Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

Hırsızlık Suçu - Sanığın cebir,tehdit ve korkutmayla suç işlemeye zorlanması

Yanıt
Old 14-02-2011, 11:16   #1
Av.M.Yücel

 
Varsayılan Hırsızlık Suçu - Sanığın cebir,tehdit ve korkutmayla suç işlemeye zorlanması

Sayın meslektaşlarım,
Sanığın suç işlemeye zorlanması (cebir+tehdit ve korkutma yoluyla) halinde TCK m.28 sanığa ceza verilmeyeceği hükmünü haizdir. Ancak çoğu olayda sanığın suç işlemeye zorlandığına dair sanık lehine soyut beyanından başkaca delil bulmak çok güç... Örneğin somut bir olayda sanık ( mağdur) bir malı çalması için tehdit ediliyor. Sanık da yakınlarının hayatından endişe duyduğu için suçu işlemek zorunda kalıyor. Tehdit ve korkutmada bulunanlar suç işlemek için kurulmuş bir teşekkül. Ancak sanık(mağdur) lehine soyut beyanından başka herhangi bir delil yok. Bu gibi bir durumla karşılaşan bir meslektaşımız var mı? Konuyla ilgili Yargıtay Kararlarını paylaşabilirseniz müteşekkir olurum. Saygılarımla,
Old 14-02-2011, 20:48   #2
Av.Ömer Güntay

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av.M.Yücel
Sayın meslektaşlarım,
Sanığın suç işlemeye zorlanması (cebir+tehdit ve korkutma yoluyla) halinde TCK m.28 sanığa ceza verilmeyeceği hükmünü haizdir. Ancak çoğu olayda sanığın suç işlemeye zorlandığına dair sanık lehine soyut beyanından başkaca delil bulmak çok güç... Örneğin somut bir olayda sanık ( mağdur) bir malı çalması için tehdit ediliyor. Sanık da yakınlarının hayatından endişe duyduğu için suçu işlemek zorunda kalıyor. Tehdit ve korkutmada bulunanlar suç işlemek için kurulmuş bir teşekkül. Ancak sanık(mağdur) lehine soyut beyanından başka herhangi bir delil yok. Bu gibi bir durumla karşılaşan bir meslektaşımız var mı? Konuyla ilgili Yargıtay Kararlarını paylaşabilirseniz müteşekkir olurum. Saygılarımla,

Dosyadan, suçun sanık tarafından TCK.m.28'de yazılı hal nedeniyle işlenmiş bulunduğu hususunda, tüm faillerin oluştaki konum ve davranışlarından, korkutma, cebir ve şiddeti kullanan asıl failin/faillerin gerekse de sanığın kişiliğinden, mesleğinden, geçmiş ve mevcut sosyo-ekonomik durumundan, tüm sanıkların olayın başından bu yana yaptıkları savunmaların içeriğinden; karşılaştırılmasından, varsa tanık beyanlarından, suçun niteliğinden anlaşılabilecek ve suçun m.28 tesiriyle işlendiğine dair güçlü vicdani kanı doğuracak hayat ve oluş tecrübeleri bulunmalıdır. Herbir dosya için ayrı ayrı değerlendirilmek üzere, bu ölçütler içinde kanımca TCK.m.28 uygulanabilir. Mesela, sanığın meslek hayatı takdir ve taltifle geçmiş 30 yıllık bir öğretmen olması ihtimalinde maddi olayın özellikleri uygunsa bu madde söz konusu olabilir. Saygılarımla.
[/quote]
Alıntı:

YARGITAY

1. CEZA DAİRESİ

E. 2006/3924

K. 2007/7271

T. 5.10.2007

• KORKUTMA ( Sanığın Üzerinde Diğer Sanıklar Tarafından Karşı Koyamayacağı ve Sakınamayacağı Ağır Bir Korku Hali Oluşturulduğu - Sanığa Ceza Verilemeyeceği )

• KASTEN ÖLDÜRME ( Maktulü Arayıp Getirtmesi İçin Sanığın Üzerinde Diğer Sanıklar Tarafından Karşı Koyamayacağı ve Sakınamayacağı Bir Korku Hali Oluşturulduğu - Sanığa Ceza Verilemeyeceği )

• KORKU HALİ ( Sanığın Üzerinde Diğer Sanıklarca Karşı Koyamayacağı ve Sakınamayacağı Ağır Bir Korku Hali Oluşturulduğu - Sanığa Ceza Verilemeyeceği )

5237/m.28, 81


ÖZET : Sanık hakkında yapılan yargılama sonunda; maktul ile arkadaşlığının boşanmış olduğu eşi olan diğer sanık tarafından öğrenilmesi üzerine diğer sanıkların öldürme kararı aldıkları, öldürme suçunu gerçekleştirmek amacıyla maktulün istedikleri yere gelmesini sağlamak amacıyla sanığa telefon açtırdıkları anlaşılmakla; sanık üzerinde karşı koyamayacağı ve sakınamayacağı ağır bir korku hali oluşturdukları, bu nedenle sanığa ceza verilemeyeceğinin gözetilmemesi bozmayı gerektirir.
DAVA : Recep Tekin'i taammüden öldürmekten ve izinsiz silah taşımaktan sanık Cesim Tosun, işbu ölümle biten kavgada sanık Cesim Tosun'u azmettirmekten, sanıklar Ahmet Tosun, Mehmet Tuncer ile Mustafa Tuncer, işbu suça feri fail şekilde katılmaktan sanık Nermin Korkut, izinsiz silah taşımaktan sanık Mehmet Tuncer'in yapılan yargılanmaları sonunda; Hükümlülüklerine ilişkin ( DENİZLİ ) Birinci Ağır Ceza Mahkemesinden verilen 23.12.2005 gün ve 422/496 sayılı hükmün Yargıtay’ca incelenmesi sanıklar vekili tarafından istenilmiş olduğundan dava dosyası C.Başsavcılığından tebliğname ile Dairemize gönderilmekle: incelendi ve aşağıdaki karar tesbit edildi:
KARAR : 1- 6136 sayılı Kanuna Muhalefet suçlarından tayin edilen temel adli para cezalarının 440 YTL. yerine yazılı şekilde eksik belirlenmesi aleyhe temyiz olmadığından bozma nedeni yapılmamıştır.
2- Toplanan deliller karar yerinde incelenip, sanıklar Cesim, Ahmet, Mustafa ve Mehmet’in suçlarının sübutu kabul, oluşa ve soruşturma sonuçlarına uygun şekilde suç nitelikleri tayin, sanık Ahmet yönünden tahrike, tüm sanıklar yönünden takdire dayanan cezayı azaltıcı sebeplerin nitelik ve derecesi takdir kılınmış, savunmaları inandırıcı gerekçelerle reddedilmiş, incelenen dosyaya göre verilen hükümlerde bozma nedenleri dışında isabetsizlik görülmemiş olduğundan, sanık Cesim müdafiinin suç vasfına, tahrike, 6136 sayılı Kanuna muhalefet suçundan verilen cezanın ertelenmesi gerektiğine, sanıklar Mehmet, Mustafa ve Ahmet müdafiinin suçların sübut bulmadığı, müdahil vekilinin sanık Cesim’in yaşının 18’den büyük olduğuna, sanık Ahmet yönünden tahrik bulunmadığına yönelen ve yerinde görülmeyen sair temyiz itirazlarının reddiyle;
A ) Sanıklar Cesim ve Ahmet’in mahkumiyetlerine dair kısmen resen de temyize tabi hükümlerin tebliğnamedeki düşünce gibi ONANMASINA,
B ) Sanıklar Mehmet, Mustafa ve Nermin hakkında ise;
a ) Sanıklar Mehmet ve Mustafa yönünden; Yargıtay Ceza Genel Kurulunun Dairemizce de benimsenen 17.04.2007 gün ve 2007/1-32-97 sayılı kararı uyarınca, Haziran 2005 tarihinden önce işlenen suçlarda, her suç yönünden ayrı ayrı yapılan değerlendirme sonucu, her suçla ilgili lehe yasa belirlendikten ve buna göre her suçun sonuç cezası belirlendikten sonra, cezaların toplanmasına 765 sayılı TCK.nun 69 ile 77. maddelerindeki ilkelere göre karar verilmesi gerektiği yönündeki karar ile 765 sayılı TCK.nun 31. maddesine göre 5237 sayılı TCK.nun 53. maddesinin sanık lehine olduğu da dikkate alındığında sanıklar hakkında tasarlayarak öldürmeye azmettirme suçundan 5237 sayılı TCK.na göre hüküm kurulması gereğinin gözetilmemesi,
b ) Sanık Nermin hakkında ise; maktul ile arkadaşlığının boşanmış olduğu eşi sanık Ahmet tarafından öğrenilmesi üzerine diğer sanıkların öldürme kararı aldıkları, öldürme suçunu gerçekleştirmek amacıyla maktulün istedikleri yere gelmesini sağlamak amacıyla sanık Nermin’e telefon açtırdıkları anlaşılmakla; mevcut dosya kapsamı, sanığın beyanlarına göre sanık Nermin üzerinde karşı koyamayacağı ve sakınamayacağı ağır bir korku hali oluşturdukları, bu nedenle 5237 sayılı TCK.nun 28. maddesi gereğince sanığa ceza verilemeyeceğinin gözetilmemesi, SONUÇ : Bozmayı gerektirmiş, sanıklar müdafilerinin temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde görülmüş olduğundan hükümlerin BOZULMASINA, 05.10.2007 gününde oybirliği ile karar verildi.

T.C.

YARGITAY

4. CEZA DAİRESİ

E. 2005/5696

K. 2006/11959

T. 6.6.2006

• TEHDİT SÖZLERİ ( Doğrulayan Tanıklar İle Öbür Tanıkların Anlatımları Arasındaki Çelişkiler Giderilmeye Çalışılmış ve Giderilememiş İse de Hangi Tanıkların Anlatımına Hangi Nedenle İtibar Edilmediği Tartışılıp Açıklanması Gereği )

• TANIK ANLATIMI ( Tehdit Sözlerini Doğrulayan Tanıklar İle Öbür Tanıkların Anlatımları Arasındaki Çelişkiler Giderilmeye Çalışılmış ve Giderilememiş İse de Hangi Tanıkların Anlatımına Hangi Nedenle İtibar Edilmediği Tartışılıp Açıklanması Gereği )

5237/m. 28


ÖZET : Tehdit sözlerini doğrulayan tanıklar ile öbür tanıkların anlatımları arasındaki çelişkiler giderilmeye çalışılmış ve giderilememiş ise de, hangi tanıkların anlatımına hangi nedenle itibar edilmediği tartışılıp açıklanmadan eksik ve yetersiz gerekçeyle beraat kararı verilmesi, isabetsizdir.
DAVA : Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle, başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya görüşüldü:
KARAR : Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.
Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede:
1- Sanığın yakınan Fazlı Böke'ye ilişkin eylemine ve yükletilen suça yönelik O Yer ve Üst Cumhuriyet Savcılarının temyiz iddiaları yerinde görülmediğinden tebliğnameye uygun olarak, TEMYİZ DAVASININ ESASTAN REDDİNE,
2- Sanığın yakınan Hasan Açıkgöze yönelen eylemine ilişkin hükmün temyizine gelince;
Başkaca nedenler yerinde görülmemiştir.
Ancak;
Tehdit sözlerini doğrulayan tanıklar ile öbür tanıkların anlatımları arasındaki çelişkiler giderilmeye çalışılmış ve giderilememiş ise de, hangi tanıkların anlatımına hangi nedenle itibar edilmediği tartışılıp açıklanmadan eksik ve yetersiz gerekçeyle beraat kararı verilmesi,
SONUÇ : Yasaya aykırı ve O Yer ve Üst Cumhuriyet Savcılarının temyiz nedenleri ile tebliğnamedeki düşünce yerinde görüldüğünden HÜKMÜN BOZULMASINA, yargılamanın bozma öncesi aşamadan başlayarak sürdürülüp sonuçlandırılmak üzere dosyanın esas/hüküm mahkemesine gönderilmesine, 06.06.2006 tarihinde oybirliğiyle karar verildi. yarx
</H4>
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Hırsızlık suçu da oluşur mu? Burak Demirci Meslektaşların Soruları 5 27-03-2010 19:59
Sanığın suçu inkar etmiş olması/ İndirim uygulanmaması Nill Meslektaşların Soruları 5 03-05-2009 13:43
CMK Görevlendirilmesinde Sanığın suçu kabul etmesi ancak benim buna kanaat getirmemem Av. Asena Meslektaşların Soruları 34 22-02-2009 15:27
Sanığın suçu tek başına işlememe ihtimali Hemocrania Ceza Hukuku Çalışma Grubu 2 04-12-2008 11:19
Hırsızlık - Muvazaalı Kira Sözleşmesi - Sanığın Muvazaaya dayanan Mülkiyet İddiası akarsu Meslektaşların Soruları 2 23-10-2007 18:27


THS Sunucusu bu sayfayı 0,04208994 saniyede 14 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.