Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Ticari Duyurular Ticari hukuk programları ve ürünleri, ücretli seminer ve konferans duyuruları, hukuk kitapları - yayınları. Hukukla ilgili tüm ticari ilanlar için.

Uyap Uyumlu İcra Takip Programı

Yanıt
Old 28-07-2006, 12:07   #1
Devidoff

 
Karar Uyap Uyumlu İcra Takip Programı

TAMAMEN UYAP UYUMLU İCRA PROGRAMI UYAP DA İSTENİLEN TÜM BİLGİLERİ KAYIT ALTINDA TUTABİLECEĞİNİZ BİR PROGRAM. UYAPDA AKTARMAK İSTEDİĞİNİZ DOSYALARI İSTERSENİZ TEK BİR FÖY VEYA YÜZLERCE FÖYÜ TEK BİR UYAP DOSYASINA AKTARABİLME İMKANI.
AYRICI İCRA PROGRAMIMIZI ALAN HERKEZE KAMPANYA ÇERCEVESİNDE YÜRÜRLÜKTEKİ TÜM KANUNLARI VE KANUNLARI İNCELERKEN O KANUNLA İLGİLİ OLARAK AYNI ANDA KANUN MADDESİNİN İÇERİSİNDE O MADDEYLE İLGİLİ OLARAK YARGITAY İÇTİHATLARINI GÖRME VE YARGITAY İÇTİHATLARINI KELİMEDEN ARAYABİLME İMKANI SUNAN 91 BİN KARAR İÇEREN VİZYON KARAR VE VİZYON MEVZUAT PROGRAMI HEDİYE OLARAK SUNULMAKTADIR.
ÜSTELİK 5 TAKSİTLE MÜŞTERİ TEMSİLCİLERİ GELİP PROGRAMI KURUYOR VE SİZE EĞİTİMİNİ ÜCRETSİZ OLARAK GÖSTEREREK SİSTEMİNİZİ UYAP 'A UYUMLU HALE GETİREREK GÜNCEL BİR YAZILIMLA HİZMET VERİYOR.

UYAP UYUMLU İCRA TAKİP PROGRAMIMIZIN GENEL ÖZELLİKLERİ:
  • <LI class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; COLOR: #8dc640; tab-stops: list 36.0pt">Çek - Senet - <LI class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; COLOR: #8dc640; tab-stops: list 36.0pt">Sözleşme vs. (7), <LI class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; COLOR: #8dc640; tab-stops: list 36.0pt">Çocuk Teslimi (3), <LI class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; COLOR: #8dc640; tab-stops: list 36.0pt"> Fatura (7), <LI class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; COLOR: #8dc640; tab-stops: list 36.0pt">İlamlı Alacak (4-5) , <LI class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; COLOR: #8dc640; tab-stops: list 36.0pt"> İpotek İcra Emri (6), <LI class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; COLOR: #8dc640; tab-stops: list 36.0pt"> İpotek Ödeme Emri (9), <LI class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; COLOR: #8dc640; tab-stops: list 36.0pt">İrtifak Hakkı (4-5), İşçi Alacağı (4-5), <LI class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; COLOR: #8dc640; tab-stops: list 36.0pt">İşin Yapılması (4-5), <LI class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; COLOR: #8dc640; tab-stops: list 36.0pt">Kambiyo (Çek-Senet) (10), <LI class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; COLOR: #8dc640; tab-stops: list 36.0pt">Kira / Kira Farkı (13), <LI class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; COLOR: #8dc640; tab-stops: list 36.0pt">Kredi Kartı (7), <LI class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; COLOR: #8dc640; tab-stops: list 36.0pt">Menkul Rehni (8), <LI class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; COLOR: #8dc640; tab-stops: list 36.0pt">Menkul Rehni (44), <LI class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; COLOR: #8dc640; tab-stops: list 36.0pt">Menkul Teslimi (2), <LI class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; COLOR: #8dc640; tab-stops: list 36.0pt">Nafaka (4-5), <LI class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; COLOR: #8dc640; tab-stops: list 36.0pt">Tahliye (2),
  • Tahliye (14)
Alacak tiplerinin takipleri yapılabilme ve ayrı ayrı rapor çekebilme özelliği sağlanmaktadır.
  • <LI class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; COLOR: #8dc640; tab-stops: list 36.0pt">Bir föye sınırsız sayıda borçlu girilebilmekte, borçlulara ait nüfus bilgileri ve detaylı bilgiler kaydedilebilmektedir. <LI class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; COLOR: #8dc640; tab-stops: list 36.0pt">Bir föye föy numarasının yanı sıra iki adet referans numarası da verilip, daha sonra bunlara göre listeler çekilebilmektedir. <LI class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; COLOR: #8dc640; tab-stops: list 36.0pt">Bir föye sınırsız sayıda ve uzunlukta not bilgisi girilebilmekte, bu notun ne zaman ve kim tarafından girildiği otomatik olarak tutulmaktadır. Böylece, özellikle çok kullanıcılı ortamlarda kargaşaya sebep olan, bir kullanıcının başka bir kullanıcının notunu değiştirmesi veya silmesi ihtimali söz konusu değildir. <LI class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; COLOR: #8dc640; tab-stops: list 36.0pt">Ana Föy Bilgileri Penceresi’nde bazı alt pencerelerin özet bilgilerini görmek mümkündür. <LI class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; COLOR: #8dc640; tab-stops: list 36.0pt">Vizyon İcra Takip Programı Ver. 1.0’ da bir föye ait Alacak, Tahsilat, Masraf, Taahhüt, Avans-Ödeme, İcra İşlemleri, Dava, İhtiyati Haciz, Tebligat, Haciz İhbarnamesi, Hacizli Menkul, Hacizli Menkullerin Satış ve Kıymet Takdiri Tebliği, Hacizli Gayrimenkul ve Satışı, Rehinli Menkul ve Satışı, İpotekli Gayrimenkul ve Satışı, Alakadar, Kıymet Takdiri raporu, Kıymet Takdiri Raporlarının Tebliği, Tahliye Edilecek Gayrimenkul, Tahliye Taahhütnamesi, İstihkak İddiası, Borçlu Vekili ve Kanuni Temsilci, İcra Kefili, İlam, Mahsup, Föy Şahısları Detay Bilgileri, Yenileme, Faiz Oranı Tablosu, Tahsilat Mahsup Sırası ve Teminat Bilgileri’nin kaydedilebileceği pencereler bulunmaktadır. <LI class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; COLOR: #8dc640; tab-stops: list 36.0pt">Döviz alacağı takibi yapılabilmekte ve tahsilatlar farklı para birimlerinde olabilmektedir. Liste, dilekçe ve raporlarda döviz olarak yapılan işlemler gösterilmektedir. <LI class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; COLOR: #8dc640; tab-stops: list 36.0pt">Masraf, Tahsilat ve Avans-Ödeme Bilgileri pencerelerinde bilgi girişi sırasında, kaydı giren ve giriş tarihi otomatik olarak kaydedilmektedir. Böylece, özellikle çok kullanıcılı ortamlarda kargaşaya sebep olan, bir kullanıcının başka bir kullanıcının girdiği bilgiyi değiştirmesi veya silmesi ihtimali söz konusu değildir. <LI class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; COLOR: #8dc640; tab-stops: list 36.0pt">Föylerde kademeli faiz hesabını sağlamak için, genel ya da föye özel olarak tanımlanan faiz oranı tabloları kullanılabilmektedir. <LI class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; COLOR: #8dc640; tab-stops: list 36.0pt">Föylerde tahsilat mahsup sırası föye özel olarak "Önce Borç Aslından", "Toplam Borçtan (BK84-Takipten Önce Uygulama)", "Toplam Borçtan (BK84-Takipten Önce de Uygula)" ve "Tahsilat Mahsup Sırası Tablosu" olarak dallandırılabilmekte ve tarih bazında kademelendirilebilmektedir. <LI class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; COLOR: #8dc640; tab-stops: list 36.0pt">Harçlar, vekalet ücreti oranları , hesaplamalar ve süre uyarılarıyla ilgili tüm parametreler dinamik olarak kullanıcı tarafından değiştirilebilmektedir. <LI class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; COLOR: #8dc640; tab-stops: list 36.0pt">Hızlı ve toplu bir şekilde veri girişi yapmak ve çok kısa sürede raporlama almak amacıyla, Toplu Takip Açma, Toplu Hesap Güncelleme, Toplu Süre Uyarısı Güncelleme ve Toplu Masraf Girme gibi bir çok fonksiyon bulunmaktadır. <LI class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; COLOR: #8dc640; tab-stops: list 36.0pt">Bir föye ait tüm bilgileri tek bir rapor olarak “Föy Raporu”nda bulmak mümkündür. <LI class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; COLOR: #8dc640; tab-stops: list 36.0pt">300 ‘den fazla değişik dilekçe örneği bulunmaktadır. Ayrıca istenirse kullanıcının da dilekçe tasarlayıp kaydetmesine izin veren, windows arayüzlü ve kolay kullanımlı bir dinamik dilekçe programı da mevcuttur. <LI class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; COLOR: #8dc640; tab-stops: list 36.0pt">Örnek, dilekçe ve raporlar tek bir föy için çıkarılabildiği gibi, toplu halde de hem ekranda görüntülenebilmekte hem de yazıcıdan çıkarılabilmektedir. Ekranda görüntülenen dilekçelerde değişiklik yapma ve bu dilekçeleri kaydetme imkanı da sunulmaktadır. <LI class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; COLOR: #8dc640; tab-stops: list 36.0pt">Matbu form kullanan tebliğ zarfı basılabildiği gibi, hiçbir matbu forma ihtiyaç duymadan da her çeşit tebliğ zarfını basmak mümkündür. <LI class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; COLOR: #8dc640; tab-stops: list 36.0pt">Her bir föyde basılmak istenen dilekçeler belirtilip, daha sonra hepsini bir arada bastırmak mümkündür. <LI class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; COLOR: #8dc640; tab-stops: list 36.0pt">Dilekçelerin yanısıra, vekaletname örneği ve tahsilat makbuzu gibi belgeler de basılabilmektedir. <LI class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; COLOR: #8dc640; tab-stops: list 36.0pt">İstendiği takdirde basılan dilekçelerin log kaydı program tarafından otomatik olarak tutulmakta ve gerektiğinde bu kayıtlar listelenebilmektedir. <LI class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; COLOR: #8dc640; tab-stops: list 36.0pt">Vizyon İcra Takip Programı Ver. 1.0 ‘da kurumsal bir şirketin ihtiyaç duyabileceği tüm listeler düşünülmüş ve çok detaylı şekilde hazırlanmıştır. <LI class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; COLOR: #8dc640; tab-stops: list 36.0pt">Her bir liste formunda listeyle ilgili çok sayıda kriter bulunmaktadır. Bu kriterlerin bir ya da birden fazlasının birlikte seçilmesiyle istenen süzülmüş, gerçek bilgiye çok kısa sürede ulaşılabilmektedir. <LI class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; COLOR: #8dc640; tab-stops: list 36.0pt">İstenen listeler hem ekranda hem de Microsoft Excel formatında sunulmaktadır. <LI class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; COLOR: #8dc640; tab-stops: list 36.0pt">Her listede konusuyla ilgili olarak sıralama ve gruplama seçenekleri bulunmaktadır. Bunlar seçilerek istenen bilgi daha düzenli ve rahat anlaşılır hale gelebilmektedir.
  • Vizyon İcra Takip Programı Ver. 1.0’ daki belli başlı listeler:
  • Tahsilat Listesi
  • Masraf Listesi
  • Avans ve Ödeme Listesi
Mahsup ListesiÇek-Senet ListesiKapanan Dosya ListesiDeğerlendirme ListeleriSon Durum ListesiAvukat Performans ListesiFaaliyet RaporuMasraf Oranları Dağılım ListesiDuruşma-Satış Listesiİhtiyati Haciz ve Teminat Mektubu Listesiİcrai Hacze Çevrilecek Dosyalar ListesiTeminat İadesi İstenecek Dosyalar ListesiTeminat ListesiTebligat Durumu Listesiİtirazlı Dosya ListesiDüşme Olasılığı ListesiDerdest Dava ListesiKararlı Dava ListesiMal Beyanı Bulunmayan Dosyalar ListesiTaahhüt ListesiHacze Gidilecekler ListesiHacizli Menkul ListesiHacizli Taşınmaz ListesiRehinli Menkul Listesiİpotekli Taşınmaz ListesiKıymet Takdiri Tebligat Durum Listesiİstihkak İddiası ListesiTakip Listeleri Posta ListesiHarç ListesiEsas Listesi
  • <LI class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; COLOR: #8dc640; tab-stops: list 36.0pt">Avukatların işlerini takipleri açısından büyük önem taşıyan, “Ajanda” bölümü sayesinde, duruşmalar, satışlar, süre uyarıları parametrelerine göre yapılması istenen uyarılar ve önceden girilen hatırlatmalar, kullanıcıların yapacağı ayara göre - her program açılışında ya da istedikleri anda-, belirlenen zaman dilimleri için bir rapor olarak karşılarına çıkmaktadır. <LI class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; COLOR: #8dc640; tab-stops: list 36.0pt">Kullanıcılara hesaplamalarda çok büyük kolaylık sağlayan “Ödeme Planı Sihirbazı” sayesinde, borçluların “Şu tarihte şu kadar, bu tarihte bu kadar (vs.) ödeme yaparsam, borcum ne olur? Şu kadar taksit ödersem, borcum kaç ayda biter?” gibi sorularına anında doğru olarak cevap vermek mümkündür. Ayrıca, hesaplama sonucu ortaya çıkan ödeme planı hem taahhüt olarak programa kaydedilebilmekte hem de yazıcıdan çıkartılarak borçluya verilebilmektedir. <LI class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; COLOR: #8dc640; tab-stops: list 36.0pt">Vizyon İcra Takip Programı Ver. 1.0’u kullanabilecek kullanıcılar ve bu kullanıcıların yetkileri tanımlanabilmektedir. <LI class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; COLOR: #8dc640; tab-stops: list 36.0pt">Vizyon İcra Takip Programı Ver. 1.0’ta, istenilen bir ya da birden fazla föye hızlı bir şekilde ulaşabilmek için çeşitli yollar sunulmaktadır. Genel Bilgiler ile Hızlı Föy Erişimi, İcra Bilgileri ile Hızlı Föy Erişimi, Dava Bilgileri ile Hızlı Föy Erişimi, Kredi Kartı Bilgileri ile Hızlı Föy Erişimi, Föy Rehberi ve Borçlu Rehberi istenilen föylere ulaşmayı sağlayan pencerelerdir. Hızlı Föy Erişimi Pencereleri’nde listelenen föyler arasında nevigasyon imkanı da vardır. <LI class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; COLOR: #8dc640; tab-stops: list 36.0pt">Aynı server’e bağlı kullanıcılar arası mesaj gönderilebilmektedir.
  • Programdaki tüm şahıs bilgilerinin e-mail adreslerine otomatik mail gönderme imkanı bulunmaktadır.
ADİGE BİLGİ SİSTEMLERİ BASIM YAYIN SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
BABALIK MAHALLESİ KEMERLİ İŞHANI A BLOK KAT:3 NO:302 SELÇUKLU / KONYA
TEL:0 332 236 15 26 / 236 15 68
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
İlamsız Takip - Yetkili İcra Av. Hulusi Metin Meslektaşların Soruları 13 11-12-2014 06:50
Yetkisiz İcra Dairesinde Başlatılan Takip. borçlunun Sadece Borca İtiraz Etmesi avmhy Meslektaşların Soruları 1 27-04-2005 09:38
İcra2005 İcra Takip Yazılım icra2005 Ticari Duyurular 0 13-11-2004 12:33
Aile Konutu Şerhi- İcra Yoluyla Takip sgt Hukuk Soruları Arşivi 2 07-07-2004 11:28


THS Sunucusu bu sayfayı 0,05410290 saniyede 14 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.