Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Hukuk Soruları Hukukçu olmayan üyelerimizin hukukla ilgili sorularına ayrılmış iletişim alanı. Lütfen Dikkat : THS bir hukuki danışmanlık sitesi değildir ve bu foruma da "hukuki danışma" niteliği taşıyan sorular yöneltilemez. Alanda soru sormadan önce lütfen Hukuk Soruları Alanı Kural ve İlkelerimizi okuyunuz.

Kıdem tazminatı hesaplanırken işçiye sağlanmış olan yemek ve yol meselesi

Yanıt
Old 29-04-2013, 17:36   #1
üye37570

 
Soru Kıdem tazminatı hesaplanırken işçiye sağlanmış olan yemek ve yol meselesi

İyi akşamlar,

Kıdem tazminatı hesaplanırken 1475 sayılı İş Kanunu 26. maddede belirtilen ücretin yanında 14. maddeye göre "işçiye sağlanmış olan para ve para ile ölçülmesi mümkün akdî ve
kanundan doğan menfaatler de göz önünde tutulur"
hükmü var.

Buna göre burada yazılmış olan makaleyi de göz önüne aldığımda yemek ve yol da bu niteliğe giriyor. Yemek ve yol sürekli. Yemek ...card ile ödeniyor.

Sizlere sormak istediğim soruya gelirsek;

İşçinin sözleşmesinde şöyle bir hüküm var:

"İşverenin, işçilerin bir bölümüne veya tümüne sözleşme gereği olmaksızın, teşvik amaçlı olarak yapacağı
süreklilik arz etmeyen nakdi ayni ödemeler, işçiler bakımından kazanılmış hak niteliğinde olmayıp, tekrarlanacağı anlamına gelmez."


İşveren işçileri işten çıkartacak. Fakat işçilerin kıdem tazminatı hesaplanırken yemek ve yol ücretlerini bu hesaplanacak olan ücrete dahil etmiyor. Sadece işçinin aldığı aylık ücreti kıdem tazminatının hesabında dikkate alıyor.

Yukarıdaki sözleşme maddesi yemek ve yol ücretlerinin kıdem tazminatı hesabına katılması için bir engel teşkil etmiyor gibi. Fakat 1475 sayılı İş Kanunu'nun 14. maddesindeki hükme baktığımda da "akdi ve kanundan doğan" ibaresi var. Bu işçinin sözleşmesinde yemek ve yoldan bahsetmiyor. Bu durumda işçi yemek ve yolun kıdem tazminatı hesabında dikkate alınmasını talep edebilir mi?

İşveren sözleşmede yemek ve yol bu hesaba dahil değildir diyerek bunları hesaba katmaktan kaçınabilir mi?

Umarım soruyu tam olarak sorabilmişimdir. Şimdiden teşekkürler.
Old 29-04-2013, 23:01   #2
fountain

 
Varsayılan

öncelikle kıdem tazminatı giydirilmiş brüt ücret üzerinden hesaplanacaktır. Uygulamada davanız bilirkişiye gittiğinde hesap bilirkişisinin giydirilmiş brüt ücrete yol-yemek-ikramiye gibi yardımları da ekleyerek hesaplama yapması gerekir. Genellikle ikramiye-prim vs. ödemeler süreklilik arz ettiği kanıtlanamadığı takdirde hesaplamaya katılmıyor. dava dilekçenizde müvekkilinize yol ve yemeğin işverenlikçe karşılandığını belirtirseniz ve dinleteceğiniz tanıklarad yol ve yemeğin işverence karşılandığını belirttikleri takdirde(hakim sormasa bile sizin tanığa sormanızı tavsiye ederim.) bu hak edişlerde hesaba dahil edilecektir.
Sözleşmedeki hükmün amacı yol-yemek hakedişlerde işverenin tek taraflı değişiklik yapabileceğini ve işçinin bunu iş koşullarında değişiklik olarak kabul edilerek işçiye haklı nedenle feshi hakkının doğmasının önüne geçmekten öte bir anlam ifade etmiyor bence.
İşin özü, bence sözleşmedeki bu hükme hiç takılmamaktır. Tanıklar yol ve yemeğim işverence karşılandığını belirttikleri yerde hesaplamaya dahil edileceklerini(edilmeleri gerektiğine) eminim. Aksi durumda itiraz edebilirsiniz.
İyi çalışmalar.
Old 12-05-2013, 11:27   #3
yolcu_354

 
Varsayılan

Yemek yardımı nakden değil aynen veriliyorsa ..card gibi süreklilik arz etse bile hesaplamaya alınmayacağı kanaatindeyim.Yol parası nakden ödendiğinden ve süreklilik arz ettiğinden hesaplama da değerlendirilir.Çünkü nakden ödenen yol parası sigorta prim matrahına bile dahil edilirken kıdem tazminatı hesaplamasında göz ardı edilemez diye düşünüyorum.Saygılarımla.
Old 12-05-2013, 18:51   #4
fountain

 
Varsayılan

yol ve yemek işeren tarafından karşıladığı takdirde hesaplamaya dahil edilecektir. Bunun nasıl karşılandığının bir önemi yoktur. İster servis sağlanır ister akbil parası verilir. Yemek te ister işveren kendi yemekhanesinde verir ister ise card,ticket gibi uygulama getirir isterse parasını verir.
Yol ve yemek yardımının ne şekilde verildiği fark yaratmaz. Hatta sağlanan yardımın miktarı belli değil ise de uygulamada bilirkişilerce yıllara göre standart yol-yemek ücreti bellidir, bu şekilde giydirilmiş ücret tespit edilir. Hakimlerin tanıklara yol var mıydı, yemek varmıydı diye ayrıntıya girmeden soru sormalarıda bundandır. Yolun ve yameğin nasıl karşılandığına ilişkin ayrıntı sorulmaz. Yol-yemek için işçinin cebinden para çıkıp çıkmaması önem arz etmektedir.
Old 22-05-2013, 20:56   #5
volkankul

 
Varsayılan

İşçi aleyhine yapılmış olan sözleşme hükmü , süreklilik arz eden yol ve yemek yardımının hesaba katılmasına engel teşkil etmeyecektir.
Old 08-10-2014, 16:49   #6
BAYRAM FINDIKCI

 
Varsayılan iş kanuna aykırılık...

Sayın nakip bey,
İşçi ile işveren arasında düzenlenmiş iş sözleşmelerindeki hükümler Yargıtay kararlarına göre 4857 sayılı İş kanuna aykırı olamaz. Bu gibi durumlarda İş kanununa ait hükümler geçerlidir.
Old 09-10-2014, 08:53   #7
olgu

 
Varsayılan

Yemek ve yol yardımı nakdi olarak yapılıyorsa giydirilmiş ücrette yer alıyor, işterinde yemek çıkması ve servis imkanı sağlanması halinde bu imkanlar giydirilmiş ücrette yer almıyor.

Yemek parasının karta yüklenip verilmesi halinde bu durumun nakdi yardım olarak değerlendirilip giydirilmiş ücrete dahil edilmesi gerektiğini düşünüyorum.
Old 10-10-2014, 15:26   #8
BAYRAM FINDIKCI

 
Varsayılan nasıl?

sayın olgu,

işyerince yemek ve servis yardımı yapılmasınında tazminat hesaplaması yapılırken nakit olarak ödenmesi dahi, fiyatının araştırılıp belirlendikten sonra eklenmesi gerekmektedir diye biliyorum.
Acaba dayanağınız varmı?

Teşekkürler..
Old 10-10-2014, 17:07   #9
olgu

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan BAYRAM FINDIKCI
sayın olgu,

işyerince yemek ve servis yardımı yapılmasınında tazminat hesaplaması yapılırken nakit olarak ödenmesi dahi, fiyatının araştırılıp belirlendikten sonra eklenmesi gerekmektedir diye biliyorum.
Acaba dayanağınız varmı?

Teşekkürler..
Sayın Bayram Fındıkçı,

İyi yakalamışsınız, mesajınız sonucu araştırdım ve bilgimin hatalı olduğuınu fark ettim,

Son 2-3 yıldır yemek ve yol yardımı ayni olsa dahi odalara sorup günlük bedelin giyrilmiş ücrete dahil edilmesin gerektiği yönünde.

Ancak işveren yemek ve yol parası olarak odalardan gelecek miktardan daha fazla ödeme yapıyorsa hesaplama da işverenin ödediği miktarın dikkate alınması gerektiğini düşünüyorum.
Old 11-10-2014, 07:42   #10
BAYRAM FINDIKCI

 
Varsayılan katılıyorum

Sayın olgu,
evet haklısınız eğer işverenin beyan ettiği yemek veya servis ücreti yüksek ise işverenin beyanı dikkate alınması gerekir.

Şu ana kadar ben hiç rastlamadım

İyi Çalışmalar diliyorum...
Old 31-01-2017, 08:26   #11
Avukat İlkay Uyar Kaba

 
Varsayılan

7.Hukuk Dairesi Esas: 2016/14364 Karar: 2016/8706 Karar Tarihi: 20.04.2016

Kıdem tazminatı hesabında dikkate alınması gereken ücret, iş sözleşmesinin askıya alınmasından önce hak kazanılan son ücret olmalıdır.

İhbar tazminatına esas alınacak olan ücretin tespitinde 4857 sayılı İş Kanununun 32 nci maddesinde sözü edilen asıl ücrete ek olarak işçiye sağlanan para veya para ile ölçülebilen menfaatler göz önünde tutulur. Buna göre ikramiye, devamlılık arz eden prim, yakacak yardımı, giyecek yardımı, kira, aydınlatma, servis yardımı, yemek yardımı ve benzeri ödemeler kıdem tazminatı hesabında dikkate alınır. İşçiye sağlanan özel sağlık sigortası yardımı ya da hayat sigortası prim ödemeleri de para ile ölçülebilen menfaatler kavramına dahil olup, tazminata esas ücrete eklenmelidir. Satış rakamları ya da başkaca verilere göre hesaplanan pirim değişkenlik gösterse de, kıdem tazminatı hesabında genişletilmiş ücret kavramı içinde değerlendirilmelidir.

Somut olayda davacının ihbar tazminatı hesaplamasına esas ücreti belirlenirken dosyada yemek ve servis ücretine ilişkin bir delil bulunmadığından bahisle bordrolarda yazılı çıplak ücret esas alınmıştır. Oysa davacıya yol ve yemek sosyal hakları sağlandığı konusunda taraflar arasında uyuşmazlık bulunmayıp, kıdem ve ihbar tazminatı hesaplamasına esas ücret belirlenirken davacı işçiye sağlanan bu sosyal hakların parasal karşılığının da çıplak ücrete eklenmesi gerekmektedir. Yapılacak iş davacıya sağlanan yol ve yemek sosyal haklarının gerekirse ilgili Ticaret ve Sanayi Odasına sorulmak suretiyle parasal karşılığı tespit edilerek tazminata esas ücret eklenmek suretiyle hesaplama yapılıp, davacının yapmış olduğu ödemeler mahsup edilerek çıkacak sonuca göre karar vermektir. Mahkemece bu husus gözetilmeksizin davacının kıdem ve ihbar tazminatına esas ücretinin eksik şekilde belirlenmesi hatalı olup bozma nedenidir.
Old 10-04-2018, 00:30   #12
sametcanaslan

 
Varsayılan

Kıdem tazminatı, çıplak ücrete, yapılan iş sözleşmesinden yahut kanundan kaynaklanan, süreklilik arz eden ve para yahut para ile ölçülebilen işçiye sağlanan yararların, yıllık toplamı alınarak, 365 e bölünmek suretiyle 30 ile çarpılarak elde edilen miktarın eklenmesi ile tespit edilir.
Old 14-09-2018, 15:07   #13
ncoban

 
Varsayılan

İyi günler,
İş yerinde servis uygulaması olmakla birlikte işçinin kendi isteği ile servisi kullanmaması durumunda bu hizmetin maddi değeri yine de kıdem ve ihbar tazminatı hesaplanırken göz önünde tutulur mu?
Old 30-09-2018, 22:03   #14
Av.Selim Balku

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan ncoban
İyi günler,
İş yerinde servis uygulaması olmakla birlikte işçinin kendi isteği ile servisi kullanmaması durumunda bu hizmetin maddi değeri yine de kıdem ve ihbar tazminatı hesaplanırken göz önünde tutulur mu?

İşçi yemeği yemese de, servisi kullanmasa da hatta düzenli olarak ödenen bayram harçlığını kabul etmese de kıdem tazminatının hesaplanmasından bu yardımların miktarları dahil olacaktır.

İşverenin, işin karşılığında sağladığı menfaate bakın, işçinin ne kadarının yararlandığına takılmayın...

Kolay Gelsin...
Old 01-10-2018, 15:36   #15
İLKNUR SU

 
Varsayılan

İhbar ve kıdem tazminatı hesaplamalarında Avukat Selim Balku'nun belirttiği şekilde uygulama yapılıyor.
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Kıdem tazminatı davasında, derdest olan hizmet tespiti davasının bekletici mesele... Av. Caner Arıcı Meslektaşların Soruları 3 16-09-2021 11:48
alt işveren ve kıdem tazminatı meselesi Hukuka Saygı Meslektaşların Soruları 4 26-01-2012 08:47
Kıdem Tazminatı Tavan Ücretine Yemek ve Prim Dahil Mi? avukat erdem Meslektaşların Soruları 1 31-05-2010 20:31
Eşi Memur Olan İşçi-Kıdem Tazminatı müdafii Meslektaşların Soruları 1 12-04-2010 12:25
15 yıl ve 3600 prim günü olan kıdem tazminatı alabilir mi ? aes Meslektaşların Soruları 9 06-04-2010 14:32


THS Sunucusu bu sayfayı 0,05747890 saniyede 16 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.