Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

Banka'nın bilgi verme yükümlülüğü

Yanıt
Old 20-08-2014, 17:59   #1
Baritone

 
Varsayılan Banka'nın bilgi verme yükümlülüğü

Merhaba,

Bir vatandaş müvekkilim bankaya bir e-posta göndererek diyor ki "kardeşim vefat etti, veraset ilamını da ekliyorum, bilgi edinme kanunu kapsamında bankanız nezdinde kardeşimin bir hesabı var mıydı ve bu hesaptan X şirketine ödeme yapıldı mı yapılmadı bana bilgi verin lütfen".

Bankalar Bilgi Edinme Kanunu kapsamındaki kurum ve kuruluşlardan olmadığından, müvekkilim banka vatandaşın bu talebine cevap vermekle yükümlü müdür ? Evet ise sizde bunun dayanağı nedir ?

İlgilenen meslektaşlarıma şimdiden teşekkürlerimi sunarım.

Saygılarımla
Old 21-08-2014, 09:22   #2
olgu

 
Varsayılan

X şirketine ödeme yapılıp yapılmadığı hususu bankanın sır saklama yükümlüğü kapsamında olduğundan cevap vermemesi gerektiğini düşünüyorum.

Ancak veraset ilamında kendsine pay düşüyorsa bankaya başvurur para varsa gerekli vergi kesintisi yapılıp payı oranındakini alır. Hesap hakkındaki tüm bilgileri alamasının mümkün olmadığı kanaatindeyim.
Old 21-08-2014, 11:48   #3
avukat73

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan olgu
X şirketine ödeme yapılıp yapılmadığı hususu bankanın sır saklama yükümlüğü kapsamında olduğundan cevap vermemesi gerektiğini düşünüyorum.

Ancak veraset ilamında kendsine pay düşüyorsa bankaya başvurur para varsa gerekli vergi kesintisi yapılıp payı oranındakini alır. Hesap hakkındaki tüm bilgileri alamasının mümkün olmadığı kanaatindeyim.
5411 sayılı Bankacılık Kanunu Madde 73 - Kurul başkan ve üyeleri ile Kurum personeli, Fon Kurulu başkan ve üyeleri
ile Fon personeli görevleri sırasında öğrendikleri bankalara ve bunların bağlı ortaklık,
iştirak, birlikte kontrol edilen ortaklıkları ve müşterilerine ait sırları bu Kanuna ve özel
kanunlarına göre yetkili olanlardan başkasına açıklayamaz ve kendilerinin veya başkalarının
yararlarına kullanamazlar. Kurumun dışarıdan destek hizmeti aldığı kişi ve kuruluşlar ile
bunların çalışanları da bu hükme tâbidir. Bu yükümlülük görevden ayrıldıktan sonra da
devam eder.
Ayrıca Avukatlık Kanunu madde 2 (Değişik: 02.05.2001-4667/2 md.) Avukatlığın amacı; hukuki münasebetlerin düzenlenmesini, her türlü hukuki mesele ve anlaşmazlıkların adalet ve hakkaniyete ugun olarak çözümlenmesini ve hukuk kurallarının tam olarak uygulanmasını, her derecede yargı organları, hakemler, resmi ve özel kişi, kurul ve kurumlar nezdinde sağlamaktır
Avukat bu amaçla hukuki bilgi ve tecrübelerini adalet hizmetine ve kişilerin yararlanmasına tahsis eder.
(Değişik: 02.05.2001-4667/2 md.) Yargı organları, emniyet makamları, diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu iktisadi teşebbüsleri, özel ve kamuya ait bankalar, noterler, sigorta şirketleri ve vakıflar avukatlara görevlerinin yerine getirilmesinde yardımcı olmak zorundadır. Kanunlarındaki özel hükümler saklı kalmak kaydıyla, bu kurumlar avukatın gerek duyduğu bilgi ve belgeleri incelemesine sunmakla yükümlüdür. Bu belgelerden örnek alınması vekaletname ibrazına bağlıdır. Derdest davalarda müzekkereler duruşma günü beklenmeksizin mahkemeden alınabilir.
Bu iki madde sorunuzu cvaplandıracağı düşüncesindeyim.
Old 21-08-2014, 13:22   #4
özlemsima

 
Varsayılan

merhabalar müvekkiliniz bankaya gelen mesajla birlikte veraset ilamı sunulmuş olmasından, mesaj gönderen kişinin müşterinizin mirasçısı olduğunu çıkarıyorum. bu durumda mevcut bir banka hesabı varsa bu hesabın ilgilisi konumunda olacağından mesaj gönderen şahsa bilgi verilmesi gerektiği kanaatindeyim. mesaj gönderen kişinin savcılığa yapacağı şikayet ile kabahatler kanunu madde 32 ye göre idari yaptırım cezasına hükmedilebilir.
Old 21-08-2014, 21:33   #5
olgu

 
Varsayılan

Vekil veya mirasçının sınırsız yetkisi yoktur...

Müvekkiller tarafından çıkartılan vekaletnamelerde size verilen yetkiler yazar, bankalarda ki hesaplarım hakkında her türlü bilgi edinme yazıyorsa banka zaten bilgiyi size verir, ancak genel dava vekaletnamesi ile bankada müvekkiliniz hesabı hakkında işlem yapamaz, bilgi alamazsınız.
Old 14-09-2015, 13:13   #6
zlm

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Baritone
Merhaba,

Bir vatandaş müvekkilim bankaya bir e-posta göndererek diyor ki "kardeşim vefat etti, veraset ilamını da ekliyorum, bilgi edinme kanunu kapsamında bankanız nezdinde kardeşimin bir hesabı var mıydı ve bu hesaptan X şirketine ödeme yapıldı mı yapılmadı bana bilgi verin lütfen".

Bankalar Bilgi Edinme Kanunu kapsamındaki kurum ve kuruluşlardan olmadığından, müvekkilim banka vatandaşın bu talebine cevap vermekle yükümlü müdür ? Evet ise sizde bunun dayanağı nedir ?

İlgilenen meslektaşlarıma şimdiden teşekkürlerimi sunarım.

Saygılarımla
Merhabalar ;
Benim müvekkilimin de eşi vefat etti.
Geriye mirasçı olarak müvekkil ve 2 küçük çocuk kalmıştır.
Müvekkil eşinin banka hesabının ayrıntılı ekstresini bankadan talep etmiş ancak hala cevap verilmemiş.
Murisin ölümünden önce yaptığı ödemeleri görebilmek adına talep ediyor veraset ilamını da dilekçesine eklemiş.
Hiçbir neden olmaksızın cevap verilmemesi karşısında kabahatler kanunu dışında başkaca ne yapılabilir?
Siz daha sonra ne yol izlediniz acaba bilgi verebilirseniz sevinirim . Teşekkürler İyi Çalışmalar
Old 11-01-2018, 10:05   #7
Batu Han

 
Varsayılan

Merhabalar,

Banka gerçek manada tamamen kanuni, vergi-kredi vs borcu olmayan ve ekonomik durumu çok iyi olan müvekkil şirketin tüm faaliyetlerini durdurdu. Hesaplarını kapadı, sanal poslarını iptal etti. Sebebi sorulduğunda da genel müdürlüğün emri yanıtını verdi. Başkaca hiç bir açıklama yapılmadı. Sizce bu durum hukuki mi? Neler yapılabilir? Daha önce böyle bir sorun yaşamıştık aynı bankayla ve işlemin kaldırılmasına ilişkin dilekçelerle sorunu hiç bir bilgi alamadan çözmüştük. Doğrudan ve sonuç alacağıma emin olmadan mesela bi noter ihtarnamesi çekmek veya dava açmak istemiyorum.

Mesela belirli miktarın, yanılmıyorsam 7.000 lira üzeri mevduatların bankada buludurulması zorunluluğu, işçi maaşlarının bankadan yatırılması zorunluluğu gibi şirketleri, vatandaşları bankacılık sistemine mecbur eden uygulamalar da var. Bir banka tamamen keyfi sebeplerle ve hiç bir açıklama yapmadan müşterisini ekonomik sistem dışına itebilir mi? Tüm bankalar bu yola başvurursa şirketin - kişinin ekonomik mahfı anlamına gelecektir.
Old 11-01-2018, 10:31   #8
Engin Özoğul

 
Varsayılan

Merhaba,

Bankayla imzalanan Genel Kredi Sözleşmesi koşullarını incelediniz mi? Sözleşmede bankaya yukarıdaki aktardığınız şekilde yetkiler tanıyan hükümler mevcutsa bu yetkilerin kullanım koşullarını inceleme imkanınız oldu mu?

Genel Kredi Sözleşme eski tarihli ise Türk Borçlar Kanunu'nun genel işlem koşulları hakkındaki hükümleri çerçevesinde taraflar sözleşmeyi yeniden müzakere etmişler mi?

Sorunuzun son kısmına gelecek olursak bankalar tabii ki keyfi uygulamalarla müşterilerini sistem dışına itemezler. İterlerse bunun hukuki sonuçlarına katlanırlar. Hukuki sonuçların çerçevesini belirleyecek olan ise taraflar arasındaki sözleşmedir. Başka bir deyişle bankayı müvekkilinize karşı sorumluluk altına sokabilecek temel argüman sözleşmeye aykırılıktır. Elbette bankanın sözleşmedeki haklarını kullanması dürüstlük kuralına aykırı olamayacaktır. Lakin dürüstlük kuralını bir yana koyarsak bankanın sözleşme hükümlerini uygulaması halinde bunu "bankacılık sistemine mecbur eden uygulamalar"la ilişkilendirmek çok mümkün olmasa gerek. Bu tip bir argüman olsa olsa dürüstlük kuralına aykırılık iddiasını temellendirmekte kullanılabilir fikrindeyim.
Old 13-10-2022, 17:09   #9
Av.Serhat Doğan

 
Varsayılan

" 2- Banka Mevduat Hesabı Sözleşmesi Açısından Tereke Öğesi Olarak
Mevduat Hesabı :

Sorunun banka mevduat sözleşmesi açısından irdelenmesi halinde
sonucun değişip değişmeyeceğini tartışmak gerekmektedir. Bilindiği gibi, banka mevduat hesabı sözleşmesi —hangi tür olursa olsun— konusu daima para olan bir ilişki ve alacak hakkı yaratmaktadır49
,
50
. Bu, mevduat hesabının, mudinin ölümü ile beliriveren terekeye dahil olması durumunda da aynıdır. Diğer bir ifadeyle, sağlığında mudinin üzerinde hak sahibi olduğu bir alacak, onun ölümü anında artık birlikte mirasçıların elbirliği ortaklığına intikal etmiş bulunmaktadır. Bu durumda ortaya çıkan mevduat hesapları,
banka sözleşmeleri hukukunda, "birlikte tasarrufa imkan veren müşterek hesap" ya da "birlikte imzalı müşterek hesap" adlarıyla anılmaktadır".
Mirasçıların kendiliğinden elde ettiği bu konum, tasarruf yetkisi açısından, banka ile mirasçılar arasındaki ilişkiye, mirasbırakan mudi ile olan ilişkiden farklı yaklaşılmasını gerektirmez. Daha açık bir ifadeyle, mevduat üzerinde, ancak yetkisi olan tasarrufta bulunabilmektedir. Bu cümleden olarak da, ancak tasarruf yetkisi bulunan birlikte mirasçılar mevduat ile ilgili
tasarrufları yapabilmekte; onların bu konudaki tasarruf yetkisinin miras hukuku hükümlerine göre belirlenmesi gerekmektedir52. Banka, mirasçının tasarruf yetkisinin varlığını, kendisine ibraz edilen ve bu konuda sadece bir karine yaratan mirasçılık belgesinden çıkartmak durumundadır"13
. "
...
"Kişisel verilerin korunması gereği, bankanın, herkese karşı olduğu gibi mirasçılara karşı da mirasbırakan mudinin kişisel verilerini saklama yükümlüsü olduğunu düşündürebilir ise
de, bu kolaylıkla aşılabilecek bir düşüncedir. Nitekim, sıfatını biçimsel olarak gösteren mirasçılık belgesiyle başvuran mirasçıların bankadan bilgi alma hakkına sahip olduğu kabul
edilmektedir (Altop, 50; Tekinalp, § 37 N. 19, § 38 N. 72; Kaplan, 71; Aubcrt, heritiers. 67; Leimgruber, 19; Zobl, 1016 vd. Canaris, N. 204). Bununla birlikte, mirasçılann bilgi alma
hakkı, mirasbırakan mudinin, esas olarak mevduat sözleşmesinden kaynaklanan hakkından farklı olarak, kaynağını miras hukukunda bulur (Zobl, 1007 vd.). Zobl (s. 1017-1018), burada mirasbırakan mudinin ölümünden sonraya da etkili olan (post mortem) vekaletten söz etmektedir (Keza bkz. ve krş. Aubert, heritiers, 67 vd., 74; Leimgruber, 38 vd.). Çünkü, külli intikal ilkesi gereğince, mirasçılar mirasbırakanın sahip olduğu tüm hak ve hukuksal konumlara, bu arada bilgi isteme hakkına da. bu (mirasçılık) sıfatı kazanınca derhal sahip olurlar.
Mudinin bilgi alma hakkının kapsamına sadece belirli dönemlerde gönderilen hesap ekstreleri ile bilgi verilmesi değil, aynı zamanda, isteği üzerine bilgilendirilmek hakkı da girer
(Zobl, 1017). Mirasçıların bilgi alma hakkı ise, banka tarafından kendiliğinden değil, ancak istekleri üzerine gerçekleştirilir. Bu hakkın, mirasçılar açısından kapsamı ise, miras bırakanla banka
arasındaki sözleşmenin nitelik ve kapsamına bağlı olarak değerlendirilmelidir (Bkz. ve krş. Zobl, 1017; Lange/Kuchinke, 91). "

BİRLİKTE MİRASÇILARIN MİRAS BIRAKANIN BANKA HESABI ÜZERİNDEKİ TASARRUF YETKİSİ
Yard. Doç. Dr. Nuri ERİŞGİN
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Vasİnİn Hesap Verme YÜkÜmlÜlÜĞÜ MEK Meslektaşların Soruları 1 27-09-2012 09:10
EŞlerİn Bİlgİ Verme YÜkÜmlÜlÜĞÜ Ve Tasarrufun Sinirlandirilmasi nazansakalli Meslektaşların Soruları 2 29-06-2010 16:54
Mahkemeye bilgi verme zorunluluğu AV. AYSEL GÜRBÜZ Meslektaşların Soruları 1 11-09-2008 15:32
VEKİLİN HESAP VERME YÜKÜMLÜLÜĞÜ ve TEMERRÜD TARİHİ Pınar Meslektaşların Soruları 3 20-11-2007 19:25


THS Sunucusu bu sayfayı 0,03609610 saniyede 14 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.