Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Hukuk ve Felsefe Hukukun felsefi yönüne dair sohbetler. Hak, Hakkaniyet, Adalet, Eşitlik kavramlarına hukuk felsefesi gözüyle bakış

HukukÇuysan Bana Ne?

Yanıt
Old 06-05-2007, 09:29   #1
calikusu_kamuran

 
Acil Hukukçu ve "Bana Ne"

Hukukçu "Bana Ne" diyebilir mi?

Gün ola devran döne!

Şimdiden saygı ve sevgiler.
Old 06-05-2007, 12:50   #2
| Burak |

 
Varsayılan

Eğer "bana ne"yi beni ilgilendirmiyor anlamında kullanıyorsa diyebilir. Direkt olarak kullanabilir demek aslında doğru olmaz.

Mesela yasadan, kanunlardan bana ne diyerek hüküm vermesi veya verdirmeye çalışması olmaz.
Old 06-05-2007, 17:14   #3
bertrand

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan calikusu_kamuran
Hukukçu "Bana Ne" diyebilir mi?

Selam,

A nın B ye olan hakaretinden bana ne! Kendilerini ilgilendirir.

Gördüğünüz gibi örnekledim ve "bana ne" dedim.

Saygılar.
Old 06-05-2007, 19:57   #4
Armağan Konyalı

 
Varsayılan

Sayın çalıkuşu_kamuran

Hukukçu kendine gereksiz görevler yüklememelidir. Hukukçu hukuk dışındaki konularda ne kadar çok ''Bana ne'' derse hukuka o kadar çok zaman ayırabilir.

Hukuka bir ömür vakfedilse az gelir.

Saygılarımla
Old 08-05-2007, 13:43   #5
alihan uncu

 
Varsayılan

sayın çalıkuşu kamuran'ın sorduğu soruyu sınırlandırnakta fayda var sanırım. hukukçu'nun "bana ne" demesinden kasıt sanırım hukuku ilgilendiren konularda, kendiyle doğrudan ilgili olmayan konulara hukukçunun müdahil olup olmaması durumudur. bu halde hukukçuya düşen kesinlikle "bana ne" dememektir. bu iki yönlü bir durumdur. şöyle ki; hukukçular her ne kadar tıpçılar gibi bir yemin etmeseler de vicdanen görevleri adaletsiz buldukları alanda hukuku işletmektir. bu görev sırf hukuk okumuş olmakla bile kazanılması gereken bir durumdur. bunun gibi vicdani olmayan ikinci neden ise; hukukçu'nuın geçimini hukuktan kazanmasıdır. biraz daha açacak olursak; hukuk işledikçe berraklaşan ve anlam bulan, daha da işlerlik kazanan bir alandır. siz bir alan için ne kadar kural koyarsanız koyun uygulanmadığı sürece hukukun bu alan için varlığından bahsedilemez. bunun için hukukçu "bana ne" dememelidir. madem ki geçimimizi hukuktan sağlıyoruz, o'nun daha düzgün işlemesinden hem sorumlu hem de bu konuda yetkiliyiz.
Old 09-05-2007, 19:46   #6
calikusu_kamuran

 
Varsayılan

Yargıtay kararları başkasına ait olduğu halde, niçin bizim meselemize de ilişkin olduğu zaman BANA NE DİYEMİYORUZ?

Saygıdeğer Konyalı, konunun kapsamı Syn. alihan uncu tarafından gayet güzel bir biçimde ifade edilmiştir, kendilerine teşekkür ederim.

saygılarımla
Old 09-05-2007, 22:49   #7
gursan

 
Varsayılan

Avukat "bana ne" diyebilir ama hukukçu diyememelidir.
Çünkü; hukukçuluk toplumsal sorumluluk gerektirir.
Old 09-05-2007, 22:53   #8
selcen ünsal

 
Varsayılan

Sorumluluk,duyarlılık olmalı elbette hukukçuda ama bu şartlarda bu ortamda dememek mümün değil..Hukukçuların psikolojilerini de biraz düşünmek gerek..
Old 09-05-2007, 23:08   #9
alihan uncu

 
Varsayılan

tartışmaya farklı bir çehre kazandıracak da olsa belirtmek isterim; avukatlık, hukukçuluk kavramının içerdiği mesleklerden herhangibiridir. tıpkı hakimlik gibi. ortak nokta hukukçu olmaktır. avukatlığı hukukçuluğun dışında, o'ndan bağımsız bir kavram olarak düşünmek bana hoş gelmiyor. özellikle de bu şekilde avukat'ı tüccar gözüyle görmek mesleğin anlamını da yitirmesine sebep oluyor.

saygılarımla
Old 10-05-2007, 06:54   #10
abdulgani

 
Varsayılan

1136 sayılı Avukatlık Kanunu
SEKİZİNCİ KISIM
Barolar
BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler
Baroların kuruluş ve nitelikleri:
Madde 76 - (Değişik: 02.05.2001-4667/46 md.) Barolar; avukatlık mesleğinin geliştirmek, meslek mensuplarının birbirleri ve iş sahipleri ile olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni sağlamak; meslek düzenini, ahlakını, saygınlığını, hukukun üstünlüğünü, insan haklarını savunmak ve korumak, avukatların ortak ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla tüm çalışmaları yürüten tüzel kişiliği bulunan, çalışmalarını demokratik ilkelere göre sürdüren kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşlarıdır. "
Kolay gelsin arkdaşlar, bence bizim birliğimize yüklenen bu görev her avukat arkadaşımıza yüklenmiştir. dolayısıyla yasa bize zaten sorumluluk yüklemiş ve "bana ne " deme şansı bırakmamıştır.
saygılarımla
Old 10-05-2007, 19:21   #11
calikusu_kamuran

 
Acil

Alıntı:
Yazan bertrand
Selam,

A nın B ye olan hakaretinden bana ne! Kendilerini ilgilendirir.

Gördüğünüz gibi örnekledim ve "bana ne" dedim.

Saygılar.

B, müvekkiliniz olmak amacıyla Size geldiği gün, lütfen aynı sözcüğü kullanınız, aksi takdirde kendinizle tutarsız olacaksınız eminim. Önemlisi, B" ye karşı yapılan bu hakaret suçunda hakim yanlış karar verse ve benzer suçtan dolayı davanız aynı hakim tarafından görülmüş olsa, yine bana ne diyemez, aaaaaaaaaa bu hakim önceki bir davada şöyle karar vermişti deyip en azından hatırlamak zorunda kalabilirsiniz, bence daha gerçekçi olarak BANA NE diyebileceğiniz durum( bana ne, yargısını koyabileceğiniz) bulmalısınız.

Bu şekilde açıklama yapmak istemezdim, aslında hukukun daha genel/temel kavramları ile açıklama yapmak isterdim.

SAYGILARIMLA
Old 10-05-2007, 22:44   #12
harmeder

 
Varsayılan

Hukukçu ya da insanı bir yana bırakın, "insan" 'bana ne' diyebilir mi? Günü gelir 'sana ne?' demezler mi?
Old 11-05-2007, 20:49   #13
alihan uncu

 
Varsayılan

"Bana ne" demiş birine "sana ne" denmesi sanırım bu kişinin ruhunu incitmeyecektir. Asıl incitici olacak olan bir gün aynı şahsa, kendisine zarar vermiş bir olay neticesinde "bana ne" denmiş olmasıdır. İnsan'a atfedilebilir mi konunun başlangıç sorusu bilmiyorum. sanırım insan olmak için fazlaca bir şart aranmadığından-herhangi bir sınavı ya da değerlerini ölçme vasıtası olmadığından- insanoğlu'nun tümüne birden böyle bir sorumluluk sanırım yüklenemez. Kaldı ki çoğunluk, kendi hakkını dahi savunabilecek yeteneğe sahip değilken, böylesine ağır bir sorumluluğu az evvel anılan savunmasız kimseciklere yüklemek hem haksızlık olacak hem de bünyeleri kabul etmeyecektir. Ancak konu "hukukçu" üzerine olunca "hayır, diyemez!" gibi bir yargıya varılabiliyor. ayrıca tartışılması gereken bir konunun daha olduğunu söylemek isterim.
"Hukukçu" kime denir, ya da daha net bir ifadeyle "Hukukçu" denilen zat ne tür özellikleri sebebiyle böyle anılmaktadır? her hukuk fakültesi bitiren hukukçu olur mu? belirli bir meslek icra ediyor olması gerekir mi?
Old 11-05-2007, 21:14   #14
Armağan Konyalı

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan alihan uncu
"Hukukçu" kime denir, ya da daha net bir ifadeyle "Hukukçu" denilen zat ne tür özellikleri sebebiyle böyle anılmaktadır? her hukuk fakültesi bitiren hukukçu olur mu?
''Hukukçu'' sözcüğünü cümle içinde kullanmaya kalkarsak, pek az yerde kullanabileceğimiz ortaya çıkar.
Old 07-10-2007, 11:12   #15
SNOW

 
Varsayılan

Herşeye bana ne diyen hukukçu da olur. hiçbir şeye bana ne demeyip herşeye karışan hukukçu da olur. Bazı şeylere bana ne diyen de olur. insanın olduğu yerde hepsi olur.
Yalnız. Hukukçu neye bana ne diyebilmeli ve neye diyememeliyi soruyorsak: bana göre, mesleği ile ilgili meselelerde bana ne diyememeli diğer meselelerde bana ne demek hakkı kendindedir...
Saygılarımla......
Old 07-10-2007, 16:57   #17
cemaydın

 
Varsayılan

"Bane ne" diyen biri, kendisine "sana ne" denmesini göze almışdır. Yahut "Bana ne" diyen biri, zaten bir başkasının kendisine "Sana ne" diyeceği bir duruma mahal vermez, çünkü başdan "Bana ne" demiş ve elini ayağını çekmişdir.
Old 07-10-2007, 18:48   #18
Gemici

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av. Bülent S. Akpunar
Banane!
Sayin Akpunar,
Banane’yi sadece yazdınız mı, yoksa dediniz mi bilmiyorum. Eğer sadece yazdıysanız, dememiş oluyorsunuz. İsterseniz şidi seslice BANANE diyebilirsiniz. Ben dedim.

Bana Ne Tartışması'na birazda ben katkıda bulunayım.
Dünya’da en fazla ‘banane’ diyenler Almanlar’dır. Küçük çocukların en önce öğrendikleri kelimelerin başında gelir ‘banane’.
‘banane’ Alman Birliğinin sembölüdür aynı zamanda. Bazılarına göre ‘banane’ olmasaydı Doğu ve Batı Almanya’nın birleşmesi de olmazdı. Dövüzleri boşa gitmesin diye Doğu Alman Yöneticiler ‘banane’ ithal etmezlerdi. ‘Banane’ kıtlığı ve doğuluların ‘banane’ hasreti konusu birçok fıkraya ve filme konu olmuş.

Örnek:
Doğu Almanya’lı ve Batı Almanya’lı iki çocuk Berlin duvarında konuşuyor.
Batılı: Benim bananem var, senin yok,
Doğulu: Bizde sosyalizm var, sizde yok,
Batılı: Yakında bize de sosyalizm gelecek,
Doğulu: O zaman sen de bananeye hasret kalırsın.

Saygılarımla

Die Banane: Muz
Old 17-11-2007, 15:28   #20
Gemici

 
Varsayılan Başlık ve İçerik

Sitede 'HukukÇuysan Bana Ne?' başlığını her görüşümde aklıma tiraj kaygısıyla çarpıcı bir başlık atan renkli basın geliyor nedense; Başlığın anlatılan olayla hiçbir ilgisi yoktur çoğunlukla.

Burada da öyle; başlık üçüncü bir kişinin kızdığı veya küçümsediği bir hukukçuya 'hukukçuysan hukukçusun, sırf bu yüzden kasılmana gerek yok, hukukçu oluşun beni zerrece ilgilendirmiyor' demesi anlamında kullanılmış, başlığı atan bu anlamda kullanmasa bile çıkan sonuç bu.

İki cümleden oluşan mesajsa şu:
Alıntı:
Hukukçu "Bana Ne" diyebilir mi?

Gün ola devran döne!

Şimdiden saygı ve sevgiler.

Benden de bir 'Gün ola devran döne'

Saygılarımla
Old 18-04-2008, 15:57   #21
ersa44

 
Varsayılan

"Bana ne"yi hakim diyemez ama avukat elbette diyebilir derse ne olur aç kalır hayatın gerçeği bu, ben hukuk 4 öğrencisiyim ve duyduğum tecrübeler bana bunu söyletti teşekkürler...
Old 30-03-2009, 01:15   #22
üye23342

 
Varsayılan

Kişisel yapı diyorum. Fakat eğer ucunda para varsa çoğunluğun 'bana ne' diyebileceğini sanmıyorum. Dünya kişisel çıkar ve para ekseninde dönerken, hukukcunun da 'bana ne' deme hakkını, bu eksende kullanacağını düşünüyorum. Nitekim hukukcununda insani nefsleri mevcuttur. Kimi ideolojisinde kimi de cebinde hayatına yol cizer...
Old 15-06-2009, 12:19   #23
didem kunal

 
Varsayılan

avukatın "bana ne " si elindeki dosyası ile sınırlandırılabilir mi peki?
Old 16-07-2009, 10:12   #24
adalet savaşçısı

 
Varsayılan

hukuk okuyan biri hukukçu olma aşamasına geldiği zaman bana ne diyemez. ister avukat ister hakim ister savcı olsun... savcı şikayete bağlı olmayan suçu gördüğü zaman dava açmalıdır. aksi halde birgün gerçektende arkadaşların ifade ettiği gibi sana na denilebilecektir.bizler adalet dağıtıcısıysak,avukat olsak bile bana ne dememeliyiz.
Old 22-06-2012, 17:04   #25
Av.Kaan

 
Varsayılan

Nasreddin Hoca'ya adamın biri gelip "Hoca, kızarmış bir tavuğu tepsiye koymuş götürüyorlar" demiş, Hoca: "bana ne" demiş. "Ama Hoca, sizin eve götürüyorlar" deyince "o zaman sana ne" demiş.

Bana ne ve sana ne'si olmayanın aklı da yoktur. Bir başka ifadeyle aklı olanın bana nesi ve sana nesi vardır.
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Bana Ait Olan Borç Ailemden İcra Edilebilir Mi? erdal_eroglu Hukuk Soruları Arşivi 7 15-08-2006 21:49
Yardım- Müvekkilime karşı Bana Av.Gazi Meslektaşların Soruları 4 16-04-2005 12:58
Yardım- Müvekkile Karşı Bana Av.Gazi Meslektaşların Soruları 0 15-04-2005 16:08
Bana Komik Geldi... Batu Han Site Lokali 7 19-03-2003 15:07
Bana Kuşağını Söyle, Av. Adil Giray ÇELİK Hukuk Sohbetleri 4 27-11-2002 21:47


THS Sunucusu bu sayfayı 0,04620695 saniyede 14 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.