Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Tüketici hakem heyeti zorunlu başvuru sınırı

Yanıt
Old 12-01-2009, 09:54   #1
Av.Ceylan Pala Karadağ

 
Varsayılan Tüketici hakem heyeti zorunlu başvuru sınırı

http://www.turkhukuksitesi.com/hukuk...kem_heyeti.htm

Tüketici hakem heyetine zorunlu başvuru sınırı : 936,97 TL

Büyükşehir statüsündeki illerdeki il hakem heyetlerinin görevli olduğu alt sınır: 2.446,03TL (bu miktarın altındaki uyuşmazlıklarda ilçe hakem heyetleri görevlidir. DİKKAT :Bu sınır zorunlu başvuru sınırı değildir)

*2009 Yılı değerleri Üretici Fiyatları Endeksinin Ekim Ayı itibariyle yıllık Ortalama Artış Oranı (%13,29) üzerinden 4077 sayılı yasanın değişik 22. maddesinde belirtilen usule göre saptanmıştır.
Old 14-01-2009, 08:42   #2
av.sally

 
Varsayılan

Hakem Heyeti Baskanliklari Baglayicilik Siniri 936,97 TL Oldu.

Buna gore 4077 Sayili Tuketicinin Korunmasi Hakkindaki Kanun Kapsamindaki 2009 yili icin 936,97.-TL 'ye kadarki Uyusmazliklarda, Tuketici Sorunlari Hakem Heyeti Baskanliklarina basvuru zorunlulugu bulunmaktadir. Bu tutara kadarki uyusmaliklara iliskin Hakem Heyeti Baskanliklarinca verilen kararlar (taraflar tuketici mahkemesine tebligden itibaren 15 gun icinde basvurmazlarsa), ilam niteliginde olup; ilamlarin icrasi hukumlerine gore infaz olunurlar.

29 Aralık 2008 PAZARTESİ
Resmî Gazete
Sayı : 27095

TEBLİĞ

Sanayi ve Ticaret Bakanlığından:

4077 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN'UN

4822 SAYILI KANUN İLE DEĞİŞİK 22 NCİ VE TÜKETİCİ

SORUNLARI HAKEM HEYETLERİ YÖNETMELİĞİ'NİN

5 İNCİ MADDELERİNDE YER ALAN PARASAL

SINIRLARIN ARTIRILMASINA

İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: TRKGM-2008/2)

MADDE 1 – (1) 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un değişik 22 nci maddesinde belirlenen usule göre Başbakanlık Türkiye İstatistik Kurumu tarafından bildirilen Üretici Fiyatları Endeksinde meydana gelen ortalama % 13,29 (onüç virgül yirmidokuz) oranında artış esas alınarak 1/1/2009 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere:

a) 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un değişik 22 nci maddesinin 5 ve 6 ncı fıkrasındaki tüketici sorunları hakem heyetlerinin kararlarının bağlayıcı olacağına ilişkin üst veya tüketici mahkemelerinde delil olacağına ilişkin alt parasal sınır 936,97 TL,

b) 1/8/2003 tarihli ve 25186 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Tüketici Sorunları Hakem Heyetleri Yönetmeliği'nin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasında, büyükşehir statüsünde bulunan illerde faaliyet gösteren il hakem heyetlerinin uyuşmazlıklara bakmakla görevli ve yetkili olmalarına ilişkin alt parasal sınır 2.446,03 TL,

olarak tespit edilmiştir.

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2009 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Sanayi ve Ticaret Bakanı yürütür.
................29 Aralık 2008 PAZARTESİ
Resmî Gazete
Sayı : 27095

TEBLİĞ

Sanayi ve Ticaret Bakanlığından:

4822 SAYILI KANUN İLE DEĞİŞİK 4077 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI

HAKKINDA KANUN'UN 5728 SAYILI KANUNLA DEĞİŞİK 25 İNCİ MADDESİNE

VE 5560 SAYILI KANUNLA DEĞİŞİK 5326 SAYILI KABAHATLER

KANUNU'NUN 3 ÜNCÜ VE 17/7 NCİ MADDELERİNE GÖRE 2009

YILINDA UYGULANACAK OLAN İDARİ PARA

CEZALARINA İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2008/1)

MADDE 1 – 4822 sayılı Kanun ile değişik 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un 5728 sayılı Kanunla değişik 25 inci maddesinde düzenlenmiş olan idari para cezaları, 5560 sayılı Kanunla Değişik 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 3 üncü ve 17/7 nci maddeleri hükmü uyarınca belirlenen usule göre 20/11/2008 tarih ve 27060 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 387 sıra no'lu 213 sayılı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'nde tespit edilen 2008 yılı için yeniden değerleme oranı olan %12 (oniki) artış esas alınarak, 1/1/2009 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere aşağıdaki şekilde artırılmıştır:

4077 sayılı Kanun'un 5728 sayılı Kanunla Değişik 25 inci Maddesinin;
8/2/2008-31/12/2008 TL
1/1/2009-31/12/2009 TL

Birinci fıkrasındaki ceza miktarı:
100
112

İkinci fıkrasındaki ceza miktarı:
200
224

Üçüncü fıkrasındaki ceza miktarı:
500
560

Dördüncü fıkrasındaki ceza miktarları:
1.000
1.12010.000
11.200

Beşinci fıkrasındaki ceza miktarları:
2.000
2.240400
448

Altıncı fıkrasındaki ceza miktarı:
5.000
5.600

Yedinci fıkrasındaki ceza miktarları:
10.000
11.200200.000
224.000200.000
224.000

Sekizinci fıkrasındaki ceza miktarları:
6.000
6.72060.000
67.200

Onuncu fıkrasındaki ceza miktarı:
80.000
89.600
MADDE 2 – Bu Tebliğ 1/1/2009 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Sanayi ve Ticaret Bakanı yürütür.
Old 15-01-2009, 11:15   #3
Av.Ceylan Pala Karadağ

 
Varsayılan

Sayın meslektaşımız Sevil Hanıma katkılarından dolayı bu forumdan açık teşekkür etmek istiyorum.
Old 16-01-2009, 11:01   #4
av.sally

 
Varsayılan

Rica ederim ne demek.Zevkle.Umarım daha çok katkıda bulunabilirim.
Old 14-09-2010, 16:48   #5
akagunduz

 
Varsayılan

Resmi Gazete Tarihi: 11.12.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27429

4077 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN’UN 22 NCİ VE TÜKETİCİ SORUNLARI HAKEM HEYETLERİ YÖNETMELİĞİ’NİN 5 İNCİ MADDELERİNDE YER ALAN PARASAL SINIRLARIN ARTIRILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: TRKGM-2009/3)

MADDE 1 – (1) 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un değişik 22 nci maddesinde belirlenen usule göre Başbakanlık Türkiye İstatistik Kurumu tarafından bildirilen Üretici Fiyatları Endeksinde meydana gelen ortalama % 0,19 (sıfır virgül ondokuz) oranında artış esas alınarak 1/1/2010 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere:

a) 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un değişik 22 nci maddesinin 5 ve 6 ncı fıkrasındaki tüketici sorunları hakem heyetlerinin kararlarının bağlayıcı olacağına ilişkin üst veya tüketici mahkemelerinde delil olacağına ilişkin alt parasal sınır 938,75 TL,

b) 1/8/2003 tarihli ve 25186 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tüketici Sorunları Hakem Heyetleri Yönetmeliği’nin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasında, büyükşehir statüsünde bulunan illerde faaliyet gösteren il hakem heyetlerinin uyuşmazlıklara bakmakla görevli ve yetkili olmalarına ilişkin alt parasal sınır 2.450,67 TL,

olarak tespit edilmiştir.

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2010 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Sanayi ve Ticaret Bakanı yürütür.
Old 05-04-2011, 16:48   #6
Av. Bahu KILIC

 
Varsayılan

01/01/2011 tarihi itibariyle;

- Tüketici sorunları hakem heyetlerinin kararlarının bağlayıcı olacağına ilişkin üst veya tüketici mahkemelerinde delil olacağına ilişkin alt parasal sınır 1.031,87 TL,

- Büyükşehir statüsünde bulunan illerde faaliyet gösteren il hakem heyetlerinin uyuşmazlıklara bakmakla görevli ve yetkili olmalarına ilişkin alt parasal sınır 2.693,78 TL'dir.

18 Aralık 2010 CUMARTESİ Resmî GazeteSayı : 27789
TEBLİĞ
Sanayi ve Ticaret Bakanlığından:
4077 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN’UN 22 NCİ VE
TÜKETİCİ SORUNLARI HAKEM HEYETLERİ YÖNETMELİĞİ’NİN
5 İNCİ MADDELERİNDE YER ALAN PARASAL SINIRLARIN
ARTTIRILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ
(TEBLİĞ NO: TRKGM-2010/1 )
MADDE 1 – (1) 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un değişik 22 nci maddesinde belirlenen usule göre Başbakanlık Türkiye İstatistik Kurumu tarafından bildirilen Üretici Fiyatları Endeksinde meydana gelen ortalama % 9,92 (dokuz virgül doksaniki) oranında artış esas alınarak 1/1/2011 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere:
a) 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un değişik 22 nci maddesinin 5 ve 6 ncı fıkrasındaki tüketici sorunları hakem heyetlerinin kararlarının bağlayıcı olacağına ilişkin üst veya tüketici mahkemelerinde delil olacağına ilişkin alt parasal sınır 1.031,87 TL,
b) 1/8/2003 tarihli ve 25186 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tüketici Sorunları Hakem Heyetleri Yönetmeliği’nin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasında, büyükşehir statüsünde bulunan illerde faaliyet gösteren il hakem heyetlerinin uyuşmazlıklara bakmakla görevli ve yetkili olmalarına ilişkin alt parasal sınır 2.693,78 TL,
olarak tespit edilmiştir.
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2011 tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Sanayi ve Ticaret Bakanı yürütür.
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
tüketici hakem heyeti zorunlu baş vuru yapılmaması sektör_a Meslektaşların Soruları 6 03-02-2014 10:13
Tüketici hakem heyeti başvuru sınırının altındaki uyuşmazlıklarda açılan icra takipl mslmklvz Meslektaşların Soruları 9 24-02-2012 23:32
Tüketici Hakem Heyeti Yönetmen Meslektaşların Soruları 2 08-05-2008 13:32
Tüketici Hakem Heyeti turbo Meslektaşların Soruları 6 28-11-2006 17:00
Tüketici Hakem Heyeti Av.Ceylan Pala Karadağ Tüketicinin Korunması Hukuku Çalışma Grubu 2 15-11-2006 09:16


THS Sunucusu bu sayfayı 0,04203200 saniyede 16 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.