Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

şikayetten vazgeçme

Yanıt
Old 01-06-2007, 13:05   #1
advocat63

 
Varsayılan şikayetten vazgeçme

Cmk dan 16 yaşında bir mağdura(müdahil) vekil olarak tayi edildim.Suç kasten (şikayete tabi) yaralama.Çocuk yurt dışında olduğu için mahkemeye gelemiyor. Annesi kanuni temsilcisi olarak bende vekil olarak çocuk adına şikaytten vazgeçtiğimiz halde hakim çocuk 15 yaşını ikmal ettiği için kendisinin beyanı gerekir deyip 4 duruşmadır dava düşürmüyor.15 yaşta nerde çık dediğimde MK ve HUMK da var dedi.ama her iki yasadada böyle bir yaş sınırı görmedim.Kafama takılan soru ise
1-15 yaş dolduran çocuk adına kanunu temsilcileri şikayetten vazgeçemezlermi?
2-Hayırise kanuni dayanağı nedir?
3-Evet ise anne ve babanın çocuk adına birlikte vazgeçmeleri gerekmez mi?
Old 01-06-2007, 13:13   #2
advocat63

 
Varsayılan

ben şikayet şahsa bağlı bir hak olduğu için ancak hak sahibi tarafından vazgeçilebilir diye düşünüyorum.bu nedenlede kanuni temsilciler çocuk adına vazgeçemezler..15 yaş sınırı hakimin nerden çardığını anlamadım
Old 01-06-2007, 13:56   #3
Av.Suat Ergin

 
Varsayılan Yol Gösterecek Bir Karar

T.C.
YARGITAY
4. CEZA DAİRESİ
E. 2001/16134
K. 2002/510
T. 24.1.2002
• KASTEN YARALAMA SUÇU ( Mağdurun Sanıkla Husumeti ve Sanığa İftira Atması İçin Neden Olup Olmadığının Araştırılmasının Gerekmesi )
• TAKSİRLE YARALAMA SUÇU ( Mağdurun Sanıkla Husumeti ve Sanığa İftira Atması İçin Neden Olup Olmadığının Araştırılmasının Gerekmesi )
• TANIKLIK ( Tanıklığın Sanığı Korumaya Yönelik Olup Olmadığının Araştırılmasının Gerekmesi )
• VAZGEÇME ( Suç Günü Onbeş Yaşını Bitiren Mümeyyiz Mağdurun Yakınma Hakkının Bulunduğu ve Bunu Kullandığı Gözetilmeden Babasının Vazgeçmesine Dayanılarak Davanın Düşürülmesinin Yanlış Olması )
765/m.456, 459, 99
ÖZET : 1- Mağdurun, sanıkla husumeti ve sanığa iftira atması için neden olup olmadığı, tanıkla sanığın yakınlık derecesi ve tanıklığın "sanığı korumaya yönelik" olup olmadığı araştırılmadan ve üstün tutulma nedeni belirtilmeden eksik gerekçe ile hüküm kurulması;

2- Kabule göre: Suç günü 15 yaşını bitiren mümeyyiz mağdurun yakınma hakkı bulunduğu ve bunu kullandığı gözetilmeden babasının vazgeçmesine dayanılarak "kamu davasının düşürülmesine" karar verilmesi yasaya aykırıdır.

DAVA : Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle, başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya görüşüldü:

KARAR : Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi. Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede başkaca nedenler yerinde görülmemiştir.

Ancak;

1- Mağdurun aşamalarda değişmeyen anlatımları karşısında, mağdurla sanık arasında husumet bulunup bulunmadığı, mağdurun sanığa iftira etmesi için bir neden olup olmadığı tanık Zeki'nin sanıkla arasındaki yakınlık derecesi araştırılmadan ve anılan tanığın anlatımının sanığı korumaya yönelik olup olmadığı ve mağdurun anlatımından hangi nedenle üstün tutulduğu belirtilmeden, yetersiz gerekçeyle suçun taksirle yaralama olarak nitelendirilmesi

2- Kabule göre, suç tarihinde 15 yaşını bitiren mümeyyiz mağdurun yakınma hakkı bulunduğu ve bu hakkını 1.12.1999 tarihli anlatımında ( yönerge yoluyla saptanan mahkeme ifadesinde ) kullandığı gözetilmeden, babasının vazgeçmesine dayanılarak kamu davasının düşürülmesine karar verilmesi,

Yasaya aykırı ve O yer C. Savcısının temyiz nedenleri ile tebliğnamedeki düşünce yerinde görüldüğünden ( HÜKMÜN BOZULMASINA ), yargılamanın bozma öncesi aşamadan başlayarak sürdürülüp sonuçlandırılmak üzere dosyanın esas/hüküm mahkemesine gönderilmesine, 24.1.2002 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
Old 01-06-2007, 14:36   #4
gulaslan

 
Varsayılan

Sn advocat63,
15 yaş sınırının TMK 12. maddesinde belirtildiği kanaatindeyim.Kanun maddesinde 15 yaşını dolduran kişilerin ergin kılınabileceği belirtilmektedir. Dolayısıyla kanun 15 yaşını doldurmayan kimselerin ergin olarak kabul edilmelerine imkan vermemekte ve bu kişileri ergin olarak kabul etmemektedir. Müvekkilinizin 15 yaşını doldurması sebebiyle de mahkeme müvekkilinizi ergin kabul edip şikayetten kendisinin vazgeçemesi gerektiğine karar vermiş olabilir.Ancak yargıtay 15 yaşını doldurmuş olsa bile şikayetten vazgeçmede velinin muvafakatini aramaktadır.İyi çalışmalar

T.C. YARGITAY
5.Ceza Dairesi

Esas: 2002/5666
Karar: 2003/4359
Karar Tarihi: 07.07.2003

ÖZET: Müştekinin 15 yaşından küçük olması karşısında, nüfus kaydı getirtilerek 15 yaşından küçük ise mümeyyiz olup olmadığı raporla belirlenip mümeyyiz değilse şikayeti geçerli sayılamayacağı, mümeyyiz ise şikayetlerinin geçerli sayılacağı bu durumda şikayetten vazgeçmesine velisinin muvafakatinin gerektiği gözetilmelidir.

(765 S. K. m. 108, 111, 421)

Dava: Sarkıntılıktan sanıklar Ahmet ve Ali'nin yapılan yargılanmaları sonunda; kamu davasının düşürülmesine dair ( DÜZCE ) 1. Sulh Ceza Mahkemesinden verilen 6.9.2001 gün ve 2001/359 Esas, 2001/440 Karar sayılı hükmün süresi içinde Yargıtay'ca incelenmesi O yer C.Savcısı tarafından istenilmiş olduğundan dava evrakı C.Başsavcılığından tebliğname ile daireye gönderilmekle incelenerek gereği düşünüldü:

Karar: Sanık Ahmet hakkında vaki şikayetten vazgeçme nedeniyle açılan kamu davasının düşünülmesine dair usul ve yasaya uygun hükmün ONANMASINA,

Sanık Ali hakkında kurulan hükmün incelenmesinde;

15 yaşını bitiren küçüklerin mümeyyiz oldukları kabul edilmekle şikayetleri geçerli sayılmakta ise de, 15 yaşını bitirmeyen küçüklerin şikayetlerinin geçerli sayılması ancak mümeyyiz olduklarının raporla bilimsel şekilde saptanmasına bağlı olmasına göre kimlik tespiti sırasında 1988 doğumlu olduğunu açıklayan müşteki Merve'nin nüfus kaydı getirtilerek 15 yaşını bitirip bitirmediği kesin olarak belirlendikten sonra, 15 yaşını bitirmediği anlaşılıyorsa mümeyyiz olup olmadığının raporla tespit ettirilmesi, mümeyyiz olmadığı saptandığı takdirde şikayeti geçerli sayılamayacağından bu nedenle düşme kararı verilmesi, mümeyyiz olduğu saptandığı veya 15 yaşını bitirdiği anlaşıldığı takdirde bu durumda olanların şikayetlerinin geçerli sayılacağı ve fakat şikayetten vazgeçmelerinin ancak velilerinin muvafakatiyle hüküm ifade edeceği nazara alındığında müştekinin şikayetten vazgeçmesine velisinin muvafakat edip etmediği sorularak muvafakat ettiğini bildirmesi durumunda düşme kararı, muvafakat etmediğini bildirmesi halinde duruşmaya devamla icap eden kararın verilmesi gerekirken eksik araştırmayla yazılı şeklide sarkıntılık suçundan şikayetten vazgeçilmiş olması nedeniyle TCK.nun 425.maddesi uyarınca kamu davasının düşürülmesine karar verilmesi,

Sonuç: Kanuna aykırı, O yer C.Savcısının temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebepten dolayı CMUK.nun 321.maddesi uyarınca BOZULMASINA, 7.7.2003 tarihinde oybirliği ile karar verildi.
Old 17-06-2010, 11:42   #5
wastelander67

 
Varsayılan

Konu tartışılalı çok uzun zaman olmuş ama benim de bir sorum olacak. Diyelim ki 15 yaşından küçük ve mümeyyiz olduğuna ilişkin rapor alınmış mağdur müdafii olarak görevlendirildik. 15 yaşından küçük mümeyyiz çocuğun şikayetten vazgeçmesi için velisinin muvafakati gerekiyor. Peki çocuk vazgeçti, velisi de muvafakat etti, CMK görevlisi müdafiinin bu aşamada yapması gereken nedir? Çocuk küçük olduğu için şikayet devam ettirilmelidir görüşündeyim. Çünkü 15 yaşından küçük çocuğun menfaati velisine karşı da olsa korunmalıdır diye düşünüyorum. Bu konuda siz değerli meslektaşlarımın görüşlerini merak etmekteyim.
Saygılarımla.
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
karşılıksız çek suçunda şikayetten vazgeçme süresi nedir? ayalcin Meslektaşların Soruları 10 04-10-2011 13:20
Hazırlık aşamasında şikayetten vazgeçme yargılamada müdahilliği nasıl etkiler? ocean10 Meslektaşların Soruları 7 23-03-2009 18:34
şikayetten vazgeçmenin hükmü-acil avenginakbaba Meslektaşların Soruları 1 29-05-2007 17:15
Ceza Davası Devam Ederken Küçükler adına Şikayetten Vazgeçme avegunduz Meslektaşların Soruları 1 19-11-2006 20:08
Hırsızlık olayında şikayetten vazgeçme Avukat Kamer Akgül Meslektaşların Soruları 10 16-09-2006 22:51


THS Sunucusu bu sayfayı 0,03792191 saniyede 14 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.