Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Site Hakkında Yazışmalar [Arşiv] Siteyle ilgili arşivlenmiş eski sohbet ve tartışmalar ile teknik yardım içeren mesajlar. (Bu alanda arşiv ve bilgilendirme için olup, yeni mesaj ve yeni yanıtlara kapalıdır)

Kimlik Bildirmeyenlerin Dramatik Analizi

Konuyu Kilitleyin
Old 20-03-2002, 22:15   #1
Av. Adil Giray ÇELİK

 
Varsayılan Kimlik Bildirmeyenlerin Dramatik Analizi

Değerli İzleyenler;

Bu forum alanı bir, iki meslektaşımızın çok özel özverileri ile öncelikle hukukçulara açılmıştır.

Forum alanının etik değerlerinin saptanması ise Türk Hukuk Sitesinin bir kaç yıllık geçmişi ve hukukçuların ortak mesleki
değerleri ile oluşmuştur.

Elektronik posta dan forum alanına geçilmesi ile iletişim çok daha özgürce ve bağlantısız sağlanmaktadır. Ancak bu ortamda site yöneticilerinin ve katılımcıların özellikle bilimsel, toplumsal ve etik değerlere uygun davranmaları gerekmektedir.

Bir konuya ilişkin olumlu ve olumsuz değerlendirmelerde öncelikle bu değerlendirmeleri yapanların kimliklerini açık bir şekilde ifade etmeleri gerekir. İzleyenlerinde bu kişilerin kimliklerini bilme hakları vardır.

Böylesi tartışmalarda üzülerek gözlemlemekteyiz ki takma isim -müstear-nickname- ile yazışanların bilimsel içerikten, forum nezaketinden uzaklaştıkları görülmektedir. Bir konuda düşüncesini açıklayan kişilerin bu forum alanı gibi bilimselliği tartışılamayacak bir alanda korkmadan, çekinmeden ve hatta yüksünmeden kimliklerini gümbür gümbür açıklamaları gerekmektedir.

Böylesi bir kimlik gizlenmesi forumda yer alan katılımcıda bir rahatlık sağlamaktadır. Ancak Avukatlık Sınavına ilişkin tartışmada görüldüğü üzre kimliklerini açıklayan değerli katılımcıların düşüncelerini son derece seviyeli, aktardıkları, kullandıkları üslubu ise dikkatli seçtikleri görülecektir.

Bu husus sitenin vefakar ve cefakar emekcisine özel olarak aktarılmıştır. Kendisi tüm iyiniyeti ile katılımcıların artırılması amacıyla bu yola gittiklerini, isim açıklamayanların bu özgürlüklerine engel olmak istemediğini, bazılarının ihsası reyden çekindiklerini cevaben bildirmiştir.

Böylesi bir uygulama ile kimliklerini açıklayanlar bir anlamda cezalandırılmakta, hak etmedikleri suçlamalar ile karşılaşmaktadırlar.

Ve ne acıdırki katılımcılar hangi konumda olduğunu bilmedikleri bir muhataba hangi bilimsel içerik ve düzeyde yanıt vermekte zorlanmaktadırlar.

Bu forumu izleyen bilim adamı, avukat, öğrenci, yurttaş, yargıç, savcı veya her kademeden bürokrat olsun açıkca kimliğini bildirmelidir. Kimliğini açıklamak kendi ifadeleri ile İHSASI REY ise kendi vicdanlarında isimlerini açıklamasalar bile İHSASI REYDE
ZATEN BULUNMAKTADIRLAR.

Özellikle Forum yöneticisi konumunda olanların (birisinin çok eski arkadaşım olmasına reğmen) kimliklerini gizlemeye hakları bulunmamaktadır.

Yazarı ve sahibi bulunmayan hiç bir düşünce değerlendirmeye değer değildir, bilimsel içerik taşımaz... düşüncesindeyim.

En derin selam ve saygılarımla
Av. Adil Giray Çelik
Old 21-03-2002, 02:07   #2
seyyah

 
Varsayılan kimlik gizlemek

değerli katılımcılar,
sayın çelik'in değerlendirmelerine iştirak edemiyorum.
özellikle, eğer yanlış yorumlamadı isem, "yazarı ve sahibi olmayan hiçbir düşüncenin değerlendirilmeye layık olmadığı ve bilimsel içerik taşımayacağı" yolundaki sözlerin, konu özelinde kalındığı takdirde, talihsiz bir beyan olduğu kanısındayım ve doğrusu kırıldım. bu forumlarda hep seyyah nick'i ile yazdım, bu itibarla yazdıklarımın, yazılanların elbette bir sahibi ve yazarı vardı. yazılanların değerlendirmeye layık olup olmadığı yahut bilimsel nitelik taşıyıp taşımadığı ise doğrudan bir içerik meselesi olup bunun takdirini katılımcılara bırakmak durumundayım.
benzetmek yerinde olur mu, takdiri sizlere bırakıyorum ancak sayın çelik'in eski deyimle müstear isimlerle yazı yahut şiir yazan, beste yapan, güzel sanatlarla yahut bilimle uğraşan kişileri hiç anlamadığını düşünüyorum.
bir başka husus da, ihsası rey konusu... ihsası rey vicdani bir olgu olmaktan ziyade somut bir durumdur. herhangi bir hukuki soruya yahut soruna, kimliğini açıklamadan, foruma katılan hemen herkesçe bilinen nick'i ile yanıt veren, çözüm arayan kişi elbetteki yararlı bir uğraş ve mesleki tatmin arayışı içerisindedir. ancak, bu iyiniyetli çabanın, kimlik bilgilerinin tümüyle ve açık bir biçimde ortaya konması halinde, somut bir şekilde, kendisi yahut kendisinin içerisinde bulunduğu topluluk, yahut ifade ettiği düşünce aleyhine kullanılabilecek bir olgu haline dönüşmesinden endişe etmek de bir duyarlılık biçimidir diye düşünüyorum. bunun bir çeşit korkaklık, cesaret eksikliği olduğunu düşünmek, kanımca, en hafif deyimiyle yüzeysel bir yaklaşımdır.
bir faraziye olarak söylemek isterim ki, katılımcıların, bu foruma yazdığım herhangi bir konuyla ilgili "değerlendirilebilir" yahut "bilimsel nitelikli" şeklinde bir değerlendirme yapmaları ve "bu konuyu dile getiren de kimmiş?" diye meraklandıklarında yazarın "seyyah" olduğunu farketmeleri, kişisel olarak beni tatmin ediyor, ayrıca "hımm, adı da, mesleği de, yaşı da, cinsiyeti de, konumu da şuymuş" falan şeklinde düşünmeleri beni ilgilendiren bir husus değil. kimsenin de böyle bir merak içerisinde olduğunu düşünmüyorum.
üstelik -üzerime alınmamakla birlikte- forum nezaketinden uzaklaşmak için ille de müstear isim kullanmak gerekmediğini, açıkça kimliğini bildirmek suretiyle de nezaketsizlik yapılabildiğini görebilmek de pek zor olmasa gerek.
onun için "seyyah" nick'i ile yazmaya devam etme kararlılığındayım.
saygılarımla...
Old 21-03-2002, 12:11   #3
Av.Mehmet Saim Dikici

 
Varsayılan Yanlış anlaşılma en büyük eziyettir!

Sayın meslektaşım,

Bu konuda görüş belirtip belirtmeme hususunda tereddüt etttiğimi belirtmek isterim. Konunun direkt muhatabı olmadığım içindir bu tereddütüm.

Ancak, aynı mesleği ve forumu paylaştığımızı düşünerek çok kısa olarak düşüncemi arz etmek istiyorum.

Sayın Av. Giray Çelik, forumdaki yazılarından tanıdığım ve son derece beğendiğim bir meslektaşımızıdır. Yazılarında, incelik ve sadelik ön plandadır ve açıkçası okuyana zevk vermektedir.

Yazısındaki kastı açıktır. Hakaret ölçüsünde ifadeler içeren, isimsiz kimselere ait yazıları hedef almaktadır Sn. Giray.

Ben de aynı fikirdeyim ve ''kimliğini gizleyen'' hakaret edicilere karşıyım. Onları kınadığımı ifade etmek isterim.

Hukukçu meslektaşlarımızın, hele avukat ise kimliğini gizlemesinin ne o' na ne de diğer meslektaşlarına bir faydası yoktur. Fakat, hakaret içeren sözcükler sarfetmesi halinde tüm meslektaşlarına mutlaka zararı vardır.

Ben, Sayın Giray Çelik' in iyiniyetine ve samimiyetine inanıyorum ve siz ve sizin gibi değerli meslektaşlarımızı hedef almayacağından eminim. Nezaket ile İncelik arasındaki farkı bizlere tattıran değerli meslektaşımı üzmememiz gerektiğine inanıyorum.


Selam ve saygılarımla..
Old 21-03-2002, 21:47   #4
Armağan Konyalı

 
Varsayılan

Sayın Katılımcılar,

Kimlik gizlenmesi konusunda gizleyenlerin nedenleri vardır.
Gizlemeyenler bu nedenleri bilemezler.

Gizlenen kimlik, internetin verimli ortamında NİCK olarak
yeniden filizlenir. Her zaman aynı nick ile yazmak zorunda kalan katılımcı, yeniden bir kimlik ve kişilik kazanır. Bu nick ile
site ortamında saygınlık kazanır ya da kaybeder. Gerçek kimlik ile nick arasında bu anlamda bir farklılık bence bulunmamaktadır.

'Hakaret ediciler'in ayıplanması için gerçek isimlerinin bilinmesi
gerekmez. Nasıl olsa nicklerini (bizim onları tanıdığımız kimliklerini)saklayamazlar.

Saygılarımla.
Old 22-03-2002, 01:06   #5
seyyah

 
Varsayılan kimlik gizlemek

sayın tikici,
değerli katılımcı giray çelik'in iyiniyet ve samimiyeti ile ilgili görüşlerinize iştirak ediyorum.
forumda ister kimliğini gizlesin, isterse apaçık ortaya koysun hakaret içeren ve nezaketsizlik gösteren yazılara, bunları yazanlara karşıyım. esasen, kimliğini deklare etmiş olmak kimseye nezaketsizlik yapmak hakkını bahşetmediği gibi, açık kimliğini gizleyenlerin de "nasılsa beni kimse bilmiyor, dur şuna bir söveyim" mantığıyla hareket edeceğini varsaymak -hiç değilse herkes için- doğru değil. Tersine kendince seçtiği nick'inin arkasında gizlediği kimliğini unutmadan düzeyli olan, kendilerine karşı nezaketsizlik gösteren yahut hakaret eden kişilere bile genel tavrını koruyabilen kişiler bence övgüye değer.
sayın çelik'in yazısında salt kimliğini gizleyerek hakaret eden yahut düzeysizlik yapan kişileri kastetmediği de çok açık. sayın çelik, bu foruma yazan tüm katılımcıların, bu arada forum yöneticilerinin her kim olurlarsa olsunlar kimliklerini çekinmeden, kendi deyimiyle "gümbür gümbür" açıklamalarından yana bir tavır içerisinde... aksi halde bu kabil yazıların bilimsel içerikli olmadığı yahut değerlendirilebilir nitelikte bulunmadığı gibi bir kabulü olduğunu yazmış.. bu düşüncesine saygı duyuyorum. fakat sayın çelik ve sayın çelik gibi düşünenlerin de kimliğini açıklamak istemeyenlerin bu tavrına saygı duyması gerektiğini düşünüyorum. kanımca bu tavrın, sayın bir dost'un da vurguladığı gibi, kişisel nedenleri vardır, bu nedenler makul ve kişisel özgürlük alanı içerisinde kabul edilerek kişi, ne bu nedenleri ve ne de açık kimliğini deklare etmeye zorlanmamalıdır.
sayın tikici,
elbetteki kastım kişileri üzmek ya da yaralamak değildir. esrarengiz olmak veya düzeyli olduğuna ve öyle kalacağına inandığım kişisel özgürlük alanımı başkalarının zararına genişletmek gibi bir niyet de taşımıyorum. üstelik bu kadar laftan sonra size komik bir şey söylemem gerek: sayın çelik benim çok eski bir arkadaşım!..
saygılarımla...
Old 22-03-2002, 01:40   #6
Av. Hulusi Metin

 
Varsayılan Bence

Ortak payda ...

her biri bir Sokrat, bir Bedrettin’dir,
onlar ki efendiye baş eğmeyen, insanı köle etmeyendir.
hangimiz duyduk kulağımıza fısıldanırken ismimizi.
binbir suratlarla, yüzsüzlerle doluyken çevremiz,
seyyah olup şu alemi gezene
ne güzeldir uzanan bir dost eli.
sevdikçe yaşamalı, yaşadıkça sevmeli.
derler ki kedinin 101 adı vardır, birini yalnız kendi bilir.
eksilmesin asla saygı ve sevgi,
hukuk ortak paydasında
anılsın ister nik neymi, ister adıyla.
Old 23-03-2002, 03:15   #7
Armağan Konyalı

 
Varsayılan

Sayın Tikici,

Site için duyduğunuz kaygının hukuka duyduğunuz saygıdan
kaynaklandığını anlıyor ve duyarlığınızı kutluyorum.

Kendisine hakaret edildiği bahanesiyle, siteden uzaklaşacak kadar, hukuka saygısız üyemiz olacağını sanmıyorum.

Kendi adıma 'kızgın' olmadığımı belirtmeliyim. Ama öyle bir
anlam çıkacak ifade kullandımsa özür dilerim.

Asıl üzerinde durmak istediğim konu, bu site, yöneticilerin değildir. Site yöneticileri bu sitenin maliki değil, gönüllüsüdür.
Site tüm katılanlarındır. Siteyi kuran ve ayakta tutan sayın
kurucumuz, siteyi üyelerine bağışlamıştır. Reklam bile almamaktadır. Böyle bir sitede bulunmak her üye için kıvanç vericidir.

Saygılarımla.
Old 23-03-2002, 09:56   #8
Av.Mehmet Saim Dikici

 
Varsayılan Kimlik bildirmek ne fayda sağlar?

Sayın Meslektaşım ''Bir dost'',

Duyarlı tavrınız için teşekkür ederim. Hepimizin amacı galiba aynı. Mesleğe saygı, meslektaşa saygı ile başlar. Ben böyle düşünüyorum. Elbetteki içimizde hatalı olanlar, yanlış ifade kullananlar olacaktır. Ancak, çoğunluk mesleğe uygun davranırsa, hatalı olanlar da kendine çeki düzen verecektir.

Kimlik açıklamak, ne fayda sağlar buna değinmek istiyorum.

Her şeyden önce, kimlik, meslek, yaş, şehir vs. detayların açıklanması Forumun şekillenmesi için zorunludur. Çünkü, site yöneticileri mutlaka istatistiki verileri dikkate alıp, o' na göre gidişatlarını ve gelişimlerini değerledireceklerdir.

İkinci olarak, herzaman öyle olmasa da, çoğunlukla ifade ve üslupta bir iyileşme, saygı ve sevgide gelişme göze batacaktır.

Üçüncü olarak, görüşünü ifade eden katılımcı, özgüvenini geliştirecek, mesleki açıdan kendini ifade edebilme gücünü artıracaktır.

Dördüncü olarak, hata yapmaktan korkmayacak, ama; hata yapmamak için bilgisini tazelemek ihtiyacı duyacaktır.

Beşinci olarak, kimliğini açığa vuran ''kompleksini tatmin etmiş'' Olmayacaktır!

Son olarak, Kendisini diğer meslektaşlarına ifade etmiş olacak, yeni arkadaşlar, meslektaşlar edinebilecektir.


Mutlaka kimlik açıklamamak için geçerli sebepleri olanlar da vardır ve bu meslektaşlarımız, gerek memur oluşlarından (Hakim-savcı vs.) gerek se, site yöneticisi Avukat olmaları bakımından olası mesleki yaptırım risklerinden etkilenmek istemeyebilirler. Bunları da hoş görmek zorunludur.

Her şeye rağmen Forum iyi yoldadır, faydalıdır, zorunludur.

Kimsenin forumdan kaçacağını sanmıyorum, fakat kırılıp katkı sağlamaktan uzak durmalar olabilir.. budur tehlikeli olan.

Sevgi ve saygılarımla..
Old 23-03-2002, 15:32   #9
Admin

 
Varsayılan

Merhaba,

(Konuyu izninizle Site Hakkında alanımıza taşıdım. Böylece Hukuk Sohbetleri alanının kalabalığında kaybolup gitmez, ileride de güncel kalır.)

Konunun "hakaret içeren mesajlar" boyutuna diğer bir mesajda yanıt verdiğimi belirterek üye kimliklerinin aleniliği konusunda bir iki söz etmek isterim: Belirtmeliyim ki ben üyelerimizin kimlikleri açık yazışma yapmasını tercih ediyorum ve bu nedenle de Sayın Çelik'in bu konuda "kampanyasını" yürekten destekliyorum. Ben kendi adıma bu konuda görevimi yaptığım ve özellikle üyelik anında yeterince teşvik, rica ve ısrar da bulunduğum kanısındayım.

Ancak bu konuda bir zorlama yapılmasına ve kimliğini açıklamayanların forumdan/siteden dışlanmasına da kendi adıma karşıyım. Özellikle avukat meslektaşlar bu konuda da çok daha rahatlar ve biliyorum diğer üyeleri anlamakta zorluk çekiyorlar ama hepimizin serbest çalışan ve kimseye hesap vermeyen avukat olmadığı hatırda tutmamız gerekir diye düşünüyorum. Bir hakim ya da savcı üyemizin hem kimliğini açıkça yazmasını, hem de burada bir hukuki görüş bildirmesini ya da başından geçen bir olayı rahatça anlatmasını beklemek bence biraz haksızlık oluyor.

Ancak hakim ya da savcı olmasa bile avukat ya da öğrenci herhangi bir üyeyi de "adını, yaşını, cinsiyetini, mesleğini açıklayacaksın" diye ZORLAMANIN fayda sağlayacağına inanmıyorum. Hele hele bu zorlamayı da, zorlamaya en az müsait internet ortamında ve bağımsızlıklarına en fazla düşkün internet kullanıcılarına karşı yapacağımızı lütfen dikkate alınız. Kanaatimce böyle bir yaklaşım iki sonuçtan birini doğurur:

1- Kimliklerini açıklamak istemeyen kişiler foruma üye olmaz, dolayısıyla katılımlarından da yararlanamayız ve bu forum da hedeflendiği gibi geniş katılımlı bir hukuk platformu olmak yerine, 50-60 yakın arkadaşın yazıştığı lokal bir haberleşme alanı olur.

2- Bu katılımcılar foruma üye olurlar ama forumumuz "1956 İstanbul doğumlu Hukukçu Ahmet Yılmaz"larla dolar ve internet ortamında kimseye kimlik kontrolü yapamayacağımıza, ya da her üyeden noter tasdikli nüfus kağıdı sureti isteyemeyeceğimize göre istenilen sonuca gene ulaşamayız.

Arz olunan nedenle foruma kayıt sırasında detaylı bilgiler istenmesinin forumun kalitesini arttıracağı görüşü de pek doğru olamaz, zira girilen bilgilerin doğruluğu hiçbir zaman kontrol edilemez. Burada "Av. Mehmet S. Tikici" ismiyle yazan değerli üyemizin gerçekten "Av. Mehmet S. Tikici" olduğunu eğer kendisini bizzat tanımıyorsak bilmemiz ve buradaki mesajların ondan sadır olduğunu varsaymamamız olası değildir. "Av. Mehmet S. Tikici" kaydı aslında bu meslektaşımızın haberi bile yokken bir başkası tarafından yaratılan ve kullanılan bir üye kaydı olabileceği gibi, bu "nick" aslında Savcı Murat Özgüven'in internet nick'i de olabilir. Hatta Türkiye'de "Av. Mehmet S. Tikici" diye bir avukat olup olmadığını araştırmak bile başlı başına bir sorundur, gerçekte bu isimle bir avukat olmayabilir bile. Görüldüğü üzere "güvenli ve aleni kimlik" istemi medya internet olunca temeli çok sağlam olamayacak tatlı bir hayaldan öteye pek gidememektedir.

Kanaatimce üyelerin gerçek isimleri de çok önemli değildir, önemli olan foruma katılımlarıdır. Gerçekte o kişi ister lise öğrencisi olsun, ister Adalet Bakanı, forumumuza katkısı olduğu, bizlere bilmediğimiz bir konuda ışık tuttuğu, farklı bir bakış açısı getirdiği sürece kim olduğu en azından benim gözümde o kadar da önem taşımamaktadır. İnternet forumlarında kişilerin değerinin meslekleri veya kimlikleri ile değil, mesajlarının kalitesi ve içeriği ile ölçüldüğü bu forumlarda tecrübeli üyelerimizin malumlarıdır.

Ancak herşeye rağmen ben de üyelerimizin açık kimlikle yazışmaları konusunda özellikle ricada bulunuyorum, (zorlamaya varmadan!) oldukça ısrarcı oluyorum ve bu nedenle Sayın Çelik'in "kampanyasının" başarıya ulaşmasını da gönülden diliyorum. İtiraf etmem gerekirse bu ısrarın sebebi siteden ziyade, üyelerimizi düşünmemdir. Kimliğiniz açık olduğu sürece diğer üyelerimizin sizinle her konuda iletişime geçmesi mümkün olacak, site üyelerinin kaynaşması kolaylaşacak ve site üyeliği internet dışına da taşan bir yakın arkadaşlığa veya mesleki dayanışmaya kolaylıkla dönüşebilecektir. Gerek bu forumda, gerekse email grubumuzda tanışan birbirlerine içtihatlar, dava dilekçeleri fakslayan, hatta gerçek hayatta görüşmeye başlayan pek çok üyemiz vardır ve forumumuzun da en büyük amaçlarından biri budur.

O nedenle eğer gerçek kimliğinizi gizli tutmanın sizin için özel bir önemi yoksa, çoğunluğu hukukçu dostlardan ya da idealist hukukseverlerden oluşan bu saygın ortamda niçin gizleneseniz??

Saygılarımla,
Admin

Ps. "Bu 'Admin'de kim? Peki Site Yöneticisi niçin gizleniyor?" diye düşünüyorsanız, sitemizin yeni bir üyesisiniz demektir, zira eski üyeler "Admin'in hikayesini iyi bilir. Ancak yeni üyeler için de bu masalı bir kez daha kaleme aldım. Dilerseniz burada okuyabilirsiniz..
Old 23-03-2002, 16:34   #10
Av.Şevket TUTULMAZ

 
Varsayılan Saygı ve seviye oldukça önemli olan fikirdir.

Selam

Saygılı ve seviveli oldukça konuşanın kim olduğu değil, önemli olan ne anlattığıdır.

Birçok türkü, atasözü ve özdeyişler de "anonim" sözcüğünü duymuyormusunuz, peki söylenen doğru ise altında ifade edenin ismine ne gerek var diyorum,

Ancak Sayın Çelik'i çok yakinen tanıyan biri olarak kendisinin kesinlikle art niyetli düşüncede olmadığını çok iyi biliyorum.

Sayın Çelik birçok yerde fikirlerini net bir şekilde ortaya koyan iyi bir hukukçudur.

Bu arada sayın yöneticilerden bir talebim var, tabi mümkün mü bilemiyorum.

Siteye kayıt sırasında, ilk kayıt formunda sanki özellikle bir nickname seçilmesi gerekli imiş gibi anladığım için, bu şekilde bir nickname ile üye oldum,

Bu formu okuduktan sonra, nick name değiştirmeye çalıştım, ancak bu bölüm sanırım yok, en azından 1 defaya mahsus nick name değiştirme imkanı sağlanabilir ise birçok arkadaşın nickname lerini gerçek ismi ile değiştireceğine inanıyorum.

Saygılarımla
Old 23-03-2002, 16:51   #11
Admin

 
Varsayılan

Sayın Baro20,

Alıntı:
Alıntı yapılan mesajın sahibi: Baro20

Bu arada sayın yöneticilerden bir talebim var, tabi mümkün mü bilemiyorum.

Siteye kayıt sırasında, ilk kayıt formunda sanki özellikle bir nickname seçilmesi gerekli imiş gibi anladığım için, bu şekilde bir nickname ile üye oldum,

Bu formu okuduktan sonra, nick name değiştirmeye çalıştım, ancak bu bölüm sanırım yok, en azından 1 defaya mahsus nick name değiştirme imkanı sağlanabilir ise birçok arkadaşın nickname lerini gerçek ismi ile değiştireceğine inanıyorum.


Nick'inizi neyle değiştirmek istediğinizi email ile bana ulaştırırsanız, değiştirmeyi denerim (emin değilim ama sanırım mümkün olabilir). Ayrıca bu teklifim diğer meslektaşlar için de geçerlidir.

Ancak şunu da önemle hatırlatmalıyım, kimliğinizin aleniliği konusunun aslında "nick"iniz ile bir ilgisi yok. Nickiniz ne olursa olsun sizi tanımamızı sağlayan aslında üye bilgileri ekranında girdiğiniz bilgiler. Bir üyenin "kimliği" linkine tıkladığınızda bu bilgiler karşımıza geldiği için, bir üyeyi aslında nick'inden değil, bu ekrandaki bilgilerinden tanıyoruz. Örneğin farkettim ki, siz bu bilgileri doldurmamışsınız, dolayısıyla "anonimsiniz".

Foruma geldiğinizde yukarıdaki linke tıklayarak "ÜYE SAYFANIZA" girer ve oradan da ÜYE BİLGİLERİNİZ linkine tıklarsanız açılacak sayfada bu bilgilerinizi güncelleyebilirsiniz. Orada İsim, meslek, mezuniyet tarihi, doğum günü, mezun olunan üniversite, hukuk alanınız, telefon numaranız ve hatta ilgi alanlarınız için bile yer mevcuttur, sizin için sakıncası olmayan istediğiniz alanları doldurursanız nick'iniz değişmese dahi, tüm kimliğiniz herkese malum olacaktır.

Saygılarımla,

Ps. Sayın Çelik üstadımın iyiniyeti konusunda hiçbirimizin en ufak bir şüphesi olmadığı kendisi çok iyi bilir. Ümid ediyorum ki ön ayak olduğu bu güzel kampanya en kısa zamanda başarıya ulaşır ve böylece meslektaşlar arası dayanışma da artar.
Old 23-03-2002, 21:15   #12
levent öge

 
Varsayılan

Değerli meslektaşlarım,Sayın Çelik in başlattığı bu kampanyanın ilk yazısını okuduğumda sayın Çelik in düşüncelerini destekleyen bir yazı yazmaya niyetlenmiştim.Ancak zaman sorunu buna engel oldu.İyi de olmuş
Şimdi Sayın Admin,seyyah,birdost un yazılarınıda okuyunca olaya daha farklı bakıyorum.Bence bunun nedeni sayın forum yöneticilerin dişinda bu tartişmaya katılanların tamamının avukat olmalarından dolayı olaya avukat bakiş açısiyla yaklaşmamızdan kaynaklanmakda.Bu bakiş açısiyla ben dahil sayın Çelik,Tikici,Metin,yüzde yüz haklıyız.Bizler bir avukat olarak düşündüğümüzde herkesin bu forumda kimliğinin açiklamak kaydıyla yer almasını talep etmekte hakliyiz.Ancak arkadaşlarda ,bence Türkiyenin en kaliteli bir sitesini yönettiklerinden önce bir avukat olarak değil ,internette bir site yönetici duyarlılığı ile olaya yaklaşiyorlar ki haklılar.Ben avukat olarak kişileri ismen tanıyabildiğim ve bana düşüncemden dolayı hakaret etmeyecek kişilerle birlikte olmak,onlarla tartişmak diğer bir ifade tarzıyla "az olsun temiz olsun"mantığı ile yaklaşiyorum.Ancak onlarda site yöneticisi olarak katılımın fazla olmasıyla manevi olarak yaptıkları işden haz alacaklardır.
Bizim kendi şahşi hobilerimize ayırdığımız zamanı bu insanlar burda BİZLER için kendi zamanlarını ayırıyorlar.
"ZAMAN"hepimiz için en değerli kavram
Kimlik açiklaması zorunluluğu getirdiğimizde memur oldukları nı düşünen bir çok hakim ve savcı meslektaşlarimiz(Ki onlar memur değil HAKİM ve SAVCI lardır)(mesele bu ayrımı hayata geçirebilmelerinde) bu forumda yer almayabilirler
Bu nedenle kimlik açıklaması pek de önemli değil düşüncesindeyim
Herkese,sevgi vede saygılarimla
Old 25-03-2002, 09:59   #13
Murat B. Alkanat

 
Varsayılan

İnternet sitelerinde ve foumlarda kimliğini gizleme gereksinimi sanırım bir korunma içgüdüsünü yansıtıyor. Aslında bir çok katılımcının da vurguladığı gibi biz şehir, yaş, mezun olduğu fakülte vd bilgilerine ulaşamadığımız müddetçe örneğin ALİ CAN gibi "gerçek?" bir isimle yazan bir üyeyi bile tam olarak tanımış sayılmayız, o da kimliğini tam olarak ortaya koymuş sayılmaz.
Bu forumun tutturduğu düzeyi tabii ki tenzih ederim ama öyle web siteleri ve forumlara üye olunabiliyor ki bir süre sonra orada gerçek adınızla üye olmaktan huzursuzluk duymaya başlıyorsunuz. Nick kullanan forum üyelerinin de böyle bir kaygısı olabileceğini, ancak forumun bu günden yakaladığı düzey karşısında yavaş yavaş bizlere kendilerini tanıtacaklarını umut ediyorum.
Zaman zaman tahammül sınırlarını zorlayacak bazı yazıların da foruma gelmesi olağandır. Ama göreceğiz ki , bu tür yazılar yanıt alamayacaklar ve yazarı ile başbaşa kalacaklardır.
Kendi adıma, yazışmalarda gerçek kimliğimi kullanmaya devam edeceğim. Sizler tarafından tanınmanın kendim için bir kazanım olduğunu düşünüyorum.

Doç. Dr. Murat B. Alkanat
Ege Ün. Tıp Fak.
Patoloji AD.
Old 03-12-2002, 22:52   #14
Av. Adil Giray ÇELİK

 
Varsayılan

Değerli İzleyenler;

Son mesajın sahibi Doc. Dr. Murat Alkanat Ege Ü. Tıp Fak. Pataloji Bölümü Öğretim üyesi olup aynı zamanda Dokuz Eylül Hukuk Fakültesi Mezunu önemli bir bilim adamıdır.

Tam anlamıyla ''Adam Gibi Bir Bilim Adamıdır.''

Son iletisinden bu yana zorlu bir hastalık ile boğuşuyor.

Hayatın bir çok engelini fiskeleyen o muhteşem beyin ve yürek umuyorum, inanıyorum bu engelide aşacaktır.

Kendisine dostları, sevenleri, öğrencileri adına acil şifalar diliyorum.

Tüm sevgimiz ve dualarımız kendisiyledir...

Sevgili Alkanat ''Kimlik Bildirmeyenlerin Dramatik Analizini'' kendi bakış açısından '' bilim adamlığının kendisine yakışan kimliği ile'' 9 ay önce irdelemiştir.

9 Ay önce tartışılanlar ve tespitler bu gün eskisinden daha çok geçerlidir.

Selam ve saygılarımla
Av. Adil Giray Çelik
Old 04-12-2002, 10:32   #15
Av.Mehmet Saim Dikici

 
Varsayılan

Meydan Savaşı...

İnternette görüş beyan etmek için meydan savaşına çıkmış askerler gibi savaşmak mı gerekir yada süt içip, sarhoş tavrı takınmak mi bilemiyorum..

Anıranlar, hakaret edenler, küstahlık şarabı içmişler, benim diyenler, kıranlar-dökenler..

Ortaya çıksınlar, kimlik bilgilerini döksünler, bilelim, öğrenelim..

Derde derman büyüklükleri, sütten sarhoş olmaları, suda deniz dalgalanmalarını, karada uçan kanatlıları bilelim..

Dramatik gerçekleri görelim, ev içi sultanlık, sır dışı eyyamları idrak edelim..

Gelin eğlenelim.
Old 21-12-2002, 17:47   #16
Av. Adil Giray ÇELİK

 
Varsayılan

Gerçek ve Sanal Katılımcılara ;


İnternet de Türk Hukuk Hukuk sitesine benzer sitelerin Avrupa da bolca olduğu ve yazılı ve görsel basın tarafından dahi ilgi ile izlendiği yurtdışında bulunan arkadaşlarımız, meslektaşlarımız tarafından ifade edilmektedir.

Bu arada belki izleyenlerin bir kısmı bilmeyebilir ve hatta merak dahi edilmektedir. Türk Hukuk Sitesi Forum Alanları sitenin Türkiyede faaliyet göstermesi nedeniyle değil, yaratıcının isim benzerliği nedeniyledir.

Bu hususu da özellikle belirterek bu sitenin Devletin Resmi Sitesi olmadığını da vurgulamakta yarar vardır.

Geçen zaman içerisinde hukuk eğitimi almaktan gurur ve onur duyduğumuz tartışmalar ile hukukçu olmaktan şüpheye düştüğümüz tartışmalara tanık olduk.

Seviyesi düşen tartışmaların en belirgin özelliği bir kısım gerçek kimliklerini bildirmeyenlerin her düşündüklerini, her türlü ifade tarzı ile aktarmış olmalarıdır. Kuşkusuz gerçek isim yerine takma isim verilebilir. Ancak takma ismin, sahte kimliğin çok kısa zamanda ortaya çıkacağı kuşkusuzdur.

Yaşanan olaylar, bilimsel görüşlerin mutlaka gerçek kimliklere sahip olma zorunluluğu Forum Alanında görüş bildiren katılımcıların gerçek kimliklerini bildirmelerini zorunlu kılmaktadır.

Tüm katılımcıların gerçek kişilik ve kimlikleriyle katılmaları ümit ve temennisiyle...

Selam ve Saygılarımla.
AV. Adil Giray Çelik
Old 29-11-2004, 21:54   #17
Av.Mehmet Saim Dikici

 
Varsayılan

Alıntı:
http://www.superpoligon.com/oku.asp?id=10356

ENGİN ARDIÇ'IN KÜFÜR YAĞDIRDIĞI SON MESAJI

On Sun Nov 21 6:52 , engin ard&yacute;ç <ardic@turk.net> sent:


Belgesini de yayInlayIn...
BakalIm ne değişecek?
Size tekrar söylüyorum: Bu para benim paramd&yacute;r, yıllardır maaşımdan kesilen ve biriken beni kendi param...
Bunu da mı kıskandınız, buna da mı göz diktiniz imzasız ve şerefsiz ****** çocukları?


Saygıdeğer meslektaşımız Av. Adil Giray Çelik ne kadar haklı olduğunuzu bu mesaj kanıtlamaktadır.

Sözkonusu olay yaklaşık 10 gün önce medya ağırlıklı haber sunan www.superpoligon.com adresinde yaşandı. Engin ardıç, kendisi hakkında asılsız isnatlarda bulunulduğunu belirttiği bir takım takma isimli şahıslara ve hatta künyesi bilinmeyen habersitesi editörlerine küfretti.

Öyle ki bu küfürü resmen üzerine alan kimliği gizli editör çaresiz kaldı, şikayet bile edemez hale düştü. Çünkü Editör olduğunu ispatlayamayacak. Kimliği gizli.

Bir de olayın bu boyutu var. Hep kimliksizler hakaret edip, küfretmez bazen de işte böyle kimliği açıkça ortada olan birisi alenen kimliksizlere küfrettiği halde, küfrü yiyenler hiç bir şey yapamazlar.

Not: Engin Ardıç bu mesajın kendisinden sadır olmadığı yönünde tekzipte de bulunmadı.

Haklılığınız ve sezginiz açıkça ortada sayın Çelik.

Selam ve saygılarımla.

Av. Mehmet SAİM DİKİCİ
Old 30-11-2004, 14:52   #18
Gemici

 
Varsayılan

Kırsal kesimlerde yaşamış olanlar bilirler; sonu görünmeyen ovalarda ya da tepesi dumanlarla kaplı dağların eteklerinde ve vadilerde tek başınıza kaldığınızda, sesiniz yettiğince türkü söylersiniz. Kendiniz söyler kendiniz dinlersiniz. Çirkin ve eğitilmemiş sesinizin doğadaki hayvanları ürküteceğini hiç mi hiç düşünmezsiniz.

Bu şekilde türkü söyleyenlerin bazılarının sesi gerçekten güzeldir, yanık türküler söylerler. Böylelerini zevkle dinlediğim çok olmuştur.

Seslerinin güzel olduğuna inananlar ve başkalarının söylenen türküyü dinlediğini bilenler, bazen bilerek seslerini yükseltir, çevresindekilere duyurabilmek için. Ve gerekirse türkülerini büyük insan toplulukları karşısında söylerler.

Seslerinin güzel olmadığı düşüncesinde olanlar, kolay kolay toplum karşısına çıkıp türkü söylemez. Bazen sesi güzel olsa bile türküsünü söylemez, çünkü kendisine ve sesine güveni yoktur. Seslerine güveni olmayan böyleleri, dağ başlarında, vadilerde ve ovalarda söyler tükülerini. Kendileri söyler kendileri dinler.

Dağ başlarında tek başına kendi kendilerine türkü söyleyenlerle İnternette anonim olarak dolaşıp türkü söyleyenler arasında büyük benzerlikler var bence. Dağ başında da, internette de kendi türkülerini söyleyip kendileri dinliyor. Anonim olduğu için kimsenin senin sesin çok bozuk, kes şü türküyü demelerinden bir korkuları olmaz.

Böylelerinin 'başkaları benim türkü söylememe mani olur, türkümü keserler' diye bir korkuları yoktur. Kendileri açısından durum biraz değişik tabiiki, gerekirse bir çalı'nın (anonimliğin) arkasına saklanıp diğerlerinin türkülerini bozmak için ellerinden geleni yapar, taş ve çamur atarlar.

İnternette anonim olan herkes böyledir demek istemiyorum elbette ki. Böylelerinin dışında bir de söylediklerim veya yazdıklarımı ortaya çıkarsa işimden olurum veya cezai kovuşturmaya uğrarım düşüncesinde olanlar var. Başkalrının türkülerini bozmak gayesiyle sağa sola taş atmadıkları sürece bu türden insanların davranışlarını anlıyabilirm. Tasvip edip etmemek başka hikaye tabiiki.

Sitede yazanlara gelince: gönül isterki yazan veya üye olan herkes kimliğini bildirsin. Yazılan bir mesajı okudğumda, en azından mesajı yazan kimsenin kadın mı erkek mi, yaşlı mı genç mi olduğunu kafamda canlandırmak istiyorum. Böyle bir isteğin gerçekleşmiyeceğini biliyorum, ama gönül buna rağmen istiyor.

Anonimlik fenomeni'nin açıklanmasına belki de biraz daha yaklaşırız, eğer Sayın Esen ÖZELEŞTİRİ nin bilimsel tarifini yazarsa.

Benim düşünceme göre 'anonimliği' aşmanın en iyi yolu, herkesin kendi anonimliğini sorgulamasıdır. Külahını önüne koyup, 'ben neden anonimim' demesidir.

Saygılarımla
Old 30-11-2004, 17:25   #19
Av. Adil Giray ÇELİK

 
Varsayılan

Değerli Meslektaşım Dikici, iletisi ile gerilere anıların sonsuz derinliğine götürdü.

Alıntı:
İnternet sitelerinde ve foumlarda kimliğini gizleme gereksinimi sanırım bir korunma içgüdüsünü yansıtıyor. Aslında bir çok katılımcının da vurguladığı gibi biz şehir, yaş, mezun olduğu fakülte vd bilgilerine ulaşamadığımız müddetçe örneğin ALİ CAN gibi "gerçek?" bir isimle yazan bir üyeyi bile tam olarak tanımış sayılmayız, o da kimliğini tam olarak ortaya koymuş sayılmaz.

Alıntı:
Bu forumun tutturduğu düzeyi tabii ki tenzih ederim ama öyle web siteleri ve forumlara üye olunabiliyor ki bir süre sonra orada gerçek adınızla üye olmaktan huzursuzluk duymaya başlıyorsunuz. Nick kullanan forum üyelerinin de böyle bir kaygısı olabileceğini, ancak forumun bu günden yakaladığı düzey karşısında yavaş yavaş bizlere kendilerini tanıtacaklarını umut ediyorum.

Alıntı:
Kendi adıma, yazışmalarda gerçek kimliğimi kullanmaya devam edeceğim. Sizler tarafından tanınmanın kendim için bir kazanım olduğunu düşünüyorum.


Çok genç yaşında 7 Ocak 2003 günü kaybettiğimiz Ege Üniversitesi Patoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doc. Dr. (Hukukçu) Murat Alkanat bir doğruyu ne kadar güzel ifade etmiş.

Rahmetle anıyor, anısı önümde saygı ile eğiliyorum.
Konuyu Kilitleyin


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Gençlerin Kimlik Kartı Av.Habibe YILMAZ KAYAR Site Lokali 0 28-11-2005 22:46
Jandarma Kimlik Kontrolü orhan_b Hukuk Soruları Arşivi 0 18-02-2005 16:18
Kimlik Kaybedince selim Hukuk Soruları Arşivi 0 16-01-2004 14:41
Kimlik Bilgileri Düzeltmesi Oğuzhan Akmen Hukuk Soruları Arşivi 1 27-02-2002 03:55


THS Sunucusu bu sayfayı 0,05820107 saniyede 14 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.