Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Hukuk Soruları Arşivi THS Hukuk Soruları alanına 2000-2007 yılları arasında gönderilmiş eski soruların arşivlendiği forum alanımız. Bu alan yeni mesajlara ve yanıtlara kapalıdır ve sadece arşiv amaçlı olarak yayında tutulmaktadır.

Kanuni Faiz Ve Temerrüt Faizi

 
Old 02-03-2007, 22:44   #1
dalinn

 
Kitap Kanuni Faiz Ve Temerrüt Faizi

okulda gördüğümüz en son konu buydu.kanuni fazi ve temerrüd faizi.Ancak bana o kadar karmaşık geldi ki anlamakta zorladım hani şu faiz oranları ve hesaplamalarını.eğer bu konuda bir bilginiz varsa lütfen yardımcı olur musunuz?
Old 03-03-2007, 14:23   #2
Kemal Yıldırım

 
Varsayılan

Yalnız Sayın Dalinn, siz burda bizden konuyu anlatmamızı istemişsiniz. Siz de takdir edersiniz ki bu imkansız. Kitaplarda sayfalarca anlatılan bu konuları burada anlatmak mümkün değil. Fakat siz konuyu iyice çalışırsınız, daha sonra aklınıza takılanlan kısımları soru olarak yöneltirsiniz.

Saygılar...
Old 03-03-2007, 22:45   #3
Hasan Bahadır Büyükavcı

 
Varsayılan

KANUNİ FAİZ VE TEMERRÜT FAİZİNE İLİŞKİN KANUN

Kanun Numarası : 3095

Kabul Tarihi : 4/12/1984

Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 19/12/1984 Sayı : 18610

Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 24 Sayfa: 120Kanuni faiz

Madde 1 – (Değişik : 21/4/2005 - 5335/14 md.)

Borçlar Kanunu ve Türk Ticaret Kanununa göre faiz ödenmesi gereken hallerde, miktarı sözleşme ile tespit edilmemişse bu ödeme yıllık yüzde oniki oranı üzerinden yapılır.

Bakanlar Kurulu, bu oranı aylık olarak belirlemeye, yüzde onuna kadar indirmeye veya bir katına kadar artırmaya yetkilidir.(1)

Temerrüt faizi

Madde 2 – (Değişik : 15/12/1999 - 4489/2 md.) Bir miktar paranın ödenmesinde temerrüde düşen borçlu, sözleşme ile aksi kararlaştırılmadıkça, geçmiş günler için 1 inci maddede belirlenen orana göre temerrüt faizi ödemeye mecburdur.

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasının önceki yılın 31 Aralık günü kısa vadeli avanslar için uyguladığı faiz oranı, yukarıda açıklanan miktardan fazla ise, arada sözleşme olmasa bile ticari işlerde temerrüt faizi bu oran üzerinden istenebilir. Söz konusu avans faiz oranı, 30 Haziran günü önceki yılın 31 Aralık günü uygulanan avans faiz oranından beş puan veya daha çok farklı ise yılın ikinci yarısında bu oran geçerli olur.

Temerrüt faizi miktarının sözleşmede kararlaştırılmamış olduğu hallerde, akdi faiz miktarı yukarıdaki fıkralarda öngörülen miktarın üstünde ise, temerrüt faizi, akdi faiz miktarından az olamaz.

Mürekkep faiz

Madde 3 – Kanuni faiz ve temerrüt faizi hesaplanırken mürekkep faiz yürütülemez.

Bu konuya ilişkin Türk Ticaret Kanunu hükümleri saklıdır.

Diğer kanunlardaki faizler

Madde 4 – Diğer kanunların, bu Kanunda öngörülen orandan fazla temerrüt faizi ödenmesine ilişkin hükümleri saklıdır.

Yabancı para borcunda faiz

Madde 4/a – (Ek : 14/11/1990 - 3678/30 md.)

Sözleşmede daha yüksek akdi veya gecikme faizi kararlaştırılmadığı hallerde, yabancı para borcunun faizinde Devlet Bankalarının o yabancı para ile açılmış bir yıl vadeli mevduat hesabına ödediği en yüksek faiz oranı uygulanır.__________________________

(1) Kanuni faiz oranının, 1/1/2006 tarihinden geçerli olmak üzere yıllık % 12’den % 9’a indirilmesi 19/12/2005 tarihli ve 2005/9831 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kararlaştırılmıştır.

Sayfa 1


6544Kaldırılan ve uygulanmayacak olan hükümler

Madde 5 – 22 Mart 1303 tarihli Murabaha Nizamnamesi yürürlükten kaldırılmıştır.

Borçlar Kanunu ve Türk Ticaret Kanununda kanuni faiz temerrüt faizi oranlarını belirleyen hükümler uygulanmaz.

Geçici Madde 1 – (3095 sayılı Kanunun kendi numarasız geçici maddesi olup 1/2/1989 tarih ve 3520 sayılı Kanun ile madde numarası teselsül ettirilmiştir.)

Bu Kanunun yürürlüğünden önceki ilişkilerden doğan faiz alacakları hakkında da yürürlük tarihinden itibaren bu Kanun hükümleri uygulanır.

Ancak, alacaklı ve borçlunun anlaşmaları ile bir ödeme planına bağlanan alacağın faizleri hakkında anlaşma tarihindeki kanun hükümleri uygulanır. Şu kadar ki, borçlu ödeme planına uymadığı takdirde alacaklı ödeme planı ile bağlı kalmaksızın bu Kanun hükümlerine göre alacağını tahsil eder.

Geçici Madde 2 – (Ek : 15/12/1999 - 4489/3 md.)

Geçici 1 inci madde, bu Kanunun yürürlüğünden önceki ilişkilerden doğan faiz alacakları hakkında da uygulanır.

Yürürlük

Madde 6 – Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 7 – Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür.

*

* *

4/12/1984 TARİH VE 3095 SAYILI ANA KANUNA İŞLENEMEYEN HÜKÜMLER:

1 - 14/11/1990 tarih ve 3678 sayılı Kanunun Geçici Maddesi:

Geçici Madde 1 – Bu Kanunun 29 ve 30 uncu maddesi hükümleri, yürürlük tarihinden önceki ilişkilerden doğan ve halen görülmekte olan yabancı para ve faiz alacaklarına ilişkin davalar hakkında uygulanmaz. Ancak, alacaklıların bu Kanuna ve Borçlar Kanununun 105 inci maddesine göre munzam zarar talep etme hakları saklıdır.
Old 04-03-2007, 02:49   #4
burakocaoglu

 
Varsayılan

mrb dalinn.aynı konu bizim de son zamanlarda gördüğümüz zarar ve tazminatın belirlenmesi konusunda karşımıza çıktı.kanuni faiz yasada belirlenmiş olan ve akitlerde harhangi bir faizle ilgili miktar belirlenmediğinde uygulanacak olan faiz.temerrüt faizi ise muaccel hale gelmiş olan borcun ödenmemesi halinde bundan doğan zararın tazmini için öngörülen faizdir,bu taraflarca belirlenebileceği gibi,belirlenmemeişse kanunun öngördüğü faizin uygulanması şeklinde de olabilir tabi benim de bildiğim kadarıyla.saygılarımla
Old 04-03-2007, 21:11   #6
dalinn

 
Varsayılan

çok teşekkür ederim.aklımın karıştığı nokta faizin %2 veya %5 uygulanması ile ilgiliydi.toplanıp çıkarılması var.yardım ettiğiniz için teşekkürler...aklımın takıldığı noktaları tekrar belirliyeceğim.
 


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
fatura da temerrüd tarihi ihtarname tarihi ya da takip tarihi midir. avukat2007 Meslektaşların Soruları 23 01-02-2015 13:50
Kıdem Tazminatı//En Yüksek Banka Mevduat Faizi// Yasal Faiz İlişkisi Jeanne D'arc Meslektaşların Soruları 8 13-12-2006 15:47
kanuni şufa hakkı mustafayıldız Meslektaşların Soruları 3 02-04-2006 02:59
Kanuni Faiz Oranı 2006 Yılında Kaç Olacak? Armağan Konyalı Meslektaşların Soruları 2 04-01-2006 14:49
Kanuni Faiz Oranları Üzerine VARTO'LU Meslektaşların Soruları 4 27-04-2005 08:19


THS Sunucusu bu sayfayı 0,04432201 saniyede 14 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.