Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Ticari Duyurular Ticari hukuk programları ve ürünleri, ücretli seminer ve konferans duyuruları, hukuk kitapları - yayınları. Hukukla ilgili tüm ticari ilanlar için.

Uyap uyumlu Obiİcra İcra Takip Programı

Yanıt
Old 17-01-2007, 12:03   #1
obiicra

 
Varsayılan Uyap uyumlu Obiİcra İcra Takip Programı

ObiİCRA - Genel bilgiler

http://www.obiicra.com
Çağdaş bir icra takip yazılımında ihtiyaç duyabileceğiniz herşey

Obiİcra İcra Takip Programı Ver. 2.1, 32 bit Windows programı olup Windows 95, Windows 98, Windows NT 4.0, Windows 2000 ve Windows XP işletim sistemlerinde çalışabilmektedir. Veritabanı olarak Microsoft SQL Server 7.0 (veya üzeri) kullanılmaktadır. Kullanıcı sayısının az olduğu durumlar için Microsoft Access 7.0 (veya üzeri) veritabanı da çözüm olarak sunulmaktadır. Obiİcra İcra Takip Programı Ver. 2.1, en son yazılım geliştirme teknolojisi, Microsoft ADO ve .NET bileşenleri kullanılarak modüler olarak geliştirilmiştir. Bu modüler yapısı sayesinde program her türlü güncellemeye ve değişime açıktır.
Bir avukatın icra takibinde ihtiyaç duyabileceği tüm bilgi kayıt pencerelerini, hesaplamaları, listeleri, dilekçeleri ve risk izleme gibi çok çeşitli raporları kapsayan, bilgi girişlerini hızlandıran, her türlü takibi sanal ortama taşıyabilen güvenilir ve güvenli bir bilgisayar programıdır.
Obiİcra İcra Takip Programı Ver. 2.1, çok detaylı olduğu gibi çok da kolay bir kullanıma sahiptir. Microsoft standartlarına uygun olarak tasarlanmış arayüzü sayesinde, kullanıcı programa çok kısa bir süre içinde adapte olabilmektedir. Veri girişlerindeki kontrollü mekanizması sayesinde kullanıcı hatalarını en aza indirgemektedir.
Genel Özellikler
 • UYAP uyumlu
 • Matbu form kullanmadan dilekçe, örnek ve tebliğ zarfı basımı; bunların yazıcıdan çıkmadan önce önizlenebilmesi
 • Kullanıcıların kendi ihtiyaçlarına uygun dilekçe ve dökümanları hazırlayabilme imkanı
 • Geniş raporlama imkanı, raporların excel'e aktarılabilmesi
 • Standart örnekler ve her konuda dilekçe örnekleri
 • Çok kullanıcı destekli, ortak veritabanlı
 • Etkin güvenlik sistemli ve yetkilendirme
 • Kolay kullanımlı, anlaşılabilir
 • Yüksek performans, hızlı işleyiş
Detaylı Özellikler
 • Programda Aşağıdaki Form Tipleri Desteklenmektedir
  • 7 (49) - İlamsız Takip
   • Çek - Senet - Sözleşme vs.
   • Fatura
   • Kredi
   • Kredi Kartı
  • 8 (50) - Menkul Rehni
  • 13 (51) - Kira / Kiira Farkı
  • 4-5 (53) - İlamlı
   • İlamlı Alacak
   • İrtifak Hakkı
   • İşçi Alacağı
   • İşin Yapılması
   • Nafaka
  • 2 (54) - İlamlı
   • Menkul Teslimi
   • Tahliye
  • 3 (55) - Çocuk Teslimi
  • 14 (56) - Tahliye
  • 6 (151) - İpotek İcra Emri
  • 9 (152) - İpotek Ödeme Emri
  • 10 (163) - Kambiyo (Çek-Senet)
  • 44 (201) - Menkul Rehni
 • Bir föye sınırsız sayıda borçlu girilebilmekte, borçlulara ait nüfus bilgileri ve detaylı bilgiler kaydedilebilmektedir.
 • Bir föye föy numarasının yanı sıra yedi adet referans numarası da verilip, daha sonra bunlara göre listeler çekilebilmektedir.
 • Bir föye sınırsız sayıda ve uzunlukta not bilgisi girilebilmekte, bu notun ne zaman ve kim tarafından girildiği otomatik olarak tutulmaktadır. Böylece, özellikle çok kullanıcılı ortamlarda kargaşaya sebep olan, bir kullanıcının başka bir kullanıcının notunu değiştirmesi veya silmesi ihtimali söz konusu değildir.
 • Ana Föy Bilgileri Penceresi’nde bazı alt pencerelerin özet bilgilerini (tahsilat, taahhüd, tebligat vb.) görmek mümkündür.
 • Bir föye ait aşağıdaki bilgilerin kaydedilebileceği pencereler bulunmaktadır
  • Alacak
  • Tahsilat
  • Masraf
  • Taahhüt
  • Avans-Ödeme
  • İcra İşlemleri
  • Dava
  • İhtiyati
  • Haciz
  • Tebligat
  • Haciz İhbarnamesi
  • Hacizli Menkul
  • Hacizli Menkullerin Satış ve Kıymet Takdiri Tebliği
  • Hacizli Gayrimenkul ve Satışı
  • Rehinli Menkul ve Satışı
  • İpotekli Gayrimenkul ve Satışı
  • Alakadar
  • Kıymet Takdiri raporu
  • Kıymet Takdiri Raporlarının Tebliği
  • Tahliye Edilecek Gayrimenkul
  • Tahliye Taahhütnamesi
  • İstihkak İddiası
  • Borçlu Vekili ve Kanuni Temsilci
  • İcra Kefili
  • İlam
  • Mahsup
  • Föy Şahısları Detay Bilgileri
  • Yenileme
  • Faiz Oranı Tablosu
  • Tahsilat Mahsup Sırası
  • Teminat Bilgileri
 • Döviz alacağı takibi yapılabilmekte ve tahsilatlar farklı para birimlerinde olabilmektedir. Liste, dilekçe ve raporlarda döviz olarak yapılan işlemler gösterilmektedir.
 • Masraf, Tahsilat ve Avans-Ödeme Bilgileri pencerelerinde bilgi girişi sırasında, kaydı giren ve giriş tarihi otomatik olarak kaydedilmektedir. Böylece, özellikle çok kullanıcılı ortamlarda kargaşaya sebep olan, bir kullanıcının başka bir kullanıcının girdiği bilgiyi değiştirmesi veya silmesi ihtimali söz konusu değildir.
 • Föylerde kademeli faiz hesabını sağlamak için, genel ya da föye özel olarak tanımlanan faiz oranı tabloları kullanılabilmektedir.
 • Föylerde tahsilat mahsup sırası föye özel olarak "Önce Borç Aslından", "Toplam Borçtan (BK84-Takipten Önce Uygulama)", "Toplam Borçtan (BK84-Takipten Önce de Uygula)" ve "Tahsilat Mahsup Sırası Tablosu" olarak dallandırılabilmekte ve tarih bazında kademelendirilebilmektedir.
 • Harçlar, vekalet ücreti oranları , hesaplamalar ve süre uyarılarıyla ilgili tüm parametreler dinamik olarak kullanıcı tarafından değiştirilebilmektedir.
 • Hızlı ve toplu bir şekilde veri girişi yapmak ve çok kısa sürede raporlama almak amacıyla, Toplu Takip Açma, Toplu Hesap Güncelleme, Toplu Süre Uyarısı Güncelleme ve Toplu Masraf Girme gibi bir çok fonksiyon bulunmaktadır.
 • Bir föye ait tüm bilgileri tek bir rapor olarak “Föy Raporu”nda bulmak mümkündür.
 • 300 ‘den fazla değişik dilekçe örneği bulunmaktadır. Ayrıca istenirse kullanıcının da dilekçe tasarlayıp kaydetmesine izin veren, windows arayüzlü ve kolay kullanımlı bir dinamik dilekçe programı da mevcuttur.
 • Örnek, dilekçe ve raporlar tek bir föy için çıkarılabildiği gibi, toplu halde de hem ekranda görüntülenebilmekte hem de yazıcıdan çıkarılabilmektedir. Ekranda görüntülenen dilekçelerde değişiklik yapma ve bu dilekçeleri kaydetme imkanı da sunulmaktadır.
 • Matbu form kullanan tebliğ zarfı basılabildiği gibi, hiçbir matbu forma ihtiyaç duymadan da çeşitli tebliğ zarfını basmak mümkündür.
 • Her bir föyde basılmak istenen dilekçeler belirtilip, daha sonra hepsini bir arada bastırmak mümkündür.
 • Dilekçelerin yanısıra, vekaletname örneği ve tahsilat makbuzu gibi belgeler de basılabilmektedir.
 • İstendiği takdirde basılan dilekçelerin log kaydı program tarafından otomatik olarak tutulmakta ve gerektiğinde bu kayıtlar listelenebilmektedir.
 • Kurumsal bir şirketin ihtiyaç duyabileceği tüm listeler düşünülmüş ve çok detaylı şekilde hazırlanmıştır.
 • Her bir liste formunda listeyle ilgili çok sayıda kriter bulunmaktadır. Bu kriterlerin bir ya da birden fazlasının birlikte seçilmesiyle istenen süzülmüş, gerçek bilgiye çok kısa sürede ulaşılabilmektedir.
 • İstenen listeler hem ekranda hem de Microsoft Excel formatında sunulmaktadır.
 • Her listede konusuyla ilgili olarak sıralama ve gruplama seçenekleri bulunmaktadır. Bunlar seçilerek istenen bilgi daha düzenli ve rahat anlaşılır hale gelebilmektedir.
 • Programdaki belli başlı listeler ve raporlar
  • Tahsilat Listesi
  • Masraf Listesi
  • Avans ve Ödeme Listesi
  • Mahsup Listesi
  • Çek-Senet Listesi
  • Kapanan Dosya Listesi
  • Değerlendirme Listeleri
  • Son Durum Listesi
  • Avukat Performans Listesi
  • Faaliyet Raporu
  • Masraf Oranları Dağılım Listesi
  • Duruşma-Satış Listesi
  • İhtiyati Haciz ve Teminat Mektubu Listesi
  • İcrai Hacze Çevrilecek Dosyalar Listesi
  • Teminat İadesi İstenecek Dosyalar Listesi
  • Teminat Listesi
  • Tebligat Durumu Listesi
  • İtirazlı Dosya Listesi
  • Düşme Olasılığı Listesi
  • Derdest Dava Listesi
  • Kararlı Dava Listesi
  • Mal Beyanı Bulunmayan Dosyalar Listesi
  • Taahhüt Listesi
  • Hacze Gidilecekler Listesi
  • Hacizli Menkul Listesi
  • Hacizli Taşınmaz Listesi
  • Rehinli Menkul Listesi
  • İpotekli Taşınmaz Listesi
  • Kıymet Takdiri Tebligat Durum Listesi
  • İstihkak İddiası Listesi
  • Takip Listeleri
  • Posta Listesi
  • Harç Listesi
  • Esas Listesi
 • Avukatların işlerini takipleri açısından büyük önem taşıyan, “Ajanda” bölümü sayesinde, duruşmalar, satışlar, süre uyarıları parametrelerine göre yapılması istenen uyarılar ve önceden girilen hatırlatmalar, kullanıcıların yapacağı ayara göre - her program açılışında ya da istedikleri anda-, belirlenen zaman dilimleri için bir rapor olarak karşılarına çıkmaktadır.
 • Kullanıcılara hesaplamalarda çok büyük kolaylık sağlayan “Ödeme Planı Sihirbazı” sayesinde, borçluların “Şu tarihte şu kadar, bu tarihte bu kadar (vs.) ödeme yaparsam, borcum ne olur? Şu kadar taksit ödersem, borcum kaç ayda biter?” gibi sorularına anında doğru olarak cevap vermek mümkündür. Ayrıca, hesaplama sonucu ortaya çıkan ödeme planı hem taahhüt olarak programa kaydedilebilmekte hem de yazıcıdan çıkartılarak borçluya verilebilmektedir.
 • Programı kullanabilecek kullanıcılar ve bu kullanıcıların yetkileri tanımlanabilmektedir.
 • Obiİcra İcra Takip Programı Ver. 2.1’de, istenilen bir ya da birden fazla föye hızlı bir şekilde ulaşabilmek için çeşitli yollar sunulmaktadır. Genel Bilgiler ile Hızlı Föy Erişimi, İcra Bilgileri ile Hızlı Föy Erişimi, Dava Bilgileri ile Hızlı Föy Erişimi, Kredi Kartı Bilgileri ile Hızlı Föy Erişimi, Föy Rehberi ve Borçlu Rehberi istenilen föylere ulaşmayı sağlayan pencerelerdir. Hızlı Föy Erişimi Pencereleri’nde listelenen föyler arasında nevigasyon imkanı da vardır.
 • Programdaki tüm şahıs bilgilerinin e-mail adreslerine otomatik mail gönderme imkanı bulunmaktadır.
Old 25-01-2007, 19:13   #2
avenginakbaba

 
Varsayılan

daha yeni icra pro 5.5 aldım. bana hayırlı olsun.
şimdi de corpusu almayı düşünüyorum.
Old 19-11-2007, 11:25   #3
Devidoff

 
Varsayılan

Programınız çok güzel başarılarınızın devamını dilerim.
Old 07-10-2008, 11:07   #4
mehmetemin

 
Varsayılan

Kullandığım program. Hakikaten kullanışlı föy sınırlaması yok dilekçelere müdahale edilebilir, biraz alışmakla yeni müzekkere ve dilekçe oluşurulabilir ben çok memnunum...
Old 12-01-2011, 21:46   #5
eddaaslıhan

 
Varsayılan

oldukça kullanışlı bir program ve ayrıca programı öğrenme aşamasında gerek online gerekse yetkililer bizzat gelerek yardımcı oluyorlar. çok memnunum
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
İlamsız Takip - Yetkili İcra Av. Hulusi Metin Meslektaşların Soruları 13 11-12-2014 06:50
Uyap Uyumlu İcra Takip Programı Devidoff Ticari Duyurular 0 28-07-2006 12:07
İcra2005 İcra Takip Yazılım icra2005 Ticari Duyurular 0 13-11-2004 12:33
Aile Konutu Şerhi- İcra Yoluyla Takip sgt Hukuk Soruları Arşivi 2 07-07-2004 11:28


THS Sunucusu bu sayfayı 0,03428292 saniyede 14 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.