Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

özel vekaletname nedeniyle adli yardım talebinin reddine ilişkin yargıtay kararı

Yanıt
Old 04-02-2020, 14:32   #1
üye8557

 
Varsayılan özel vekaletname nedeniyle adli yardım talebinin reddine ilişkin yargıtay kararı

mrb lar,
özel vekaletname ile açacağım bir davada adli yardım talebinde bulunacağım ancak daha önceden de aynı mahkemede açmış olduğum bir dava mahkemece -- HMK 334 e göre adli yardım şartların dan bir tanesinin " ödeme gücünden yoksun olma " olduğu, ( Yargıtay 15. HD 2015/3598 esas 2018/3092 k ) davacının kendisini özel vekaletname ile temsil ettirdiği bu bakımdan bu şartın yerine getirilmediği anlaşılmakla bu aşamada davacının adli yardım talebinin REDDİNE,-- şeklinde karar verilerek reddedilmişti.
Yargıtay 15. HD 2015/3598 esas 2018/3092 k sayılı kararı aramama rağmen bulamadım. kullanmış olduğum içtihat programında da yok bahsi geçen karar elinde olan arkadaşlar yardımcı olursanız sevinirim şimdiden teşekkürler..
Old 05-02-2020, 08:23   #2
bruce_law

 
Varsayılan

T.C.
YARGITAY
15. Hukuk Dairesi

Esas No : 2018/3598
Karar No : 2018/3092

T Ü R K M İ L L E T İ A D I N A
Y A R G I T A Y İ L A M I

Davacılar Aniş Kolan vs. ile davalılar 1-Hüsnü Aytekin 2-Zeki Karataş vs. arasındaki davadan dolayı Gebze 1. Asliye Hukuk Hakimliğince verilen 16.02.2018 gün ve 2014/786-2018/48 sayılı hükmün Yargıtayca incelenmesi davalılar Hüsnü Aytekin vekili ile Zeki Karataş tarafından istenilmekle dosyadaki kağıtlar okundu gereği konuşulup düşünüldü:

- K A R A R -

Dava, Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi'nin feshi ile tapu iptâl ve tescil istemine ilişkin olup, mahkemece davanın kabulüne, 17.09.1986 tarihli Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi'nin geriye etkili olarak feshine, dava konusu taşınmazdaki bağımsız bölümlerin tapu kayıtlarının iptâline dair verilen karar, davalılar Zeki Karataş ve Hüsnü Aytekin tarafından temyiz edilmiştir.
1-Davalı Zeki Karataş, mahkemeye verdiği 26.03.2018 havale tarihli temyiz dilekçesiyle adli yardım talebinde bulunarak temyiz harcından muaf tutulmasını istemiş, bu nedenle de temyiz dilekçesini verirken gerekli harç ve giderleri yatırmamış, temyiz dilekçesi ekinde engelli olduğuna dair Sağlık Kurulu Raporu'nu dosyaya sunmuştur.
2-Davalı Hüsnü Aytekin de mahkemeye verdiği 22.03.2018 tarihli temyiz dilekçesiyle adlı yardım talebinde bulunarak temyiz harcından muaf tutulmasını istemiş, bu nedenle de temyiz dilekçesini verirken sadece gerekli temyiz yoluna başvurma harcı ile maktu temyiz karar harcı dışında, diğer harç ve giderleri yatırmamış, temyiz dilekçesi ekinde kendisine ait Sosyal Güvenlik Kurumu aylık ödeme bilgilerini içeren belgeyi dosyaya sunmuştur.
Adli yardım talebi kanun yoluna başvuru sırasında istendiğinden, HMK'nın 336/3. maddesi uyarınca inceleme görevi Dairemize aittir.
Adli yardım 6100 sayılı HMK'nın 334. ve devamı maddelerinde düzenlenmiştir. Anılan maddeye göre adli yardımın şartları "ödeme gücünden yoksun olma" ve talebin açıkça dayanaktan yoksun olmaması"dır. Adli yardım isteğinde bulunan kimsenin, kendisi ve ailesinin geçimini önemli ölçüde zor duruma düşürmeksizin gereken yargılama giderlerini kısmen veya tamamen ödeme gücünden yoksun olması gerekir (m. 334/1). Adli yardım talebinde bulunan kimsenin yargılama giderlerini karşılayabilecek durumda olmadığını gösteren mali durumuna ilişkin belgeleri de mahkemeye ibraz etmesi gerekir (m. 336/2). Adli yardım talebinde bulunanın ödeme gücünden yoksun olup olmadığı bu belgeler incelenerek belirlenecektir.
3-Somut olayda; adli yardım talebinde bulunanlardan davalı Zeki Karataş temyiz dilekçesine ekli belgelere göre yükleniciden bağımsız bölüm satın alan 3. kişi olduğu ve %90
Okundu.
Ö.Çevik

FK
./..
s.2

15.H.D.
2018/3598
2018/3092

oranında engelli bulunduğundan adli yardım talebinin 6100 sayılı HMK 334 ve devamı maddeleri gereğince kabulü ile temyiz harcı ve masrafları yönünden adli yardımdan yararlandırılmasına,
Diğer davalı Hüsnü Aytekin bakımından ise bu davalı yüklenici olup, temyiz dilekçesi ekinde sunulan belgeler temyiz harç ve giderlerini ödeme gücünden yoksun olduğunu ve adli yardım koşullarının oluştuğunu kanıtlamaya yeterli nitelikte olmadığından adli yardım talebinin reddine, karar vermek gerekmiştir.
6100 sayılı HMK'nın geçici 3. maddesinin yollamasıyla uygulanması gereken 1086 sayılı HUMK'nın 434/III. maddesinde temyiz dilekçesi verilirken gerekli harç ve giderlerin tamamının ödeneceği, bunların eksik ödenmiş olduğu sonradan anlaşılırsa kararı veren hakim veya mahkeme başkanı tarafından verilecek 7 günlük kesin süre içinde tamamlanması gerektiği, aksi halde temyizden vazgeçmiş sayılacağı hususunun temyiz edene yazılı olarak bildirileceği, verilen süre içinde harç ve giderler tamamlanmadığı takdirde kararın temyiz edilmemiş sayılmasına karar verileceği düzenlenmiştir. Adli yardım talebinin reddine dair Yargıtay kararının kesinleşmesi halinde davalı Hüsnü Aytekin'in temyiz itirazlarının inclenebilmesi için HUMK'nın 434/III. maddesine göre işlem yapılarak temyiz harç ve masraflarının tamamlatılması gerekmektedir.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle;
1-Davalı Hüsnü Aytekin'in adli yardım talebinin reddine,
Kararın davalı Hüsnü Aytekin'e tebliğine,
HMK'nın 6459 sayılı Yasa'yla değişik 337/2. maddesi uyarınca bir hafta içinde mahkemeye dilekçe vermek suretiyle karara itiraz edilebileceğine,
İtiraz dilekçesi verilmesi halinde dosyanın HMK'nın 6459 sayılı Yasa'yla değişik 337/2. maddesi uyarınca itirazı incelemekle görevli Yargıtay 16. Hukuk Dairesi Başkanlığı'na gönderilmek üzere Başkanlığımız'a gönderilmesi,
Kararın kesinleşmesi halinde temyiz harç ve giderlerinin tamamlatılması için 6100 sayılı HMK'nın geçici 3. maddesinin yollamasıyla uygulanması gereken 1086 sayılı HUMK'nın 434/III. maddesi uyarınca işlem yapılmasına,
2-Davalı Zeki Karataş'ın adli yardım talebinin kabulü ile adli yardımdan yararlandırılmasına,
Yukarıdaki bentler uyarınca işlem yapılmak üzere dosyanın mahalline GERİ ÇEVRİLMESİNE, 17.07.2018 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Sayın meslektaşım aradığınız karar yukarıdadır.
Old 05-02-2020, 09:13   #3
üye8557

 
Mutlu

Tşk ederim:tebrik bu karar özel vekille temsil nedeniyle ödeme gücünden yoksunluk şartlarının oluşmadığı gerekçesiyle adli yardım talebininn reddini gerektirecek bir karar değil hakim kafasına göre uyarlanmış resmen
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
ihtiyati tedbir talebinin reddine ilişkin itiraz Av. Atalay Meslektaşların Soruları 0 17-07-2017 13:13
Karar düzeltme talebinin reddine ilişkin nereye müracaat edilmelidir Konuk Kadınlara Hukuki Destek Merkezi (KAHDEM) 1 13-07-2016 22:42
Malvarlığı nedeniyle Adli yardım talebinin reddi moré Meslektaşların Soruları 0 30-01-2014 15:18
Evlilik içinde kurulan soy bağının reddine ilişkin Yargıtay Kararı peling Aile Hukuku Çalışma Grubu 0 14-06-2012 07:33
adli yardım istemimizin reddine ilişkin itiraz mümkün mü yeldakullap Meslektaşların Soruları 1 14-06-2007 18:51


THS Sunucusu bu sayfayı 0,03787804 saniyede 14 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.