Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Hukuk Soruları Hukukçu olmayan üyelerimizin hukukla ilgili sorularına ayrılmış iletişim alanı. Lütfen Dikkat : THS bir hukuki danışmanlık sitesi değildir ve bu foruma da "hukuki danışma" niteliği taşıyan sorular yöneltilemez. Alanda soru sormadan önce lütfen Hukuk Soruları Alanı Kural ve İlkelerimizi okuyunuz.

Olası Kast ile Taksirin Yarattığı Kafa Karışıklığı

Yanıt
Old 27-06-2007, 22:17   #31
Av. Emrah GELEŞ

 
Varsayılan

Frank formülünü okuyunuz bu konuda
Old 08-07-2007, 19:19   #32
bilal_deu

 
Varsayılan

olası kast ile bilinçli taksirde fail, doğacak sonuçları öngörebilmektedir. Ancak bilinçli taksirde fail, diğer sonuçları istememekte, gerekli önlemleri de almaktadır. Ancak olası kastta fail, doğacak sonuçları öngörüyor ancak istediği sonuç uğruna bunları da göze alıyor. Yani tabiri yerindeyse "olursa olsun" diyor.
Bu iki kurum, sonucu öngörme konusunda değil, failin sonucu isteme noktasında birbirinden ayrılır.
Old 26-07-2007, 19:22   #33
iustinianus

 
Varsayılan

eklemem gerekirse eğer sözkonusu fiilin yaygın bir toplumsal gerçekliği sözkonusu ise bu durumda bilinçli taksirden değil,olası kasttan söz etmek gerekecektir.mesela düğünde havaya ateş açılması sonucu ölümlrin meydana gelmesi hallerinde bir toplumsal gerçeklik vardır ve kimse böyle bir gerçeği yadsıyamaz.işte bu halde fail bilinçli taksirle değil, olası kastla sorumlu olmalıdır.
Old 12-01-2008, 03:32   #34
citizentr

 
Varsayılan

Sayın büyüklerim ve olası kast ile bilinçi taksiri ayırd etmede benim gibi kafası karışan saygıdeğer arkadaşlarım;
Belirtmek isterim ki aslında olası kast ile biliçli taksirin birbirinden ayırd edilmesi bu kadar zor değil kanımca.Ancak gelin görünki biz neye zor dersek beyinimz onun zor olduğuna inanıyor ve o kadar zor,imkansız olmayan olayları öğrenmekte daha da zorlaştırıyor.Bunları yazmamın nedeni ise bu olası kast ve bilinçli taksir ayırımını sayın hocam Berrin akbulut'tan dinledikten sonra fehmetmiştim ancak buradaki yorumları okuyunca bende karıştırmaya başladım ve bunun için kendimce ikisini tanımlamaya çalştım umarım faydası olur. Failin yapmış olduğu hareketten amacı dışında başka sonuçların meydana gelmesi muhtemelse ve fail bunları kabul ediyor gerçekleşmesine katlanıyorsa gerçekleşmemesi için çaba göstermiyor olursa olsun diyorsa olası kast vardır. Bilinçli taksirde ise neticenin gerçekleşmesini istemiyor ,dikkat ve özen yükümlülüğünü gösteriyor ne olursa olsun demiyordur.öngerme vardır ama kabullenme yoktur. Saygılar
Old 14-01-2008, 12:04   #35
Ali Basyurt

 
Varsayılan

sayın bilal_deu
Kusursuz suç ve ceza olamaz ceza hukukunun temel ilkesidir.Kişinin kusurlu bulunmadığı bir fiilde "suçunmanevi unsuru" oluşmaz. Kusur taksir veya kasıt olarak ortaya çıkar.Kasıt kanunda tanımlanmıştır."suçun kanuni tanımındaki unsurların bilerek ve istenerek gerçekleştirilmesidir. Öncelikle bu tanımda bir yanlışlık vardır.Burada kullanılacak olan tabir "suçun kanuni tanımındaki unsurları" yerine "fiilin" ifadesi kullanılması gerekirdi. Çünkü kanuni tanımındaki unsurları çoğu kişiler bilemez.
"Olası kasıt" suçun kanuni tanımındaki unsurların gerçekleşebileceğinin öngörülmesine rağmen,fiilin işlenmesidir. Burada fail, asıl gerçekleştirmek istediği sonuç yanındabaşka sonuç veya sonuçların meydana gelebileceği ihtimalini gödüğü halde bu sonuçları göze alarak harket etmektedir. "Olursa olsun" aymazlığı içine girer. Örneğin fail bir kişiye ateş ederken kurşunun o kişinin yanındaki kişiye de isabet edeceği ihtimalini görmesine rağmen "değerse değsin" anlayışı içinde hareket eder. Bu tür kasıt doktrinde "belirli olmayan kasıt", "dolaylı kasıt",gayrı muayyen kasıt", "olursa olsunkastı" dolus evantualis olarak isimlendirilmektedir.
Bilinçli taksir: fail tehlikeyi bilmekte ve ancak kendisine düşen özen ve dikkat yükümlülüğüne aykırı olarak sonucun meydana gelmeyeceğine güvenmektedir. Örneğin kalabalık bir caddede hızla seyreden kişi, birinncake çarpacağını düşünmektedir. Ancak kendi becerisine güvenerek kaza yapmayacağına inanmaktadır. Olası kasıtla arasındaki fark " olası kasıt"ta ise "çarparsam çarpayım" der
Old 14-01-2008, 20:47   #36
ahmetyılmaz

 
Varsayılan

kırmızı ışık yanar, yayalar karsıdan karsıya gecmeye baslamıs , arac da bu duruma ragmen, kırmızı ısıkta hereketıne devam etmıs ve yayaların yaralanmasına sebep vermiştir (OLASI KAST)
kırmızı ışık yanmakta iken, yol boştur ve arac kırmızı ışıkta gecmeye devam eder iken bır kısınin karsıdan karsıya gecmek için kosarak aracın onune cıkması ve kişinin yaralanması(BİLİNÇLİ TAKSİR)
Old 18-10-2019, 07:04   #37
Av. Hulusi Metin

 
Varsayılan Olası Kast

CGK.E.2018/12-545, K.2019/504, T.27.6.2019
http://www.kazanci.com/kho2/ibb/file...018-12-545.htm

"...isabetli bir hukuki çözüme ulaşılabilmesi bakımından, "doğrudan kast", "olası kast", "taksir" ve "bilinçli taksir"e değinilerek, birbirlerinden ayırdedici ölçütlerin ortaya konulması gerekmektedir.

5237 Sayılı TCK'nın "Kast" başlıklı 21. maddesi;

" ( 1 ) Suçun oluşması kastın varlığına bağlıdır. Kast, suçun kanuni tanımındaki unsurların bilerek ve istenerek gerçekleştirilmesidir.

( 2 ) Kişinin, suçun kanuni tanımındaki unsurların gerçekleşebileceğini öngörmesine rağmen, fiili işlemesi halinde olası kast vardır. Bu halde, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını gerektiren suçlarda müebbet hapis cezasına, müebbet hapis cezasını gerektiren suçlarda yirmi yıldan yirmibeş yıla kadar hapis cezasına hükmolunur; diğer suçlarda ise temel ceza üçte birden yarısına kadar indirilir" şeklinde düzenlenerek, maddenin birinci fıkrasının ikinci cümlesinde doğrudan kast, ikinci fıkrasının birinci cümlesinde de olası kast tanımlanmıştır.

Olası kastın tanımlandığı TCK'nın 21. maddesinin 2. fıkrasının gerekçesinde; “...Olası kast durumunda suçun kanuni tanımında yer alan unsurlardan birinin somut olayda gerçekleşebileceği öngörülmesine rağmen, kişi fiili işlemektedir. Diğer bir deyişle, fail unsurların meydana gelmesini kabullenmektedir. Mevzuatımıza giren yeni bir kavram olan olası kastla ilgili uygulamadan bazı örnekler vermek yararlı olacaktır.

Yolda seyreden bir otobüs sürücüsü, trafik lambasının kendisine kırmızı yanmasına rağmen, kavşakta durmadan geçmek ister; ancak kendilerine yeşil ışık yanan kavşaktan geçmekte olan yayalara çarpar ve bunlardan bir veya birkaçının ölümüne veya yaralanmasına neden olur. Trafik lambası kendisine kırmızı yanan sürücü, yaya geçidinden her an birilerinin geçtiğini görmüş; fakat, buna rağmen kavşakta durmamış ve yoluna devam etmiştir. Bu durumda otobüs sürücüsü, meydana gelen ölüm veya yaralama neticelerinin gerçekleşebileceğini öngörerek, bunları kabullenmiştir.

Düğün evinde törene katılanların tabancaları ile odanın tavanına doğru ardı ardına ateş ettikleri sırada, bir kişinin aldığı alkolün de etkisi ile elinin seyrini kaybetmesi sonucu, yere paralel olarak yaptığı atışlardan bir tanesinden çıkan kurşun, törene katılanlardan birinin alnına isabet ederek ölümüne neden olur. Bu örnek olayda kişi yaptığı atışlardan çıkan kurşunların orada bulunan herhangi birine isabet edebileceğini öngörmüş; fakat, buna rağmen silâhıyla atışa devam etmiştir. Burada da fail silâhıyla ateş ederken ortaya çıkacak yaralama veya ölüm neticelerini kabullenmiştir.

Verilen bu örneklerde kişinin olası kastla hareket ettiğinin kabulü gerekir.” şeklinde açıklamalara yer verilmiş ve olası kasta ilişkin örnek olaylar gösterilmiştir.

Buna göre, doğrudan kast; öngörülen ve suç teşkil eden fiili gerçekleştirmeye yönelik irade olup kanunda suç olarak tanımlanmış eylemin bilerek ve istenerek gerçekleştirilmesi ile oluşur. Fail hareketinin kanuni tipi gerçekleştireceğini bilmesi ve istemesi hâlinde doğrudan kastla hareket etmiş olacak, buna karşın işlemiş olduğu fiilin muhtemel bazı neticeleri meydana getirebileceğini öngörmesine ve bu neticelerin gerçekleşmesini mümkün ve muhtemel olarak tasavvur etmesine rağmen muhtemel neticeyi kabullenerek fiili işlemesi hâlinde olası kast söz konusu olacaktır.

Olası kast ile doğrudan kast arasındaki farkı ortaya koyan en belirgin unsur, doğrudan kasttaki bilme unsurudur. Fail hareketinin kanuni tipi gerçekleştireceğini biliyorsa doğrudan kasıtla hareket ettiğinin kabulü gerekmektedir. Yine failin hareketiyle hedeflediği doğrudan neticelerle birlikte, hareketin zorunlu veya kaçınılmaz olarak ortaya çıkan sonuçları da, açıkça istenmese dahi doğrudan kastın kapsamı içinde değerlendirilmelidir. Belli bir sonucun gerçekleşmesine yönelik hareketin, günlük hayat tecrübelerine göre diğer bir kısım neticeleri de doğurması muhakkak ise, failin bu sonuçlar açısından da doğrudan kastla hareket ettiği kabul edilmelidir.

Olası kastı doğrudan kasttan ayıran diğer ölçüt; suçun kanuni tanımındaki unsurların gerçekleşmesinin muhakkak olmayıp muhtemel olmasıdır. Fail, böyle bir durumda muhakkak değil ama, büyük bir ihtimalle gerçekleşecek olan neticenin meydana gelmesini kabullenmekte ve "olursa olsun" düşüncesi ile göze almakta; neticenin gerçekleşmemesi için herhangi bir çaba göstermemektedir. Olası kastta fiilin kanunda tanımlanan bir sonucun gerçekleşmesine neden olacağı muhtemel görülmesine karşın, bu neticenin meydana gelmesi fail tarafından kabul edilmektedir...."
Old 06-01-2020, 23:09   #38
usta88

 
Varsayılan

Bize üniveristede olası kast kişinin "amann olursa olsun" tavridir, bilinçli taksir ise "olabilir ama olmaz inş" tavrıdır denilmişti. Ama alkollü şekilde hız sınırını aşarak ışık ihlali yapan sürücünün taksir değil olası kast taşıdığına bir türlü mahkemeyi de yatgıtayı da ikna edemedim.
Old 20-05-2020, 23:13   #39
nkolavja

 
Varsayılan

Özellikle "sonucu kabullenmek" ifadesi kafaları karıştırıyor. Düğünde havaya ateş açıp kendi kardeşini vuran birinin, ateş ederken "kardeşim ölürse ölsün" diyerek sonucu kabul etmediği açıktır.

Burda öngörme üzerinden gitmek bence daha sağlıklı sonuçlar veriyor. Ateş ederken birini vurabileceğini öngörüyor, olası kast. Kırmızı ışıktan geçerken başta yolda kimseyi görmeyip, sonradan görüyorsa sonucu tam olarak öngöremiyor, bilinçli taksir. Bilinçli taksiri basit taksirden ayıran öngörme derecesi, basit taksirde hiç öngöremiyorken, bilinçli taksirde " kırmızı ışıkta geçersem biri çıkabilir" derecesinde bir öngörü olması.Ama olası kasttaki " adam yolun üstünde ama ben vurmadan geçerim " değerlendirmesi daha yüksek bir risk, yani bilinçli taksirden de daha öngörülebilir bir durum, yoldaki birine vurmak.

Bana göre sonucu kabullenme ifadesindeki kabullenmenin kelime anlamı ayrımı zorlaştırıyor.
Old 20-12-2021, 14:57   #40
Av.M.Aydın Bilen

 
Varsayılan

En kolay ayrım şeklini Sayın Seyda
Olası Kast : Fail ''olursa olsun'' diye düşünmektedir.

Bilinçli Taksir : Fail ''nasıl olsa olmaz'' diye düşünmektedir.
şeklinde ifade etmiş zaten.
Kırmızı ışık yanarken yayaları gören şoför ;kaza olursa olsun diye düşünmüş ise OLASI KAST,aynı olayda ben iyi şoförüm çarpmadan geçerim diye düşünmüş ise BİLİNÇLİ TAKSİR.Bu düşünceyi çözme işi her olayın özelliğine göre olacaktır.
Selamlar,iyi çalışmalar.
Av.M.Aydın BİLEN
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
cana kast , boşanma, mal rejimi Konuk Kadınlara Hukuki Destek Merkezi (KAHDEM) 1 27-03-2007 19:52
Adli Yargı Hakimlik Sınavı Müracaatındaki Kafa Karışıklığı! sbudak Hukuk Stajı ve Meslek Seçimi 1 29-12-2003 21:10
Olası Kasıt Av. Bülent Sabri Akpunar Hukuk Sohbetleri 3 03-11-2003 23:16
Bina Dış Cephesinde İzinsiz Konulan Klima Motorlarının Yarattığı Sorunlar planner Hukuk Soruları Arşivi 1 27-02-2002 16:39


THS Sunucusu bu sayfayı 0,05281401 saniyede 16 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.