Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

Bu haciz nasıl kalkar?

Yanıt
Old 28-07-2006, 00:30   #1
Brusk

 
Varsayılan Bu haciz nasıl kalkar?

Değerli arkadaşlar maliye kendi alacaklarını 6183 sayılı yasa gereği kendisi tahsil etmekte kendi icra takip işlemlerini yine kendisi yapmaktadır.
Bir müvekilimin 30 milyarlık vergi borcu sebebiyle müvekkilin tüm malvarlığının üzerine haciz konulmuştur. yani 30.000-YTL vergi borcuna karşılık nerdeyse toplamı900.000-YTL değerinde tüm malvarlığına karşı haciz konulmuştur. BU işleme karşı nereye müracaat etmeliyiz. Yani bu fazla hacizlerin kaldırılması için hangi merciye nasıl müracaat etmeliyiz. Hepinize iyi çalışmalar dilerim
Old 28-07-2006, 02:13   #2
Av. Can DOĞANEL

 
Varsayılan

Alıntı:
(6183/m.62)
İstemin Özeti: Davacı Belediyenin vergi borcundan dolayı maliki bulunduğu gayrimenkule haciz konulmasına ilişkin işleme karşı açılan davayı; gerek dava dosyasının gerekse mahkemelerinin E:1990/597, 598, 599, 600, 601, 602, 603 sayısında kayıtlı dosyaların birlikte incelenmesinden; 6.118.643.733.- lira vergi borçlarından dolayı, mülkiyeti davacı belediyeye ait, çeşitli mevki-ada- parsellerde bulunan 22 adet arsa, 1 işhanı ve 12 mesken üzerine haciz konulduğu, oysa 6183 sayılı Kanunun 62 inci maddesi uyarınca amme alacağına yetecek miktarda mal ve haklara haciz konulması gerektiği; alacaklı idarece hacze neden olan amme alacağını karşılamaya ne kadar sayıda ve hangi gayrimenkul ya da gayrimenkullerin yeterli olabileceği yolunda, borçlunun menfaatini de gözetecek biçimde herhangi bir araştırma ve tesbitinin yapılmadığı, bu nedenle dava konusu haciz işleminde hukuka uyarlık görülmediği gerekçesiyle kabul ederek haciz işlemini iptal eden Antalya Vergi Mahkemesinin 19.03.1991 gün ve E:1990/603, K:1991/190 sayılı kararının; 6183 sayılı Kanunun 77 inci maddesinde menkul malların haczi sırasında haczedilen mallara tahmini değer konulacağının öngörüldüğü, gayrimenkul malların haczinde ise bir değerleme yapılmasının söz konusu olmadığı, ancak satışa çıkarılacak gayrimenkuller için satış komisyonunca değerleme yapılacağı, henüz satış aşamasına gelmeyen gayrimenkuller için değerleme yapılamayacağı; vergi mahkemesince değerleme yapılmadan, ya da emlak vergi değeri veya 2 nolu harç beyannamesi ile beyan edilen değerler esas alınmadan haciz işleminin iptaline karar verilmesinin kanuna aykırı olduğu ileri sürülerek bozulması istemidir.
Savunmanın Özeti: Vergi Dairesi Müdürlüğü temyiz isteminin reddi gerektiği yolundadır.
Tetkik Hakimi: M.T.
Savcı N.Y.`nin Düşüncesi: Temyiz dilekçesinde öne sürülen hususlar, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Yasasının 49. maddesinin 1. fıkrasında belirtilen nedenlerden hiçbirisine uymayıp Vergi Mahkemesince verilen kararın dayandığı hukuki ve yasal nedenler karşısında, anılan kararın bozulmasını gerektirir nitelikte görülmemektedir.
Açıklanan nedenlerle temyiz isteminin reddiyle Vergi Mahkemesi kararının onanmasının uygun olacağı düşünülmektedir.
Türk Milleti Adına hüküm veren Danıştay Üçüncü Dairesince işin gereği görüşülüp düşünüldü: Dayandığı hukuki ve kanuni nedenlerle gerekçesi yukarıda açıklanan Antalya Vergi Mahkemesinin 19.03.1991 gün ve E:1990/603, K:1991/190 sayılı kararı, aynı gerekçe ve nedenlerle Dairemizce de uygun görülmüş olup temyiz istemine ilişkin dilekçede ileri sürülen iddialar sözü geçen kararın bozulmasını sağlayacak durumda bulunmadığından temyiz isteminin reddine ve kararın onannıasına, 22.01.1992 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Sanırım yardımcı olacaktır. Vergi Mahkemesinde dava açmak durumundasınız.
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Yurt dışındaki borçluya karşı icra takibi ve haciz işlemi nasıl yapılır askeri hakim Meslektaşların Soruları 15 25-12-2019 15:13
Avukatlar Nasıl Kurtulur? avukatlıkta Kalite Nasıl Artar? işte Bana Göre Çözümü: ibrahimbey Hukuk Sohbetleri 87 26-05-2010 23:11
Şufa Davasında Tedbir Nasıl Kalkar nefise Meslektaşların Soruları 1 01-12-2006 18:34
Haciz İhbarnamesi - Haciz Yazısı (yorumsuz) Av. Hulusi Metin Hukuk Sohbetleri 0 21-03-2002 00:37


THS Sunucusu bu sayfayı 0,03716493 saniyede 14 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.