Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Mühendis Hukuk Kitabı Yazabilir mi?

Yanıt
Old 05-02-2009, 12:34   #1
Av.Dr.Yahya DERYAL

 
Varsayılan Mühendis Hukuk Kitabı Yazabilir mi?

Harita Mühendisliği lisans eğitimi almış ve alanında doktora yapmış bir akademisyen, aynı zamanda iktisadi ve idari programlara da yer veren bir Meslek Yüksek Okulunun müdürü olarak "Meslek Yüksek Okulları için Temel Hukuk" isimli bir ders kitabı yazmıştır.
Fikri hukuk, disiplin hukuku ve bilimsel etik açılarından bu olayı nasıl değerlendirirsiniz?
Old 14-02-2009, 19:35   #2
Av.Dr.Yahya DERYAL

 
Varsayılan

Bazı ilave bilgiler vereyim:
150 sayfalık kitabın bu beşinci baskısı.
Hiçbir dipnotu ve kaynağa yer verilmeyen kitabın giriş kısmında aynen şöyle yazmaktadır: “Konularla ilgili temel kaynaklar: T.C. Anayasası ve konu ile ilgili tüm yasalar, ilgili kurum ve kuruluşların internet siteleri”.
Yazarın ayrıca bir matematik ders kitabı da var.
Old 15-02-2009, 11:58   #3
Doç. Dr. Özge Yücel

 
Varsayılan

Yazar hukuk alanında bırakın lisans yapmayı yüksek lisans veya doktora yapmadığından bu kitapta yazılan hukuk bilgilerini mutlaka başka kitaplardan aktarmıştır. Hukuk bilen bir kişi de kitap yazarken başka eserlerden yararlanır ancak hukuk bilmeyen kişinin yazdığı hukuk kitabı başkasından yararlanma değil başkasını veya başkalarını taklit anlamını taşır. Bu nedenle Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na göre eser sayılamaz. Üstelik yasaya göre gönderme yapma kurallarına uyulmadan yapılan aktarımlar intihaldir.
Old 15-02-2009, 12:38   #5
Doç. Dr. Özge Yücel

 
Varsayılan

Hukuk kitabı dedik ama bunun içini doldurmakta yarar var. Temel hukuk bilgileri adında yazılan bir kitap çok iddialıdır, çünkü her hukuk alanından bilgi taşıdığını ve bunu özlü biçimde sunduğunu iddia eden bir kitaptır. Bunu ise yıllarını hukukla iç içe geçirerek yaşamış kişiler başarabilir. Ama hukuk kitabı derken somut olarak bir hukuk alanında yazılmış bir kitabı kast edersek o hukuk alanında çalışan kişiler hukukçu olmasa da yazabilir. Harita mühendisi kadastroya ilişkin hukuksal düzenlemeleri anlatan bir kitap yazabilir, ama temel hukuk bilgileri adında bir kitap kendisi için fazla iddialıdır.
Old 15-02-2009, 12:56   #6
Av.Cengiz Aladağ

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Özge Yücel
Hukuk kitabı dedik ama bunun içini doldurmakta yarar var. Temel hukuk bilgileri adında yazılan bir kitap çok iddialıdır, çünkü her hukuk alanından bilgi taşıdığını ve bunu özlü biçimde sunduğunu iddia eden bir kitaptır. Bunu ise yıllarını hukukla iç içe geçirerek yaşamış kişiler başarabilir. Ama hukuk kitabı derken somut olarak bir hukuk alanında yazılmış bir kitabı kast edersek o hukuk alanında çalışan kişiler hukukçu olmasa da yazabilir. Harita mühendisi kadastroya ilişkin hukuksal düzenlemeleri anlatan bir kitap yazabilir, ama temel hukuk bilgileri adında bir kitap kendisi için fazla iddialıdır.

Tam tersine, sözkonusu kitabın Meslek Yüksekokullarının Muhasebe gibi bazı bölümlerinde görülen Temel Hukuk dersi için bir ders kitabı olduğu düşünülürse, çok daha basit içerikte olduğu, bir hukuk kitabı sayılamayacağı, Anayasa ve Medeni Kanun'u okuyup anlayabilen herkesin yazabileceği bir kitap olduğu anlaşılır. Başka kitaplardan izinsiz alıntı yoksa, bu kitabın herhangi bir hukuksal sorun yaratacağını sanmıyorum.
Old 15-02-2009, 13:06   #7
Doç. Dr. Özge Yücel

 
Varsayılan

Eğer yasa maddelerinin tekrarı söz konusu ise intihal yoktur, yazanın kendi yorumu yoksa eser de yoktur. Ancak yasa maddelerinin tekrarı değilse basit dediğimiz kitapları dahi aslında alana egemen olan kişiler yazabilir. Zor bir konuyu basit anlatmak ustalıktır, alana egemen olmayı gerektirir. Ama sözünü ettiğimiz kitabın içeriği hakkında bilgimiz olmadığından söylediklerimiz varsayımdan ibarettir.
Old 15-02-2009, 13:55   #8
Av.Dr.Yahya DERYAL

 
Varsayılan

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu
Ders Kitapları ve Teksirlerin Basılması
Madde 48- "Üniversitelerde ders kitapları ve teksirleri ilgili üniversite tarafından basılır veya bastırılır ve öğrencilere maliyetlerini aşmayacak fiyatla satılır. Ders aracı olarak kullanılan kitap ve teksirleri öğretim elemanları kendi hesaplarına bastıramazlar. Ancak, başvurdukları eğitim-öğretim yılı içinde bastırılamıyacağı kurumun yönetim kurulunca yazılı olarak bildirilen kitapları kendilerinin bastırma hakları saklıdır.
Ders kitaplarının ve teksirlerinin bastırılmasında uygulanacak esaslar ve ödenecek telif hakları Yükseköğretim kurulunca düzenlenir."

Olayımızda da, hukukla ilgili gözlem ve değerlendirmelerin yer aldığı bir "hukuk kitabı" değil, MYO'nda ders aracı olarak kullanılan bir "ders kitabı" söz konusudur.
Old 18-02-2009, 20:55   #9
Av.Mehmet Saim Dikici

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan HUKUKDOKTORU
Harita Mühendisliği lisans eğitimi almış ve alanında doktora yapmış bir akademisyen, aynı zamanda iktisadi ve idari programlara da yer veren bir Meslek Yüksek Okulunun müdürü olarak "Meslek Yüksek Okulları için Temel Hukuk" isimli bir ders kitabı yazmıştır.
Fikri hukuk, disiplin hukuku ve bilimsel etik açılarından bu olayı nasıl değerlendirirsiniz?

Bir Diş Hekiminin, roman yazması mümkündür. Hayal gücü geniştir, edebi kabiliyeti de belki vardır, olabilir. Alırız, okuruz veya almayız okumayız...

Bir Diş Hekiminin, "Mimarlık mesleğinin temel kuralları" isimli bir kitap yazıp, alenileştirmesi de belki mümkün olabilir. Vatandaş, muhtemelen böyle bir kitabı kitapçının "komedi" türü eserler bölümünde görebilir. Okur, güler eğlenir... Bu haliyle kötü veya yanlış da olsa FSEK dairesinde korunması gereken bir "eser" vardır.

Fakat, aynı Diş Hekimi, bir üniversitede akademisyen ve hatta idareci sıfatıyla "Mimarlık Mesleğinin temel kuralları" isimli bir kitap yazıp, bu kitabı da öğrencilere okutmaya kalkarsa, kanaatimce işte bu noktada kitap; "Komedi türü" kitap olmaktan çıkar, "öğrenim hakkına müdahale veya öğrenim hakkını engelleme" niteliği bile taşıyabilir...

Bu kitabı okuyup, sınıfı geçemeyecek her öğrencinin kitap yazarına tazminat davası açması için esaslı bir sebebin mevcut olduğu düşüncesindeyim...

Sonuç;

Söz konusu Kitap!, kanaatimce bir eserdir. Bir kitabın eser sayılabilmesi için yazarının "ehil" olması şart değildir. Fakat hiç olmazsa kitapta bir "fikrin" olması zorunludur. Diğer yandan; "Disiplin hukuku, Bilimsel Etik" ile birlikte bu eserin bir de "Sorumluluk Hukuku" yönünden incelenmesi şarttır.
Old 23-02-2009, 02:11   #10
Av.Dr.Yahya DERYAL

 
Varsayılan

Konuyu/soruyu/sorunu değerlendirirken şöyle bir ayrım yapmakta yarar var: Herhangi bir konuda piyasaya yönelik bir kitap yazmak ve "ders kitabı" yazmak. Zira ders kitabı denilen metin, belli bir ön lisans, lisans veya lisans üstü öğretim programında, belli bir disiplin içinde yetiştirilmesi planlanan yükseköğretim öğrencilerine yöneliktir ve onların alması gereken bilgiyi ve formasyonu yansıtmak zorundadır. Bu nedenle ders kitabı yazarı olmanın bir standardı olsa gerek. Bu nedenle, "hukukçu olmayanlar hukuk ile ilgili kitap yazamazlar!" genellemesi yersiz ve anlamsız kalıyor.
Old 10-09-2011, 12:15   #11
merdem

 
Varsayılan yasakmı!

Bence her konuda, her isteyen, istediğini yazar.
Konuyla ilgilenenler yazılanları değerlendirir. Yazdıkları maksada uygunsa, yazdıklarını üstadlar onaylıyorsa ve insanlar para verip alıyorsa nasıl bir sakıncası olabilir.
Diğer yandan yazdığının zaten bir kıymeti, bilimsel değeri yoksa aforizmadır, ancak o ölçüde bir kıymet takdir edilir.

Önemli olan kimin ne yazdığı değil, yazılanın geçerliliği, doğruluğudur.

Ayrıca kimin ne konuda ne yazıp ne yazamayacağının yasağımı olur? Bunu tartışmayı bırakın, sormayı bile abes görürüm.
Old 03-11-2011, 13:47   #12
Av.Dr.Yahya DERYAL

 
Varsayılan

O zaman soruyu şöyle soralım: "yazdığının zaten bir kıymeti ve bilimsel değeri" olmadığı halde, bir mühendisin yazdığı hukuk kitabı, yıllardır bir yükseköğretim kurumunda okutulmakta ise, bu duruma da "aforizma" deyip ilgisiz mi kalacağız?
Old 03-11-2011, 14:03   #13
Cumhur Okyay

 
Varsayılan

Açıklama, yorum yapılmadan birkaç kanun, tüzük ve yönetmeliğin bir cep kitabında toplandığını zaman zaman görebiliyoruz.
Mesela, Anayasa + bir kanun metni + ilgili yönetmelik + Avukatlık Kanunu + Harçlar Kanunu vs. Oldu sana bir kitap...
Old 03-11-2011, 15:33   #14
merdem

 
Varsayılan benim kanaatim

latincesi daha inandırıcı ise,

Abusus non tollit usum
Suistimal düzgün kullanmayı iptal ettirmez.

Fraus latet in generalibus
Genellemeden hata doğar.


Homines quod volunt credunt
İnsanlar inanmak istediklerine inanırlar.
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
iş hukuku kitabı arıyorum sonerde Hukuk Soruları 8 22-08-2008 23:21
Yapı Denetim Şirketi Ortaklarının Mimar Mühendis olması Koşulu? Semanur Meslektaşların Soruları 1 18-06-2008 13:25
Boşanma Dilekcesini Kendimiz Yazabilir Miyiz? Konuk Kadınlara Hukuki Destek Merkezi (KAHDEM) 2 30-08-2007 07:50
Anayasa Kitabı Av.Suat Ergin Ticari Duyurular 10 30-12-2006 11:47


THS Sunucusu bu sayfayı 0,04383802 saniyede 16 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.