Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

Gemi Adamı Alacağı

Yanıt
Old 12-02-2012, 13:32   #1
alpercelep

 
Varsayılan Gemi Adamı Alacağı

Öncelikle herkese şimdiden çok teşekkür ediyorum .Arkadaslar bir konu da fikirlerinizden faydalanmak istiyorum . Yabancı bandirali gemi de çalışan (gemi Malta bandirali ) adamı ,ücret alacağını şirketinden tahsil edememistir . Bu arada gemi işleteni yani işveren merkezi Türkiye de bulunan bir sermaye sirketidir . Türkiye'de şirketin bulunduğu yerde icra takibine girişeceğiz . Acaba turk bandirali gemilerde uygulanan kanundan Dogan rehin hakkı dava yolu ile yabancı bayraklı gemide çalışan turk işçisi için talep edilebilir mi? Deniz is kanunu bu olayımız da uygulanabilir mi?
Old 12-02-2012, 14:45   #2
Av. İbrahim YİĞİT

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan alpercelep
Öncelikle herkese şimdiden çok teşekkür ediyorum .Arkadaslar bir konu da fikirlerinizden faydalanmak istiyorum . Yabancı bandirali gemi de çalışan (gemi Malta bandirali ) adamı ,ücret alacağını şirketinden tahsil edememistir . Bu arada gemi işleteni yani işveren merkezi Türkiye de bulunan bir sermaye sirketidir . Türkiye'de şirketin bulunduğu yerde icra takibine girişeceğiz . Acaba turk bandirali gemilerde uygulanan kanundan Dogan rehin hakkı dava yolu ile yabancı bayraklı gemide çalışan turk işçisi için talep edilebilir mi? Deniz is kanunu bu olayımız da uygulanabilir mi?

Üstadım Deniz İş Kanunu, sadece Türk bayrağını taşıyan gemilerde çalışan işçilere uygulanabilir. Yabancı bayrak taşıdığı tartışmasız gemide çalışan işçinin hak ve alacakları konusundaki ihtilafın çözümünde Deniz İş Kanunu hükümleri uygulanamaz.

KANUN NO: 854

DENİZ İŞ KANUNU

Kabul Tarihi: 20 Nisan 1967

Resmi Gazete ile Neşir ve İlânı: 29 Nisan 1967 - Sayı: 12586

5.t. Düstur, c.6 - s.1849


KANUN KAPSAMI :

MADDE 1 - Bu Kanun denizlerde, göllerde ve akarsularda Türk Bayrağını taşıyan ve yüz ve daha yukarı grostonilatoluk gemilerde bir hizmet akti ile çalışan gemi adamları ve bunların işverenleri hakkında uygulanır.


T.C.

YARGITAY

11. HUKUK DAİRESİ

E. 2008/5879

K. 2009/10480

T. 12.10.2009

• YABANCI BAYRAK TAŞIYAN GEMİ ( Gemide Çalışan Kaptanın Hizmet Akdinden Kaynaklanan Alacak İstemi - İstemin Deniz İş Kanunu ve İş Kanunu Kapsamında Değerlendirilemeyeceği )

• KAPTANIN HİZMET AKDİNDEN KAYNAKLANAN ALACAK İSTEMİ ( Yabancı Bayraklı Gemide Çalışan - İstemin Deniz İş Kanunu ve İş Kanunu Kapsamında Değerlendirilmesinin Mümkün Olmadığı )

• DENİZ İŞ KANUNU VE İŞ KANUNU'NUN KAPSAMI ( Yabancı Bayraklı Gemide Çalışan Kaptanın Hizmet Akdinden Kaynaklanan Alacak İstemi - İstemin Deniz İş Kanunu ve İş Kanunu Kapsamında Değerlendirilemeyeceği )

854/m.1, 2/B


ÖZET : Dava, yabancı bayrak taşıyan gemide çalışan kaptanın hizmet aktinden kaynaklanan alacak istemine ilişkindir. Deniz İş Kanunu Türk Bayrağı'nı taşıyan gemi işadamları hakkında uygulanır. Bu durumda mahkemece, yabancı bayrak taşıdığı konusunda ihtilaf bulunmayan gemide çalışan davacı kaptanın hizmet aktinden kaynaklanan davasının, 4857 sayılı İş Kanunu ve 854 sayı Deniz İş Kanunu kapsamında bulunmadığı değerlendirilerek davaya bakılması gerekir.

DAVA : Taraflar arasında görülen davada İstanbul Denizcilik İhtisas Mahkemesi'nce verilen 26.02.2008 tarih ve 2007/279-2008/59 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi davacı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

KARAR : Davacı vekili, davalıların donatanı ve işleteni oldukları yabancı bayraklı gemide kaptan olarak görev yapan müvekkiline ödenmeyen çalışma ücreti tutarı 4.277 USD’nin tahsili için başlatılan icra takibine davalılar itirazının haksız olduğunu ileri sürerek, itirazın iptaline ve % 40 inkâr tazminatına karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalılardan E... Denizcilik Nak. Ltd. Şti. vekili, davada iş mahkemelerinin görevli olduğunu savunarak, davanın reddini istemiş, diğer davalı davaya yanıt vermemiştir.

Mahkemece, iddia, savunma ve dosya kapsamına göre, 854 sayılı Deniz İş kanunun 2. maddesi uyarınca kaptanların "gemi adamı" sayılacağı ve aynı yasanın 46. maddesi uyarınca da bu kanun kapsamındaki gemi adamları ile işverenleri arasındaki uyuşmazlıklar hakkında 5521 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu'nun uygulanacağının hüküm altına alındığı gerekçesiyle dava dilekçesinin görev yönünden reddine, talep ve kesinleşme halinde dosyanın İş Mahkemesine gönderilmesine karar verilmiştir.

Kararı, davacı vekili temyiz etmiştir.

Dava, yabancı bayrak taşıyan gemide çalışan kaptanın hizmet aktinden kaynaklanan alacak istemine ilişkindir.

Her ne kadar 854 sayılı Deniz İş Kanunu'nun 2/B maddesine göre kaptanlar gemi adamı sayılmış ve 66. maddesinde gemi adamlarıyla bunların işverenleri arasında bu kanundan veya hizmet aktinden doğan davalar hakkında 5521 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu hükümlerinin uygulanacağı öngörülmüşse de Deniz İş Kanunu'nun 1/1. Maddesinde bu yasanın Türk Bayrağı'nı taşıyan gemi işadamları hakkında uygulanacağı belirtilmiştir. Bu durumda mahkemece, yabancı bayrak taşıdığı konusunda ihtilaf bulunmayan gemide çalışan davacı kaptanın hizmet aktinden kaynaklanan davasının, 4857 sayılı İş Kanunu ve 854 sayı Deniz İş Kanunu kapsamında bulunmadığı değerlendirilerek davaya bakılması gerekirken, yazılı şekilde İş Mahkemesinin görevli olduğundan bahisle dava dilekçesinin görev yönünden reddi bozmayı gerektirmiştir.

SONUÇ : Yukarda açıklanan nedenlerle davacı vekilinin temyiz itirazlarının kabulüyle kararın davacı yararına BOZULMASINA, ödediği temyiz peşin harcın isteği halinde temyiz edene iadesine, 12.10.2009 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
Old 12-02-2012, 15:13   #3
Av.Bülent Özkan

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan alpercelep
Öncelikle herkese şimdiden çok teşekkür ediyorum .Arkadaslar bir konu da fikirlerinizden faydalanmak istiyorum . Yabancı bandirali gemi de çalışan (gemi Malta bandirali ) adamı ,ücret alacağını şirketinden tahsil edememistir . Bu arada gemi işleteni yani işveren merkezi Türkiye de bulunan bir sermaye sirketidir . Türkiye'de şirketin bulunduğu yerde icra takibine girişeceğiz . Acaba turk bandirali gemilerde uygulanan kanundan Dogan rehin hakkı dava yolu ile yabancı bayraklı gemide çalışan turk işçisi için talep edilebilir mi? Deniz is kanunu bu olayımız da uygulanabilir mi?

Sn. Alper Celep;

Yabancı bayraklı gemi şu anki mevzuata göre menkul hükmündedir.

Yabancı bayraklı gemi söz konusu olsa dahi kaptanın ücret alacağı TTK 1235 ve 1242 uyarınca kanuni rehin hakkı verir.

Bu bakımdan yabancı bayraklı gemi kaptanının bu alacağı için rehnin paraya çevrilmesi yolu ile ilamsız takip (örnek 8 ödeme emri) yapmanız gerekir.Bu takipte rehin kısmına TTK 1242 ve 1235'in ilgili fıkrasından kaynaklanan kanuni rehin hakkı demeniz yeterli olur. (Uygulamada hatalı şekilde kaptanın bu alacak için örnek 7 ilamsız takip yapıldığı çok görülür.fakat esas yararlı olan rehin takibi yapmaktır)

Bu takibe itiraz olduğunda GEMİ YABANCI BAYRAKLI OLDUĞUNDAN itirazın iptali davasını DENİZ İHTİSAS MAHKEMESİNDE açılması gerekir. Gemi Türk bayraklı ise itirazın iptali davasını iş mahkemesinde açabilirsiniz.

Bu bakımdan sizin olayda Deniz İhtisas Mahkemesinden ayrı bir şekilde "gemi üzerinde rehin hakkı tanınmasını" istemenize gerek yoktur.Olayınızda ilamsız rehin takibi yaparsanız Deniz ihtisas mahkemesi itirazı iptal eder ise zaten takipteki rehininiz gemiyi takip eder şekilde aynen uygulanır. (geminin seferden menini, bir menkul gibi satışını icra müdürlüğünden isteyebilirsiniz) Ancak takip yapmadan doğrudan kaptanın alacağı için Deniz İhtisasta dava açarsanız (1) gemi üzerinde rehin hakkı tanınması (2) alacağın davalıdan tahsili şeklinde 2 talebiniz olur.

Sonuç olarak;
1. yabancı bayraklı geminin kaptanının ücret alacağı rehin hakkı verir.
2. Rehin hakkı verdiğinden ilamsız rehin takibi yapılır. Takip kesinleşir ise geminin bir menkul gibi satışı veya seferden meni istenebilir. uygulamada seferden men yeterli oluyor.
3. Takibe itiraz olur ise itirazın iptali davasının Deniz İhtisasta açılması gerekir.
4. Türk bayraklı gemilerdeki tek fark itirazın iptali davasının İş Mahkemesinde açılacak olmasıdır.
Old 12-02-2012, 16:17   #4
alpercelep

 
Varsayılan

Mesletaşlarim çok teşekkür ediyorum yanıtlarınız için , özellikle Bülent bey cevabınız çok doyurucu oldu , izleyeceğimiz yol tamamen kafamızda netleşti . Calışmalarınız da basarılar diliyorum.
Old 23-07-2013, 13:18   #5
repose

 
Varsayılan

Peki yetkili yer neresi olacak? Şirket Türk ve merkezi burada gemi önce Türk Bayrağı taşırken şimdi Panama bandıralı.. Hangi icra dairesinde takip olacak? Biraz daha mı araştırsaydım atladığım bir yer olmalı mutlaka
Old 23-07-2014, 13:26   #6
ahmetbilgi

 
Varsayılan

Arkadaşlar yabancı bayraklı gemide çalışan gemi adamlarının alacaklarına ilişkin İstanbul Deniz İhtisas Mahkemesi'nde açılan davalar görevsizlikle Asliye Hukuk Mahkemesi'ne gönderiliyor. Bilginize.
Old 01-12-2023, 19:52   #7
avdnmygt

 
Varsayılan

merhabalar sayin meslektaslarim, konu daha once konusuldugundan bu konu hakkinda bir kac sorum olacak.

muvekkil pompaci olarak yabanci bayrakli ancak isleteni turk olan bir gemide calisiyor. sozlesmesi 6 aylik, 3 ay sefere gidip geldikten sonra bir sebep belirtmeksizin limanda birakiliyor. sonrasinda oyalanip aylik ucretleri odenmiyor, gemiye de alinmiyor. ihtarname ile sozlesmeyi feshettik, ancak 3 aylik alacagi mevcut. yaklasik 7.100 dolar, bu alacak icin icra takibi baslatma dusuncesindeyim, ancak sozlesmesi baska bir yurtdisi sirketi ile yapilmis, direkt olarak dava yolu mu izlemeliyim, icra takibini 7 ornek dusunuyorum ancak usul hususunda cok gerildim. degerli fikirlerinizi paylasirsaniz cok sevinirim.
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Gemi Siciline Kayıtlı gemi Satışı-Noterde Devir Gamze Dülger Meslektaşların Soruları 5 01-10-2010 22:54
Kılavuz Kaptanın Gemi Adamı Sayılması butterfly Meslektaşların Soruları 7 27-09-2010 13:38
gemi adamı , kıdem,ihbar,izin, incitanesi Meslektaşların Soruları 3 15-06-2010 15:41
Gemi Adamının Gemi Alacağı Hakkı Av.Mehmet Ali Helvacı Meslektaşların Soruları 2 20-11-2009 00:06


THS Sunucusu bu sayfayı 0,04685807 saniyede 14 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.