şüpheli veya sanığın salıverilmesine hâkim veya mahkemece karar verilir. Ret kararına itiraz edilebilir. Şimdi istediğiniz gibi oldu sanırım. O zaman gelin beraber bir göz atalım bakalım söz konusu maddenin ne dediğine: Şüpheli veya sanığın salıverilmelerini (tahliye) isteyebileceğini ve bu istemlerinin (tahliye/salıverilme) mahkemece karar altına alınacağı belirtilmektedir. Eğer mahkemece salıverilme (tahliye) istemlerinin reddi halinde; verilen ret kararına karşı itiraz edilebileceği açıkça belirtilmektedir. Demek oluyor ki bu karşılık salıverilme (tahliye) isteminin kabulü halinde itiraz hakkı tanınmamaktadır.
Alıntı:
Yazan Özkan Atalay

CMK'nun da şüphelinin salıverilmesine itiraz edilemez diye bir ibare varmı?

Az önceki yukarıda okuduğunuz açıklamalarımı dikketlice okur ve anlamaya çalışırsanız söz konusu madde tahliye isteminin reddine karşı itiraz yoluna başvurulabileceğini kabul etmiştir. Şimdi siz benden hukuk mantığına hiç bir şekilde uymayan kanun maddesi istiyorsunuz. Ama aslolan sizin ''şüphelinin salıverilmesine itiraz edilebileceğine'' dair kanun maddesi ortaya koymanızdır. Ben yukarda kanunun salıverilme isteminin reddine karşı itiraz hakkını tanıdığını ortaya koydum. Heralde kanunkoyucu salıverilme isteminin kabulüne karşı itiraz edilebileceğini kabul etseydi bunu hüküm altına alırdı. Gerçekten CMK'de şüphelinin salıverilmesine itiraz edilemez diye bir ibare mi var demeniz beni gülümsetti.

Alıntı:
Yazan Özkan Atalay

...yani onu bir bantla silin gözünüze takılmasın.
Görüldüğü üzere ne şekilde silerseniz silin gerçek malesef değişmemektedir. Ayrıca belirtmeliyim ki silmemi istediğiniz tutukluluk halinin devamına ibaresi başka bir ifade ile salıverilme isteminin reddi anlamına gelmektedir. Dolayısyla neden silmemi istediğinize de anlam vermek güç olmuştur. Ama ben sizi kırmamak ve anlamanızı kolaylaştırmak amacıyla bir de sizin istediğiniz şekliyle konuyu irdeledim değişecek herhangi bir şey olmadığını bile bile. Umarım faydalı olmuştur. Saygılarımla.


''Herşeyden önce "HUKUK MANTIĞI" oturmuş olmalıdır.''
(Değerli meslektaşım av.m.taçyıldız'ın üye imzasından alıntıdır.)
Old 24-04-2011, 14:13   #27
Özkan Atalay

 
Varsayılan

sayın av. ankarahukuk diyorsunuz ki;Şüpheli veya sanığın salıverilmelerini (tahliye) isteyebileceğini ve bu istemlerinin (tahliye/salıverilme) mahkemece karar altına alınacağı belirtilmektedir. Eğer mahkemece salıverilme (tahliye) istemlerinin reddi halinde; verilen ret kararına karşı itiraz edilebileceği açıkça belirtilmektedir. Demek oluyor ki bu karşılık salıverilme (tahliye) isteminin kabulü halinde itiraz hakkı tanınmamaktadır. Bu işler ceza hukukunda demek oluyor ile olmamaktadır. Zira Ceza hukukunda kıyas yasaktır. Kıyaslama yoluna gidemezsiniz. Mahkeme kararlarına karşı itiraz yoluna gidilebileceğini, tahliye kararının da bir mahkeme kararı olduğunu, bu böylece mahkemenin vedrmişp olduğu tahliye kararına itiraz edilebileceğini, itiraz hakkına kimlerin sahip olduğunu, savcının itiraz edelebileceğini, müdahilinde müdahil sıfatını aldığı andan itibaren savcının sahip olduğu haklara sahip olduğunu ve tahliye kararına karşı istanbul barosunun müdahil olarak karara itiraz ettiği ve karar mahkemesininde bunu kabul ettiğine dair kararını ekledim. Hala tartışılacak bir şey varmı ki ayrıca salıverilme kelimesini şehven yazmışım Zira sizin açıklamanız beni yanılgıya düşürdü. Diyorsunuz ki savcının red kararı verildiğinde itiraazı ne güzel olurdu savcı idam ile açtığı davada beraat yönünde de mütalaa verebilir. kimsede neden fikir değiştirdiğini soramaz. Ayrıca “Soruşturma evresinde çağrı üzerine gelmeyen veya çağrı yapılamayan şüpheli hakkında, Cumhuriyet savcısının istemi üzerine sulh ceza hâkimi tarafından yakalama emri düzenlenebilir....”tanımı ile yakalama emrinin amacı belirlenmiş bulunmaktadır. O zaman tahliye olan kişi sizin ifadenizle hiçbir şekilde tutuklanamaz veya yakalama emri düzenlenemez. Tahliye kararına itiraz edilmiyor nedeni ise yasanın izin vermediği için değil değişen yeni bir olgunun bulunmamasından dolayı kararın red edileceğindendir. Teorik olarak tahliye kararına itiraz edilebilir. ama kabul şansı çok azdır bunu belirtmekte fayda var sanırım. Siz aya gidecez diye mekik talebinde de bulunabilirsiniz. Buna engel yok. Sizin kıyasınızla kanunda açıkça olmadığı için bu da talep edilemez sanırım
Old 25-04-2011, 18:28   #28
av.ankarahukuk

 
Mesaj

Alıntı:
Yazan Özkan Atalay
sayın av. ankarahukuk diyorsunuz ki;Şüpheli veya sanığın salıverilmelerini (tahliye) isteyebileceğini ve bu istemlerinin (tahliye/salıverilme) mahkemece karar altına alınacağı belirtilmektedir. Eğer mahkemece salıverilme (tahliye) istemlerinin reddi halinde; verilen ret kararına karşı itiraz edilebileceği açıkça belirtilmektedir. Demek oluyor ki bu karşılık salıverilme (tahliye) isteminin kabulü halinde itiraz hakkı tanınmamaktadır. Bu işler ceza hukukunda demek oluyor ile olmamaktadır. Zira Ceza hukukunda kıyas yasaktır. Kıyaslama yoluna gidemezsiniz.

Sayın Özkan Atalay söylediklerimin kıyas ile ne alakası var. Tahliye talebinin reddi halinde CMK açıkça itirazı düzenlemiş buna karşılık tahliye talebinin kabulü halinde ise itirazı düzenlenmemiştir. Kıyas yapıyor olsaydım o zaman tahliye talebinin kabulünde de itirazı makbul görürdüm ama ben bunun tam aksini savunuyorum. Bu durumda kıyasın ne oldugunu gözden geçirmenizi tavsiye ederim.

Alıntı:
Yazan Özkan Atalay
Mahkeme kararlarına karşı itiraz yoluna gidilebileceğini, tahliye kararının da bir mahkeme kararı olduğunu, bu böylece mahkemenin vedrmişp olduğu tahliye kararına itiraz edilebileceğini, itiraz hakkına kimlerin sahip olduğunu, savcının itiraz edelebileceğini, müdahilinde müdahil sıfatını aldığı andan itibaren savcının sahip olduğu haklara sahip olduğunu ve tahliye kararına karşı istanbul barosunun müdahil olarak karara itiraz ettiği ve karar mahkemesininde bunu kabul ettiğine dair kararını ekledim.

Türkçemizde güzel sözler vardır sayın ATALAY bilirsiniz ''kendin pişir kendin ya'' , ''kendin çal kendin oyna'' gibi. Sizin ki de o hesaba döndü. Evet tahliye kararı bir mahkeme kararıdır. Bu konuda da sayın alikara size net bir cevap vermişti. Ne demişti sayın alikara:

Alıntı:
Yazan alikara

tahliye kararı bir mahkeme kararı olduğundan ve mahkeme kararlarından sadece kanunda açıkça itiraz yolu belirtilen durumlarda itiraz edilebileceğinden tahliye kararına itiraz edilemez.itiraz edilse dahi mercinin vereceği karar itiraz konusunda karar verilmesine yer olmadığınadır.

Şimdi siz bu açık ifadeye rağmen hala diretmektesiniz hukuki dayanaktan yoksun bir şekilde. O zaman size net bir şekilde soruyorum:

Tahliye kararı bir mahkeme kararı olduğuna göre ve mahkeme kararlarına itiraz edilebilmesi için kanunda açıkça itirraz yolunun belirtilmesi gerektiğine göre acaba kanunun neresinde tahliye talebinin kabulüne karşı itiraz edilebileceği yazıyor.
NOT: Tahliye talebinin reddine itiraz edilebileceğine ilişkin CMK maddeleri (103 ve 104) yukarıdaki 24 ve 26 nolu yazılarda irdelenmiştir.

CMK 267: Hakim kararları ile kanunun gösterdiği hallerde mahkeme kararlarına karşı itiraz yoluna gidilebilir.

Alıntı:
Yazan Özkan Atalay
tahliye kararına karşı istanbul barosunun müdahil olarak karara itiraz ettiği ve karar mahkemesininde bunu kabul ettiğine dair kararını ekledim. Hala tartışılacak bir şey varmı ki

Söz konusu kararı verdiğiniz linkten bir daha inceleme fırsatınız olursa incelemenizi şiddetle tavsiye eder bizimle de paylaşmanızı temenni ederim. Sanırım artık tartışılacak bir şey kalmadı.
Kaldı ki söz konusu mahkeme kararının bir an için dediğiniz gibi olduğunu kabul etsek bile unutmamanız gereken ve tarafınızca da söylendiği gibi :

Alıntı:
Yazan Özkan Atalay
...kanunun uygulanması asıldır.

Benden de bir ekleme size daha açık olması için: Kanunun uygulanması asıldır ama doğru uygulanması asıldır.
Old 16-05-2011, 15:47   #29
Özkan Atalay

 
Varsayılan

sayın ankara hukuk,tahliye kararı hakim yada mahkeme kararı değilmidir?belirttiğim gibi, kanun asıl ise ve doğru uygulanması gerekiyor ise hakim veya mahkeme kararlarına karşı da itiraz edilebilir. Ayrıca kanunun red kararına itiraz edilebilir demesi o madde kapsamında değerlendirilerek tahliye kararına itiraz edilemez şeklinde kıyas yapmanız yanlıştır. Kıyas'ın ne olduğuna bakıverin bence. Ayrıca CMK'nu 104.maddeden ibaret değildir. CMK'nu bütünüyle düşülmesi gerekir. 104. madde şüpheli veya sanığın salıverilme istemini düzenleyen bir maddedir. Yoksa salıverilen şüpheli veya sanığın yeniden tutuklanmasını düzenleyen bir madde değildir. 104. maddeye takılıp kalmayın. Tekrar belirtmek gerekir ise 104.madde de bu yönde bir husus yok diye düşünmek, verilmiş hakim veya mahkeme kararına karşıda itiraz yapılamaz sonucunu doğuracaktır. CMK'nun 267. maddesi açıktır. Bu maddeye göre de, hakim veya mahkeme kararlarına itiraz edilebilir. Size önerim bir defa daha okuyup yorum yapmanızdır.
Old 16-05-2011, 16:16   #30
Özkan Atalay

 
Varsayılan

Gelelim sayın ali kara'nın söylemine; sayın Ali Kara diyor ki; ''itiraz kanunda açıkça itiraza tabi olduğu belirtilen mahkeme kararlarına karşı gidilebilen bir kanun yoludur.'' tek hakimli mahkemeyi ele alırsak;hakim "toplu mahkemede olsaydım bu kararı kendi basıma verirdim" diyebiliyorsa bu bir hakimlik kararı,
"toplu mahkemede olsaydım bu kararı diğer üyelere danışarak verirdim" diyorsa mahkeme kararıdır. Sulh Ceza ve Asliye Ceza Mahkemesinin hakimi tektir. Dolayısı ile tek hakimin verdiği karar hakim kararı, mahkeme Ağır Ceza Mahkemesi ise heyet ile birlikte verildiğinden mahkeme kararıdır. Sayın Ali Kararının söylemine göre ise Sulh ve Asliye Ceza Mahkemelerinin kararı tek hakimli olduğundan ve mahkeme kararı olmadığından, hakimin kararına karşı itiraz hakkı yoktur. O zaman Sulh Ceza ve Asliye Ceza Mahkemelerinin tutuklama kararına da itiraz edemezsiniz. Kanunun 267. maddesi sadece mahkeme kararlarına karşı değil hakim kararlarına karşıda itirazı kabul etmiştir. 267.madde'nin hakim kararı ve mahkeme kararı olarak, kararları ikiye ayırmasının sebebi de budur. Saygılarımla.
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
İdarİ Yargida Temyİz İtİraz İlİŞkİsİ avkt_63 Meslektaşların Soruları 12 30-07-2011 16:55
Ödeme Emrİne İtİraz ccaymaz Meslektaşların Soruları 11 07-12-2006 11:35
Çekte İmzaya İtİraz av.myıldız Meslektaşların Soruları 3 21-10-2006 15:17


THS Sunucusu bu sayfayı 0,09137797 saniyede 14 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.