Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Yüksek Hukuk Eğitimi Hukukta yüksek lisans ve doktora eğitimi ile ilgili konular

Yurtdışında Eğitim Ve Özellikle Almanya

Yanıt
Old 03-09-2004, 19:42   #1
Admin

 
Varsayılan Yurtdışında Eğitim Ve Özellikle Almanya

Sn. Av. İbrahim Halil Koyuncu tarafından gönderilen makale:

Alıntı:

YURTDIŞINDA EĞİTİM VE ÖZELLİKLE ALMANYA

Genel olarak

Türkiye için Yurtdışı eğitim denildiğinde ilk olarak akla gelen ülkeleri iki gruba ayırabiliriz. Buna göre öncellikle anglo-sakson ülkeler dediğimiz ABD, İngiltere, Kanada, Avusturalya, Yeni Zelanda gibi ülkeler ile klasik kıta avrupası ülkelerini sıralayabiliriz. Bu ayırım aslında yurtdışı eğitim konusunda yapılacak tercihlerde mihenk taşı olarak kabul edilebilir. Zira yurtdışında eğitim almak isteyen ilgililer tercihlerini bu ayırıma göre belirlerlerse amaçladıkları faydaya daha kolay kavuşabileceklerdir.
Malum olduğu üzere; anglo sakson ülkeler siyasi yapılarının yurtdışından gelen öğrenciler için elverişli olması, bunun yanı sıra yönetim anlayışlarının daha liberal olmasından, eğitim olanaklarının ve özellikle de üniversitelerde verilen eğitimin kaliteli olmasından ve ayrıca dünyada şuan gidilen her yerde konuşulan ve bir dünya dili olarak kabul edilen ingilizcenin konuşulduğu ülkeler olmalarından dolayı tercih edilmektedir.
Buna karşılık kıta Avrupası ülkelerinden Almanya, Fransa, İtalya ve İsviçre gibi ülkeler ise; somut olayda farklılık arz eden ve genel olarak ifade edilemeyecek kadar çok nedenden dolayı tercih edilmektedir. Bu ülkeler, bazen buralarda bulunan bir akrabanın vaat ettiği yardımdan dolayı, bazen bu ülkelerde geçerli olan bir burstan, bazen sadece özel ilgi ve istekten kaynaklanan nedenlerden dolayı tercih edilebilmektedirler. Şüphesiz bu ülkelerde eğitimin –şimdilik- bedava olması ve Türkiye’ye yakın olmaları da belirleyici etkenlerin başında gelmektedir. Ayrıca Amerika ve İngiltere üniversiteleri ile yarışta bir hayli geride kalan ve beyin göçü olarak çok az sayıda öğrenciyi kendine çekebilen bu ülkeler bazen öğrenci çekebilmek için cazip programlar ve eğitim olanakları sunabilmektedir. Burada güçlü ekonomisi ve buna bağlı olarak yurtdışına çıkan öğrencilerin tercihlerinde bazen ana neden olan, okul dışı zamanlarda iş bulma olanaklarının çokluğu ve hatırı sayılır sayıda gurbetçimizin bu ülkede bulunması nedeniyle Almanya son zamanlarda çok tercih edilen bir ülke durumuna gelmiştir. Bu yazının konusu da Almanya’daki eğitim imkanları ile ilgilidir.

Neden Almanya?

Almanya'da üniversite eğitimi kural olarak ücretsizdir ve eğitim harçları Türkiye'den bile daha düşük olup her dönem başında ortalama sadece 40-50 EURO ödenmesi gerekmektedir. Bu miktar da aslında harç olmayıp öğrenci işleri için bir sosyal katkı niteliğindedir.
ABD, İngiltere, Avustralya vs. gibi harçların astronomik seviyelerde bulunduğu ülkeler karşısında Almanya’daki üniversitelerin bedava olması aslında Almanya’nın tercih edilmesindeki ana neden olup özellikle orta gelirli vatandaşlarımız için Almanya vazgeçilmez bir yurtdışı eğitim seçeneğidir.
Son dönemlerde nüfus profilindeki yaşlanma ile buna bağlı olarak doğacak ekonomik sıkıntılar ve İnternet, komunikasyon alanındaki beyin gücü ihtiyacı, yabancı iş ve beyin gücü transferini yeniden Almanya'nın gündemine getirmiş bulunuyor.

Vize ve Oturma İzni

Almanya vize alabilmede önemli zorluklarla karşılaşılan bir ülkedir. Vize alınırken dikkat edilmesi gereken en önemli nokta; talep edilecek vizenin mutlaka bir “öğrenci vizesi” olmasıdır. Çünkü turist vizesi Almanya’da öğrenci vizesine çevrilememekte ve yeniden Türkiye’ye dönülmesi gerekmektedir ve bu durum gereksiz zaman ve para kaybına neden olacaktır. Buna karşılık Türkiye'deki Alman konsolosluğundan kural olarak en fazla üç aya kadar verilen öğrenci vizesi, Almanya'da ilgili yabancılar şubesinde (Auslaenderbehörde) gerekli belgeler (kurs veya üniversite öğrenci belgesi ile geçerli teminat belgesi) götürülerek problemsiz uzattırılır. Öğrenciler ve araştırmacılar Almanya'da somut bir amaca bağlı, geçici bir statü olan "oturum müsaadesi / Aufenthaltsbewilligung" ile ikamet edebilirler. 2 yıllık sürelerle uzatılan bu belgede eğitim yapılacak alan somut olarak belirtilir. Azami oturum süresi 10 yıl ile sınırlanmıştır.

Vize başvurularında üniversiteden bir kabul belgesi alındıktan sonra daha kolay sonuç alınabilmektedir. Ancak Almanya'da bir dil kursundan alınacak kayıt belgesi de başvuruya dayanak yapılabilir. Dil kursu fiyatlarının Almanya'da diğer ülkelere ve Türkiye'ye nazaran çok fazla olmaması (aylık yaklaşık 100 Euro’dan başlayan fiyatlar) uygulamada bu ihtimali son derece cazip hale getirir. Yine burada kayıt yapılan dil kursunda yoğun program “intensiv kurs” ve bu programın da haftalık en az 20 saatlik olması gerektiği unutulmamalıdır.

Üniversitelere Kabul Şartları

Burada başvuru yapan kişinin Türkiye’de üniversite mezunu olup olmaması önemli farklılıklar doğurmaktadır. Buna göre Türkiye’de üniversite bitiren bir kişi Almanya’da istediği bölüme başvurabilme ve okuyabilme olanağına sahiptir. Bu satırların yazarı Türkiye’de sözel bir bölüm olan hukuk fakültesi mezunu olmasına karşılık Almanya’da tamamen sayısal bir bölüm olan Bilgisayar Mühendisliğine kayıt yaptırmış ve belirli bir süre okumuştur. Buna karşılık başvuru sahibi Türkiye’de üniversite mezunu değilse, ÖSS Sonuç Belgesi, ÖSS'de Türkiye'de kazanılmış bölüme eş veya benzer bir bölüme herhangi bir Alman üniversitesinde kayıt yaptırabilme imkanını sağlamaktadır. Daha acık ifade ile, teorik olarak Türkiye'de girilen ÖSS Sınavı'nda kazanılan bölümü bir Alman üniversitesi çatısında okumak imkanı bulunmaktadır.

Yukarıda anılan olanakların sağlanması ancak bütün Alman üniversite ve yüksek okullarınca kural olarak istenen Almanca Dil Yeterlilik Sınavı / DSH'nın başarılması durumunda mümkündür. Bu sınav yaklaşık Orta Derece II / Mittelstufe II seviyesinde bir dil birikimini gerektirip, sıkı bir çalışma ile aşağı yukarı 6 -12 ay arası süren bir dil kursu eğitimi ile kazanılabilir. Bu sınava hazırlık için hemen her üniversitenin ücretsiz sunduğu dil kurslarına / DaF da belli bir seviyeden sonra kaydolabilmek mümkündür.
Ayrıca Türkiye'de ÖSS Sınavını kazanan kişinin üniversite sınavına kadar görmüş olduğu eğitim 12 yıldan az ise Almanya'da Almanca bilgi durumuna göre iki veya bir sene süren denkleştirme programı öngörülmüştür. Bu programın ismi ise “Studienkolleg”dir Bu eğitim neticesinde basarı seviyesine göre uygun bir üniversiteye kayıt yaptırmak mümkün olmaktadır. Daha çok ailesi Almanya'da olup liseyi Türkiye'de bitirmiş öğrenciler açısından pratik değere sahiptir.

Üniversite Sistemi ve Eğitim Yapısı

Almanya siyasi yapısı gereği eyaletlerden oluşan bir ülkedir ve her eyalet kendi eğitim bakanlığına bağlı olarak eğitim sistemini belirler. Buna karşılık eğitim sisteminde eyaletler arasında temelde çok büyük farklılıklar olmayıp bütün eyaletlerde benzer bir eğitim yapısı bulunmaktadır.

Almanya'da yüksek eğitim alanında sistem, Üniversiteler/ Universitaet ve Meslek Yüksek Okulları / Fachhochschule şeklindeki bir temel ayrıma dayanır. Yüksek eğitimin omurgasını ve yabancı öğrencilere yönelik en geniş alternatifleri teknik üniversite ve klasik üniversite olmak üzere iki formda bulunan üniversiteler sunar. Meslek Yüksek Okulları ise toplum ve ekonomideki yetişmiş nitelikli personel ihtiyacına cevap vermeye yönelik kısa süreli (3 yıl) ve mesleki odaklı eğitim kurumlarıdır. Genellikle bir üniversiteye bağlı olarak eğitim verirler.

Üniversite eğitimi Temel Eğitim / Grundstudium ve Ana Eğitim / Hauptstudium şeklinde ayrılır. Bir bölümle ilgili temel bilgilerin verildiği Temel Eğitim 4 sömestr sürer, genellikle bir ara sınav / Zwischenprüfung ile sona erer. Ardından başlayan Ana Eğitim süresince ilgili bölümde uzmanlaşma ve derinleşmeye yönelik bilgiler öğrenilir.

Yüksek Lisans Programları

Almanya’da yüksek lisans programları konusunda tam bir benzerlik yoktur. Bunun temel nedeni ise Alman üniversite sisteminde böyle bir eğitim sisteminin, yani yüksek lisansın bulunmamasıdır. Almanya’da üniversite mezunları doğrudan doktoraya başvurma olanağına sahiptir. Yurtdışından gelen öğrenciler ise fakültelerine göre ayırıma tabi tutulmaktadır. Bazen, fark dersleri alınmak suretiyle bir Alman üniversite diploması alınması sağlanmak suretiyle doktoraya başvurabilirken bazen de –yabancı ülkelerden gelen öğrenciler için özel olarak oluşturulan- bir yüksek lisans programına alınarak daha sonra doktoraya başvuru imkanı sağlanmaktadır. Mesela hukukçular için LL.M denen bir mastır programı vardır. Türkiye’den giden her hukuk öğrencisi yabancı dil sınavını başarmak kaydıyla bu programa başvurabilir. Bu bir yıllık programın sonunda istenirse doktoraya devam olunur ya da bir mastır diploması (LL.M derecesi) alınabilir. Almanya’da ayrıca amerikan sisteminin etkisiyle son zamanlarda MBA programları ve İngilizce mastır programları da açılmaktadır. Yine buralarda belirli bazı dersler alındıktan sonra yazılacak bir mastır tezi ile mezun olunur. Ancak bütün durumlarda öncellikle bir öğrenci vizesi alınarak Almanya’ya gidilmesi ve bütün bu programlar hakkında yapılacak tercihlerin oradan yapılması tavsiye olunur.

Sağlık Sigortası

Almanya'da yaşayan herkes sağlık sigortası yaptırmak zorundadır. Üniversiteye kayıt esnasında sigorta belgesinin mutlaka sunulması lazımdır. Ayrıca sağlık masraflarının aşırı yüksekliği nedeniyle pratik olarak herkesin sigorta yaptırmasında menfaati vardır. Kişisel duruma bağlı olarak değişen aidatlar 50 ile 100 Euro civarında değişir.

Geçim Şartları

Almanya'da normal şartlarda tutumlu bir öğrenci 500 EUR ile geçinebilir. Bu miktar ülkemizde çoğu memurun maaşına tekabül ettiği ve bazen bunu aştığı göz önüne alınacak olduğunda belki yüksek görünebilir. Ancak insanların gelir düzeylerinin ülkemizden çok daha yüksek olduğu bir ülkede bu denli bir aylık harcama çok görülmemelidir. Çünkü Almanya’da işçilere ücretleri saat başına verilir ve genelde saati 6 Euro’dan düşük işler yok denecek kadar azdır. Örneğin bu satırların yazarı yaz tatilinde fabrikada saati 14 Euro’ya çalışmıştı.

Üniversite öğrencilerine tanınan yılda üç ay ile sınırlı vergiden muaf çalışma imkanı sayesinde bir öğrencinin yıl boyunca kendisini finanse edebilme yolu acıktır. Öğrencilere tanınan 90 günlük çalışma hakkı, öğrenci tarafından bir yıllık sürenin istenilen bölümünde serbestçe kullanılabilir. Ancak yazın izne giden işçilerin yerine fabrikalarda iş bulunabilmekte ve buralardan yıllık masrafların tamamını çıkaracak bir gelir elde edilebilinmektedir. Bunun dışında okul zamanlarında ise hizmet sektöründe özellikle lokantalar, Cafe’ler veya temizlik işlerinde çalışma olanakları mevcuttur.

Ev Bulma Şartları

Almanya'da barınma ihtimallerinin çok çeşitli oluşu daha uygun şartlarda bir seçenek bulmayı kolaylaştırır. Tek kişilik daireler yanında çoğunlukla bağımsız veya daire içinde (Wohngemeinschaft-WG) odalar kiralanır. Oda genişlikleri genellikle 10-25 m2 arasında değişir. Kira değerleri oda genişliğine, bina kalitesine, şehre ve şehirdeki konuma bağlı olarak Almanya çapında 100 ile 400 Euro arasında değişmektedir.

Dönem başlarında oda bulmak hemen hemen bütün Almanya'da çok zor olduğundan sömestr başlamadan uzun bir zaman önceden rezervasyon yapılması çok önemlidir. Kısa süreli barınma için çok sayıdaki gençlik yurtları (Jugendherberge) uygun bir alternatiftir.

Üniversite Başvuru Süreleri

Alman üniversitelerinde yıllık öğrenim yerine sömestr sistemi mevcuttur. Buna göre şartlar mevcutsa öğrenime güz sömestrinin yanı sıra bahar sömestrsinde de başlanabilir. Her üniversite için ayrı ayrı belirlenmekle birlikte ülke genelinde genellikle

Kış Sömestri için 15 Temmuz'a
Yaz Sömestri için 15 Ocak'a

kadar üniversitelerce hazırlanmış Kayıt Başvuru Formları / Zulassungsformulare üniversitelerin ilgili öğrenci işleri birimlerine ulaşmış olmalıdır.

Yani Almanya'da yabancı öğrenciler için kayıtla ilgili kararı prensip olarak Türkiye'deki YÖK'e benzer bir kurum olan ZVS / Zentralevergabestelle değil, üniversiteler kendileri vermektedir. Dolayısıyla birden fazla üniversiteye başvuru yaparak herhangi bir üniversiteden Kabul Belgesi / Zulassungsbescheid alma ihtimalinizi yükseltebilirsiniz. Buna hukuki bir engel bulunmayıp yalnız posta ve çeviri tasdik masraflarının ek külfet olarak fazladan ödenmesi gerekir. Daha sonra birden fazla kabul gelmesi durumunda içlerinden biri seçilebilir.

Old 27-03-2006, 01:26   #2
DMKY

 
Varsayılan Bir kac ufak ekleme

Neden Almanya?

Almanya'da bazi sebeplerden dolayi, eğitim harçları yaklasik olarak 600 Euro`ya yukselmistir. Bu harc miktari 2006-07 kis somestirinden itibaren ogrencilerden talep edilecektir.

Yüksek Lisans Programları

Türkiye’den giden her hukuk öğrencisi yabancı dil sınavını başarmak kaydıyla bu programa başvurabilir. Ancak bu kuralin istisnalari mevcuttur.


Geçim Şartları

Almanca bilmeyen bir Hukuk Fakultesi ogrencisi, Almanya`da L.L.M yapmak istiyorsa, asagidaki masraflari gozden cikartmalidir.

Ev kirasi: 150 - 350 arasi ( Bunun icinde, elektrik, su isinma dahil olmayabilir )
Sigorta: 55
Yeme icme: 150-250 arasi ( Bu kisiye gore daha da yuksek olabilir )

Ulasim: 30-80 ( yasanilacak sehre gore fiyatlar degisir )


Cep harcligi: 100 - ? ( Bu da kisiye gore degisir )
Dil kursu: 150-250

Bu hesaplamada zaruri ihtiyaclari yazdim. Bu da karsimiza en az 650 euro gibi bir yekun cikariyor. Almanyada calisip, masraflarinizi odeyebileceginizi dusunuyorsaniz, zor bir yola gireceksiniz demektir. Ayda 400 euroyu gecmeden tum sene boyunca calisabilirsiniz. Ama bu da masraflarinizi karsilamaya yetmez. O nedenle kacak calisma durumu karsiniza cikar. Is bulmak o kadar da kolay degildir. Saat ucreti 14 euro olan bir is de cok ama cok zordur. Her baba yigit oyle is bulamaz. Genelde saat ucretleri 7 yada 8 eurodur. Calismak zorunda olmaniz derslerini aksatir. Unutmayin ki, derslarinizi almanca goreceksiniz. Bu da, cok ders calismak zorunda oldugunuz anlamina gelir. Almanya`da is ve okul hayatini ayni anda basarili bir sekilde goturenler parmakla gosterilecek kadar azdir. Almanya`nin girmis oldugu ekonomik darbogaz yuzunden, Almanya artik ogrenci ulkesi olmaktan cikmistir. Guclu Alman Mark`i yerine gelen pahalli Euro, bu ulkedeki tum masraflari hemen hemen 2 misli artirmistir.

Aylar oncesinden yollayacaginiz basvurular ile bir fabrikada yaz ayinda sansli iseniz is bulabilir ve saat ucreti 14-18 Euro`ya calisabilirsiniz ama bu kazanacaginiz para ile butun sene gecinmek istiyorsaniz, mutevazi bir hayat surmek zorundasiniz. Turkiye`de sahip oldugunuz luksleri unutun! 3 aylik calisma izniniz olmasina ragmen ayni is yerinde araliksiz 50 gun calisirsaniz, calisma musadeniz dolar. Bunu bilmeyen bir cok arkadasim bu olaydan zarar gordu.


Lokanta yada cafe gibi hizmet sektorunde calismak icin almanca bilmek tercih sebebidir.
Old 22-06-2006, 21:22   #3
Av. serdar iyigün

 
Varsayılan

Degerli arkadaslar,

ben su anda Berlin`de egitime devam eden bir meslektasinizim. Burada gayet güzel izzah edilmis ama yinede Almanya ve özellikle de Berlin`de okumak isteyen meslektaslarimin hukuk egitimi, kayit, almanca kursu, ücretler vs. konularinda sorulari varsa memnuniyetle cevaplamaya calisirim.
Old 20-09-2006, 21:14   #4
Akademiker

 
Varsayılan

Sevgili arkadaşım (tabii ki DMKY),
Kendince bazı açıklamalar yapmışsın. Ben arkadaşlara sadece ufuk vermek istemiştim.Zira ben burda yazilan miktarlardan cok daha az bir bedele Heidelberg üniversitesinde LL.M yaptım. Ama sabahlari 5 te kalktim, 6'da bürolarda temizlige baslardim, saat 8'e kadar iki saat calisirdim. Burdan hizlica dil kursuna gecer, öglene kadar burada durur akabinde eve gelirdim ve aksam cikacagim temizlik isine hazirlik yapardim. Aksam da 5-7 arasi temizlik yapar ve eve dönerdim. Sabahki calismam icin aylik 250,- EURO ve akşam için de aynı miktarda kazanırdım ve bu para kurs süresince bana yetti.. Bu arada ne zaman mi ders calisip DSH'yi (hiç almanca bilmeme rağmen) kazandim? Tabii ki yollarda ve trenlerde...
neyse..
Gerçi bütün bu yorulmalarımızın karşılığını alamadık ya...neyse!..Aylarca dirsek çürütüp tezler yazacağımıza ingilizce öğrenseydik daha çok iş bulacakmışız..Açın bakın Kariyer.net sitesini, bütün avukat ilanlarında en baş köşede (lazim olsa da olmasa da) ingilizceyi göreceksiniz..
selamlar..
Av.İbrahim Halil Koyuncu
Old 25-09-2006, 16:19   #5
azize

 
Varsayılan

sayın av serdar iyigün öncelikle ilginiz için tüm üyeler adına teşekkür ederim.Ben şuan ykaın doğu üniversitesi hukuk fakültesi 3. sınıf öğrencisiyim bende fakülteyi bitirdikten sonra yüksek lisans düşünüyorum ama açıkcası bu konu hakkında çok fazla bilgi sahibi değilim. Yani o okullara başvurmak için herhangi bir sınava tabii tutulacakmıyız, eğitim almanca mı yoksa türk okullrı var mı eğitim almancaysa orda dil öğrenmeye sıfırdan başlayabilir miyiz?Ve bu eğitimin bize ne gibi artıları olabilir? Şimdiden çok teşekkür ederim.. saygılarımla
Old 15-12-2006, 13:46   #6
_serap_

 
Varsayılan

Sayın 'Akademiker' ben şuan Kocaeli Üniversitesi'nde okuyorum ve Almanya'da yüksek lisans yapmak istiyorum;ancak sizin mesajınızı okuyunca kafam karıştı.Sanırım siz Almanya'da çok zorlanmış ve bunun Türkiye'de bir yararını görememişsiniz.Sizce bu düşüncemden vazgeçip ingilizcemi geliştirsem daha mı iyi olur benim için?Ben bizim hukuk sistemimiz ile Alman hukuk sisteminin benzerliği nedeniyle Almanya'yı tercih etmeyi düşünüyordum ancak bu ileride benim için faydalı olmayacaksa para ve zaman kaybetmemin bir anlamı yok.Bana bu konuda yardımcı olursanız çok sevinirim.
Old 15-12-2006, 22:38   #7
Akademiker

 
Varsayılan

Sevgili serap,
Almanca yapacagin yuksek lisans, Akademik kariyer hedefin varsa sana biseyler katacaktir. Ancak piyasada serbest avukatlık yapmak ve bir yabancı dilin getirilerinden faydalanmak amacinda isen bu dil kesinlikle almanca olmamalı. Bir cok alman firmasi verdikleri ilanlarda ingilizce bilen avukat aradiklarini ifade etmektedirler. En basitinden Çinlilerle yada araplarla konusup iritbat kurabilecegin yegane dil yine ingilizcedir. Ayrica hizmet akdiyle şirket bünyesinde avukat çalıştırmak isteyn firmalarin nerdeyse tamamının ingilizce bilen avukat aradigi hususunu da eklemek isterim.
Umarim hersey istedigin gibi olur..
selamlar
Av. ibrahim Halil Koyuncu
Old 16-12-2006, 13:34   #8
_serap_

 
Varsayılan

Sayın Akademiker;
Yanıtınız için yürekten teşekkür ederim.Geleceğimi ilgilendiren bu konu üzerinde çok düşünüyordum.Yardımınız ile merak ettiğim şeyler netliğe kavuşmuş oldu.Ben akademik kariyer yapmak istemiyorum.Yalnızca avukatlık yaparken faydasını görebileceğimi düşündüğüm için Almanya'da yüksek lisans yapmak niyetindeydim.Şimdi kararımı vermiş oldum.Mesleğinizde başarılar dilerim.
Old 19-12-2006, 21:23   #9
av.fatmanur

 
Varsayılan

Evet bende kesinlikle akademikere katılıyorum. Almanca öğrenmek hukuk için eğer akademik kariyer düşünüyorsanız faydalı olacaktır. Çünkü Almanlar bile uluslararası alanda çalışılacağı zaman ingilizceyi tercih ediyorlar.ingilkizceye daha fazla ağırlık vermeniz kanaatimce size daha çok yardımcı olacaktır.
Old 17-03-2007, 11:46   #10
iticülü

 
Varsayılan

almanca öğrenmek avukatlık yapacaksanız yararlı olmaz demişsiniz fakat ben şunu sormak istiyorum; hiç mi almanya ile iş yapan firma yok türkiye'de ki almanca avukatlık yaparken işimize yaramayacak?
Old 18-03-2007, 13:20   #11
Akademiker

 
Varsayılan

Ben sadece tecrübelerimi aktardım. Takdir ederiniz ki, bir arap yada Çinli ile veya Brezilyalı ile genelde ingilizce iletisim kurulmaktadır. Aynen öyle de yurtdisina yatirim yapan Almanlarda ingilizce iletisimi tercih etmektedirler. Tabii ki bu ingilizcenin yanina almanca da eklenirse daha güzel olur. Ama almanca olmasa da oluyor maalesef..
Yukarıda da izah ettiğim üzere bunlar benim tecrübelerimdir. Genel geçer bir kaide koyacak değilim.
Old 19-03-2007, 17:49   #12
Av. serdar iyigün

 
Varsayılan

ben de meslektaslarima katiliyorum, ben de ingilizcenin yanina almancayi eklemek her zaman daha akillica olur kanaatindeyim. herkese almanya'da selamlar
Old 29-03-2007, 15:28   #13
eren60

 
Varsayılan

sayın akademiker, ben de açıklamalarınızdan sonra ingilizceme ağırlık vermeyi düşünen bir hukuk öğrencisiyim. ama gittiğimiz veya gideceğimiz ingilizce kurslarında öğrendiğimiz ingilizce hukuk alanında yeterli olmuyor. Hukuk ingilizcesini öğrenebileceğimiz ciddi kurumlar var mıdır? öte yandan bunların öğrenci bütöesine de uygun olanı var mıdır?
saygılarımla.
Old 29-03-2007, 16:17   #14
eren60

 
Dikkat

Bu tavsiyeleriniz doğrultusunda ingilizcemi geliştirmeye karar verdim. Ancak sorun şu ki, gittiğimiz ingilizce kurslarında sadece günlük konuşma dilini öğrenebiliyoruz. Hukuk ingilizcesi konusunda eğitim veren ciddi kurumlar var mı? Varsa bunların bir öğrenci bütçesine uygunluğu nedir?
Saygılarımla.
Old 29-03-2007, 18:29   #15
Akademiker

 
Varsayılan

Sayın Eren60,
Ne yazık ki hukuk ingilizcesi konusundaki sorunuza olumlu yanıt veremeyeceğim. Zira bu yönde bir tecrübem bulunmamaktadır. Esasen ingilizce konuşmayı dahi maalesef bilmiyorum.
Almanca, ki bu konudaki negatif düşüncelerime yukarıda vakıf oldunuz, olsaydı belki size yardımcı olurdum.
Selamlar
Old 30-03-2007, 21:59   #16
eren60

 
Dikkat

uyarınız dahi geleceğimiz için ciddi bir değişiklik yaratacak, bugün arkadaşlarıma da bu konuyu özellikle açıklamaya çalıştım. Sanırım bazı özel üniversitelerin bu konuda kursları varmış. İlgilenen arkadaşların da haberi olsun..Ben araştıracağım bulursam tekrar yazarım buraya.
saygılarımla,
Old 15-04-2007, 21:20   #17
reşit karaaslan

 
Varsayılan

arkadaşla herkese merhaba bu sizlere ilk mesajım umarım devamı da gelecek bundan sonra.
bende almanya da lisansüstü eğitim ile yakından ilgileniyorum lakin bu konuda bilgilerim çelişkili.
merak ettiğim en önemli husus şu türkiye de alınan lisans diploması ile almanya da direkt olarak doktoraya başlama imkanı var mı? (pek tabi ki LL.M bir tercih ancak doktara ile iur ünvanı geliyor ve belki bu daha fazla işemize yarar) aramızda almanya eğitimine devam eden veya orada mesleklerini icra eden arkadaşlar var bu konuda yardımcı olurlarsa sevinirim.
bir de tabi bu konuyla lakalı olarak hukuk doktorası ortalama kaç yıl devam ediyor ben 3 diye bir rakam duydum ancak belirttiğim gibi bilgilerim çok çelişkili...
Old 16-04-2007, 01:01   #18
DMKY

 
Varsayılan

Turkiye’de hukuk fakultesini bitiren birinin Almanya’da doktora programina baslamasi kolay degildir, cunku sizden istenenleri yerine getirmeniz hic de kolay degil. Zorluklari tek tek aciklayayim.

Denklik

Turk hukuk fakultelerinden alinan hukuk diplomalari, alman hukuk diplomalari ile denk gorulmez. Almanya’da hukuk fakultesini bitirmis bir hukukcu master yapmis sayilir ve direk olarak doktoraya baslar. Oysaki Turkiye’de hukuk fakultesini bitiren bir hukukcu master yapmis sayilmamakta ve Turkiye’de doktoraya baslamasi icin kendisinden master diplomasi istenmektedir.(1) Isvicre’de ve Almanya’daki kimi hukuk fakultelerinde denklik konusu burada bitmemekte, sizden denklik icin baksa belgeler de istenmektedir ki, sizden beklenen, mezun oldugunuz hukuk fakultesinde de doktora yapmaya ehil oldugunuzu ispat etmeniz. Bildiginiz gibi, Turkiye’de bir cok hukuk fakultesinde doktora yapma sartlari arasinda, master diplomasi, kpds ve benzeri dil sinavlari ve ales gibi sinavlarda alinan basari belgeleri de istenmektedir. Eger bunlara sahip degilseniz, mezun olugunuz fakulte size bu belgeyi vermeyecek, siz de muracat ettiginiz fakulteden denklik alamayacaksiniz. Sirf bu engeli atlatmak icin, bir arkadasim Istanbul Universitesi’nde doktoraya basladi ve oyle denklik aldi. Almanca bilenler icin tek cumlelik bir ozet yapayim: Einen schriftlichen Nachweis der Heimfakultät über die dortige Zulassung zum Doktorat


Almanca

Doktora tezini haliyle almanca yazacaksiniz , peki yeterli almancaniz var mi?

Alman profosorler, yabanci dili almanca olan birinin YL yapmadan direk doktora yapmak istemesini genel olarak red etmekteler. Profosorlerin red etmelerinin en onemli sebebi ise, dil kursunu yeni bitirmis birinin doktora tezi yazmak icin gerekli olan almanca bilgisine sahip olmamasidir.(2) Alman profosorlerde olusan bu menfi kaninin sebebi ise, daha once yabanci doktora ogrencilerle olan tecrübeleridir.

Kisaca, direk doktora imkansiz degil ama zor. L.L.M. yapmak cok onemli, zira doktora tezi nasil yazilir onu ogreniyorsunuz. Unutmayin ki, tez turkce degil, almanca yazilmakta ve bunu basarmak da hic kolay degil.

Doktora proramlarinin kac sene surdugune gelince; ben 2 senede yazan da biliyorum, 7 senede yazan da. Yonetmeliklerde yazan surelere bakmayin, aslolan almancaniz ve konuya olan hâkimiyetiniz.

Dipnot:
(1). Kultur universitesi hukuk fakultesi mezunlari icin bir istisna mevcutolabilir, zira universitede direk doktora yapabilmenin mumkun oldugunu duymustum

(2). Almanca egitim veren kolejlerden ve Anadolu liselerinden mezunlar istisna olabilir. İstanbul Erkek Lisesi mezunun almanca bilgisinden suphe edilmez.
Old 20-04-2007, 15:09   #19
hungryrabbitjumps

 
Varsayılan

slm' ler .Ben de tam Almanya ile ilgili yüksek lisans hayalleri kurarken o kadar kolay olmadığını ve de TC' de fazla bi işe yaramadığını Akademiker tarafından öğrenmiş bulunuyorum.Fakat Akademiker Almanya' da avukatlık yapmak için Almanya da yüksek lisans yapmak yararlı olmaz mı?veya Almanyada hukuk alanında çalışmak için illa ki yüksek lisans yapmak mı iktiza ediyor?Başka ne gibi seçenekler var? bu sorumu cevaplayabilecek konuya vakıf biri varsa lütfen bana yardımcı olabilir mi?
Old 30-06-2007, 13:58   #20
*burcus*

 
Varsayılan

merhaba;
ben almanya'da yüksek lisans yapmayı düşünüyorum.hakimlik savcılıkla ilgili olarak doktora yapanların sınava tabi olmadıklarını duydum.almanya'daki eğitim burda ne derce tanınıyor?
almanya'da ceza hukuku üzerine yüksek lisan için hangi okulu öneririsiniz?burdaki gibi les vs sınavlar var mı not ortalaması ne derce önemli?
buraya gelince almanya'da yüksek lisans yapmış olmak devlet kurunlarınca ne derece tanınıyor?
Old 07-08-2007, 13:45   #21
Av. Deniz

 
Varsayılan almanyada yüksek lisans ile ilgili sorularım

Alıntı:
Yazan Av. serdar iyigün
Degerli arkadaslar,

ben su anda Berlin`de egitime devam eden bir meslektasinizim. Burada gayet güzel izzah edilmis ama yinede Almanya ve özellikle de Berlin`de okumak isteyen meslektaslarimin hukuk egitimi, kayit, almanca kursu, ücretler vs. konularinda sorulari varsa memnuniyetle cevaplamaya calisirim.


Sayın Av. Serdar İyigün;
Henuz hukuk fakultesinden mezun olan biri olarak,avukatlık stajına baslamadan yurtdısında master yapmayı düşünüyorum.Almanya ile ilgili internette bir çok arastırma yaptım ama tam anlamıyla bilgi sahibi olamadım.Özellikle ingilizce master yapılabilen üniversiteler ve almanca master yapılabilen üniversitelerin hiç almanca bilmeyen öğrencilerine sağladıkları dil kursları ile bilgi almak isyorum.Hiç almanca bilmeyen ogrencilerin kabul edilebildiği ve sonrasında gerekli almanca eğitimini veren üniversiteler bulunmakta mı ve tabiki bu üniversiteler de ücretsiz yani yalnızca 1450 euro harc odenen üniversiteler mi?Cevabınızı ilgiyle bekliyorum,şimdiden teşekkür ederim.
Old 11-08-2007, 19:05   #22
Av. serdar iyigün

 
Varsayılan Almanya'da Hukuk Egitimi

burada okuduklarima göre bazi arkadaslar almanyada hukukcu ya da avukat olarak calismayi düsünüyolar..bu arkadaslara tavsiyem bu isi simdiden unutsunlar, eger aralarinda burda dogan büyüyen ama türkiyede bir hukuk fakültesinden mezun olan var ise onun sartlari farkli olabilir..ama benim sahsi fikrim, almancayi sonradan ögrenen ve türkiyede okuyan birinin almanyada hukuk alaninda calismasi imkansiza yakin. eger master ya da doktora düsünüyor iseler o zaman burada daha önce yazilmis olanlari okuyarak bilgi sahibi olabilirler..

master a gelmek isteyen ve almanca bilmeyen arkadaslar icin de sunu söyleyebilirim: almanyada artik üniversiteler yabancilara kurs imkanlari saglamamaktadir, daha dogru bir anlatimla; önce kabul, daha sonra almanca ögrenme olayi burda artik yoktur, tam tersine önce almanca, daha sonra kabul ilkesi gecerlidir..eskiden böyle imkanlar varmis ama geitrdigi mali külfetten ötürü okullar artik buna yanamiyorlar ve dili önceden ögrenmis olmayi sart kosuyorlar...üniversitelrin sundugu kurslar genelde cok pahali olup, bir aylik üctetlerine baska özel kurslar da 3-6 ay arasi kurs yapma söz konusu olabilmektedir..


özel ingilizce master programlari mevcut, ama onlarin ücterleri ile amerikada ya da baska ingilizce konusulan bir ülkdede okunabilir..eger almanca okumak isterlerse burada okullarin neredeyse üctersiz oldugunu, ayni türkiyedeki gibi harca tabi oldugunu söyleyebilirim, ama okula, eyalete ve programin icerigine göre 300 eurodan 2000-3000 euro ya kadar harc ücterleri bulunmaktadir..bazi üniversiteler iki dilde master programlari sunmaktalar, örnegin Bremen, ama buadaki temel sart ingilizce kadar almancayi da bilme ktir..her iki dil icinde gerekli kurs ve sinavlarin yapilmis olmasi gerekmektedir...

master yaparak burada hukukcu olarak calisma imkani bulunmaktadir..ama burada hukukcu olmak icin, yani üniversiteyi bitirme sinavi olarak bir adet ve de avukat-hakim-savcilik icin de bir adet olmak üzere 2 tane devlet sinavi bulunmaktadir..master ile 2. sinavi yapmak söz konusu degildir, masterdan sonra ilk sinav yapilabilir ve size burada mezun olmus gibi bir hukukcu ünvani verilir. ama bu sinavi yapmak oldukca zordur, lakin burada okunan tüm yillarin nerdeyde tüm derslerinden soru gelmektedir. Devlet sinavi toplam 7 sinavdan eski sisteme göre 9 sinavdan olusur..7 de 4 tanesini gecmek sarrtir ve genel toplamda da belli bir puan almak gerekmektedir, yani kalinan sinavlardan bile bir miktar puan almak gerekmektedir..bu sinavlarda kalma orani %40 civaridir, burada dogup büyüyen ve okuyan insanlar dahi bu sinavlarda zorlanmakta, hatta basarili olamamaktadirlar...


umarim kisa da olsa bir fikir vermisimdir...
Old 11-08-2007, 19:05   #23
Av. serdar iyigün

 
Varsayılan Almanya'da Hukuk Egitimi

burada okuduklarima göre bazi arkadaslar almanyada hukukcu ya da avukat olarak calismayi düsünüyolar..bu arkadaslara tavsiyem bu isi simdiden unutsunlar, eger aralarinda burda dogan büyüyen ama türkiyede bir hukuk fakültesinden mezun olan var ise onun sartlari farkli olabilir..ama benim sahsi fikrim, almancayi sonradan ögrenen ve türkiyede okuyan birinin almanyada hukuk alaninda calismasi imkansiza yakin. eger master ya da doktora düsünüyor iseler o zaman burada daha önce yazilmis olanlari okuyarak bilgi sahibi olabilirler..

master a gelmek isteyen ve almanca bilmeyen arkadaslar icin de sunu söyleyebilirim: almanyada artik üniversiteler yabancilara kurs imkanlari saglamamaktadir, daha dogru bir anlatimla; önce kabul, daha sonra almanca ögrenme olayi burda artik yoktur, tam tersine önce almanca, daha sonra kabul ilkesi gecerlidir..eskiden böyle imkanlar varmis ama geitrdigi mali külfetten ötürü okullar artik buna yanamiyorlar ve dili önceden ögrenmis olmayi sart kosuyorlar...üniversitelrin sundugu kurslar genelde cok pahali olup, bir aylik üctetlerine baska özel kurslar da 3-6 ay arasi kurs yapma söz konusu olabilmektedir..


özel ingilizce master programlari mevcut, ama onlarin ücterleri ile amerikada ya da baska ingilizce konusulan bir ülkdede okunabilir..eger almanca okumak isterlerse burada okullarin neredeyse üctersiz oldugunu, ayni türkiyedeki gibi harca tabi oldugunu söyleyebilirim, ama okula, eyalete ve programin icerigine göre 300 eurodan 2000-3000 euro ya kadar harc ücterleri bulunmaktadir..bazi üniversiteler iki dilde master programlari sunmaktalar, örnegin Bremen, ama buadaki temel sart ingilizce kadar almancayi da bilme ktir..her iki dil icinde gerekli kurs ve sinavlarin yapilmis olmasi gerekmektedir...

master yaparak burada hukukcu olarak calisma imkani bulunmaktadir..ama burada hukukcu olmak icin, yani üniversiteyi bitirme sinavi olarak bir adet ve de avukat-hakim-savcilik icin de bir adet olmak üzere 2 tane devlet sinavi bulunmaktadir..master ile 2. sinavi yapmak söz konusu degildir, masterdan sonra ilk sinav yapilabilir ve size burada mezun olmus gibi bir hukukcu ünvani verilir. ama bu sinavi yapmak oldukca zordur, lakin burada okunan tüm yillarin nerdeyde tüm derslerinden soru gelmektedir. Devlet sinavi toplam 7 sinavdan eski sisteme göre 9 sinavdan olusur..7 de 4 tanesini gecmek sarrtir ve genel toplamda da belli bir puan almak gerekmektedir, yani kalinan sinavlardan bile bir miktar puan almak gerekmektedir..bu sinavlarda kalma orani %40 civaridir, burada dogup büyüyen ve okuyan insanlar dahi bu sinavlarda zorlanmakta, hatta basarili olamamaktadirlar...


umarim kisa da olsa bir fikir vermisimdir...
Old 10-09-2007, 15:13   #24
tayfun_cryonix

 
Varsayılan

almanyada yüksek lisans yapan arkdaşalara şunu sormak istiyorum hukuk alnında yüksek lisanslarda eğitim dili ingilizcemi almancamı?ben ingilizce diye duymuştum bilgisi olan arkadaşlar en kısa sürede cevap verirse sevinirim çünkü ona göre bir yabancı dil kursuna yazılacağım
Old 11-09-2007, 11:01   #25
DMKY

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan tayfun_cryonix
almanyada yüksek lisans yapan arkdaşalara şunu sormak istiyorum hukuk alnında yüksek lisanslarda eğitim dili ingilizcemi almancamı?ben ingilizce diye duymuştum bilgisi olan arkadaşlar en kısa sürede cevap verirse sevinirim çünkü ona göre bir yabancı dil kursuna yazılacağım

Almanca
Old 11-09-2007, 11:18   #26
Av. serdar iyigün

 
Varsayılan egitim dili

Arkadaslar, bu forumlari lütfen iyi okuyun..daha önce bahsi gecen bir soru tekrar gündeme geliyor..Almanya'da egitim dili almancadir..ingilizce dersler bazi olullarda mevcuttur ama tezinizi almanca yazmaniz icap eder, ve almanca bilmeden okula zaten kabul alamazsiniz..sevgiler
Old 11-09-2007, 11:32   #27
tayfun_cryonix

 
Varsayılan

sayın serdar iyigün forumları iyi okuyorum ama çelişkide kaldığım için bu soruyu sordum.çünkü araştırmalarıma göre almanayadaki master programları nın çok büyük bir bölümünün öğretim dili ingilizcedir.almanayada master programları yoktur.çünkü öğrencileri zaten direk doktoraya başvurabilmektedir.master programları ise diğer avrupa ülkeleri ve amerika ile yarışabilmek için açılmıştır ve öğrenci çekebilmek içinde evrenesel bir dil olan ingilizce öğretim dili yapılmıştır.bu master programlarına hukukta dahildir.bir kaç farklı kaynaktamn yapmış olduğıum araştırma beni bu sonuca götürdü.siz ise farklı bir cevap veriyosunuz lütfen yazdıklarıma yeniden göze alın ve cevap yazınız.teşekkürler
Old 12-09-2007, 13:33   #28
DMKY

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan tayfun_cryonix
sayın serdar iyigün forumları iyi okuyorum ama çelişkide kaldığım için bu soruyu sordum.çünkü araştırmalarıma göre almanayadaki master programları nın çok büyük bir bölümünün öğretim dili ingilizcedir.almanayada master programları yoktur.çünkü öğrencileri zaten direk doktoraya başvurabilmektedir.master programları ise diğer avrupa ülkeleri ve amerika ile yarışabilmek için açılmıştır ve öğrenci çekebilmek içinde evrenesel bir dil olan ingilizce öğretim dili yapılmıştır.bu master programlarına hukukta dahildir.bir kaç farklı kaynaktamn yapmış olduğıum araştırma beni bu sonuca götürdü.siz ise farklı bir cevap veriyosunuz lütfen yazdıklarıma yeniden göze alın ve cevap yazınız.teşekkürler

Sn Iyigun`un yazdiklarinin hepsi dogru. Bu konuda forumda cok ayrintili bilgiler mevcut. Eger kendisinin belirttigi gibi, forumu iyi okusaydiniz, bu yanlis bilgilere sahip olmazdiniz. Almanya`daki Hukuk master programlarinin hepsi almanca egitimim verir. Sizin sahip oldugunuz bilgiler, hukuk egitimi icin degil, diger bilimler icin gecerli.
Old 12-09-2007, 20:55   #29
tayfun_cryonix

 
Varsayılan

sayın dmyk dediğim gibi ben hukuğunda master programları içinde olduğunu gördüm ve master programlarının tamamına yakınıda ingilizce.ben bu yüzden hukuk master programlarının ingilizce olabileceğini sölüyorum.Ayrıca başka ülkelerle yarışmak için açılan master programlarının ingilizce yerine almanca olması çok saçma olur ve almanyanın hedeflediği yarışmaya hiçbir katkı sağlamaz.
Old 13-09-2007, 13:45   #30
DMKY

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan tayfun_cryonix
sayın dmyk dediğim gibi ben hukuğunda master programları içinde olduğunu gördüm ve master programlarının tamamına yakınıda ingilizce.ben bu yüzden hukuk master programlarının ingilizce olabileceğini sölüyorum.Ayrıca başka ülkelerle yarışmak için açılan master programlarının ingilizce yerine almanca olması çok saçma olur ve almanyanın hedeflediği yarışmaya hiçbir katkı sağlamaz.

Degerli Arkadasim Tayfun,

Sn Iyigun ve bendeniz yurtdisinda tahsil yapan kisileriz ve siz de taktir ederseniz, bu konuda oldukca cok bilgiye sahipiz. Gelin uzatmayalim daha konuyu. Benim bildigim tum hukuk fakultelerinde egitim dili almanca. Istisna var mi bilemeiyorum cunku duymadim. Belki bir iki tane ozel okul var, ama onlar da sanirsam ingilizcenin yaninda almanca istiyorlar.

Sizin belirttiginiz gibi, başka ülkelerle yarışmak için açılan master programlarının ingilizce oldugu dogrudur ama bu master programlarina hukuk dahil degildir, cunku Almanya`nin hukuk konusunda diger devlet hukuklari ile yarisma kaygisi yoktur.

Biz "Bir bilen" olarak durumun boyle oldugunu soyluyoruz, ancak siz Almanya`daki universitelerin web-sitelerinden de gerekli bilgileri alabilirsiniz. Yabanci ogrencilerin Almanya`da hangi bolumleri hangi dilde okuyabilecegine iliskin sartlar, hemen hemen her universitenin sitesinde mevcut. Bu bilgiler ingilizce olarak da verilmekte.

Size tavsiyem, okullarin web-sitelerini ziyaret etmeniz.
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Almanya da İhbar müessesi ve İflasta hile umutlaw Meslektaşların Soruları 12 13-09-2006 21:52
Almanya -sabıka Kaydı-trafik Suçları AV.SERTANn Meslektaşların Soruları 3 20-02-2006 21:22
Almanya-lva Hizmet İhyası... gugule Meslektaşların Soruları 2 12-04-2005 18:53
Yargitayin Ictihat Satisi - Almanya Örnegi Rechtsanwalt Hukuk Sohbetleri 2 16-04-2002 17:21


THS Sunucusu bu sayfayı 0,09549594 saniyede 14 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.