Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

Temyİz SÜresİ

Yanıt
Old 05-02-2010, 21:04   #1
adalet43

 
Önemli Temyİz SÜresİ

asliye ceza mahkemesindeki çocuk ile ilgili verilen kararın aynı ilçede beraber görev yapan hakimin kararını aynı ilçedeki savcı tarafından temyiz süresi kaç gündür? temyiz süresi sulh cezadaki gbi 30 gün mü yoksa 7 gün müdür? ayrıca çocuk yargılamasında kararın temyiz süresi ne zaman başlar? karar tarihinde mi yoksa görüldüye gönderme tarihinde mi? verilen kararların uyap ortamından görüldüsü yapılması yeterli midir? yoksa fiziki olarak verilen karar görüldüye göndermek mecburi midir?
Old 06-02-2010, 11:56   #2
wellan

 
Varsayılan

Çocuk yargılaması nasıl asliye ceza mahkemesinde yapılabiliyor?Çocuk kelimesi ile bahsetmiş olduğunun şahsın niteliklerini biraz daha ayrıntılı olarak açıklayabilirseniz,soruya daha sağlıklı cevap verilebileceğini düşünüyorum.SAYGILARIMLA.
Old 06-02-2010, 14:18   #3
Av.Bülent AKÇADAĞ

 
Varsayılan

Değerli adalet43,

Ceza yargılamasındaki temyiz süresi tefhim veya tebliğden itibaren 7 gündür. Sulh Ceza yada Asliye Ceza ayrımı yapılmaksızın süreler aynıdır.CMK m. 291 v.d incelemenizde fayda var.
Old 06-02-2010, 14:24   #4
Av.YBayrak

 
Varsayılan

Merhabalar, Sayın Hukukçu Meslektaşlarım ;
5320 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun Yürürlük Ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun m. 8.-(1) Bölge adliye mahkemelerinin, 26.9.2004 tarihli ve 5235 sayılı Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanunun geçici 2 nci maddesi uyarınca Resmî Gazetede ilân edilecek göreve başlama tarihinden önce aleyhine temyiz yoluna başvurulmuş olan kararlar hakkında, kesinleşinceye kadar Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 322 nci maddesinin dördüncü, beşinci ve altıncı fıkraları hariç olmak üzere, 305 ilâ 326 ncı maddeleri uygulanır. (Benzer şekilde, 5348 S.K.m. 2 ile de HUMK da düzenlenmiştir)
Yani, Usul yasaları yayınlandığı anda yürürlüğe girer ancak, 5320 S.K. ile, İstinaf mahkemeleri kuruluncaya kadar 1412 Sayılı CMUK’nın temyize ilişkin hükümleri yürürlükte tutulmuştur. Bu hükümlerden temyiz sürelerinin yer aldığı 310 vd. ile 423.m.lerindeki hükümlere göre Cumhuriyet Savcılarının Temyiz Süreleri :
1- Aynı Yargı alanındaki asliye ceza mahkemelerinin kararlarına karsı temyiz süresi :

Tefhimden itibaren bir hafta (CMUK 310. m.),
2- Aynı Yargı alanındaki sulh ceza mahkemesinin kararlarına karşı temyiz süresi :

Tefhimden itibaren 1 ay (CMUK 310 m.),
3- Üst savcıların, mülhakat mahkemelerinin kararlarına karşı temyiz süresi :

Tefhimden itibaren 30 gün (825 sk 28/2 m.),
4- İcra Tetkik Mercii kararlarına karşı temyiz süresi :

Tefhimden itibaren 7 gün (İİK. 353. m.),
5- Nüfus davalarında verilen kararları temyiz süresi :

Tebliğden itibaren 15 gün (HUMK 432/1 m.).

5395 S.K.m. 17 (3) Davaların birlikte yürütülmesinin zorunlu görülmesi hâlinde, genel mahkemelerde, yargılamanın her aşamasında, mahkemelerin uygun bulması şartıyla birleştirme kararı verilebilir. Bu takdirde birleştirilen davalar genel mahkemelerde görülür.
m. 25 - (1) Çocuk mahkemesi, tek hâkimden oluşur. Bu mahkemeler her il merkezinde kurulur. Ayrıca, bölgelerin coğrafi durumları ve iş yoğunluğu göz önünde tutularak belirlenen ilçelerde Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun olumlu görüşü alınarak kurulabilir. İş durumunun gerekli kıldığı yerlerde çocuk mahkemelerinin birden fazla dairesi oluşturulabilir. Bu daireler numaralandırılır. Çocuk mahkemelerinde yapılan duruşmalarda Cumhuriyet savcısı bulunmaz. Mahkemelerin bulunduğu yerlerdeki Cumhuriyet savcıları, çocuk mahkemeleri kararlarına karşı kanun yoluna başvurabilirler.
m. 42 - (1) Bu Kanunda hüküm bulunmayan hâllerde Ceza Muhakemesi Kanunu, …. hükümleri uygulanır.

Üst C.Savcılarının ve Sulh Ceza Mah. Kararlarını inceleyen C.Savcılarının temyiz süresinin 30 gün olmasının nedeni, duruşma savcıları gibi dosyanın içeriğinden bilgi sahibi olmamalarından, dosyanın kendilerine gelinceye kadar geçecek süre ve kendilerinin inceleme sürelerinin gerekliliğinden kaynaklanmaktadır.

5395 S.K.un ve buna göre yargılama yapacak Çocuk mahkemelerinin, kanun doğrultusunda(m.4) çocuğu korumaya yönelik olduğu ve C.Savcısının çocuk aleyhine(cezalandırılması doğrultusunda) temyiz yoluna başvurmasının kanunun amacına aykırı olduğu; ve C.Savcısının duruşmaya katılmadığını dikkate aldığımızda, temyiz süresi 30 gün olmaktadır.

Umarım yardımcı olabilmişimdir. Kolay gelsin, çalışmalarınızda başarılar, huzurlu ve mutlu günler dilerim.
Old 19-09-2014, 16:00   #5
Ahmet Merve Argun

 
Varsayılan

Temyiz süresinin son günü temyiz harcı yatırılıyor, on gün geçtikten sonra da dilekçe uyaptan gönderiliyor (muhabere yok) bu durumda geçerli bir (sürülere uygun) temyiz dilekçesi verilmiş kabul edilir mi yoksa temyiz hakkı ortadan kalkmış mıdır?
Old 20-09-2014, 17:39   #6
Av.Dursun KARACA

 
Varsayılan

Süresinde harç yatırılmış bile olsa, temyiz dilekçesi verilmemiş ise temyiz edilmiş olmaz. Bu durumda harcın kim tarafından neye göre hesaplanıp alındığını da sormak lazım.
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Temyİz SÜresİ KaÇarsa? Av.Ayşegül Çoban Meslektaşların Soruları 24 07-03-2009 14:52
Temyİz SÜresİ ali ekmekçi Meslektaşların Soruları 4 07-08-2008 15:13
temyız Konuk Kadınlara Hukuki Destek Merkezi (KAHDEM) 1 03-08-2008 23:04
Temyİz Süresİ oguzate Meslektaşların Soruları 2 05-12-2007 14:26
Malİ Tatİlle Temyİz SÜresİ Etkİlenİr Mİ? YALÇIN ÖNDER Anayasa ve İdare Hukuku Çalışma Grubu 3 07-07-2007 18:19


THS Sunucusu bu sayfayı 0,04915404 saniyede 16 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.