Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

kredi kartlarından kesilen yıllık ücretler ve dilekçe örneği

Yanıt
Old 17-11-2007, 10:44   #1
Av.Baran Karadağ

 
Varsayılan kredi kartlarından kesilen yıllık ücretler ve dilekçe örneği

Hesap Bildirim Cetveli ile kesilen yıllık üyelik ücreti, 4822 sayılı yasa ile değişik 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Yasanın 6. maddesinde düzenlenen " Sözleşmelerdeki Haksız Şartlar"hükmü ve ilgili yasal düzenlemelere aykırıdır.

Bu nedenle kredi kartı kullananlar, ilgili bankalara, alınan üyelik ücretinin haksız olması sebebiyle ödenen bedelin bir sonraki hesap ekstresinden mahsup edilmesi talebini içeren dilekçe ile başvurabilirler. Bankaya, yapılan başvuru neticesinde bir sonraki aya ait hesap ekstresinde bu ücret mahsup edilmez, banka tarafından bu bedel sair suretle ödenmez veya talebe ilişkin herhangi bir cevap da verilmez ise şikayetçi Kaymakamlıklar bünyesinde kurulan Tüketici Sorunları İlçe Hakem Heyet'lerine başvurabilir. Hakem heyeti kararı, aleyhine çıkan kişi kararın kendisine tebliğinden itibaren 15 gün içinde Tüketici Mahkemesine itiraz edebilir.

Aşağıda bankaya ve Tüketici Hakem Heyetine yapılacak başvurular için örnek dilekçe bunlunmaktadır.
Bilgilerinize sunulur. umarım faydalı olur.. herkese çalışmalarında kolaylıklar dilerim..


……………… BANKASI A.Ş.
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NE
(Banka adresi )

Konu : Kredi kart yıllık üyelik ücreti hk.


Hamili olduğum ………………….. nolu kredi kartından ……. yılı ………. ayına ait Hesap Bildirim Cetvelinde …… YTL. kredi kartı yıllık üyelik ücreti kesildiğini öğrenmiş bulunuyorum. Hesap Bildirim Cetveli ile kesilen yıllık üyelik ücreti, 4822 sayılı yasa ile değişik 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Yasanın 6. maddesinde düzenlenen " Sözleşmelerdeki Haksız Şartlar" hükmü ve ilgili yasal düzenlemelere aykırıdır.

Yukarıda saydığım nedenlerle ……. yılı ……….. ayına ait Hesap Bildirim Cetvelinde yer alan yıllık üyelik ücretine itiraz ediyor ve talep edilen ve kesilen …… YTL kredi kart yıllık üyelik ücretinin bir sonraki hesap bildirim cetvelindeki tutardan mahsubunu talep ediyorum. Aksi halde yasal yollara başvuracağım hususunu bilgilerinize sunarım. Saygılarımla.


Adres : Ad-Soyad
İmza
Old 02-03-2009, 23:10   #2
onatarhan

 
Varsayılan Kredi Kartı İtirazı Hakkında Hakem Heyetine Dava Dilekçesi Örneği

………………..VALİLİĞİ
TÜKETİCİ SORUNLARI HAKEM HEYETİ BAŞKANLIĞI’NA
BAŞVURUCU : …………………
…………..……./ANKARA
KARŞI TARAF : ……… …………Bankası AŞ.
………………………
KONU :Kredi kart yıllık ücretinin iadesi hk.

OLAY :
 • Karşı taraf Yapı Kredi Bankası AŞ.’nin çıkarmış olduğu …………………...…’nolu kredi kart hamiliyim.
 • Kredi kartıma ait …../…./2008 son ödeme tarihli hesap ekstresi ile kredi kart üyelik ücreti adı altında …….,00 YTL para tahakkuk ettirilmiştir.
 • Karşı taraf ile aramda tanzim edilmiş KREDİ KARTLARI ÜYELİK SÖZLEŞMESİ’nin 10. maddesinde kart ücreti alınacağı belirtilmişse de, 4822 sayılı yasa ile değişik 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Yasanın 6. maddesi gereğince, bu sözleşme ;
  • Önceden hazırlanmış, standart sözleşmedir.
  • Dolayısıyla sözleşme koşulları benimle müzakere edilmemiştir.
  • Sonuç olarak sözleşmenin 10. maddesi Yapı Kredi AŞ tarafından tek taraflı olarak sözleşmeye konmuş, haksız bir koşuldur.
  • Aynı sözleşmenin 10/son maddesi ile de karşı taraf ücret ve faizlerin miktarlarını tek taraflı olarak arttırabilme yetkisini kendisinde tutmaktadır. Bu hüküm dahi 4077 sayılı yasanın 6. maddesi ve 5464 sayılı yasaya aykırıdır.
 • Bu nedenle alınmak istenen üyelik ücretinin haksız olduğuna ve tarafımdan ihtirazi kayıt ile ödenen bedelin bir sonraki hesap ekstresinden mahsubuna ilişkin talebimi içeren iadeli taahhütlü mektup karşı tarafa gönderilmiştir.
 • Ancak bir sonraki aya ait hesap ekstresinde bu ücret mahsup edilmediği gibi karşı taraf …………..Bankası tarafından bu bedel sair suretle bana ödenmemiş, talebime ilişkin herhangi bir cevap da verilmemiştir.
6. İktisadi hayatta tüketici, hukuki işlemlerin zayıf tarafını teşkil etmektedir. T.C. Anayasa'sının 2. Maddesinde yer alan Sosyal devlet ilkesi, ekonomik yönden zayıf bulunanların, güçlü bulunanlara karşı korumasını zorunlu kılmaktadır. Keza sosyal adalet, eşitlik ve sosyal devlet ilkeleri karşısında, iktisaden güçlü olanın, kendi hazırlayacağı haksız şartlar içerir sözleşmeler ile bazı ayrıcalıklar kazanmasına olanak tanımak mümkün değildir.
İktisadi hayatta tüketicinin, hukuki işlemlerin zayıf tarafını teşkil ettiği gerçeği ortadadır. T.C. Anayasa'sının 2. Maddesinde yer alan Sosyal devlet ilkesi, ile de ekonomik yönden zayıf bulunanların, güçlü bulunanlara karşı korunması zorunlu kılınmaktadır. Keza sosyal adalet, eşitlik ve sosyal devlet ilkeleri karşısında, iktisaden güçlü olanın, kendi hazırlayacağı haksız şartlar içerir sözleşmeler ile bazı ayrıcalıklar kazanmasına olanak tanımak mümkün değildir. Yargıtay 13. Hukuk Dairesinin ; 23.11.2005,E.2005/11428, K.2005/17306 sayılı kararında belirtildiği gibi "satıcı, sağlayıcı ve kredi veren tarafından tüketici ile akdedilen sözleşmede kullanılan haksız sözleşme şartları geçersizdir. Tüketici sözleşmedeki haksız şartın gereğini yerine getirmez. Hukuken haksız şartlar batıldır. Yani geçersizdir." Hükmüne göre tüketici ile banka arasında akdedilen sözleşmenin tüketici aleyhine haksız şartlar içerdiği, kabul edilmiştir.
DELİLLER :
   • T.C.Kocaeli Asliye Hukuk Mahkemesinin Esas 2006/65 , Karar 2006/368 nolu emsal kararı
   • T.C.Ankara 2.Tüketici Mahkemesinin Esas:2007/472 ,Karar 2007/1011 nolu Garanti Bankasının Tüketici Hakem Heyetinin Kararına İtirazı Nedeniyle,mahkemenin tüketici lehine emsal kararı.

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda açıklanan nedenlerle; tahsil edilmiş bulunan ……,00 YTL’nin, kredi kart üyelik ücretinin ödeme tarihi olan …./….200…. tarihinden itibaren karşı taraf Banka’nın 1 yıllık mevduata uyguladığı faiz oranı üzerinden hesaplanacak faizi ile birlikte tarafıma iadesine karar verilmesini, arz ve talep ederim……./02/2008


ADI SOYADI
İMZA

Ekler
1- …./…../200…. son ödeme tarihli hesap ekstresi
3- Karşı tarafa gönderilen iadeli taahhütlü yazı ve alındı belgesi
Old 30-03-2009, 17:58   #3
Kemal Erez

 
Varsayılan Sonuç alınıyor

Bende bu formu kullanarak bankama başvuruda bulundum ve ödemiş olduğum üyelik aidatı tarafıma iade edildi. Ayrıca bu konuda ayrıntılı bilgiyi www.hukukiyorum.com/makale.aspx?id=11 adresinde de bulabilirsiniz.
Old 01-04-2009, 13:49   #4
av.metinmso

 
Varsayılan

KArt ücreti adı altında kesilen ücret ile aynı mı burada değinilen konu acaba?
Old 02-04-2009, 13:12   #5
Kemal Erez

 
Varsayılan

Evet kart ücretleri için de aynı yola başvurabileceğimizi düşünüyorum.
Old 03-04-2009, 12:34   #6
PINAR YILMAZ

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan av.metinmso
KArt ücreti adı altında kesilen ücret ile aynı mı burada değinilen konu acaba?
Evet aynı yolu deneyerek kesilen ücreti geri alabilirsiniz. Biz bir çok kez denedik ve aldık. Kolay gelsin. Saygılar...
Old 03-04-2009, 13:32   #7
av.metinmso

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan PINAR YILMAZ
Evet aynı yolu deneyerek kesilen ücreti geri alabilirsiniz. Biz bir çok kez denedik ve aldık. Kolay gelsin. Saygılar...

Teşekkür ederim, hemen gereğini yapıyorum ben de..
Old 06-04-2009, 20:06   #8
onatarhan

 
Varsayılan Ücretİn Gerİ Alinmasi

Bugüne kadar başvuru yapmaya güçlükle ikna edebildiğim tüm arkadaşlarım bu ücretlerini geri aldılar.Çoğunun tepkisi şu oldu."O kadar avukat var alınabilecek olsa onlar geri alırlardı" deniliyor.Site sakini tüm hukukçularımızı hukukçu olmayan bir üye olarak çevrelerine önderlik etmeye ve toplumu bu konuda harekete geçirmeye çalışmalarını rica ediyorum.Her ne kadar bizim toplumumuzun harekete geçirilmesi son derece güç olsa da...
Old 08-08-2009, 11:22   #9
üye18721

 
Varsayılan Kredi kartı yıllık bedel ücretine ilişkin emsal karar.

Ankara 7’nci Tüketici Mahkemesi, bankaların kredi kartı sahiplerinden aldığı yıllık üyelik bedellerine ilişkin emsal olabilecek bir karara imza attı.

Mahkeme, kredi kartı kullanıcısının geriye dönük 10 yıllık üyelik bedelini yasal faizi ile birlikte talep edebileceğine karar verdi. Kararın Yargıtayca onanması durumunda bankalar, dava açan tüketicilere geriye dönük 10 yıllık üyelik ücretlerini yasal faiziyle birlikte ödeme durumuyla karşı karşıya kalacak.

Hakem’e gitti

A. S. adlı kredi kartı sahibi, Çankaya Kaymakamlığı 2’nci Tüketici Sorunları Hakem Heyeti’ne başvurarak, kredi kartı aidat bedellerinin yasal faiziyle iadesini talep etti. Hakem Heyeti Başkanlığı, 2008 yılına ait aidat bedelinin iptal edilerek tüketiciye iade edilmesine, geriye dönük diğer aidat ücretlerinin iadesi istemini ise ödemeden itibaren bir yıl içerinde talep edilmediği gerekçesiyle reddine karar verdi. Sakarya, 2008 yılından önceki yıllara ait kesintilerin ödenmesi için Hakem Heyeti Başkanlığı kararının iptali istemiyle dava açtı.

Zamanaşımı 10 yıl

Kredi kartı sözleşmesindeki üyelik ücreti alınmasına ilişkin hükmün, tek taraflı alındığı ve “haksız şart” niteliğinde olduğu vurgulanan kararda, şöyle denildi: “Buna dayanarak alınan son yılın ücreti dışında bugüne kadar alınan ücretlerin de zamanaşımı süresi içersinde olmak kaydıyla, kart hamili tarafından her zaman talep edilmesi mümkündür. Taraflar arasında sözleşme mevcuttur. Kural olarak taraflar arasında akdi ilişki bulunması halinde yasal nedeni olmaksızın yapılan ödemeler Borçlar Kanunu’nun 125. maddesi uyarınca 10 yıllık zamanaşımı süresi içerisinde her zaman geri istenebilir. Bu halde sebepsiz zenginleşmeden kaynaklanan bir yıllık zamanaşımı süresi uygulanmaz. Davalı bankanın faaliyet alanı değerlendirildiğinde, haksız surette alınan yıllık aidat bedellerinin hesaba girdiği andan itibaren banka tarafından nemalandırılmaktadır. Bundan gelir elde edildiği kuşkusuzdur. ‘Hiç kimse kendi kusuruna dayanarak menfaat elde edemez’ ilkesi gözetildiğinde, bankanın yasal dayanağı olmaksızın aidat üyelik ücretlerini hesabına girdiği andan itibaren avans faizi ile birlikte iade etmesi hakkaniyet ve adalete uygun olur.”

Avans faizini de ödeyin

Kararda, davalı bankanın davacıdan 2002’den itibaren yıllık üyelik aidatı kesintisi yaptığı, 2007 yılına kadar yapılan kesinti miktarının 147 TL olduğu, işlemiş avans faizinin de 123.28 TL olduğu kaydedildi. Hakim, bu nedenlerle Hakem Heyeti kararının kısmen iptaline, kredi kartı üyelik bedeli olarak davacı tarafından ödenen 147 TL asıl alacak ve 123.28 TL işlemiş faiz olmak üzere toplam 270.28 TL’nin davalı bankadan tahsiline karar verdi.
Old 08-08-2009, 12:20   #10
PINAR YILMAZ

 
Varsayılan

Bence yerinde bir karar olmuş. Umarım onanır...
Old 15-12-2009, 12:25   #12
Av.Ender Sezer

 
Varsayılan

Geçmiş yıllardaki kesinteleri de isteyebilir miyiz? İsteyebilirsek, geçmiş yıllardaki kesinti miktarlarını bilmiyorsak, dilekçede SON 6 YILLIK YAPILAN HAKSIZ KESİNTİNİN FAİZİYLE HESAPLANIP BORCA MAHSUBUNA VEYA İADESİNİ şeklinde talep etsek olur mu?
Old 21-05-2010, 14:07   #13
wastelander67

 
Varsayılan

İyi günler sayın meslektaşlarım.
Ankara 7. Tüketici Mahkemesi'nin kararı veya eğer bu karar onandıysa ilgili Yargıtay kararı elinde olan meslektaşım varsa paylaşabilir mi?
Ben bugün 2002 yılından itibaren kesilen ücretlerin iadesi için Hakem Heyeti'ne başvurmaya gittiğimde 4077 sayılı kanunun 4/A maddesi gereğince 30 gün içinde bankaya başvurulmadığı, bunun her ekstre için ayrı ayrı yapılması gerektiğini ayrıca yine aynı maddenin 4. fıkrası gereğince 2 yıllık zamanaşımının söz konusu olduğunu ve şikayetin reddedileceğini söylediler.
İkinci olarak biz bankadan 2002 yılından itibaren kart hesap özetlerini talep etmiştik. Banka bu ekstreleri eksik gönderdiğinden kesilen miktar tam olarak belli değil. Şikayet dilekçesinde toplam miktarın tespitini ve bankanın bu miktarı faiziyle birlikte tarafımıza iadesini istedik. Bu hususta da sözlü olarak; Hakem Heyeti'nin bankadan ekstreleri isteyemeyeceği, bir yaptırım gücü olmadığı, miktarın bizim tarafımızdan belirlenmiş olması gerektiği şeklinde bir cevap aldık.
Yukarıda belirttiğim sebeplerle ben şikayet dilekçesini vermedim. Bu aşamada yapılabilecekler nelerdir? Bu konuda tecrübe sahibi olan meslektaşlarımın görüşlerini bekliyorum.
Saygılarımla.
Old 14-06-2010, 12:02   #14
holiganist

 
Varsayılan

Ben de kredi kartımdan kesilen yıllık ücretin iadesi için önce bankaya iadeli taahhütlü mektup yolladım. Ancak banka gönderdiği cevapta Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelik md.17'ye göre alınacak ücretin nev'inin neler olacağının sözleşmeyle belirleneceğinin ve buna dayanak olarak Banka kartları ve Kredi kartları Kanunu md.24'te de benzer bir hüküm olduğunu cevaben göndermişler.

Bu andan itibaren TSHH'ye başvurarak ilgili sözleşme şartlarının haksız şart niteliğinde olduğundan bahisle şahsımı bağlamayacağını talep etmeyi düşünüyorum.Ancak elimde kredi kartı sözleşmesinin aslı yok.Bunun için sözleşmenin bir örneğinin bankadan gönderilmesini mi isteyeceğim?
Old 15-06-2010, 15:16   #15
wastelander67

 
Varsayılan

Sayın holiganist,
TSHH'ye başvurunuzda dilekçenize kesintinin olduğu hesap ekstresini ve iadeli taahhütlü mektubun size dönen parçasını eklemeniz yeterli. Örnek dilekçeler internette mevcut, ben de hesap işletim ücreti ile ilgili 27 Nisan'da TSHH'ye başvurdum, sonucunu paylaşacağım. İyi günler dilerim.
Old 23-06-2010, 22:25   #16
holiganist

 
Varsayılan

Ben de TSHH'ye başvurumu bugün yaptım. Ancak görevli memur Bakanlığın bir genelgesinden bahsetti. Genelgeye göre sözleşmede kart ücreti alınacağına dair hüküm 12 punto büyüklüğünde yazılmışsa bu şart haksız sayılmayacakmış. Yani bu büyüklükteki bir hüküm bulunması o hükmün gözle görülebilir olduğu, karşılıklı müzarekere edildiği karinesini oluşturuyormuş! İlgili genelgeye veya tebliğe San.ve Tic. Bakanlığının sitesinden ulaşamadım. Bahsedilen düzenlemeyle ilgili bilgisi olan hükmü paylaşırsa sevinirim. Ayrıca böyle bir düzenleme 4077 sayılı kanuna aykırı değil midir? Zira kanunun amacı tüketicinin korunmasıdır. Buna rağmen boşluklar hep satıcı-sağlayıcılar lehine dolduruluyor.
Old 11-07-2010, 09:29   #17
Av. Taner BAŞ

 
Varsayılan

Ekstreler elimize ulaşmıyor. Mail adresine gelenler de karakter uyumsuzluğu nedeniyle okunamıyor. Bu da bu konuya ilişkin ayrı bir problem.
Old 17-08-2010, 00:50   #18
holiganist

 
Varsayılan

Bugün tebellüğ ettiğim kararla birlikte bugüne dek kesilen hesap işletim ücreti, kart aidatı vs. surette kesilen meblağın tarafıma iadesi TSHH tarafından oybirliğiyle kabul edilmiştir
Old 10-03-2011, 11:04   #19
av.g.yıldırım

 
Varsayılan

Merhabalar;
Bugün elime ulaşan hesap özetinde kart üyelik aidatı olarak 50 tl ile karşılaştım.Önce bankaya itiraz etmeyi, olumsuz sonuçlanır ise vazgeçmeden devam etmeyi düşünüyorum.Düzenlemede herhangibir değişiklik oldu mu acaba?
Old 10-03-2011, 18:01   #20
onatarhan

 
Varsayılan Kredi Kartı Aidat Ücreti Hakkında.

Herhangi bir değişiklik olmadı.Önce bankaya itiraz ediyorsunuz.Genelde itirazda kabul edip iade ediyorlar.Etmezlerse Tüketici Hakem Heyetine Müracaat.Sonuç genellikle hep tüketicilerin lehinde oluyor.
Old 17-03-2011, 14:47   #21
Av.Ender Sezer

 
Varsayılan

Arkadaşlar ben vadesiz hesabımdan bankanın kesmiş olduğu HESAP İŞLETİM ÜCRETİ adındaki kesintiyi THH ye şikayet ettim karar olumlu çıktı banka parayı iade etti. Karar ektedir.
[IMG]file:///C:/Users/exper/Desktop/t%C3%BCketici%20hakem%20heyeti%20002.jpg[/IMG]
Old 23-03-2011, 15:56   #22
iyakupoglu

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av.Ender Sezer
Arkadaşlar ben vadesiz hesabımdan bankanın kesmiş olduğu HESAP İŞLETİM ÜCRETİ adındaki kesintiyi THH ye şikayet ettim karar olumlu çıktı banka parayı iade etti. Karar ektedir.
[IMG]file:///C:/Users/exper/Desktop/t%C3%BCketici%20hakem%20heyeti%20002.jpg[/IMG]
karar eklenememiş, tekrar deneyebilir misiniz?
Old 24-03-2011, 15:50   #23
Av.Ender Sezer

 
Varsayılan

resim ekleme seçeneğini bulamadım mailinize yollayabilirim
Old 24-03-2011, 16:46   #24
iyakupoglu

 
Varsayılan

Sevinirim (hukukzoris@gmail.com). Banka, aynı konuya ilişkin yapmış olduğum başvuruma yazılı cevap vermeye tenezzül etmediği gibi gönderdiğim e-postaya verdiği cevapta da uygulamanın BDDK açıklama ve uygulamaları gereği yasal olduğunu bildirmiş.
Old 24-03-2011, 17:19   #25
onatarhan

 
Varsayılan

Kararı cakirkamil@yahoo.com adresli mailime gönderirseniz ben de çok memnun olacağım.

Saygılarımla.

Kamil ÇAKIR
Old 24-03-2011, 17:48   #26
Av.Ender Sezer

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan iyakupoglu
Sevinirim (hukukzoris@gmail.com). Banka, aynı konuya ilişkin yapmış olduğum başvuruma yazılı cevap vermeye tenezzül etmediği gibi gönderdiğim e-postaya verdiği cevapta da uygulamanın BDDK açıklama ve uygulamaları gereği yasal olduğunu bildirmiş.

Slm, kararı mailinize yolladım.Bana da 2 sayfa cevap yolladılar, o tür şeyler yazmışlar, tam okumadım bile , doğrudan THH ye başvurdum. Cevap vermese de sorun değil siz gönderi ile ilgili belgeyi (iadeli taahhütlü) dilekçenize ekleyin.İyi çalışmalar
Old 24-03-2011, 18:29   #27
iyakupoglu

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av.Ender Sezer
Slm, kararı mailinize yolladım.Bana da 2 sayfa cevap yolladılar, o tür şeyler yazmışlar, tam okumadım bile , doğrudan THH ye başvurdum. Cevap vermese de sorun değil siz gönderi ile ilgili belgeyi (iadeli taahhütlü) dilekçenize ekleyin.İyi çalışmalar
Çok teşekkür ediyorum. Ben dilekçeleri bankanın genel müdürlüğü ve kredi kartları merkezine faks yolu ile göndermiştim. Elimde ulaştı durum bilgisini gösterir rapor da var.Gelen e-posta cevabının çıktısı ve sair belgeler ile sizin kararınız ekli olarak yaparım artık başvuruyu.Kolaylıklar.
Old 30-03-2011, 17:22   #28
Av.Ender Sezer

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan onatarhan
Kararı cakirkamil@yahoo.com adresli mailime gönderirseniz ben de çok memnun olacağım.

Saygılarımla.

Kamil ÇAKIR

Kamil bey size de yolladım. iyi günler
Old 30-03-2011, 22:07   #29
av.metinmso

 
Varsayılan

Bana da yollarsanız sevinirim..
oflee@hotmail.com
Old 31-03-2011, 09:22   #30
Güldal

 
Varsayılan

Ender Bey en iyisi burada paylaşmanız kararı aksi halde sizin için meşguliyet olmayacaksa bana da yollayabilirseniz çok mutlu olurum.
glbeyazagac@mynet.com
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Dilekçe Örneği Av.Ceylan Pala Karadağ Tüketicinin Korunması Hukuku Çalışma Grubu 4 14-06-2011 10:10
Kredi kartlarından alınan yıllık ücretleri için alınacak davalarda usul av.bülentkılıç Hukuk Sohbetleri 5 20-09-2007 18:02
Dilekçe Örneği Tolga Çakır Hukuk Soruları Arşivi 7 30-04-2006 23:17


THS Sunucusu bu sayfayı 0,07601595 saniyede 14 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.