Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

özel okul-4077 sayılı kanun

Yanıt
Old 28-12-2006, 10:23   #1
damista

 
Varsayılan özel okul-4077 sayılı kanun

merhabalar,

özel okuda okuyan çocuğu geri alınca verdiğim peşin parayı geri alabilmem mümkünmü? Burada 4077 sayılı tüketicinin korunması hakkında kanun uygulanabilirmi?
Old 28-12-2006, 10:40   #2
ISIL YILMAZ

 
Varsayılan

Sn.Damista,

Özel öğretim kurumları 625 sayılı yasaya tabidir. Bu yasanın 16 ncı maddesinde de genel hükümlere bir atıf var. Yasayı incelerseniz, yardımı olabilir. Bir de olayınızla birebir değil ama örnek bir karar yolluyorum.

4077 Sayılı yasanın kapsamında "hizmet" sözcüğü de bulunduğu için ve tanımlarda hizmetin fikri faaliyeti de içermesi nedeniyle bence 4077 sayılı yasa bu olayda uygulama alanı bulabilir.

KAPSAM
MADDE 2 - Bu Kanun, 1 inci maddede belirtilen amaçlarla mal ve hizmet piyasalarında tüketicinin taraflardan birini oluşturduğu her türlü (Değişik ibare: 4822 - 6.3.2003 / m.2 - Yürürlük m.38) "tüketici işlemini" kapsar.
TANIMLAR
MADDE 3 - Bu Kanunun uygulanmasında;
........
c) Mal: Ticaret konusu taşınır eşyayı,
d) Hizmet: Bir ücret veya menfaat karşılığında yapılan bedenî ve/veya fikrî faaliyetleri,
.......
h) Tüketici işlemi: Mal veya hizmet piyasalarında tüketici ile satıcı-sağlayıcı arasında yapılan her türlü hukuki işlemi,

Saygılar.
T.C.

YARGITAY

13. HUKUK DAİRESİ

E. 1995/8555

K. 1995/9730

T. 9.11.1995

• ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI ÖĞRENCİ ÜCRETLERİNİN İADESİ ( Okuldan Ayrılış-Bono İptali )

• ÖZEL OKULDAN AYRILIŞ ( Bir Dahaki Dönem İçin İmzalanan Bonoların İptali Davası )

• BONO İPTALİ ( Özel Okulda Okuyan Öğrenci Hakkında Gelecek Dönem İçin İmzalanmış Bonolar )

625/m.15, 16


ÖZET : Özel öğretim kurumlarındaki öğrenci ücretleri bir öğretim yılı esas alınarak tesbit edilir.
DAVA : Taraflar arasındaki menfi tesbit davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne, kısmen reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davalı avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği düşünüldü:
KARAR : Davacı, oğlunun davalıya ait özel lise son sınıfta okumakta iken 5. dönem sonunda mezun olduğunu, okul ile alakasının kalmadığını, ancak 6. dönem için verilen 15.2.1995, 15.3.1995, 15.4.1995 ve 15.5.1995 tarihli her biri 2.500.000 lira bedelli ve 15.6.1995 tarihli 4.000.000 lira bedelli ki toplam 14.000.000 liralık karşılıksız kalan bonoların davalı tarafından iade edilmediğini bildirip iptaline karar verilmesini istemiştir.
Davalı davanın reddini savunmuştur.
Mahkemece davanın kabulüne karar verilmiş, hüküm davalı tarafından temyiz edilmiştir.
Davacının çocuğu, davalıya ait özel lise son sınıfta okumakta iken, 1993-1994 öğretim yılı 5. dönem sonunda, 1994 Ocak ayında uygulanmakta olan kredili sistem nedeniyle okuldan mezun olduğu, ikinci yarıyıl yani 6. dönemde okula devam etmediği tartışmasızdır. Davacı çocuğunun okuldan mezuniyet tarihinden sonraki, 1994 yılı Şubat, Mart, Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında ödenmek üzere verdiği, 6. döneme ait okul ücreti karşılığı olan senetlerin karşılıksız kaldığından iptalini istemektedir.
Taraflar arasındaki ihtilafın 625 Sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu ile bu Kanuna dayanılarak çıkarılan Özel Öğretim Kurumlarında öğrenci ücretlerinin tesbit ve tahsiline ait yönetmelik, Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği ve Milli Eğitim Bakanlığı ders geçme ve kredi yönetmeliği hükümlerine göre halli gerekmektedir. Ders geçme kredi yönetmeliğinde üç öğretim yılı altı döneme ayrılmış, 5. dönem sonunda yeterli krediyi sağlayabilen öğrencinin mezun olabileceği belirtilmiştir. Özel Öğretim Kurumlarından öğrenci ücretlerinin tesbit ve tahsili yönetmeliğinin 4. maddesinde ücretin, bir öğretim yılı için öğrenci başına alınacak ücreti ifade edeceği 5. maddesinde de gene ücretin bir öğretim yılı için tesbit edileceği belirtilmiştir. Aynı Yönetmeliğin 10. maddesi hükmü gereği öğrencinin okuldan ayrılış tarihinden sonraki süreye ait ücretin iadesi, öğrencinin il içinde veya dışında başka bir kuruma nakil olması, sağlık sebebiyle kurumdan ayrılması, Kanunun 15-16. maddelerine göre kurumun kapatılması, kurumların öğretime başlamasından önceki bir tarihte öğrencinin herhangi bir nedenle kurumdan ayrılması ve ayrılmak için müracaat etmesi, öğrenci velisinin öğrenciyi kurumda okutamayacak duruma düştüğünü gösterir resmi makamlardan alacağı belgelerle tevsik etmesi koşullarıyla sınırlandırılmıştır.
Yukarıda açıklanan Yasa ve Yönetmelik hükümlerinden, Özel Öğretim Kurumlarındaki öğrenci ücretlerinin bir öğretim yılı esas alınarak tesbit edildiği ve ücretin iadesi için yönetmelikte belirtilen sebeplerden hiç birisinin davacı lehine gerçekleşmediği açıktır.
Ders geçme ve kredi yönetmeliğine göre 5. dönem sonunda mezun olmasında, 6. döneme ait ücretin iadesi için sebep teşkil etmediği, mezuniyet için gerekli kredi doldurulmadığından da zaten 6. dönem derslerine devam zorunluluğu bulunduğu anlaşılmaktadır. Bu durumda anılan Yasa ve Yönetmelik hükümlerine göre hukuki dayanaktan yoksun olan davanın reddine karar verilmesi gerekirken yasal düzenleme ve yönetmelik hükümleri nazara alınmadan yazılı şekilde davanın kabulüne karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup, bozma nedenidir.
SONUÇ : Yukarıda açıklanan nedenlerle temyiz olunan kararın davalı yararına BOZULMASINA, istek halinde peşin harcın iadesine, 9.11.1995 gününde oybirliğiyle karar verildi. yarx
Old 13-01-2008, 22:36   #3
ali ekmekçi

 
Varsayılan

625 sayılı yasaya tabi okullardan öğrenci ayrılırsa bu konuda yönetmelik var"Özel öğrenim kurumlarındaki ücretlerin tahsili hakkında yönetmeliğin 11.maddesine göre ayrılış tarihi itibariyle bakiye ücreti(dönem sonuna kadar olan) alabilirsiniz
Old 14-01-2008, 11:08   #4
damista

 
Varsayılan

sayın ekmekçi çok teşekkür ediyorum bilgi paylaşımı için
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
3239 sayılı kanun (Bir çok kanunu değiştiren bir kanun) ibreti Meslektaşların Soruları 7 24-09-2010 13:01
634 sayılı kanun ve özel organize sanayii bölgeleri ares139 Meslektaşların Soruları 1 24-08-2006 23:42
3065 sayılı kanun... Funda Hukuk Soruları Arşivi 0 21-04-2006 09:42
5464 sayılı kanun av.sye Meslektaşların Soruları 3 07-04-2006 07:03
4077 Sayılı Kanunda Parasal Sınırların Arttırılmasına İlişkin Tebliğ Av.Habibe YILMAZ KAYAR Adliye Duvarı 0 15-12-2002 17:37


THS Sunucusu bu sayfayı 0,04071903 saniyede 14 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.