Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

A şahsı adına icraya itiraz eden avukatın itirazına A şahsı yerine B şahsına ait vekaleti sunması

Yanıt
Old 23-01-2013, 10:49   #1
aysn

 
Önemli A şahsı adına icraya itiraz eden avukatın itirazına A şahsı yerine B şahsına ait vekaleti sunması

Sayın meslektaşlarım borçlu A aleyhine başlatmış olduğumuz icra takibine A'nın avukatı sıfatıyla avukat X itiraz etmiştir;ancak avukat X itirazına A şahsının vekaletiniş değil B şahsının vekaletini koymuştur.Bu durumda itiraz geçerli midir,yapılması gereken nedir?Bu konuda yardımlarınızı bekliyorum Saygılar.....
Old 23-01-2013, 10:59   #2
Av. Engin EKİCİ

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan aysn
Sayın meslektaşlarım borçlu A aleyhine başlatmış olduğumuz icra takibine A'nın avukatı sıfatıyla avukat X itiraz etmiştir;ancak avukat X itirazına A şahsının vekaletiniş değil B şahsının vekaletini koymuştur.Bu durumda itiraz geçerli midir,yapılması gereken nedir?Bu konuda yardımlarınızı bekliyorum Saygılar.....
Sayın aysn;

Söz konusu hatanın giderilebilir mahiyette basit bir durum olması ve itiraza ilişkin dilekçenin süresinde sunulmuş olması nedeniyle, başlatmış olduğunuz icra takibine yapılan itirazın geçerli olduğu kanaatindeyim.

Saygılarımla..
Old 23-01-2013, 11:08   #3
av.sgenc

 
Varsayılan

İcra Müdürlüğünün Avukat (X)'e vekaletini sunması için bir süre vermesi, vekaletin sunulmaması halinde ise itirazın geçerli olmayabileceği düşüncesindeyim.
Old 23-01-2013, 11:29   #4
aysn

 
Varsayılan

acaba icra dairelerindeki işleyiş de mahkemelerdeki gibi mi olur?yani icra dairesi vekalet sunulması için süre verir mi vermez mi,yani icra dairesinin ben itirazın usule uygun olup olmadığına bakarım burada itiraz yetkisiz kişi tarafından yapıldığından usule uygun değildir deme ihtimali var mıdır? iki seçenek arasında kalmış durumdayım.1. dediğiniz gibi bunun giderilebilir bir hata olduğunu belirtip avukat X'e vekalet sunması için süre verilmesi, 2.de itirazın yetkisiz kişi tarafından yapıldığından bahisle usule uygun bulunmaması.
Old 23-01-2013, 11:32   #5
Av.Mehmet Saim Dikici

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan aysn
acaba icra dairelerindeki işleyiş de mahkemelerdeki gibi mi olur?yani icra dairesi vekalet sunulması için süre verir mi vermez mi,yani icra dairesinin ben itirazın usule uygun olup olmadığına bakarım burada itiraz yetkisiz kişi tarafından yapıldığından usule uygun değildir deme ihtimali var mıdır? iki seçenek arasında kalmış durumdayım.1. dediğiniz gibi bunun giderilebilir bir hata olduğunu belirtip avukat X'e vekalet sunması için süre verilmesi, 2.de itirazın yetkisiz kişi tarafından yapıldığından bahisle usule uygun bulunmaması.

Siz avukat olarak itiraz edin ama bence de bu durumda vekalet ibrazı için süre verilmesi gerekir ve itirazınız muhtemelen reddedilir.
Old 23-01-2013, 11:39   #6
Av. Ali YILMAZKARA

 
Varsayılan

Yetkisiz vekilin dilekçesi yetkili olduğu ispatlandığında geçerli hale gelir. Yetkilendirilen tarih esas kriter olarak göz önünde bulundurulmalıdır kanaatindeyim.

Örneğin
İtirazın tarihi 05,01,2013 sürenin bittiği tarih 08,01,2013 bittiği tarih ancak vekaletname tarihi 09,01,2013 ise olmaz. Neticede yetkilendirmenin ve bu yetki ispatının kullanılmak istenilen hakka ilişkin tanınan kullanım süresi içerisinde yapılması gerekmektedir diye düşünüyorum.
Old 23-01-2013, 11:47   #7
Av. Engin EKİCİ

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan aysn
acaba icra dairelerindeki işleyiş de mahkemelerdeki gibi mi olur?yani icra dairesi vekalet sunulması için süre verir mi vermez mi,yani icra dairesinin ben itirazın usule uygun olup olmadığına bakarım burada itiraz yetkisiz kişi tarafından yapıldığından usule uygun değildir deme ihtimali var mıdır? iki seçenek arasında kalmış durumdayım.1. dediğiniz gibi bunun giderilebilir bir hata olduğunu belirtip avukat X'e vekalet sunması için süre verilmesi, 2.de itirazın yetkisiz kişi tarafından yapıldığından bahisle usule uygun bulunmaması.
Böyle bir ihtimalin gerçekleşmesiyle birlikte borçlu tarafın konuyu icra mahkemesine taşıması da ihtimal dahilindedir ve icra mahkemesi de itirazın süresinde yapılıp yapılmadığı hususunu öncelikle değerlendirecektir diye düşünüyorum.
Old 23-01-2013, 12:41   #8
olgu

 
Varsayılan

Siz icra dosyasına bu gerekçe ile talep açın takibin devamına diye müdür talebi reddetsin sizde şikayet yoluna başvurun. Aklıma bu yol geldi. İcra dosyasında gider avansı yatırılmadığından icra dairesi muhtıra çıkartamaz, bu yol için masrafı sizin vermeniz gerekecek.
İcra şikayetinde dava açılmasına borçlu vekili sebebiyet verdiğinden yargılama gideri talep edebileceğinizi düşünüyorum
Old 23-01-2013, 13:10   #9
İlhan_ERDEN

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan aysn
Sayın meslektaşlarım borçlu A aleyhine başlatmış olduğumuz icra takibine A'nın avukatı sıfatıyla avukat X itiraz etmiştir;ancak avukat X itirazına A şahsının vekaletiniş değil B şahsının vekaletini koymuştur.Bu durumda itiraz geçerli midir,yapılması gereken nedir?Bu konuda yardımlarınızı bekliyorum Saygılar.....


Yargıtay 12.H.D. 1998/1908 E. 1998/2464 K. 03.03.1998 Tarih
Ödeme emri tebliği üzerine icra dairesinde borca itiraz edilmesi HUMK 67/1. maddesinde yazılı (gecikmesinde zarar umulan) hallerdendir. Bu durumda anılan işlemin de yapılmasını içerir nitelikte vekaletname sunulmamış olsa dahi, bu itirazın geçersiz sayılabilmesi için HUMK. 67/1. maddesinde yazılı olduğu üzere vekaletname ibraz etmek üzere ilgilisine kesin süre verilmesi ve bu süre içinde vekaletnamenin verilmemiş olması ya da asilin yapılan işlemleri kabul etmemesi gerekir. Somut olayda icra dairesince anılan nitelikte bir süre verilmemiştir. Ayrıca borçlu vekili daha sonra 9.9.1997 tarihli vekaletnameyi de dosyaya ibraz etmiş olduğundan, memur işleminin iptaline yönelik şikayetin reddi yerine kabulüne karar verilmesi isabetsizdir.


Yargıtay 12. H.D. 2006/1131 E. 2006/4503 K. 07.03.2006 Tarih
HUMK. nun 67. maddesi gereğince vekaletnamenin aslını veya örneğini vermeyen vekil dava açamaz ve yargılama ile ilgili hiçbir görev yapamaz. Şu kadar ki, gecikmesinde de zarar umulan hallerde mahkeme vereceği kesin bir süre içinde vekaletnamesini getirmek şartıyla vekilin dava açmasını veya usul işlemleri yapmasına izin verebilir.
Somut olayda gözlendiği gibi yasal süresi içerisinde genel haciz yoluyla yapılan takipte icra dairesine itiraz edilmemesi halinde takip kesinleşir. İİK. nun 62. maddesinde belirtilen 7 günlük süre hak düşürücü süre niteliğinde olduğundan vekilin itirazı anında vekaletnamesini ibraz etmeyişi itirazı yukarıda açıklanan madde hükmü gereğince bilahare vekalet ibraz edilmek koşuluyla geçersiz kılmaz. Mahkemece aksine düşüncelerle eksik inceleme ile yazılı şekilde karar verilmesi isabetsizdir.
Old 23-01-2013, 21:54   #10
SHODAN

 
Varsayılan

İcra dosyasına avukatın vekaleti olmadığından bahisle talep açın ve itirazın geçerli olmadığını belirtin.

Her ne kadar icra müdürünün borçlu vekiline vekalet ibrazı için makul bir süre vermesi gerekirse de, siz bunları düşünmeyin bırakın borçlu vekili düşünsün.
Old 24-01-2013, 13:10   #11
Av.Mehmet Saim Dikici

 
Varsayılan

Ne (A) şahsıymış böyle, yazdıkça yazıyoruz.
Old 24-01-2013, 13:20   #12
Av. Engin EKİCİ

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av.Mehmet Saim Dikici
Ne (A) şahsıymış böyle, yazdıkça yazıyoruz.
(X) ve (B) şahısları arada kaynadı.
Old 24-01-2013, 13:26   #13
Av.Mehmet Saim Dikici

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av. Engin EKİCİ
(X) ve (B) şahısları arada kaynadı.
,

Bütün kabahat (A)'nın, ondan ötürü.
Old 24-01-2013, 14:08   #14
Av. Ali YILMAZKARA

 
Varsayılan

Vekiliyim diye adını yazıp imza atan Avukata itibar etmeyip noterden bunu belgelet diyen Devlet'in de kabahati yok değil hani

Avukat olduğunu belgelettirmez vekili olduğunu belgelettirir :P
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Çocukla Şahsİ MÜnasebet Tesİsİ YEMREM03 Kadınlara Hukuki Destek Merkezi (KAHDEM) 1 24-06-2012 14:50
Hİzmet Kusuru Mu ?Şahsİ Kusur Mu? Mefkure Meslektaşların Soruları 2 06-10-2009 13:15
KesİnleŞmemİŞ Kararda Şahsİ İlİŞkİ Tesİsİ avcerensenatelli Meslektaşların Soruları 1 25-06-2009 06:31
iştirak iradesi olmadan faile yardım eden şahsı hangi maddeye göre yargılarız kerim Hukuk Soruları Arşivi 9 07-06-2006 01:02


THS Sunucusu bu sayfayı 0,05003190 saniyede 14 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.