Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

rent a car lardaki araçların kasko sigortaları

Yanıt
Old 02-07-2007, 19:41   #1
emelakd

 
Varsayılan rent a car lardaki araçların kasko sigortaları

normalde kasko kapsamına emniyeti suistimal yoluyla çalınan arabalar girmez. peki rent a car için yani her çalınma durumu araç sahibinin rızasıyla anhtar kiracıya verildiğinden emniyeti suistimal sayılıyor. peki bu durumda onlara özle bir düzenleme yok mu.. teşekkürler
Old 13-04-2010, 22:53   #2
kapgan

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan emelakd
normalde kasko kapsamına emniyeti suistimal yoluyla çalınan arabalar girmez. peki rent a car için yani her çalınma durumu araç sahibinin rızasıyla anhtar kiracıya verildiğinden emniyeti suistimal sayılıyor. peki bu durumda onlara özle bir düzenleme yok mu.. teşekkürler

Merhaba,

Bu mesaj geleli epeyce olmuş,ben de yeni bir başlık açıp kirlilik yaratmaktansa,burada sormayı uygun buldum.

Araç kiralama firmaları araçları veriyor, sözleşme sona ermesine rağmen kiracı aracı getırmıyor telefonlara cıkmıyor,arac da nerde belli değil. Araç sahibi de mağdur araç kiralama firması da mağdur.Daha da önemlisi sigorta şirketi Bu durum Kasko kapsamına girmez diyor, kasko için ne yapılabilir? Savcılığa şikayette ne sebep göstermeliyiz?
Old 14-04-2010, 12:23   #3
zeynep1969

 
Varsayılan

Sn.Meslektaşlarım;
Rent a car araçlar için sigorta şirketleri özel bir poliçe yaparlar,emniyet-i suistimal teminatı poliçeye eklenirse bu durumda sigorta şirketi tazminat ödemesi de yapacaktır.Ancak uygulamada; genellikle rent acar firmaları;çoğu zaman aracın kiralık araç olduğunu belirtmeden kasko yaptırıyorlar (rent a car poliçesi daha pahalı olduğu için) Bu durumda da emniyet-i sıstimal hasarları sigorta şirketi tarafından ödenmemktedir.
2. soruya ilişkin olarak aracın kiralama firmasına değil de 3.şahsa ait olduğu anlaşılıyor.3.şahıs da aracı kiralık araç olarak kullandığını belirtmeden poliçe yaptırmış olduğundan hasarı sigorta şirketi karşılamayacaktır.Saygılarımla.
Old 14-04-2010, 20:57   #4
Malik Eskişehirli

 
Varsayılan

Merhaba.
Sn.Zeynep yanıtında düzeltme gerektiren noktalar olduğu kanaatindeyim. Buna göre;

1-) Özel araç primi ile sigortalanan Rent A Car kullanımındaki araca ait Kasko poliçesi, durumun tespit edilmesi halinde sigortacıya hasarı ödememe hakkını sağlamaz. Böyle bir durumda sigortacının uygulama sınırları şöyledir:

a. Sigortalıdan aradaki prim farkını talep eder,

( veya - aksi halde )

b. Hasar Tazminatını; Alması gereken ile aldığı prim oranında ( Proporsiyon Uygulaması ile ) öder ( mek zorundadır )

İyi Çalışmalar.
Old 15-04-2010, 11:27   #5
kapgan

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Malik Eskişehirli
Merhaba.
Sn.Zeynep yanıtında düzeltme gerektiren noktalar olduğu kanaatindeyim. Buna göre;

1-) Özel araç primi ile sigortalanan Rent A Car kullanımındaki araca ait Kasko poliçesi, durumun tespit edilmesi halinde sigortacıya hasarı ödememe hakkını sağlamaz. Böyle bir durumda sigortacının uygulama sınırları şöyledir:

a. Sigortalıdan aradaki prim farkını talep eder,

( veya - aksi halde )

b. Hasar Tazminatını; Alması gereken ile aldığı prim oranında ( Proporsiyon Uygulaması ile ) öder ( mek zorundadır )

İyi Çalışmalar.

Cevabınız için teşekkürler.Takıldığım konu cevabınızdan sonra şu oldu, Kiralanıp getirilmeyen ve bulunamayan aracın bedelini sigortacıdan sorumlu olduğu miktar kadar da olsa isteyebilirmiyiz?
Old 15-04-2010, 20:30   #6
Malik Eskişehirli

 
Varsayılan

Merhaba.
Dosya hakimiyetim olmadığı dikkate alınmak kaydı ile genel bilgi;
1.Sigortacı ( Poliçe Düzenlenirken )Beyanda " KASIT " var ise tazminatı ödemez.
Aksi Hallerde;
2.( Öğrendiği tarihten itibaren ) 30 gün içinde " CAYMA " hakkını kullanmaz ise;
3.Hasarı alması gereken prim ile aldığı prim oranına göre tazminatı tenzille " PROPORSİYON " a göre öder.
4. Süresinde kullanılmayan " prim farkını talep etme ve cayma " hakkı düşer.
5. Kloz ( Özel Hüküm ) Genel Şart Hükümlerinden önceliklidir.Bu nedenle poiçeye bakılmalıdır.
İyi Çalışmalar.
Old 20-09-2011, 13:41   #7
avademisli

 
Varsayılan yargıtay kararı arıyorum.

arkadaşlar merhaba;
rent a car şirketi müvekkilimiz aracını kiraya vermiş ve kiracı alkollü iken kazaya karışmış, kasko sigortası alkol dolayısı ile hasarı ödemeye yanaşmıyor ne yapabiliriz? şimdiden teşekkür ediyorum...
Old 20-09-2011, 21:24   #8
üye31284

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan avademisli
arkadaşlar merhaba;
rent a car şirketi müvekkilimiz aracını kiraya vermiş ve kiracı alkollü iken kazaya karışmış, kasko sigortası alkol dolayısı ile hasarı ödemeye yanaşmıyor ne yapabiliriz? şimdiden teşekkür ediyorum...

Detaylarınızı bilmiyorum ama genel olarak:

Sadece alkollü olmak değil de kazaya da alkollü olmanın sebep olmasının gerekliliğiyle ilgili çokça karar olduğunu hatırlıyorum. Ben size 2-3 olasılığı daha içeren bir karar gönderiyorum.

YARGITAY
17. Hukuk Dairesi 2008/3240 E.N , 2008/4892 K.N.

İlgili Kavramlar

TAZMİNAT DAVASI
SİGORTALI ARAÇ
KASKO SİGORTASI

İçtihat Metni

Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne dair verilen hükmün, süresi içinde davalı B... Sigorta AŞ. vekilince temyiz edilmesi üzerine, dosya incelendi, gereği düşünüldü:

-K A R A R-

Davacı vekili, davalı şirkete kasko sigortalı olan müvekkiline ait aracın, emaneten verildiği davalı M.. Şahin'in kullanımında iken karıştığı kazada hasara uğradığını, başvuruya rağmen davalı sigortanın hasar bedelini ödemediğini belirterek, 3.500.00 YTL'nin kaza tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsilini talep etmiştir.

Davalı M.. Şahin, aracı dava dışı H.. Oto Kiralama'dan kiraladığını, davacının araç kiralama kasko sigortası olmadığından bu davayı açtığını bildirerek davanın reddini savunmuştur.

Davalı sigorta şirketi vekili, sigortalı aracı kullanan sürücünün alkollü olduğunu ve kiralama (rent a car) işinde kullanıldığını, Kasko Sigortası Genel ve Özel Şartları uyarınca hasarın teminat dışı kaldığını bildirerek davanın reddini savunmuştur.

Mahkemece, toplanan delillere ve benimsenen bilirkişi raporuna göre, kazanın meydana gelmesinde alkolün salt etkili olmadığı, aracın kiralama işinde kullanıldığının ispatlanamadığı ve davalı sigorta şirketinin poliçe limiti dahilinde zarardan sorumlu olduğu gerekçesiyle, davanın kabulüne, 3.500.00 YTL'nin kaza tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsiline karar verilmiş, hüküm davalı sigorta şirketi vekilince temyiz edilmiştir.

1- Dosyadaki yazılara kararın dayandığı delillerle gerektirici sebeplere, delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına, kazanın münhasıran alkolün etkisi altında meydana gelmediğinin anlaşılmasına göre, davalı sigorta şirketi vekilinin yerinde görülmeyen ve aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan sair temyiz itirazlarının reddi gerekmiştir.

2- Dava, kasko sigorta sözleşmesinden kaynaklanan tazminat istemine ilişkindir.

Davalı M..Şahin, aracı H.. Oto Kiralama'dan kiraladığını savunarak, buna ilişkin banka kredi kartı slipleri ve hesap ekstresi sunmuştur. Ancak, bu belgelerden hangi araç için kiralama bedeli ödendiği anlaşılamamaktadır. Davalı sigorta şirketi vekili de, aracın kiralama işlerinde kullanıldığını ve hasarın teminat dışı olduğunu bildirmiştir. Davacı ile davalı sigorta şirketi arasında düzenlenen Klasik Kasko Sigorta Poliçesinin özel şartlar bölümünde, sigortalı aracın bu poliçede yazılı kullanım tarzı dışında herhangi bir amaçla kullanılması (taksi, rent a car, kiralık araç v.b.) esnasında meydana gelen hasarların teminat harici olduğu belirtilmiştir.

Bu durumda mahkemece, dava dışı H.. Oto Kiralama'nın ticari kayıtları üzerinde bilirkişi incelemesi yaptırılarak, kaza tarihi itibariyle davacı aracının kiralanıp kiralanmadığı hususunda rapor alınıp sonucuna göre karar verilmesi gerekirken, eksik inceleme ile yazılı şekilde hüküm kurulması doğru görülmemiştir.

SONUÇ: Yukarıda (1) nolu bentte açıklanan nedenlerle, davalı sigorta şirketi vekilinin sair temyiz itirazlarının reddine; (2) nolu bentte açıklanan nedenlerle, davalı sigorta şirketi vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün davalı sigorta şirketi yararına BOZULMASINA, ve peşin alınan harcın istek halinde temyiz eden davalı Başak Sigorta'ya geri verilmesine 27.10.2008 gününde oybirliğiyle karar verildi.
Old 20-09-2011, 21:34   #9
Malik Eskişehirli

 
Varsayılan

Sigortacının İki farklı ret gerekçesi gözüküyor;
1. Alkol, 2. Aracın Rent A Car olarak kullanılmış olması.
Bunlara göre; Alkol'ün kazaya etkisine ve Oranına bakılmalı,bu noktalarda sorun yok ise, üstteki açıklamalarımdaki gibi, Sigortacıdan ( Rent A Car Kullanım Nedeninden ) Eksik Hasar Tazminatı ( Proporsiyon Uygulanması ) talebinde bulunulmalı. Ret halinde; İki noktada sıkıntı yoksa ( poliçe özel şartlarına bakılarak ) dava yoluna gidilebilinir.
Old 20-09-2011, 21:36   #10
Malik Eskişehirli

 
Varsayılan

Yanıtladığım esnada; Sn. Zeytinn katkı sağlamış teşekkürler.
Old 25-09-2011, 02:13   #11
avademisli

 
Varsayılan teşekkür

ilgilenen arkadaşlara teşekkür ediyorum. kazanın yalnızca alkolün etkisi ile olup olmadığı muhakkak araştırılması gereken bir konu, paylaşılan yargıtay kararını soruyu sormadan önce okumuştum ancak tam somut olayımızla örtüşmüyo ama yine de ilginizden ötürü teşekkürler.
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
rent a car dan aracı kiralayan haricindeki 3.kişinin kaza yapması flamelegal Meslektaşların Soruları 3 19-04-2017 16:45
Kredi Sigortaları mertsonmezsoy Meslektaşların Soruları 1 14-03-2007 17:01
Rent raising Konuk Turkish Law 2 15-01-2007 18:56
rent increase valou Turkish Law 4 09-08-2006 18:49
Kasko Sigortaları fantom Hukuk Soruları Arşivi 0 10-04-2005 16:52


THS Sunucusu bu sayfayı 0,04750896 saniyede 14 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.