Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Hukuk Haberleri Hukuk Haberleri, duyuruları, güncel hukuki gelişmeler. [Haber Ekleyin]

Adli Hakimlik Sınavı/İdari Hakimlik Mülakatı Ertelendi!!

Yanıt
Old 20-11-2006, 19:40   #1
Av. Bülent Sabri Akpunar

 
Varsayılan Adli Hakimlik Sınavı/İdari Hakimlik Mülakatı Ertelendi!!

ADLİ YARGI HÂKİM VE SAVCI ADAYLIĞI YAZILI SINAVI İLE İDARİ YARGI HÂKİM ADAYLIĞI MÜLAKATI HAKKINDA KAMUOYUNA VE İLGİLİLERE DUYURU



15.10.2006 tarihinde ÖSYM tarafından yapılan İdari Yargı Hâkim Adaylığı Yazılı Sınavı ile 25.11.2006 tarihinde yapılacağı duyurulan Adli Yargı Hâkim Ve Savcı Adaylığı Yazılı Sınavı ve bu sınavların dayanağı olan Adli ve İdari Yargıda Hâkim ve Savcı Adaylığı Yazılı Sınav Mülakat Ve Atama Yönetmeliği hükümlerinin iptali istemiyle Yargıçlar ve Savcılar Birliği Derneği tarafından açılan davada, Danıştay 12. Dairesi’nce yürütmenin durdurulmasına karar verildiğinin basın yolu ile öğrenilmesi üzerine, mahkeme kararlarının elimize ulaşmaması ve Adli Yargı Hâkim Ve Savcı Adaylığı Yazılı Sınav tarihinin çok yakın olması nedeniyle Bakanlığımızca ilgililerde oluşan tereddütlerin giderilmesi amacıyla 16.11.2006 tarihli duyuru yayınlanmıştır.

Ancak, Danıştay 12. Dairesi’nin 13.11.2006 gün ve E:2006/4784, E:2006/4785 sayılı yürütmenin durdurulması kararları 17.11.2006 tarihinde Bakanlığımıza memur eliyle tebliğ edilmiştir. Ekli kararlarda açıkça “ 100 İdari Yargı Yargıç alımına yönelik 09.08.2006 tarihinde ilan edilen ve 15.10.2006 tarihinde yapılan yazılı sınav ile bu sınav sonucunda yapılacak olan mülakat sınavının ve bu sınavların dayanağı olan Adli ve İdari Yargıda Hâkim ve Savcı Adaylığı Yazılı Sınav Ve Mülakat Ve Atama Yönetmeliği’nin yürütülmesinin durdurulmasına, sınav sürecinin başlamış olması nedeniyle 2577 Sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 27/4. maddesi uyarınca tebliğin memur eli ile yapılmasına”, “Adli ve İdari Yargıda Hâkim ve Savcı Adaylığı Yazılı Sınav Ve Mülakat Ve Atama Yönetmeliği’ne dayanılarak açılan ve 25.11.2006 tarihinde gerçekleştirilecek olan Adli Yargı Yargıç ve Savcı alımı yazılı sınavı ve mülakatının yürütülmesinin durdurulmasına” denilmek suretiyle, İdari Yargı Hâkim Adaylığı Mülakat Sınavı ile Adli Yargı Hâkim ve Savcı Adaylığı Yazılı Sınavının yürütmesinin durdurulmasına karar verilmesi karşısında, anılan kararların uygulanmasını teminen, yazılı sınavın Bakanlığımızca Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’na yapılacak itiraz üzerine verilecek karara kadar ertelenmesi zarureti doğmuştur.

Daha önce 25.11.2006 tarihinde yapılacağı ilan edilen Adli Yargı Hâkim Ve Savcı Adaylığı Yazılı Sınavı ile 18-28 Aralık 2006 tarihinde yapılacağı duyurulan İdari Yargı Hâkim Adaylığı Mülakat Sınavı belirtilen tarihlerde yapılamayacak olup, hukuka saygılı bir idare olarak Danıştay kararlarının gereklerini yerine getiren Bakanlığımızca yürütmenin durdurulması kararının kaldırılması istemi ile Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’na yapılacak itiraz üzerine, bu Kurulca verilecek karara göre Adli Yargı Hâkim Ve Savcı Adaylığı Yazılı Sınavı ile İdari Yargı Hâkim Adaylığı Mülakat Sınavının akıbeti belirlenerek ayrıca ilan edilecektir.

Kamuoyu ve ilgililere duyurulur. 20.11.2006
Old 20-11-2006, 22:44   #3
Seyda

 
Varsayılan

Ağlamak istiyorum yaa..Bizimle alay ediyorlar,daha bugün akşam 16.30'da aradım Adalet Bakanlığı'nı ve ''sınav olacak kesin'' dediler..Karşılarında ilköğretim ya da lise öğrencisi var ya rahat rahat kandırıyorlar..''Biz mahkeme kararını kaale almayız,sınavı da yaparız'',''yok biz vazgeçtik mahkeme doğru der,sınavı yapmayalım''..Ne olacak bu işin sonu çok merak ediyorum!!
Old 21-11-2006, 00:18   #4
mirican

 
Olumsuz kamera şakası!!!

kamera şakasına döndü artık bu iş
ayıp ama ya bu kadr insan girecek bu sınava şu yapılanlara bak sınavdan 3-5 gün önce bu mu adalet yani?????????
Old 21-11-2006, 00:25   #5
mirican

 
Mutsuz ????????

eee peki şimdi sınav ne zaman olur acaba bu yargı süreci ne kadar devam eder?
idari hakimliğin aralıktaki mülakatıda durduğuna göre ondan da daha sonraki bir tarihe mi atılır acaba?
bilen biri varsa lütfen aydınlatsın bizi
zaten her şey muallakta offf yaaaaa!!!
Old 21-11-2006, 09:36   #6
faruksa

 
Varsayılan

gecen sene acık öğretim yönetmeliği değiştiridiğinde de benzer olaylar yaşandı danıştay ve milli eğitim bakanlığı arasındaki kavganın sonucu öğrencileri mağdur etti
sınavın ertelenmesine kızmış olabilirsiniz fakat sınava girip iptal edilmesi olasılığını da gözardı etmemek gerekir işte o zaman çok kızardınız yanlışmıyım
?
17 kasım tebliğ tarihi 7 gün içinde yürütmeyi durdurma kararına itiraz edilecek.davacı idarenin itiraza karşı savunması beklenecek süreç benim kaanatime göre uzar.
iyuk 27
kararın tebliğini izleyen günden itibaren yedi gün içinde bir defaya mahsus olmak üzere itiraz edilebilir. İtiraz edilen merciler dosyanın kendisine gelişinden itibaren yedi gün içinde karar vermek zorundadır. İtiraz üzerine verilen kararlar kesindir.

7. Yürütmenin durdurulması kararı verilen dava dosyaları öncelikle incelenir ve karara bağlanır
tebliğe cevap
1. Dava dilekçelerinin ve eklerinin birer örneği davalıya, davalının vereceği savunma davacıya tebliğ olunur.

2. Davacının ikinci dilekçesi davalıya, davalının vereceği ikinci savunma da davacıya tebliğ edilir. Buna karşı davacı cevap veremez. Ancak, davalının ikinci savunmasında, davacının cevaplandırmasını gerektiren hususlar bulunduğu, davanın görülmesi sırasında anlaşılırsa, davacıya cevap vermesi için bir süre verilir.

3. Taraflar, yapılacak tebliğlere karşı, tebliğ tarihinden itibaren otuz gün içinde cevap verebilirler. Bu süre, ancak haklı sebeplerin bulunması halinde, taraflardan birinin isteği üzerine görevli mahkeme kararı ile otuz günü geçmemek ve bir defaya mahsus olmak üzere uzatılabilir. Sürenin geçmesinden sonra yapılan uzatma talepleri kabul edilmez.

umarım bu konuda ayrıca bilgisi olanlar daha fazla yardımcı olurlar
Old 21-11-2006, 12:05   #7
av.filiz

 
Varsayılan

delirmemek içten değil sanıyorum...
bunca insanı mağdur etmek...
bütün hazırlıklarını heba etmek...
hukuk devletinin ilkesine aykırılık teşkil etmiyor mu...
ben bu sınava aylardır hazırlanıyorum..
hem sosyal hayatımdan hem iş hayatımdan ödünler verdim...
son şansım olarak gördüğüm bu sıanava gerçekten çok çalıştım...
ama şuna
emeklerimi açıyorum.
ayrıca yaş sorunum var
sınav ertelendi peki
şimdi nolacak
benim yaptığım başvuru tarihinde
şartlarım tutuyordu
emeğim ne olacak...
bunun hesabını bana kim verecek...
hem maddi
hem manevi zaraım var
sinirlerim bozuldu
doktordan randevu aldım
bugün
yeter ya
emeğe saygı
madem hukuka aykırı bi ilandı
daha önce nerdeydiler
sınava
3 gün kalamı bu yapılır...
madem yeni bi düzenleme yapacaklar
yaşı da kaldırsınlar
isnalarının mağduriyetini gidersinler
hak eden çalışan
emek veren kazansın
ama
herşey hukuka
uygun yapılsın..
hoş benim artık adalete inancım kalmadı ya
Old 21-11-2006, 16:05   #8
Kamaz

 
Varsayılan Osym Diyor ki;

BASIN DUYURUSU

(21.11.2006)





25 Kasım 2006 Cumartesi günü Ankara’da yapılması planlanmış olan T.C. Adalet Bakanlığı Adli Yargı Hakim ve Savcı Adayları Seçme Sınavı ile ilgili olarak, Danıştay Onikinci Dairesince 13.11.2006 tarih ve 2006/4785 sayılı yürütmeyi durdurma kararı verilmiştir. Yürütmeyi durdurma kararı ve bu karara taraflarca yapılacak itiraz nedeniyle sınavın ertelenmesine karar verilmiştir. Sınavın yapılıp yapılmayacağı, yapılacaksa da hangi tarihte yapılacağı daha sonra kamu oyuna duyurulacaktır.

Sınava girecek adaylara önemle duyurulur.


Prof. Dr. A. Ünal Yarımağan
Başkan


http://osym.gov.tr/BelgeGoster.aspx?F6E10F8892433CFF7A2395174CFB32E1E E0C0429BB7B4EA1
Old 21-11-2006, 16:15   #9
gursan

 
Varsayılan

Hakimlik sınavına hazırlanan hukukçu arkadaşlarımın eleştiri ve sitemlerine tümüyle katılıyorum. Evet mahkeme kararları kişileri bu şekilde etkiliyor,önemli mağduriyetler yaratıyor, adalete olan güveni sarsıyor... Bu karar tüm hakim ve savcı adayları bakımından önemli bir deneyimdir. Sınav başvurusunda bulunmuş olan tüm adayların davaya katılma talebinde bulunabileceği düşünesindeyim. (Özellikle Av. Filiz'in ileri sürdüğü yaş sorunu kanımca sınava girme bakımından kazanılmış hak oluşturur.) Ayrıca adalet bakanlığı aleyhine tazminat davası da açılabilmeli. Hukuk devletinde hak arayışları cezalandırılmaz ama dava açanlar daha sonra mülakatı geçebilirler mi o da ayrı bir sorun.
Old 21-02-2007, 12:56   #10
şirin

 
Varsayılan

arkadaşlar merhaba.ben siteye yeni üye oldum.uzun süre çalışmtıgım ekim aynda yapılan idari hakimlik sınavından 68 aldım.adli hakimlik sınavına ise başvuru yapmamştım..şidmdi bu sınav ne zaman olr acaba..süreç uzarsa sınava yeni başvuru imkanı verirlermi acaba??eger vermezlerse 1 sene daha sınav mı bekliycem yani? lütfen bilgisi olan varsa cevap yazsın...
Old 21-02-2007, 14:58   #11
faruksa

 
Varsayılan

yapılacak sınav ertelenen bir sınav olduğu için yeni başvuru alınacağı ve sınavın şartlarının değişeceğini sanmıyorum.Yani daha önceki başvurular geçerli ve alınacak hakim ve savcı aday sayıları aynı olacak kaanatindeyim.saygılar
Old 28-02-2007, 12:02   #12
faruksa

 
Varsayılan İdari yargı hakimliği adaylığı mülakatı ile ilgili duyuru

ÖSYM tarafından 15.10.2006 tarihinde yapılan İdarî Yargı Hâkim Adaylığı Yazılı Sınavı ile bu sınavın dayanağı olan Adlî ve İdarî Yargıda Hâkim ve Savcı Adaylığı Yazılı Sınav Mülâkat ve Atama Yönetmeliği hükümlerinin iptali istemiyle Yargıçlar ve Savcılar Birliği adlı dernek tarafından açılan davada, Danıştay 12 nci Dairesince verilen yürütmenin durdurulması kararının (Ek:1) uygulanmasını teminen, 18-28 Aralık 2006 tarihleri arasında yapılacağı ilgililere tebliğ edilen idarî yargı hâkim adaylığı mülakat sınavının belirtilen tarihlerde yapılamayacağı 20 Kasım 2006 tarihinde web sitemizden ilgililere duyurulmuştur.
Bakanlığımızca Danıştay 12 nci Dairesince verilen yürütmenin durdurulması kararının kaldırılması istemiyle Danıştay İdarî Dava Daireleri Kuruluna itiraz edilmiştir (Ek:2). Kurulun 30.11.2006 tarihli ve 2006/1333 İtiraz Nolu Kararıyla; itirazın kabulü ile Adalet Bakanlığının 2802 sayılı Kanunda belirtilen hâkim ve savcı adaylarının alımına ilişkin yazılı yarışma sınavı ile mülâkatı yapma ve bu konulara ilişkin hususları düzenleme yetkisinin olduğu, ancak bu yetkinin Anayasanın 2, 138, 139, 140 ve 159 uncu maddelerine aykırı olduğu gerekçesiyle iptali için Anayasa Mahkemesine itiraz yoluyla başvuruda bulunulduğu belirtilerek, “100 idarî yargı yargıç alımına yönelik olarak 15.10.2006 tarihinde yapılan yazılı sınav ile bu sınav sonucunda yapılacak mülâkatın ve bunların dayanağı olan Adlî ve İdarî Yargıda Hâkim ve Savcı Adaylığı Yazılı Sınav Mülâkat ve Atama Yönetmeliğinin, Anayasa Mahkemesince bir karar verilinceye kadar veya Anayasa Mahkemesince beş ay içinde karar verilmemesi halinde bu süre sonunda dosyadaki bilgi ve belgeler esas alınarak İdarî Dava Daireleri Kurulunca yeniden bir karar verilmek üzere yürütülmelerinin durdurulmasına” (Ek:3) karar verilmiştir.
Anayasa Mahkemesi 07.02.2007 tarihli, 2006/162 Esas, 2007/15 sayılı Kararıyla, dava konusu yasal düzenlemenin Anayasaya aykırı olmadığına ve itirazın reddine hükmetmiştir (Ek:4). Bunun üzerine Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, 15.02.2007 tarihinde dosyanın Danıştay 12 nci Dairesine gönderilmesi yönünde karar ittihaz etmiştir (Ek:5).
Danıştay 12 nci Dairesince verilen yürütmenin durdurulması kararının Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunca kaldırılması, İdari Dava Daireleri Kurulunca verilen yürütmenin durdurulması kararının ise Anayasa Mahkemesince davanın sonuçlandırılması sebebiyle ortadan kalkması dikkate alınarak idarî yargı hâkim adaylığı mülâkat sınavına ilişkin işlemlerin kaldığı yerden devam etmesi gerekmiştir.
Bu itibarla;
1) ÖSYM tarafından 15.10.2006 tarihinde yapılan idarî yargı hâkim adaylığı yazılı sınav sonucuna göre daha önce mülâkata çağrılan adaylar 26.03.2007-05.04.2007 tarihleri arasında (Ek:6) daki listeye uygun olarak Adalet Bakanlığı Ek Bina Konferans Salonunda (Milli Müdafaa Caddesi No:22 Bakanlıklar/ANKARA) belirtilen günde saat 09.00’dan itibaren mülâkata alınacaklardır.
Ayrıca bu adayların başvuru formunda gösterdikleri adreslerine Bakanlığımızca acele posta servisi (APS) yoluyla tebligat yapılacaktır. Mülakata çağrılan adayların Personel Genel Müdürlüğü Mesleğe Kabul ve Hâkim Adaylığı Şube Müdürlüğüne gelmeleri halinde de bizzat tebliği cihetine gidilecektir.
2) Mülâkata girecek adayların istenen belgeleri (Ek:7) tamamlayarak Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Hâkim Adaylığı Şube Müdürlüğüne vermeleri veya masrafını ödemek şartıyla mahalli Cumhuriyet başsavcılığı aracılığıyla en geç 19.03.2007 tarihine kadar göndermeleri gerekmektedir.
Cumhuriyet başsavcılıkları kendilerine teslim edilen belgeleri aynı gün acele posta servisi (APS) yoluyla Personel Genel Müdürlüğüne göndereceklerdir.
İlgililere önemle duyurulur.

Old 03-03-2007, 12:47   #13
faruksa

 
Varsayılan AdlÎ Yargi HÂkİm Ve Savci AdayliĞi Yazili Sinavi Hakkinda Duyuru


ADLÎ YARGI HÂKİM VE SAVCI ADAYLIĞI YAZILI SINAVI HAKKINDA DUYURU


ÖSYM tarafından 25.11.2006 tarihinde yapılacağı duyurulan adlî yargı hâkim ve savcı adaylığı yazılı sınavı ve bu sınavın dayanağı olan Adlî ve İdarî Yargıda Hâkim ve Savcı Adaylığı Yazılı Sınav Mülâkat ve Atama Yönetmeliği hükümlerinin iptali istemiyle Yargıçlar ve Savcılar Birliği adlı dernek tarafından açılan davada, Danıştay 12 nci Dairesi’nce yürütmenin durdurulması kararı verildiğinden anılan kararın uygulanmasını teminen, adlî yargı hâkim ve savcı adaylığı yazılı sınavının belirtilen tarihte yapılamayacağı 20 Kasım 2006 tarihinde internet sitemizden ilgililere duyurulmuştur.
Danıştay 12 nci Dairesinin kararına karşı Bakanlığımızca yürütmenin durdurulması kararının kaldırılması istemiyle Danıştay İdarî Dava Daireleri Kuruluna itiraz edilmiştir. Kurulun 2006/1332 İtiraz Nolu Kararıyla; itirazın kabulü ile Adalet Bakanlığının 2802 sayılı Kanunda belirtilen hâkim ve savcı adaylarının alımına ilişkin yazılı yarışma sınavı ile mülâkatı yapma ve bu konulara ilişkin hususları düzenleme yetkisinin olduğu, ancak bu yetkinin Anayasanın 2, 138, 139, 140 ve 159 uncu maddelerine aykırı olduğu gerekçesiyle iptali için Anayasa Mahkemesine itiraz yoluyla başvuruda bulunulduğu belirtilerek, 500 adlî yargı hâkim ve savcı adayı alımına yönelik olarak 25.11.2006 tarihinde yapılması öngörülen yazılı sınav ile mülâkatının ve bunların dayanağı olan Adlî ve İdarî Yargıda Hâkim ve Savcı Adaylığı Yazılı Sınav Mülâkat ve Atama Yönetmeliğinin, Anayasa Mahkemesince bir karar verilinceye kadar veya Anayasa Mahkemesince beş ay içinde karar verilmemesi halinde bu süre sonunda dosyadaki bilgi ve belgeler esas alınarak İdarî Dava Daireleri Kurulunca yeniden bir karar verilmek üzere yürütülmesinin durdurulmasına karar verilmiştir.
Anayasa Mahkemesi 07.02.2007 tarihli, 2006/162 Esas, 2007/15 sayılı Kararıyla, dava konusu yasal düzenlemenin Anayasaya aykırı olmadığına ve itirazın reddine hükmetmiştir. Bunun üzerine Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, 15.02.2007 tarihinde dosyanın Danıştay 12 nci Dairesine gönderilmesi yönünde karar ittihaz etmiştir.
Danıştay 12 nci Dairesince verilen yürütmenin durdurulması kararının Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunca kaldırılması, İdari Dava Daireleri Kurulunca verilen yürütmenin durdurulması kararının ise Anayasa Mahkemesince davanın sonuçlandırılması sebebiyle ortadan kalkması dikkate alınarak adlî yargı hâkim adaylığı yazılı sınavının ÖSYM ile yapılan protokol gereği 24.03.2007 tarihinde yapılması kararlaştırılmıştır.
Bu itibarla;
1) ÖSYM tarafından 25.11.2006 tarihinde yapılacağı belirtilen 500 adlî yargı hâkim ve savcı adayının alınmasına ilişkin yazılı sınav 24 Mart 2007 Cumartesi günü saat 09.30’da Ankara’da yapılacak olup, 13 Ağustos 2006 tarihli Hürriyet Gazetesinde ve Bakanlığımız internet sitesinde yayımlanan ilanın (Ek:1) 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.
“Adlî yargı hâkim ve savcı adaylığı yazılı sınavı, Yükseköğretim Kurulu Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 24 Mart 2007 Cumartesi günü Ankara’da yapılacaktır. Sınav saat 09.30’da başlayacak ve yaklaşık 3 saat sürecektir.”
2) ÖSYM tarafından 25.11.2006 tarihinde yapılması planlanan ve daha sonra ertelenen yazılı sınav için gönderilen Sınava Giriş ve Kimlik Belgesi geçerliliğini yitirdiğinden, başvuruları daha önce kabul edilen her aday için, hangi bina ve salonda sınava gireceklerini gösteren fotoğraflı Sınava Giriş ve Kimlik Belgesi ÖSYM tarafından yeniden hazırlanarak “Adlî Yargı Hâkim ve Savcı Adaylığı Yazılı Sınav Başvuru Formunda” belirttikleri adreslerine postalanacaktır. Sınava girebilmek için adayın Sınava Giriş ve Kimlik Belgesini ibraz etmesi gerektiğinden, belgesi kendisine ulaşmayan aday sınav tarihinden önce ÖSYM’ye başvurduğu takdirde yenisi verilecektir.
3) Söz konusu sınavla ilgili olarak 13 Ağustos 2006 tarihinde Hürriyet gazetesinde ve Bakanlığımız internet sitesinde yayımlanan ilânın 2 ve 6 ncı maddeleri hariç olmak üzere 3 üncü maddesi yukarıda düzenlendiği şekilde, diğer maddeler ise aynen uygulanacaktır. (Ek:2)
Yapılacak sınav, ertelenen sınav olduğundan yeni başvuru kabul edilmeyecektir.
İlgililere önemle duyurulur.

Ek:1) 13 Ağustos 2006 tarihli Hürriyet Gazetesinde yayımlanan Adlî Yargı Hâkim ve Savcı Adaylığı Seçme Sınavına ilişkin ilân
Ek:2) Ek ilân
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
İdari Hakimlik Mülakatı yargıc Hukuk Stajı ve Meslek Seçimi 3 03-09-2008 21:05
İdari Hakimlik Sınavı aybo Hukuk Stajı ve Meslek Seçimi 3 17-05-2008 12:07
2005 yılı İdari Hakimlik Sınavı İlanı Armağan Konyalı Hukuk Haberleri 2 13-01-2008 11:28
Adli Hakimlik Sınavı Av.MuratOzan Hukuk Haberleri 0 24-08-2006 21:09
2004 Adli Ve İdari Hakimlik Sınavı Procurement Law Meslektaşların Soruları 3 11-08-2004 13:46


THS Sunucusu bu sayfayı 0,04051709 saniyede 14 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.