Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

Nİkahsiz YaŞayan Anne Babanin Fİİlen Ayrilmasi Sonucu Evlİlİk DiŞi DoĞan ÇocuĞun Velayet Durumu

Yanıt
Old 11-09-2012, 02:28   #1
AVUKAT DENİZ

 
Varsayılan Nİkahsiz YaŞayan Anne Babanin Fİİlen Ayrilmasi Sonucu Evlİlİk DiŞi DoĞan ÇocuĞun Velayet Durumu

Müvekkilimin başından daha önce yabancı uyruklu bir bayanla evlilik geçmiş olup, halen boşanma davaları derdest aşamadadır. Ancak müvekkilim yaklaşık 6 yıldır başka bir bayanla nikahsız olarak birlikte yaşamakta olup, bu beraberliklerinden olma bir müşterek çocukları bulunmaktadır. Çocuk babanın soyismini taşımaktadır. Ancak evlilik dışı doğmuş olduğundan velayeti annesi aittir. Müvekkilimle birlikte yasadığı bayan arasında husumet vuku bulmuş bu nedenle bayan çocuğu da alarak ortak meskeni terk etmiştir. Duyumlarımıza göre çocuk ve annenin sığındığı yer son derece kötü yaşamaya elverişsiz ve hijyenden yoksun bir yerdir. Müvekkilimin durumu ise oldukça iyidir bu durumda çocuğun velayetini anneden almak mümkün müdür. ? Annenin kişisel ilişki kurulmasını engellemesini nasıl durdurabilirz Velayet hakkının kötüye kullandığını ileri sürerek savcılığa şikayet etmek uygun mudur? Şimdiden tüm meslektaşlarıma teşekkürler ….
Old 11-09-2012, 09:27   #2
preator07

 
Varsayılan

sayın avukat deniz
velayet hakkının kötüye kullanılmasından dolayı savcılığa suç duyurusunda bulunmayın. bunun yerine öncelikle tedbirli olarak velayet davası açın. velayet size verilirse iki durum söz konusu. birincisi anne size çocuğu verirse sorun yok. ikinci durum vermemesi halinde icra yoluyla almak zorundasınız. icra yoluyla almaya çalıştığınızda çocuğu size vermezse icra ceza mahkemesine şikayet başvurusunda bulunmalısınız.
Ancak icra yoluna başvurduğunuzda gönderilen icra emrinde çocuğun nerede hangi gün ve saatte teslim edileceği hususu açıkca yazılmalıdır buna dikkat edin.
bunun dışında şu halde yapabileceğiniz başka bir yol bulunmamaktadır.
Old 11-09-2012, 10:17   #3
Av. Hatun Olguner

 
Varsayılan

Annenin maddi durumunun kötü olması tek başına velayetin değiştirilmesi sebebi değildir.Babanın maddi durumunun iyi olması nafaka tayininde rol oynar.

Ancak kişisel ilişkinin engellenmesi velayetin değiştirilmesi sebebidir. Kişisel ilişkinin engellendiğini ispat ederek baba velayeti talep edebilir.
Old 11-09-2012, 12:01   #4
Av. Hatun Olguner

 
Varsayılan

velayet hakkının kötüye kullanıldığını ileri sürererek savcılığa başvurmak değil de aile mahkemesine velayetin değiştirilmesi için başvurma imkanı vardır. Kişisel ilişkiyi engellemek velayetin değiştirilmesi sebebidir.
Savcılığı ilgilendiren bir durum yoktur.
Old 11-09-2012, 12:33   #5
Av.Kaya

 
Varsayılan

Soruya verilen yanıtlarda,sanki boşanma sonucu velayet anneye verilmiş gibi kabul edilmiş.Oysa ortada evlilik dışı bir çocuk var.Öncelikle soybağı (nesep) davası açılmalı, sonucuna göre velayetin değiştirilmesi düşünülmeli diye düşünüyorum.
Old 11-09-2012, 12:44   #6
Av. Hatun Olguner

 
Varsayılan

Sayın Av. Kaya

Evlilik dışı çocuğun velayeti annededir. Soru soran da bu açıklamayı yapmış. Ayrıca çocuğun babasının soyismini taşıdığı yani babanın çocuğu tanıdığı soruda yazılı. Soybağı davası neden açılacak?

Kişisel ilişkiyi engelleyen anneden velayet istenebilir. Bunun için velayetin değiştirilmesi davası açılmalıdır.
Old 11-09-2012, 13:15   #7
Ezgi Yavuz

 
Varsayılan

Sayın Av. Deniz,

Meslektaşlarıma katılıyorum, velayet davası açmanızda fayda var. Fakat, gerek müşterek çocuğun yaşının küçük olması sebebi ile annesinde kalmasının hakimler tarafından genel olarak daha yerinde görülmesi, gerekse salt annenin ekonomik durumunun kötü olması sebebi ile velayetin babaya bırakılmasının yine genel olarak çok rastlanan bir durum olmaması sebebi ile müspet sonuç alabileceğinizi düşünmüyorum. Elbette ki, müvekkiliniz ile müşterek çocuğun annesi arasındaki husumetin neyden kaynaklandığı, annenin psikolojik durumu ve saire oldukça etkili olacaktır. Bu bakımdan kullanabileceğiniz her türlü unsur; annenin ekonomik durumunun öne sürülmesinden çok daha fazla etkili olacaktır. Bunun yanı sıra, çocuk ile kişisel ilişkinin engellenmesi ilk etapta velayetin değiştirilmesi için başlı başına bir neden olarak görülmemektedir.
Müvekkilinizin ekonomik durumunun iyi olmasını ileri sürmeniz, karşı tarafın daha yüksek nafaka talep etmesine olanak sağlayacaktır.
Saygılarımla,
Old 11-09-2012, 13:23   #8
Av. Hatun Olguner

 
Varsayılan

Kişisel ilişkinin engellenmesi velayetin değiştirilmesi sebebidir. Bu konuda yargıtay kararları vardır.Ancak soruya konu olayda henüz kişisel ilişki kararı bulunmamamktadır. Velayetin değiştirilmesi davası ile birlikte tedbiren kişisel ilişki kurulması talep edilebilir. Mahkeme de bu konuda bir karar verirse o zaman annenin mahkeme kararına uymaması velayetin değiştirilmesi sebebi olabilir.

Velayetin anneden alınıp babaya verilmesi ihtimali zayıftır. Annenin ekonomik durumunun zayıf olması tek başına velayetin kendisinden alınması sebebi değildir.
Old 11-09-2012, 13:26   #9
Ezgi Yavuz

 
Varsayılan

Sayın Av.Hatun Olguner,

Anlatmak istediğim durumu çok daha iyi belirtmişsiniz
Old 11-09-2012, 13:29   #10
Av. Hatun Olguner

 
Varsayılan

Kişisel ilişkiyi engellemek velayetin değiştirilmesi sebebidir. 2 HD 30.10.2000 2000/12847-13179
Old 11-09-2012, 14:25   #11
Av.YBayrak

 
Varsayılan

Sayın Meslektaşlarım;
1) Çocuğun anne bakımına v e şefkatine ihtiyacı vardır,
2) Anne içinde bulunduğu zor koşullarda çok kötü de olsa "bir yere sığınarak" çocuğuna sahip çıkmakta, çocuğundan ayrılmamaktadır.
3) Biraz irdelediğimizde görünmektedir ki Baba, imkansızlıklar içindeki bir anneyi ve müşterek küçük çocuğu sokağa terk edebilmiştir.
4) Kuvvetle olasıdır ki, baba, anne ve çocuğa iyi davranmamış, o nedenle anne bütün olanaksızlıklarına rağmen çocuğu da alarak müşterek konuttan ayrılmak zorunda kalmıştır.
5) Ve yine kanaatim o dur ki, baba, anneye baskı yapmak ya da cezalandırmak için çocuk ile anne arasındaki ilişkiyi koparmaya çalışmaktadır.
6) Baba'nın maddi durumu iyi olduğuna göre, ve çocuk ile anne'yi sokağa bırakabildiğine göre; aslolan çocuk ile baba'nın görüşmesini engellemek ve çocuğa baba tarafından ödenmek üzere nafaka bağlanması ile koruma altına alınmaları gerekli olsa gerektir.
Bu durumda baba'nın isteğini gerçekleştirecek, çocuk ile anne arasında ilişkiyi sınırlandırmak veya koparmak yönünde karar verecek yargıçlarımız var ise, onları kutlamak gerek...
Ne hukuki bilgim, ne aklım ne de vicdanım böyle bir kararı olanaklı görmez...
Ve yine eklemek isterim ki, böyle bir istekle gelen kişiye özellikle çocuğun sağlıklı bir insan olarak yetişebilmesi, anneye de haksızlık yapılmaması için, anne ve çocuğun uygun koşullarda yaşamlarını sağlaması için baba'yı ikna etmeyi doğru ve gerekli bulurum, ikna edemediğim baba'ya da bu koşullarda yardımcı olmam...
Anne çocuğunu bırakmayı, babaya vermeyi istemediği sürece çocuğun anneden koparılmasını ve anne ile ilişkisinin sınırlandırılmasını meslek yaşamım boyunca hiç kabul etmedim,aksi bencil duygularla gelene hiç yardımcı olmadım, ve bundan sonra da yardımcı olmam söz konusu olmayacaktır.
Old 11-09-2012, 15:11   #12
Gemici

 
Varsayılan

Yazılanların hepsinin kendisine göre bir haklılık payı var. Velayet anneden alınıp babaya verilebilir, eğer anne velayet ahkkını kötüye kullanmışsa. Annenin çocuğu babaya göstermemesi tek başına velayetin kötüye kullanıldığı anlamına gelmez.
Üzerinde fazla durulmayan konu/sihirli kavram 'çocuğun yüksek menfaatidir'

Çocuğu anneden alıp babaya vermek çocuğun menfaatine ters düşsebilir, eğer baba çocuğun gözünün önünde anneyi dövdü ve evden kovdu ise. Çocuğu dövmemiş olsa bile anneyi devamlı olarak döven ve aile içi şiddet uygulayan bir babaya velayetin verilmesi çocuğun menfaatine değildir.
Annenin çocukla beraber sığındığı yer(in) son derece kötü yaşamaya elverişsiz ve hijyenden yoksun bir yer olması velayetin anneden alınmasına dayanak olmamalı, olamaz, çünkü aynı gerekçe ile geçim sıkıntısı çeken her aileden velayet hakkının alınmasının yolunu açmış olursunuz.

Benim düşünceme göre yapılması gereken ilk şey, eğer çocuğun menfaatine ise, kişisel görüşmenin sağlanması olmalı.

Saygılarımla
Old 11-09-2012, 16:47   #13
AVUKAT DENİZ

 
Varsayılan

Yorumlarınız ve yardımlarınız için çok teşekkür ederim. Bende savcılık kanalına başvurma yolunu seçmedim . müvekkilimi velayetin kaldırılması yada kişisel ilişki kurulması istemiyle dava açamya ikna etmeye çalıştım .Ancak nafaka ödemek istemediğini bu nedenle hiçbir işlem de yapılmaması yönünde talimat verdi. Sonuçta çocuk yaklasık 2,5 -3 yaşında ve anne ilgi ve şefkatine muhtaç konumda. Yine yasada açıkça evlilik dışı doğan çocuğun anneye ait olduğu yönünde madde mevcut bu nedenle şimdilik anneyi eve dönmeye ikna etmekten başka bir yol görünmüyor.
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Evlİlİk DiŞi Çocuk, Babanin Rizasi, GerÇek Baba BALDIRAN Meslektaşların Soruları 3 09-06-2012 15:07
Evlİlİk DiŞi DoĞan Ve Babanin NÜfusuna Kayitli ÇocuĞun Velayet Durumu SEDEF ATACAN Meslektaşların Soruları 1 21-05-2011 07:59
anne karnındayken annenin şiddete maruz kalması sonucu sakat doğan çocuğun durumu mehmet_4588 Hukuk Soruları 7 14-02-2010 20:20
Evlİlİk DiŞi ÇocuĞun Velayetİ R.K.A. Meslektaşların Soruları 3 18-06-2009 14:14
Evlİlİk DiŞi DoĞan ÇocuĞun Velayetİ Hakkinda İÇtİhat SPARTACUS Aile Hukuku Çalışma Grubu 16 27-12-2007 19:12


THS Sunucusu bu sayfayı 0,03918910 saniyede 14 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.