Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Hukuk Stajı ve Meslek Seçimi Hukuk eğitimi sonrası meslek seçimi ile Avukatlık veya Hakimlik/Savcılık Stajı ile ilgili konular

Kpss A Grubu Mesleklere İlişkin Sinav İlanlari

Yanıt
Old 09-12-2008, 08:37   #1
mutlakadalet

 
Varsayılan Kpss A Grubu Mesleklere İlişkin Sinav İlanlari

Hukuk fakültesi mezunlarının hakimlik, savcılık, avukatlık gibi mesleklerin dışında da çalışabileceği kimi mesleklere ilişkin sınavlardan haberdar olunması amacıyla böyle bir başlık açma gereği duydum.

Bu başlıkta yalnızca sınav ilanlarının belirtilip, ilanların konusunu teşkil eden meslekler ile ilgili soruların farklı alanlarda tartışılması konunun işlevini artıracaktır kanatindeyim.

Saygılarımla.
Old 09-12-2008, 08:38   #2
mutlakadalet

 
Varsayılan Hesap Uzman Yardımcılığı Sınav İlanı

T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
HESAP UZMAN YARDIMCILIĞI

GİRİŞ SINAV DUYURUSU

Maliye Bakanlığı Hesap Uzmanları Kurulu Başkanlığı’nca 14-15 Şubat 2009 tarihlerinde Ankara ve İstanbul’da Hesap Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı yapılacaktır.

I-SINAVA KATILABİLME ŞARTLARI

a) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci ve Hesap Uzmanları Kurulu Kurulmasına Dair Kanunun 3’üncü maddesinde yazılı nitelik ve şartlara sahip olmak,
b) ÖSYM tarafından 30 Haziran-01 Temmuz 2007 ile 28-29 Haziran 2008 tarihlerinde yapılan “Kamu Personel Seçme Sınavı KPSSP54” bölümünden 80 ve daha üzeri puan almak kaydıyla, başvuruda bulunanlardan en yüksek puan sıralamasına göre ilk 400 kişi içerisinde bulunmak,
c) Eğitim süresi en az dört yıl olan Siyasal Bilgiler, Hukuk, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri ile aynı konularda eğitim veren ve bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul olunan benzeri yurtiçi ve yurtdışı fakülte veya yüksek okulların birinden mezun olmak,
d) Erkek adaylar için askerliğini yapmış, muaf veya tecilli bulunmak,
e) Sağlık durumu yurdun her yerinde görev ve yolculuk yapmaya elverişli olmak,
f) Yapılacak soruşturma sonucunda Hesap Uzmanlığının gerektirdiği niteliklere sahip bulunmak,
g) Daha önce Hesap Uzman Yardımcılığı Sınavına katılmamış veya en fazla bir kez katılmış olmak,
h) Süresi içinde başvurmuş ve başvuru belgesi ile istenilen diğer belge ve bilgileri Kurul Başkanlığına vermiş bulunmak.
Sınava giriş şartlarını ve sınav konularını gösteren broşür ve “Giriş Sınavı Başvuru Belgesi”, Maliye Bakanlığı Hesap Uzmanları Kurulu Başkanlığı Dikmen Caddesi Yeni Hizmet Binası Kat: 3 ANKARA adresinden veya Hesap Uzmanları Kurulu Ankara Grup Başkanlığı Atatürk Bulvarı No: 73 Kızılay-ANKARA, Hesap Uzmanları Kurulu İstanbul Grup Başkanlığı Necatibey Cad. No: 59 Karaköy-İSTANBUL ve Hesap Uzmanları Kurulu İzmir Grup Başkanlığı 1377 Sok. No:1 Kültür İşhanı Kat: 5 İZMİR adreslerinden, internet aracılığı ile www.huk.gov.tr ve www.maliye.gov.tr adreslerinden temin edilebilir.

II- BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ
Sınava katılabilmek için isteklilerin, gerekli belgelerle birlikte 23/01/2009 Cuma günü mesai saati sonuna kadar Maliye Bakanlığı Hesap Uzmanları Kurulu Başkanlığı’na (Dikmen Caddesi, Maliye Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Kat: 3 ANKARA) bizzat veya en geç bu tarihte Hesap Uzmanları Kurulu Başkanlığı’na ulaşacak şekilde posta ile başvurmaları gerekmektedir. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı bu tarihten sonra Hesap Uzmanları Kurulu Başkanlığı’na ulaşan başvurular dikkate alınmayacaktır.
Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz, atamaları yapılsa dahi iptal edilir.

III-SINAV GİRİŞ BELGESİ

Sınava katılabilme şartlarını taşıyan adaylara Hesap Uzmanları Kurulu Başkanlığınca “Sınav Giriş Belgesi” verilir. Sınav giriş belgeleri 28/01/2009 Çarşamba günü mesai saati sonuna kadar Kurul Başkanlığından elden verilecektir. Bu tarihten sonra elden alınmayan belgeler adayların haberleşme adreslerine posta ile gönderilecektir. Sınava katılabilme şartlarını taşımayanlara sınav giriş belgesi verilmez ve gönderilmez. Sınavda giriş belgesi ile birlikte kimlik tespitinde kullanılmak üzere nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi gibi fotoğraflı bir kimlik belgesi bulundurulması gerekmektedir.

IV- SINAV KONULARI
a- Kamu Maliyesi
· Maliye Teorisi (Kamu Gelir ve Giderleri, Kamu Borçları ve Bütçesi) ·Maliye Politikası ·Vergi Hukuku ve Türk Vergi Sistemi.
b- Ekonomi
· Ekonomi Teorisi (Mikro İktisat, Makro İktisat ve İktisadi Analiz) ·Ekonomi Politikası ·Para Teorisi ve Politikası · Uluslararası Ekonomi ·Türkiye Ekonomisi ve Güncel Ekonomik Sorunlar · İşletme Ekonomisi.
c- Hukuk
· Anayasa Hukuku · Medeni Hukuk (Aile Hukuku ve Miras Hukuku hariç ) ve Borçlar Hukuku · Ticaret Hukuku (Ticari İşletme Hukuku, Şirketler Hukuku ve Kıymetli Evrak Hukuku).
d- Muhasebe
· Genel Muhasebe · Mali Tablolar Analizi.
Sınavda adayların hukuki, iktisadi ve mali olay ve sorunları değerlendirmeleri, yorumlamaları ve çözüm yolları önermelerini sağlayacak sorulara da yer verilir.

Yazılı sınavı kazananlar ayrıca Ankara’da sözlü sınava tabi tutulacaklardır. Yazılı sınavda başarılı olamayanlar sözlü sınava çağrılmazlar.

V- SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI
Giriş yazılı ve sözlü sınavını kazananların listesi internet ortamında www.huk.gov.tr ile www.maliye.gov.tr web sitelerinden ve Kurul Başkanlığının bulunduğu hizmet binasının girişine asılmak suretiyle duyurulur.

İlan olunur.
Old 10-12-2008, 16:34   #3
Çiğdem

 
Varsayılan

bu sınava giren varsa naslı bir sınav olduğu hakkında bilgi verebilirler mi acaba?
Old 10-12-2008, 17:58   #4
oguzhand0

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Çiğdem
bu sınava giren varsa naslı bir sınav olduğu hakkında bilgi verebilirler mi acaba?
Sayın Çiğdem buraya tıklayarak meslekle ve sınavla ilgili bilgi edinebilirsiniz. İlgili döküman Hesap Uzmanları Kurulu web sitesinden alınmıştır.
Old 25-12-2008, 16:46   #5
mutlakadalet

 
Varsayılan DPT Uzman Yardımcısı Alım İlanı

Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığından :

DPT MÜSTEŞARLIĞINA SINAVLA PLANLAMA UZMAN YARDIMCISI ALINACAKTIR

1) Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığında istihdam edilecek Planlama Uzman Yardımcısı alımı için giriş sınavı yapılacaktır.

Genel İdare ve Teknik Hizmetler sınıflarının 7, 8, 9 inci derecelerine atanacak toplam 32 adet kadro için alınacak Planlama Uzman Yardımcılarının bölüm ve kontenjanları şu şekildedir.

İKTİSAT 4 İŞLETME 5 MALİYE 4 HUKUK 1 ULUSLARARASI İLİŞKİLER 2 K KAMU YÖNETİMİ 1 ...

2) Sınava Katılma Şartları:

Planlama Uzman Yardımcılığı Sınavına katılabilmek için adayların;

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşıması,
b) Planlama hizmetlerinin gerektirdiği niteliklere sahip olması,
c) En az 4 yıllık eğitim veren Yüksek Öğretim Kurumları veya bunlara denkliği kabul edilen yurtdışındaki Yüksek Öğretim Kurumlarının yukarıda sayılan bölümlerinden mezun olması veya diğer bölümlerden mezun olmakla birlikte bu bilim dallarında yüksek lisans yapmış olması,
d) Doğum tarihinin 01.01.1979 ve sonrası olması,
e) 30 HAZİRAN–01 TEMMUZ 2007, veya 28-29 HAZİRAN 2008 tarihlerinde yapılan KPS Sınavının yabancı dil testinden (İngilizce, Almanca, Fransızca) en az 30 soruya doğru cevap vermiş olmaları veya Kamu Personeli Yabancı Dil Sınavından (KPDS) en az (C) düzeyi ya da TOEFL sınavından en az 173 puan almış olmaları,
gerekmektedir.
Daha önce yapılan Planlama Uzman Yardımcılığı sınavlarına en çok iki kez katılanlar bu sınava alınmazlar

3) Adaylardan:
30 HAZİRAN–01 TEMMUZ 2007, veya 28-29 HAZİRAN 2008 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarına katılmış olup KPSSP04 puan türünden;

İKTİSAT alanı için 90 ve üzeri puan alan ilk 80 aday

İŞLETME alanı için 90 ve üzeri puan alan ilk 100 aday

MALİYE alanı için 85 ve üzeri puan alan ilk 80 aday

HUKUK alanı için 85 ve üzeri puan alan ilk 20 aday

ULUSLARARASI İLİŞKİLER alanı için 90 ve üzeri puan alan ilk 40 aday

KAMU YÖNETİMİ alanı için 90 ve üzeri puan alan ilk 20aday

...
yazılı sınava girmeye hak kazanacaktır. Ancak son sıradaki adayla, aynı puanı almış adaylar da yazılı sınava katılmaya hak kazanacaktır.
Sınava katılmaya hak kazandığı tespit edilen adayların listesi 13 ŞUBAT 2009 gününden itibaren www.dpt.gov.tr İnternet adresinde yayınlanacak, ayrıca ilgililer DPT Müsteşarlığından bizzat öğrenebileceklerdir.

Sınava katılmaya hak kazanamayan adayların sınav ücretleri 13 ŞUBAT 2009 – 13 MART 2009 tarihleri arasında bizzat müracaat etmeleri halinde iade edilecektir. Bu tarihten sonra müracaat edenlerin ücretleri ödenmeyecektir.

4) İstenen Belgeler:
Sınava gireceklerin, www.dpt.gov.tr İnternet adresinden veya Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı, Personel Dairesi Başkanlığı, Necatibey Cad. No: 108, 06100 Ankara adresinden alacakları Başvuru Formunu doldurduktan sonra, bu Forma;
a) Yüksek Öğrenim Diploması veya mezuniyet belgesinin noter tasdikli sureti,
b) Nüfus Cüzdanının noter tasdikli sureti,
c) KPSS Sonuç belgesinin noter tasdikli sureti,
d) 3 adet yeni çekilmiş 4,5X6 ebadında vesikalık fotoğrafı,
e) Özgeçmiş,
f) Vakıflar Bankası'nın DPT Bürosu 00158 00728 86033 94 numaralı hesabına sınav ücreti olarak 30,00.-YTL. yatırıldığına dair dekontun aslını, ekleyerek 16 OCAK 2009 günü mesai bitimine (saat 18.00) kadar yukarıda belirtilen adrese başvurmaları gerekmektedir.
Bu belgeler aslı ibraz edilmek kaydıyla fotokopisi Personel Dairesi Başkanlığınca tasdik edilebilir. Bu tarihten sonraki müracaatlar dikkate alınmayacaktır.
Eksik belge ve bilgileri bulunan başvurular işleme konulmayacaktır. Başvuruları kabul edilip sınava girmeyenler ile şartları uymadığı halde başvuru yapanlar veya eksik belgelerle başvuru yapanlara sınav ücreti iade edilmeyecektir.

5) Yazılı Sınav :
Yazılı sınav 22 ŞUBAT 2009 günü saat 10.00'da Ankara'da yapılacaktır. Adayların sınava girecekleri yerlerin adresi 13 ŞUBAT 2009 gününden itibaren www.dpt.gov.tr İnternet adresinden ve Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı binası girişine asılacak ilan ile duyurulacak, ayrıca
tebligat yapılmayacaktır.
Adayların sınav saatinden en az yarım saat önce sınava girecekleri yerde hazır bulunmaları ve yanlarında fotoğraflı ve onaylı kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport), yumuşak kurşun kalem ve silgi bulundurmaları gerekmektedir.
Yazılı sınav test şeklinde yapılacaktır. Bu sınavda adaylara kendi mesleki alanlarında 40 soru, Genel İktisat alanından da 10 soru olmak üzere toplam 50 sorudan oluşan bir test uygulanacaktır.
Değerlendirme doğru cevaplar üzerinden yapılacaktır. Sonuçlar 6 MART 2009 gününden itibaren www.dpt.gov.tr İnternet adresinden ve Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı binası girişine asılacak ilan ile duyurulacak, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
Yazılı Sınav Puanı 70 ve daha yüksek olan adaylardan en yüksek puandan başlamak üzere, belirlenen kontenjanların dört katı aday (en son sıradaki aday ile aynı puanı alan adaylar dahil) başarılı sayılarak sözlü sınava girmeye hak kazanacaktır.

6) Sözlü Sınav :
Sözlü sınav tarihi Müsteşarlığımız tarafından www.dpt.gov.tr İnternet adresinden ve Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı binası girişine asılacak ilan ile duyurulacaktır.
Bu sınav adayların mezun olduğu bölüm ile ilgili alan bilgilerinin yanı sıra genel kültür düzeyleri, muhakeme, kavrayış, ifade ve temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin Planlama Uzmanlığına uygunluğunun değerlendirildiği bir sınav olacaktır.
Bu sınavda başarılı olmak için en az 70 puan almak gerekmektedir.
Yazılı sınavda başarılı olan adayların sözlü sınava katılabilmeleri için, yukarıdaki belgelere ilave olarak aşağıdaki belgeleri en geç sözlü sınav tarihinden 3 gün önce Müsteşarlık Personel Dairesi Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir.
a) 5 adet vesikalık fotoğraf,
b) Adli sicil kaydı,
c) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmadığına dair resmi sağlık raporu,
d) Erkek adaylar için askerlik görevini yaptığını, bu görevden muaf olduğunu veya en az 31 Temmuz 2009 tarihine kadar tecil ettirdiğini gösterir belgenin noter tasdikli sureti.

7) Değerlendirme ve Atama:
Sınavın nihai başarı listesi, adayların sınavın üç ayrı aşamasında (KPSS sınavı, yazılı sınav ve sözlü sınav) aldıkları notların aritmetik ortalaması alınarak belirlenecektir. Ancak, belli bir öğrenim dalının ilan edilen sayısı kadar adayın başarılı olamaması nedeniyle boş kalan kontenjanlar, sınav kurulunun uygun görüşü ile, başka bir öğrenim dalından sınava katılıp başarılı olmuş adayların sınavdaki başarı sırasına göre atanması suretiyle doldurulabilir.
Kazanan adayların listesi İnternet adresinden ve Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlık Binası girişinde ilan olunacaktır. Kazanan adaylardan Müsteşarlıkça belirtilen tarihe kadar müracaat edenlerin atamaları yapılacaktır
Müsteşarlık, başka bir kurumda çalışmakta iken sınavı kazanan adayların, bu görevlerinde olumsuz sicil ve mütalaa ile disiplin cezalarını değerlendirme hakkını saklı tutar.
Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz. Bunların ataması yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.

Kamuoyuna duyurulur.
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
İlginç Sınav Sorusu Av.Duygu Keleş Hukuk ve Felsefe 61 22-06-2012 16:51
Sinav Av. Seda Üstün Tuğ Sinema ve Televizyon 4 14-04-2010 21:57
Zor Bİr Sinav Sorusu!!! serdar bastik Hukuk Lisans Eğitimi 10 05-05-2008 16:58
İdare Hukuku Sinav Sorusu buffy7 Hukuk Lisans Eğitimi 11 26-10-2007 00:29
Kpss A Grubu best_s Hukuk Stajı ve Meslek Seçimi 2 20-04-2007 16:54


THS Sunucusu bu sayfayı 0,05400610 saniyede 14 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.