Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

İkinci ilamdaki vekalet ücretinden mahsup

Yanıt
Old 24-11-2022, 15:38   #1
Av. İbrahim YİĞİT

 
Varsayılan İkinci ilamdaki vekalet ücretinden mahsup

Merhabalar,

2 yıl kadar önce icra hukuk mahkemesine yaptığımız başvuru ile tensiben dosya üzerinden inceleme ile icranın geri bırakılması kararı verildi ve tarafımıza 800 lira vekalet ücreti takdir edildi. İlamlı icra yolu ile tahsil edildi. Davalı karara itiraz etti ve BAM duruşma aç, savunmayı al vs diye geri gönderdi. Mahkeme duruşma açtı ve neticede tekraren davanın kabulüne karar verdi ve duruşmalı iş olduğundan bu defa lehimize 3.400 lira vekalet ücretine hükmetti. Şimdi;

1-Önceki ilamdaki vekalet ücreti mahsup edilmeli mi?
2-Mahsup edilerek, düşülerek yeni takip başlatılmalı ise 800 lira mahsup edilerek 2.600 lira üzerinden mi takip yapılmalı?
3-İlam vekalet ücreti icra vasıtasıyla tahsil edildiği için önceki icra takibine borçlu tarafından yapılan tüm ödeme mi düşülerek yeni takip başlatılmalı?

Teşekkürler.
Old 06-12-2022, 09:28   #2
Avukat Kaya

 
Varsayılan

Merhabalar sayın meslektaşım,
Yeni mahkeme kararının, önceden infaz edilen ilamlı icra dosyasına sunulması ve alacak kalemlerinin revize edilerek dosya kapak hesabının çıkartılması ve önceden yapılan ödemelerin bu kapak hesabından düşülmesi gerekmektedir.
Ekteki Yargıtay kararında da icra dosyasının infaz edilmesi halinde dahi, üst mahkeme kararı ile icra dosyasının derdest hale getirilebileceği belirtilmektedir.
İyi çalışmalar dilerim.

YARGITAY
8. HUKUK DAİRESİ
E. 2015/10005
K. 2015/14441
T. 3.7.2015
DAVA : Yukarıda tarih ve numarası yazılı Mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki temyiz eden tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden Daire’ye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : Borçlu aleyhine ilama dayalı olarak başlatılan takipte, borçlu vekili İcra Mahkemesi’nden mükerrer olan … İcra Müdürlüğü’nün 2013/12784 Esas sayılı icra takibinin iptaline karar verilmesini istemiştir.

Mahkemece, önceki ilamın takibe konulması sonrasında icra dosyasının tamamen infaz edilmiş olması karşısında mükerrerlik şikayetinin yerinde olmadığı ancak takip tarihinden önceki ödemeler yönünden takibe devam edilemeyeceği gerekçesiyle alacak kalemlerinin 11.11.2013 tarihli bilirkişi raporu doğrultusunda düzeltilmesine karar verilmiş; hüküm, borçlu vekilince temyiz edilmiştir.

Alacaklı vekili tarafından, … Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 2004/255 Esas ve 2005/763 Karar sayılı ilamı … İcra Müdürlüğü’nün 2006/137 Esas sayılı dosyasında takip konusu yapıldıktan sonra bu ilamın bozulması üzerine … Asliye Hukuk Mahkemesi’nce verilen 2007/432 Esas ve 2009/226 Karar sayılı ilam … İcra Müdürlüğü’nün 2013/17706 Esas sayılı dosyasında takibe konulmuş, ilamın yeniden bozulması üzerine verilen … Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 2010/345 Esas 2013/139 Karar sayılı ilamı … İcra Müdürlüğü’nün 2013/12784 Esas sayılı dosyasında takibe konu edilmiştir. … İcra Müdürlüğü’nün 2006/137 Esas sayılı dosyasının incelenmesinde 18.06.2007 tarihinde işlemden kaldırıldığı görülmektedir.

İİK’nun 40. maddesi gereğince bir ilamın nakzı icra muamelelerini olduğu yerde durduracağından alacaklının takibine dayanak yaptığı ilamın bozulması üzerine icra muameleleri olduğu yerde durur. Bozma kararından sonra bozmaya uyularak yeni verilen ilamla alacaklının duran takibine devam etmesi ve ilamdan kaynaklanan fark alacaklarının muhtıra gönderilmesi suretiyle tahsili mümkündür. Bu şekilde devam edilebilecek ilk takipten feragat edilmeksizin başlatılan ikinci takip mükerrerlik oluşturacağı gibi usul ekonomisi ilkesine de aykırılık teşkil eder. İşlemden kaldırılmasına karar verilen … İcra Müdürlüğü’nün 2006/137 Esas sayılı takip dosyasının derdest hale getirilmesi mümkündür. O halde; anılan takip dosyasına bozma sonrası verilen ilam sunularak takibe devam edilmesi yerine alacaklı tarafından yeni takip başlatılması doğru değildir. Bu nedenle, Mahkemece şikayetin kabulüyle …. İcra Müdürlüğü’nün 2013/12784 Esas sayılı dosyasındaki icra takibinin iptaline karar vermek yerine yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsizdir.

SONUÇ : Borçlu vekilinin temyiz itirazlarının kabulüyle Mahkeme hükmünün yukarda yazılı sebeplerle İİK’nun 366. ve 6100 Sayılı HMK’nun Geçici 3. maddesi yollamasıyla 1086 Sayılı HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca BOZULMASINA, borçlu vekilinin yargılama gideri ve vekalet ücreti yönünden temyiz itirazlarının şimdilik incelenmesine yer olmadığına, taraflarca HUMK’nun 388/4. (HMK m.297/ç) ve İİK’nun 366/3. maddeleri gereğince Yargıtay Daire ilamının tebliğinden itibaren ilama karşı 10 gün içinde karar düzeltme isteğinde bulunulabileceğine, 03.07.2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
İcra Vekalet Ücretinden Feragat Mı Etsem Mehmet Mustafa ÖZÜNVER Meslektaşların Soruları 5 16-09-2014 16:23
ilamdaki vekalet ücreti hk erdal düzgün Meslektaşların Soruları 5 27-02-2013 12:45
vekalet ücretinden feragat etme gencerx07 Meslektaşların Soruları 5 07-06-2009 19:45
dava dilekçesinde vekalet ücretinden bahsedilmemesi HakiMavi Meslektaşların Soruları 2 25-12-2008 16:56
asil mahkeme vekalet ücretinden vazgeçebilir mi avukat şefik Meslektaşların Soruları 1 18-03-2008 13:14


THS Sunucusu bu sayfayı 0,03520703 saniyede 14 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.