Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Hukuk Soruları Arşivi THS Hukuk Soruları alanına 2000-2007 yılları arasında gönderilmiş eski soruların arşivlendiği forum alanımız. Bu alan yeni mesajlara ve yanıtlara kapalıdır ve sadece arşiv amaçlı olarak yayında tutulmaktadır.

Trafik Suçunun işlendiği Tarihle Tebliğin Yapılığı Tarih arasındaki Zaman

 
Old 25-12-2006, 20:55   #1
oguzhand0

 
Varsayılan Trafik Suçunun işlendiği Tarihle Tebliğin Yapılığı Tarih arasındaki Zaman

Sayın Hukukçu Arkadaşlarım;

Bir tanıdığıma 25.12.2005 ve 23.08.2005 tahilerinde Karayolları Trafik Kanunu 60. ve 61/1-B maddelerine göre Fahri Müfettişler tarafandan trafik cezası kesilmiş.Bu ceza bize ancak bugün(25.12.2006) tebliğ edildi ve tebliğ zarfının üzerinde de 20.12.2006 tarihli bir mühür bulunmaktadır.

Arkadaşım cezaya konu olan suçu işlmediğini iddia ediyor.Biz bu konuda bir araştırma yaparken Sayın Av.Suat ERGİN'in geçmiş aylarda yaşadığı bir olayı gördük.

Alıntı:
Selamlar,

Sayın Üyeler, bugün gelen bir tebligatla Sulh Ceza Mahkemesi'ne Trafik Ceza Tutanaklarının İptali istemiyle açtığımız davanın karara çıktığını, lehimize karar verildiğini öğrendik.Davayı açarken gerek Sitede, gerekse Kazancı Hukuk Otomasyon Programı'nda yaptığım araştırmada konuyla ilgili bir karar bulamamıştım. Bulduğum karar fahri trafik müfettişlerinin gıyapta tuttukları ceza tutanağı ile ilgiliydi...

Bizim olayımızda da park halindeki araçlara tescil plakasına göre tutulan ceza tutanağı sözkonusudur. Kararın ilgili bölümünü aktarıyorum:

"G.D.:

İncelenen evrak kapsamına göre; itiraza konu edilen ve itiraz edenin gıyabında düzenlenen tutanağın tescil plakasına göre düzenlendiği, tescil plakasına göre düzenlenecek tutanaklar için TRAFİK PARA CEZALARININ TAHSİLİNDE VE TAKİBİNDE UYGULANACAK ESAS VE USULLER İLE KULLANILACAK BELGELER HAKKINDA YÖNETMELİK' in ilgili hükümleri uyarınca 10/a-b maddeleri gereğince tebligat işlemine 7 iş günü içinde başlanması gerekeceği belirtilmiş olup;

İncelenen belgelerde tebligatın hangi tarihte başlatıldığına dair açıklık olmadığı, ancak itiraza konu trafik cezasının düzenlendiği tarih ile para cezası tebligatının düzenlendiği tarih arasında 7 günlük sürenin çoktan gecirilmiş olduğu anlaşılmış olup;

Bu Yönetmeliğe aykırı olduğu tespit edilen tebligatın aradan geçen süre içersinde varsa itiraz edenin haklılık gerekçelerini ortadan kaldıracak sürede yapıldığı nazara alınarak;

İtarazın KABULÜNE Ve Trafik Ceza Tutanağında yazılı para cezasının İPTALİNE,

Kararın taraflara tebliğine,

Dosya üzerinde yapılan inceleme sonunda kesin olarak verilen açıkça okunup anlatıldı.22.05.2006"

Bu kararı sizlere duyurmak istedim. Bir de soru sormak istiyorum. Karar gıyapta verilen ceza ile ilgili...Ancak yüze karşı tutulan ceza tutanağına imza atmazsak ne olacak? Polis "imzadan imtina etti" şeklinde bir ibare yazıyor mu? Başından böyle bir olay geçen meslektaşım var mı? Eğer imzadan imtina yazmıyorsa o ceza tutanağı da iptal edilebilir mi? Kanaatimce aynı prosedürü izlemek zorunda kalacakları için iptal edilmesi gerekmektedir.

Saygılarımla

Bu olay emsal alınarak bir itiraz davası açmamız mümkün müdür?

Yarın itiraz işlemleri başlatmak istiyorum.Acil cevap verirseniz sevinirim.

SAYGILARIMLA
Old 25-12-2006, 21:13   #2
papoose

 
Varsayılan evet

bu olay sizin olayınızla örtüşen bir olay kullanılabilir aynısından bende yaptım sonuç bekliyorum ancak itiraz süresini geçirmeyin
Old 25-12-2006, 21:21   #3
oguzhand0

 
Varsayılan

Verdiğiniz ve Vereceğiniz cevaplar için şimdiden çok teşekkür ediyorum.


Bir kaç sorum olacak.

1-Ben yarın hangi mahkemeye itiraz dilekçemi vereceğim?

2-Dilekçenin özel bir yazılış şekli var mı?Çünkü daha önce mahkemelere sadece "Şikayetname" dilekçesi doldurdum.

3-Bu para cezasının tazmini için verilen süre bir ay.Peki dava açılırsa ve bu dava süresi muahkak ki bir aydan fazla sürecektir.Bu durumda ne olacak.Dava olumsuz sonuçlanırsa faizle mi ödeyeceğim.Yani bu süreç dava süresince nasıl durdurulacak?
Old 25-12-2006, 22:34   #4
Av.Suat Ergin

 
Varsayılan

T.C.
YARGITAY
7. CEZA DAİRESİ
E. 2004/961
K. 2004/8652
T. 23.6.2004
• FAHRİ TRAFİK MÜFETTİŞİ ( Tarafından Düzenlenen Ceza Tutanağı Huzurda Düzenlenmemiş Olduğundan İtirazın Sulh Ceza Mahkemesince Esastan İncelenip Karara Bağlanması Gereği )
• GÖREV ( Fahri Trafik Müfettişi Tarafından Düzenlenen Ceza Tutanağına İtiraz - Huzurda Düzenlenmemiş Olduğundan İtirazın Sulh Ceza Mahkemesince Esastan İncelenip Karara Bağlanması Gereği )
• TRAFİK CEZA TUTANAĞI ( Fahri Trafik Müfettişi Tarafından Düzenlenen Ceza Tutanağına İtiraz - Sulh Ceza Mahkemesince Esastan İncelenip Karara Bağlanacağı )
2918/m.116, Ek.6/2
ÖZET : Fahri trafik müfettişi tarafından tespit edilen trafik suçu için tescil kuruluşu tarafından düzenlenen ceza tutanağı huzurda düzenlenmemiş olduğundan itirazın Sulh Ceza Mahkemesince esastan incelenip karara bağlanması gerekirken, yerinde görülmeyen gerekçeyle görevsizlik kararı verilmesi yasaya aykırıdır.

DAVA : Trafik para cezasına itiraz eden, Razi hakkında evrak üzerinde yapılan inceleme sonunda; ( Şarköy Sulh Ceza Mahkemesi )nden verilen 2.6.2003 tarihli mahkemenin görevsizliğine, aynı mahkemeden verilen 5.6.2003 tarihli temyiz talebinin CMUK.nun 305 ve 315. maddeleri gereğince reddine dair müteferrik kararların Yargıtayca incelenmesi, muteriz tarafından süresinde istenilerek dava evrakı Cumhuriyet Başsavcılığının onama isteyen 8.9.2003 tarihli tebliğnamesiyle daireye verilmekle dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : Yargı yerini değiştiren görevsizlik kararının temyizi kabil olduğundan temyiz isteminin reddine ilişkin ek karar kaldırılarak görevsizlik kararına yönelik yapılan incelemede;

2918 sayılı Yasaya 17.10.1996 tarihli 4199 sayılı Yasanın 43. maddesiyle eklenen Ek 6. maddesinin 2. fıkrasında Fahri trafik müfettişlerinin, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun suç saydığı fiilleri işleyenler hakkında işlem yapılması amacıyla, Emniyet Genel Müdürlüğünce kendilerine verilen tutanağı düzenlemek ve bunları aracın tescilli olduğu trafik kuruluşuna gönderilmek üzere en geç bir hafta içerisinde herhangi bir trafik kuruluşuna teslim etmek zorunda oldukları açıklanmış, Fahri Trafik Müfettişleri Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin 13. maddesi uyarınca, müfettişlerce tanzim edilerek tescil kuruluşlarına iletilen tutanaklar hakkında, Trafik Kanununun 116. ve Karayolları Trafik Yönetmeliğinin ilgili maddesi hükümlerine göre işlem yapılacağı belirtilmiştir.

2918 sayılı Yasanın 116. maddesi tescil plakasına göre ceza tutanağı düzenlenmesini öngörmüş ve son fıkrada bu şekilde uygulanan cezalar için araç sahipleri cezanın tebliği tarihinden itibaren yedi gün içinde yetkili mahkemeye itiraz edebileceği belirtilmiştir.

Yukarıda yapılan açıklamalardan da anlaşılacağı üzere ceza tutanağı muhatabın yokluğunda düzenlendikten sonra tebliğ edilecektir.

Dosya kapsamına göre, fahri trafik müfettişi tarafından 7.5.2003 tarihinde tespit edilen trafik suçu için tescil kuruluşu tarafından düzenlenen ceza tutanağı huzurda düzenlenmemiş olduğundan itirazın Sulh Ceza Mahkemesince esastan incelenip karara bağlanması gerekirken, yerinde görülmeyen gerekçeyle görevsizlik kararı verilmesi,

SONUÇ : Yasaya aykırı, muterizin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görüldüğünden hükmün, isteme uygun olarak ( BOZULMASINA ), 23.6.2004 günü oybirliğiyle karar verildi.
Old 26-12-2006, 12:14   #5
Av.Suat Ergin

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Oğuzhan Dayar
Verdiğiniz ve Vereceğiniz cevaplar için şimdiden çok teşekkür ediyorum.


Bir kaç sorum olacak.

1-Ben yarın hangi mahkemeye itiraz dilekçemi vereceğim?

2-Dilekçenin özel bir yazılış şekli var mı?Çünkü daha önce mahkemelere sadece "Şikayetname" dilekçesi doldurdum.

3-Bu para cezasının tazmini için verilen süre bir ay.Peki dava açılırsa ve bu dava süresi muahkak ki bir aydan fazla sürecektir.Bu durumda ne olacak.Dava olumsuz sonuçlanırsa faizle mi ödeyeceğim.Yani bu süreç dava süresince nasıl durdurulacak?

Sayın Oğuzhan Dayar,

Aynı soruyu birkaç forumda birden sormayın lütfen...Dün akşam sadece Yargıtay kararını alıntıladım. Maalesef evdeki bilgisayar Q klavye ve ben F kullanabiliyorum. Yoksa sorunuza dün akşam yanıt verecektim.Neyse sorunuzu yanıtlamaya çalışayım.

Hem benim vekil olduğum mahkeme kararında, hem de sunduğum Yargıtay kararında görüleceği üzere görevli mahkeme Sulh Ceza Mahkemesidir.

Dava dilekçesinde özellik bulunmamaktadır.

* Trafik Ceza Tutanağına itiraz eden:

* İtiraz Konusu:Trafik Denetleme Şb Müdürlüğü'nün...tarihli ve...sayılı ceza tutanağının iptali istemidir.

*İtiraz konusu tutanağın tanzim tarihi:

*İtiraz konusu kararın tebellüğ tarihi:

*Açıklamalar:
Bu kısma da, mahkeme kararı ve Yargıtay kararına atıfta bulunarak, olayı açıklayın...Yasa maddelerini de ekleyerek, ceza tutanağının müvekkilin giyabında verilmesinin ve tutanağın geç tebliğ edilmesinin, savunma hakkını kısıtladığından söz edin.


Saygılarımla
Old 26-12-2006, 14:56   #6
oguzhand0

 
Varsayılan

Teşekkür ederim verdiğiniz cevaplar için.
Ayırca uyarınızı da bundan böyle dikkate alacağım.


Sonuca gelirsek cezanın haksız olduğunu belirten bir dilekçeyle sulh ceza mahkemesine başvurdum.Belli bir zaman sonra dava celbi gelecekmiş.Eğer dava olumlu sonuçlanırsa ceza iptal edilcek ve mahkeme masraflrı da idarece ödenecekmiş.

Peki ya dava olumsuz sonuçlanırsa mahkeme masrafaları ne kadar tutar.Henüz öğrenci olduğumdan bu konuda yeterine bilgim yok.Ayrıca olumsuz sonuçlandığında cezayı yasal faiziyle mi ödeyeceğim yoksa cezanın ilerleme süreci dava açmamla birlikte donduruldu mu?


SAYGILARIMLA
Old 26-12-2006, 15:23   #7
Av.Suat Ergin

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Oğuzhan Dayar
Teşekkür ederim verdiğiniz cevaplar için.
Ayırca uyarınızı da bundan böyle dikkate alacağım.


Sonuca gelirsek cezanın haksız olduğunu belirten bir dilekçeyle sulh ceza mahkemesine başvurdum.Belli bir zaman sonra dava celbi gelecekmiş.Eğer dava olumlu sonuçlanırsa ceza iptal edilcek ve mahkeme masraflrı da idarece ödenecekmiş.

Peki ya dava olumsuz sonuçlanırsa mahkeme masrafaları ne kadar tutar.Henüz öğrenci olduğumdan bu konuda yeterine bilgim yok.Ayrıca olumsuz sonuçlandığında cezayı yasal faiziyle mi ödeyeceğim yoksa cezanın ilerleme süreci dava açmamla birlikte donduruldu mu?


SAYGILARIMLA

Davayı kaybederseniz, faiziyle birlikte ceza miktarını ödersiniz. Duruşma açılmadan evrak üzerine karar verilmektedir. Bu nedenle mahkeme masrafı da olmayacak.

Saygılarımla
Old 26-12-2006, 15:47   #8
oguzhand0

 
Varsayılan

Sayın Ergin; bu konuda bana hiçbir yardımı esirgemediğiniz için çok teşekkür edrim..
Old 26-12-2006, 15:55   #9
Av.Suat Ergin

 
Varsayılan

Rica ederim. Netice umarım lehinize olur ve bize de haber verirsiniz. Umarım dosyaya, mahkeme ve Yargıtay kararını ibraz etmişsinizdir.

Saygılarımla
Old 24-01-2007, 23:14   #10
Aziz Kurtuluş

 
Varsayılan almış olduğum yeni tebligat

2006 yılı 2.nci ayında önceki aracımla, sokak arasında evimin önünden tam hareket etmiştim ki, cep telefonum çaldı, tali yolda bulunduğum için açtım, o anda arkamdaki sivil plakalı bir araçtan birinin , kaba bir ses tonuyla megafon sesiyle irkildim, cep tlf ile konuşmanın yasak olduğunu sert bir şekilde ifade etti, dolasıysı ile aramızda bir diyalog geçti, bana trafik cezası yazdıracagını söyleyip gitti.Dün bir tebligat aldım, 49 ve 73 ncü maddelere dayandırılarak, işlenmiş suçu ana caddede ve numarasın beliirtilen trafik ışıklarında olmuş gibi hayali bir dayanakla toplam 150 ytl ceza makbuzunu adresime göndermişler.

Tartıştığım kişinin bir emniyet mensubu olduğu ve bu cezayı bir trafik polisine kestirdiği aşikar, ancak olay mahallini, bir caddeye taşıyarak, trafik ışıklarından kırmızı ışıkta geçilmiş gibi göstermek / gösterilmesi , trafik memurlarınca çok üzücü, ekli evraktada ilgili trafik mahkemesine başvurma hakkımın olduğu vs. bilgiler belirtilmiştir.

Üzerinde imzam olmayan,** imzalamaktan imtina ettiğim **gibi bir şerh te düşülmemiş bu evrak la ilgili ancak sanırım yapacak bir şeyimiz yok , bu cezayı ödemekle mükellefiz gibi görünüyor, çünkü araç oğlumun adına, öğrenci olduğu için, devletin bu yüzünü, mahkemeleri, duruşmaları kendisinin yaşamasını istemiyorum.

Saygılarımla,
Old 25-01-2007, 10:02   #11
av.sally

 
Varsayılan

Sayın Av.Suat Ergin benim de şöyle bir sorum olacak acaba bu ceza Fahri Müfettişler tarafından değilde polis memuru tarafından yüze değil plaka verilmiş ve ayrıca 2 ay sonra tebliğ edilmişse aynı karar bu durum içinde kullanılabilir mi?Şimdiden teşekkürler Saygılar
Old 25-01-2007, 12:23   #12
Av.Suat Ergin

 
Varsayılan

Alıntı:
Üzerinde imzam olmayan,** imzalamaktan imtina ettiğim **gibi bir şerh te düşülmemiş bu evrak la ilgili ancak sanırım yapacak bir şeyimiz yok , bu cezayı ödemekle mükellefiz gibi görünüyor, çünkü araç oğlumun adına, öğrenci olduğu için, devletin bu yüzünü, mahkemeleri, duruşmaları kendisinin yaşamasını istemiyorum.


Sayın Aziz Kurtuluş,

Bizim iptal ettirdiğimiz ceza tutanağı sizinkine benzemektedir. Dolayısıyla benim aşağıda sunduğum linkte bulunan karar işinize yarayacaktır. Dikkat etmeniz gereken husus tebligattan itibaren 7 gün içinde, ceza tutanağının kesildiği yerdeki sulh ceza mahkemesine müracaat etmek durumunda olmanız. Ceza davası olduğu için harç alınmayacak, karar evrak üzerinden verildiği için duruşma takibi gibi sıkıntılar da bulunmamaktadır.

Açıkça haksızlığa uğramışsınız. Ama yine de uğraşmam diyorsanız cezayı 3 katı ve faiziyle birlikte ödeyeceksiniz.

Alıntı:
Sayın Av.Suat Ergin benim de şöyle bir sorum olacak acaba bu ceza Fahri Müfettişler tarafından değilde polis memuru tarafından yüze değil plaka verilmiş ve ayrıca 2 ay sonra tebliğ edilmişse aynı karar bu durum içinde kullanılabilir mi?

Sayın avsevil,

Siz de linki takip ederseniz, bizim iptal ettirdiğimiz tutanak da, gıyapta tescil plakasına tutulan tutanaktır. Siz de dava açabilirsiniz. 2 ay sonra tebliğ edilmesi savunma hakkının kısıtlanmasına yol açtığı için başlı başına iptal sebebidir.7 günlük süreye dikkat etmenizi öneririm.

Kararın ve ayrıntılı açıklamanın bulunduğu link:

http://www.turkhukuksitesi.com/showt...tutana %F0%FD

Saygılarımla
Old 28-01-2007, 12:20   #13
Blue Angelus

 
Varsayılan

Yukarıdaki arkadaşlarımızın anlattıgı vakalar hep ceza ödenmeden önceki süreclere ilişkindi.Benim ögrenmek istediğim asıl konu henüz süreler kacırılmamıs ama ancak ceza ödenmiş ise de itiraza konu edilip edilemeyeceğidir.Kanaatimce, böyle olması halinde de itiraza konu edilebilir ve hatta yukarıda adı gecen Dayar'ın olayında oldugu gibi olumsuz bir karar çıkması halinde ekstradan bir de haksız yere faiz ödemek zorunda da kalınmayacaktır..

Ben de yukarıda adı gecen arkadaslarım gibi buna benzer bir magduriyet içindeyim,fikirlerinizi paylastıgınız için simdiden tesekkürler ..
Old 30-01-2007, 22:25   #14
Aziz Kurtuluş

 
Varsayılan 3/4 oranıyla ödeme

söz konusu cezayı 1/4 indirimle nakit olarak ödedim.

olayı ceza tutanağında olduğu sokakta , olduğu gibi göstermeyerek / göstermeyip, Hayali bir yere taşıyarak , cep tlf ile konuşma cezası ( buna itirazım yok ), birde kırmızı ışıkta geçilmiş gibi gösterip, elindeki kalemi istediği gibi oynarırım, istediğim kişiye istediğim rakamı yazarım mantığında olan böyle görevliler için, bunun dışındaki uydurulan 101 ytl lik ceza fazlasının yazan ve yazdıran kişilerden katmerli bir şekilde, ilaç parası olarak ceplerinden çıkması için dua ediyorum.

Elden başka birşey gelmiyor

Saygılarımla,
Old 31-01-2007, 09:58   #15
av.sally

 
Varsayılan

Sayın ERGİN
teşekkürler yanıtınız için bende davamı açmış bulunmaktayım.Umarım bir aksilik çıkmaz ve olumlu bir karar çıkar lehime.

Saygılar...
Old 05-02-2007, 14:35   #16
ıhlara

 
Varsayılan trafik cezalarını iptal ettirmek

Herkese Merhaba;
Gıyapta verilen trafik cezasını iptal ettirmek istiyorum. Bildiğim kadarıyla Sulh Ceza Mah. de itiraz etmek gerek. İtiraz dilekçesine bir tane konuyla ilgili yargıtay kararı eklemek istiyorum fakat bulamıyorum. Yardımcı olursanız çok mutlu olurum. Teşekkürler...
Old 05-02-2007, 14:57   #17
Av.Suat Ergin

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan ıhlara
Herkese Merhaba;
Gıyapta verilen trafik cezasını iptal ettirmek istiyorum. Bildiğim kadarıyla Sulh Ceza Mah. de itiraz etmek gerek. İtiraz dilekçesine bir tane konuyla ilgili yargıtay kararı eklemek istiyorum fakat bulamıyorum. Yardımcı olursanız çok mutlu olurum. Teşekkürler...

Sayın ıhlara,

Yukarıda 12 No.lu mesajımda neler yapılacağı açıklanmıştır. Yargıtay kararı aramayın çünkü bulunmamaktadır. Sadece fahri trafik müfettişlerinin tuttuğu tutanaklara karşı Yargıtay kararı bulunmaktadır. Yine bu forumun başına onu da eklemiştim. Verdiğim linki de okursanız "Trafik Ceza Tutanağını İptal Ettirdik" başlıklı forumda, iptal ettirdiğimiz tutanağa ilişkin mahkeme kararını da göreceksiniz. Dilekçenize onu da ekleyin...Aklınıza takılan başka bir soru varsa elimden geldiğince onu da yanıtlamaya çalışayım.

Saygılarımla
Old 16-03-2007, 10:23   #18
Aziz Kurtuluş

 
Varsayılan gelişmeler...

Bugünlerde bu konuyla ilgilenmekte olan bir milletvekilimiz varmış...

kişisel bir yaklaşım olacak ama, eğer yazılı basından okuduğumuz gibi, bu yasa AYNEN çıkarsa, ödediğimiz bu cezaları geri alacağız gibi görünüyor..

Saygılarıma,
Old 16-03-2007, 14:16   #19
av.sally

 
Varsayılan

Sayın Suat Ergin biliyor musunuz açtığım davayı kaybettim sizin yardımcı olarak ilettiğiniz örnek karar ve yargıtay kararını sunmama rağmen sağ olsun yüce mahkeme 7 günlük süreyi hiç umursamayarak aleyhime karar verdi ancak yasayı beklediğim için ödeme yapmıyorum şimdilik
Old 16-03-2007, 14:25   #20
Av.Suat Ergin

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan avsevil
Sayın Suat Ergin biliyor musunuz açtığım davayı kaybettim sizin yardımcı olarak ilettiğiniz örnek karar ve yargıtay kararını sunmama rağmen sağ olsun yüce mahkeme 7 günlük süreyi hiç umursamayarak aleyhime karar verdi ancak yasayı beklediğim için ödeme yapmıyorum şimdilik

Sayın avsevil,

Üzüldüm ama şaşırmadım. Bir üyemiz gibi düşünüp, "polis yanlış ceza kesmez" diyerek verilmiş bir karardır. Oysa yasa maddesi çok açık...Benden sonra bir çok arkadaştan da lehe karar verildiğini duydum.

Saygılarımla
 


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Trafik kazasında ölenin yakınlarının zorunlu trafik sigortasından maddi veya manevi t askeri hakim Meslektaşların Soruları 11 29-05-2013 13:00
tehdit suçunun unsurları Koray Ö. Meslektaşların Soruları 12 13-12-2011 11:19
mal beyanında bulunmamak suçunun şikayet süresi ne kadar? av.selcukacar Meslektaşların Soruları 4 18-10-2006 11:19
Kapkaç Suçunun Hukuki Niteliği Nedir? aristo Meslektaşların Soruları 0 01-06-2002 00:53
Vergi İadesi İçin Maaşın Hakedildiği Tarih Mi,yoksa Alındığı Tarih Mi Esastır nalan Hukuk Soruları Arşivi 3 04-03-2002 21:08


THS Sunucusu bu sayfayı 0,08000398 saniyede 14 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.