Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Hukuk Haberleri Hukuk Haberleri, duyuruları, güncel hukuki gelişmeler. [Haber Ekleyin]

Anket Sonucu: Hukuk mesleklerine giriş sınavı getirilmesini:
Olumlu buluyorum 524 90,19%
Olumsuz buluyorum 41 7,06%
Kararsızım 16 2,75%
Oy Verenler: 581. Bu ankette oy kullanamazsınız. (Anket no : 404)

Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı Geldi

Yanıt
Old 24-10-2019, 14:23   #1
Admin

 
Varsayılan Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı Geldi

Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı Geldi

24.10.2019 tarihli Resmi Gazete:

MADDE 3 – 19/3/1969 tarihli ve 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 16 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “taşıyanlardan,” ibaresi “taşıyan ve Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavında başarılı olanlardan,” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 4 – 18/1/1972 tarihli ve 1512 sayılı Noterlik Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının mülga (4) nummaralı bendi aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

“4. Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavında başarılı olmak,”

MADDE 5 – 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

“Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı ve İdari Yargı Ön Sınavı

EK MADDE 41- İlgili kanunlarda belirtilen şartlara ilave olarak, hâkim adaylığı sınavına girmek ve avukatlık veya noterlik stajına başlamak için Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavında veya İdari Yargı Ön Sınavında başarılı olmak şarttır.

Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavına, hukuk fakültesinden mezun olanlar ile yabancı bir hukuk fakültesini bitirip de Türkiye’deki hukuk fakülteleri programlarına göre eksik kalan derslerden sınava girip başarılı olmak suretiyle denklik belgesi almış bulunanlar; İdari Yargı Ön Sınavına, hukuk bilgisine programlarında yeterince yer veren siyasal bilgiler, idari bilimler, iktisat ve maliye alanlarında en az dört yıllık yükseköğrenim yapmış veya bunlara denkliği kabul edilmiş yabancı öğretim kurumlarından mezun olanlar girebilir.

Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavında ilgililerin;

a) Anayasa Hukuku,

b) Anayasa Yargısı,

c) İdare Hukuku,

d) İdari Yargılama Usulü,

e) Medeni Hukuk,

f) Borçlar Hukuku,

g) Ticaret Hukuku,

h) Hukuk Yargılama Usulü,

ı) İcra ve İflas Hukuku,

i) Ceza Hukuku,

j) Ceza Yargılama Usulü,

k) İş Hukuku,

l) Vergi Hukuku,

m) Vergi Usul Hukuku,

n) Avukatlık Hukuku,

o) Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi,

ö) Türk Hukuk Tarihi,

alanlarındaki bilgileri ölçülür.

İdari Yargı Ön Sınavında ilgililerin;

a) Anayasa Hukuku,

b) Anayasa Yargısı,

c) İdare Hukuku,

d) Türk İdari Teşkilatı,

e) İdari Yargılama Usulü,

f) Medeni Hukuk,

g) Borçlar Hukuku (Genel hükümler),

h) Ticari İşletme ve Şirketler Hukuku,

ı) Hukuk Yargılama Usulü,

i) Ceza Hukuku (Genel hükümler),

j) Ceza Yargılama Usulü,

k) Vergi Hukuku,

l) Vergi Usul Hukuku,

m) Maliye ve Ekonomi,

n) İmar ve Çevre Hukuku,

o) Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi,

alanlarındaki bilgileri ölçülür.

Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı yılda en az bir defa, İdari Yargı Ön Sınavı ise iki yılda en az bir defa olacak şekilde Adalet Bakanlığı ile imzalanacak protokole göre Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından yapılır.

Sınavlar test şeklinde yapılır. Sınavlarda çoktan seçmeli en az yüz soru sorulur ve yüz puan üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılır.

Sınavların yapılma şekli ile sınavlara ilişkin diğer hususlar Hâkimler ve Savcılar Kurulu, Yükseköğretim Kurulu, Türkiye Barolar Birliği ve Türkiye Noterler Birliğinin görüşü alınarak Adalet Bakanlığı tarafından çıkarılan yönetmelikle düzenlenir.

Bu maddenin uygulanmasında hâkimlik, savcılık, avukatlık ve noterlik meslekleri hukuk mesleği olarak kabul edilir.”

MADDE 6 – 2547 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 80- Ek 41 inci maddede düzenlenen ve ilgili kanunlarda öngörülen Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı veya İdari Yargı Ön Sınavında başarılı olma şartı, ilgili yükseköğretim kurumlarına bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten sonra kayıt yaptıranlar hakkında uygulanır.”

Kaynak : 24.10.2019 tarihli Resmi Gazete
Old 03-11-2019, 20:21   #2
Avukat Hakan Eren

 
Varsayılan

Geçici maddenin meali:

Hükümet onlarca yıl boyunca hukuk eğitimini katletti; her mahalleye hukuk fakültesi açtı bunun sonuçlarını yargıda hepimiz görüyor ve yasıyoruz.

Şimdi sınav ile bu durumu düzelteceğiz ama bir 4 yıl daha bu rezaleti hepbirlikte yaşamaya devam edelim... Malum, hukuk kontenjanlari sebebiyle öyle bir sayıya gelmişler ki ciddi bir oy deposu olmuş keratalar... Battı balık yan gider...
Old 12-02-2020, 17:58   #3
Av.sefa yavuz

 
Varsayılan Hukuk düzeni önemlidir

Onca zamandır yapılması gereken aslında yapılması beklenen sistem buydu umarım ki daha sağlıklı daha bilgili ve daha yetşkin düşünce tarzına sahip olan hukukcular bu sistemle daha prensibli gelirler..
Old 18-04-2020, 01:17   #4
tarık cilekci

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av.sefa yavuz
Onca zamandır yapılması gereken aslında yapılması beklenen sistem buydu umarım ki daha sağlıklı daha bilgili ve daha yetşkin düşünce tarzına sahip olan hukukcular bu sistemle daha prensibli gelirler..

Sınav sistemine geçilmiş olması kanaatimce yerinde bir karar değil.Neticede Üniversite sınavına girerek bu bölümü kazanmış öğrenci, bu başarısı ile hukuk okuyabileceğini ispat etmiş durumdadır.Bunun yerine Üniversitelerdeki akademisyen kalitesi arttırılarak, hukuk fakültelerinde uygulamaya yönelik dersler konusuna ağırlık verilmelidir.
Özellikle özel üniversitelerde yapılan ders geçme sınavları ve ders anlatımları üniversite yönetimi tarafından ciddiye alınmalıdır.
Old 20-04-2020, 12:58   #5
Avukat Hakan Eren

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan tarık cilekci
Sınav sistemine geçilmiş olması kanaatimce yerinde bir karar değil.Neticede Üniversite sınavına girerek bu bölümü kazanmış öğrenci, bu başarısı ile hukuk okuyabileceğini ispat etmiş durumdadır.Bunun yerine Üniversitelerdeki akademisyen kalitesi arttırılarak, hukuk fakültelerinde uygulamaya yönelik dersler konusuna ağırlık verilmelidir.
Özellikle özel üniversitelerde yapılan ders geçme sınavları ve ders anlatımları üniversite yönetimi tarafından ciddiye alınmalıdır.


Sayın Tarık Çilekçi,

Ülkemizdeki sınav sisteminde bir hukuk fakültesine girmek gerçekten yüksek bir başarı mıdır ki sorgulanamaz test edilemez olsun? Hiç sanmıyorum...
Old 07-09-2020, 10:10   #6
Adem Gdk

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Avukat Hakan Eren
Geçici maddenin meali:

Hükümet onlarca yıl boyunca hukuk eğitimini katletti; her mahalleye hukuk fakültesi açtı bunun sonuçlarını yargıda hepimiz görüyor ve yasıyoruz.

Şimdi sınav ile bu durumu düzelteceğiz ama bir 4 yıl daha bu rezaleti hepbirlikte yaşamaya devam edelim... Malum, hukuk kontenjanlari sebebiyle öyle bir sayıya gelmişler ki ciddi bir oy deposu olmuş keratalar... Battı balık yan gider...


Sınavın derhal yürürlüğe girmesi gerekirdi.

Üniversitenin belirli bir bölümünden mezun olmuş olmak herhangi bir mesleği işi icra edebilme konusunda kazanılmış hak sağlamaz. Dolayısı ile sınavın derhal yürürlüğe alınmasında hukuka aykırılık yoktur. 4 sene sonra yürürlüğe girecek olması sınavdan beklenen neticeleri ortadan kaldıracak maalesef.
Old 08-09-2020, 09:16   #7
Av.Cengiz Aladağ

 
Varsayılan

Bir çok konuda olduğu gibi bunda da içler acısı halimizi düzeltmek için sıfırdan başlamalıyız. Keşke meslekteki herkes için sınav koşulu olsa!
Old 13-10-2020, 14:48   #8
Av.Mehmet Saim Dikici

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av.Cengiz Aladağ
Bir çok konuda olduğu gibi bunda da içler acısı halimizi düzeltmek için sıfırdan başlamalıyız. Keşke meslekteki herkes için sınav koşulu olsa!

Teorik sınavı düşünemiyorum, %10 zor geçer.
Old 07-06-2021, 20:32   #9
Av.Selim Balku

 
Varsayılan

Hukuk fakültelerinde avukatlık veya noterlik bölümü yok, bu sebeple fakülte mezunu ayrıca mesleki sınava tabi tutulmamalı.

Hatta teorik derslere ek olarak, diksiyon, dilbilgisi gibi elemeler de dahil edilmeli...
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Hukuk mezunu olarak Kpss sınavı nobel81 Hukuk Stajı ve Meslek Seçimi 45 11-02-2013 15:46
Gib Avukatlık Giriş Sınavı Duyurusu YALÇIN ÖNDER Hukuk Haberleri 0 01-10-2012 16:22
Giriş katı dükkan tarzında hukuk bürosu Mezopotamyalı Hukuk Sohbetleri 5 29-12-2011 07:37
dokuz eylül özel hukuk doktora programı sınavı lawyer1502 Yüksek Hukuk Eğitimi 0 03-08-2011 17:41
Avukatlığa giriş sınavı kalkıyor Viyola Hukuk Haberleri 90 14-12-2006 17:00


THS Sunucusu bu sayfayı 0,06212091 saniyede 16 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.