Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Yabancı Hukuk Sistemleri Türk Hukuku dışında kalan hukuk sistemlerine yönelik sohbetler

Kod Napolyon

Yanıt
Old 30-10-2012, 09:09   #1
Cumhur Okyay

 
Varsayılan Kod Napolyon

A.Ü. Hukuk Fakültesi Dergisi’nin 2012/2. sayısında* henüz vakıf olduğum bir konuyu, meraklı ve araştırmacı meslektaşlarıma faydalı olur düşüncesiyle aşağıda sunuyorum.

MUKAYESE-İ KAVÂNÎN-İ MEDENİYYE MECELLE-İ AHKÂM-I ADLİYYE-FRANSA KANÛN-I MEDENİSİ KİTÂB’ÜL-BÜYۑ (The Comparison of Civil Laws Mecelle-French Code Civil The Book of Sales)**

Mekteb-i Hukûk Mecelle Muallimlerinden CEMALEDDİN *** Çev: Seda ÖRSTEN ESİRGEN

Mukaddime

Kavânîn-i mevzûanın en mühimmi şüphesiz kavânîn-i medeniyyedir. Düvel-i muhtelife kavânîni arasındaki ihtilâfât ve mübayenât en esaslı sûretde oradan başlar. Avrupa devletleri arasında öteden beri en ziyade iktibas-ı esâsât ettiğimiz Fransadır. Bunun içindir ki, kavânîn-i medeniyye mukayesesine de Mecelle-i Ahkâm-ı Adliyyemizle Fransa Kavânin-i Medenîsinden başladık.

Bundan başka Kanûn-ı Medenî ile Mecellenin esâsâtı da birdir, her ikisi ayn menba‘-ı pür-feyz ve hükûmetden, ahkâm-ı fıkhiyyeden muktebesdir. Cümlenin ma‘lûmudur ki, Kod Napolyon tesmiye edilen Fransa Kanûn-ı Medenîsi, Napolyonun Mısıra girdiği zaman Mısır kütübhânelerinde mevcûd mü’ellefât-ı İslâmiyeden, kütüb-i fıkhiyyeden tercüme ve iktibâs edilmişdir.

Mısır kütübhânelerindeki mü’ellefâtın ekserisi mezheb-i Şâfiîye sâlik ulem①ve fukahâ-yı kirâmın âsârından bulunduğu cihetle ekser hususâtda Fransa kanûnunun mezheb-i Şâfiîye tevâfuk etdiği görülüyor. Mukayese-i kavânîn-i medeniyyeye Mecelle-i Ahkâm-ı Adliyye taksîmâtı esâs ittihâz edilerek birinci kitâb olan büyû‘dan bed’ ü mübâşeret edilmişdir. Mukayesenin sûret-i mükemmelede icrâsına sarf-ı mesâî edilecekdir.


* Mukayese-i Kavânîn-i Medeniyye… AÜHFD, 61 (2) 2012: 809-818
** İlm-i Hukuk ve Mukayese-i Kavânîn Mecmuası, 1325, Sene: 1, Cilt: I, Sayfa: 22-32’de yayımlanmıştır.
*** Dr., Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Tarihi Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi (orsten@law.ankara.edu.tr).
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi


THS Sunucusu bu sayfayı 0,02539897 saniyede 13 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.