Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Hukuk Sohbetleri Hukuki yorumlar, görüşler ve tartışmalar.. Soru niteliği taşımayan her türlü hukuki sohbet için.

Sayıştay'ın Yönetmelikle Düzenlenen Yargılama Usulü

Yanıt
Old 04-01-2020, 16:41   #1
Turgut Aşcı

 
Varsayılan Sayıştay'ın Yönetmelikle Düzenlenen Yargılama Usulü

6085 sayılı Sayıştay Kanununun geçici 2'nci maddesinin birinci fıkrasının "Bu Kanunda öngörülen yönetmelik, standart, rehber ve diğer düzenlemeler bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren en geç bir yıl içinde çıkarılır." hükmü uyarınca hazırlanarak çıkarılan "Sayıştay Dairelerinin Çalışma Usul ve Esaslarının “Amaç” başlıklı 1’inci maddesinde, “Bu Usul ve Esasların amacı, yargılamaya esas raporlarda yer alan kamu zararına ilişkin hususların hükme bağlanmasına, denetim raporları ile Sayıştay Başkanınca görüşülmesi istenilen konular hakkında görüş bildirmesi veya karar verilmesine ve dairelerin işleyişine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.” Denilmesi üzerine, Esaslarda* hem hükme bağlama (yargılama usulü) ile ilgili hem de Daire Bürosunun (Daire Kaleminin) çalışmaları ile ilgili düzenlemeler yapılmıştır.

Sayıştay'ın yargılamalarında uygulanacak hükümler 6085 sayılı Kanunun 48 ilâ 61'inci maddelerinde düzenlenmiş olup, ayrıca anılan Kanunun 61'inci maddesinde de, "Bu Kanunda yargılama usulüne ve kanun yollarına ilişkin hüküm bulunmayan hallerde 18/6/1927tarihli ve 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun ilgili hükümleri uygulanır. " denilerek 6085 sayılı Kanunda hüküm bulunmayan hallerde uygulanacak hükümler için 1086 sayılı Kanuna, dolayısıyla 1086 sayılı Kanun yerine yürürlüğe konulan 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununa gönderme yapılmıştır.

1982 Anayasasının 142'nci maddesinde, "Mahkemelerin kuruluşu, görev ve yetkileri, işleyişi ve yargılama usulleri kanunla düzenlenir." diye yazılı bulunan hükümle, yargılama usulü ile ilgili düzenlemelerin kanunla yapılacağı hüküm altına alınmıştır. Sayıştay'ın yargılama usulü ile ilgili kurallar da, yukarıdaki açıklamalardan anlaşılacağı üzere, zaten Kanun ile belirlenmiştir. Usule ilişkin kuralların değiştirilmesine veya ilave kurallara ihtiyaç duyulması halinde de ile yeni düzenlemeler yine kanun çıkarılarak yapılacaktır.
Söz konusu Usul ve Esasların “Dayanak” başlıklı 2’nci maddesinde, bu Usul ve Esasların hazırlanmasına dayanak olarak 6085 sayılı Kanunun 80’inci maddesi gösterilmiş olup, anılan maddede de, “Bu Kanun hükümlerinin uygulanmasına ilişkin gerekli düzenlemeleri yapmaya Sayıştay Başkanlığı yetkilidir.” hükmü yer almıştır. Bu madde hükmü ile Sayıştay idaresine verilen yetki, 6085 sayılı Kanun'un uygulanmasında görevli idari personelin görevleri ilgili düzenleme yapma yetkisidir. Nitekim 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu Yönetmeliği ile sadece mahkemelerin yazı işleri müdürlüklerinin işleyişi ile idari personelin görev ve sorumlulukları düzenlenmiştir. Görüldüğü üzere yargılama usulü ile ilgili düzenlemeler yapmak idarenin ne işidir ne yetkisindedir. Buna karşın 80'inci maddeye istinaden Usul ve Esaslar kapsamında yargılama usulü ile ilgili düzenlemeler de yapmış olmakla yetki aşımında bulunulmuştur.

Bu itibarla, "Sayıştay Dairelerinin Çalışma Usul ve Esasları" ile Sayıştay’ın yargılama usulü konusunda yapılmış olan düzenlemelerin hukuka uygun olmadığı düşünülmektedir.

Turgut AŞCI
E. Sayıştay Uzman Denetçisi

(*)İdari düzenleme olarak Usul ve Esaslar yönetmelik sayılmaktadır.
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi


THS Sunucusu bu sayfayı 0,04543400 saniyede 14 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.