Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

tebligat

Yanıt
Old 24-12-2007, 14:37   #1
advocat63

 
Varsayılan tebligat

Değerli meslektaşlarım. kazandğım bir tazminat davasının ilamını icraya vereceğim .Ancak tebligatı davalıya mı yoksa vekiline mi yapmam lazım.Vekilin icrada da davalının vekili sıfatıyla takip edip etmeyceğini bilmiyorum.
Old 24-12-2007, 15:00   #2
üye19870

 
Varsayılan

Sayın meslekdaşım

Kararın icrası da davanın devamı mahiyetinde olduğundan ödeme emrini vekile göndermenizde fayda vardır.

saygılarımla
Old 24-12-2007, 15:45   #3
SPARTACUS

 
Varsayılan

-- Av.Talih UAYAR ın Makalesinin yardımı olur umarım.
aaa)İcra emrinin vekile tebliği konusu: İlamlı takiplerde, İCRA EMRİnin, ilamda adı yazılı olan vekile mi yoksa asile mi tebliği gerekir? Yoksa hem asile ve hem de vekile mi tebligat yapılması gerekir?

Bu konuda üç görüş ileri sürülmüştür. Bir görüşe göre; tebligatın vekile değil asile (borçluya) yapılması gerekir … Yargıtay içtihatlarında dile getirilen diğer bir görüşe göre ; icra emrinin asile değil, vekile tebliğ edilmesi gerekir. Üçüncü bir görüşe göre ise; icra emri borçluya veya vekiline tebliğ edilebilir…

Yargıtay’ımızın bu konudaki içtihatları şöyle bir seyir izlemiştir:

a-Çok önceleri ; “vekilin icra takibinde de borçlu müvekkilini temsil etmesinin kesin ve zorunlu bulunmadığını müvekkilin bu takibi bizzat kendisinin takip edebileceği ya da başka birisi vekil tayin edebileceği” gerekçesiyle, icra emrinin vekile değil, doğrudan doğruya ilgili-ye (borçluya) tebliğ edilmesi gerektiğini belirtmişti…

b-Daha sonraları ise “vekaletten istifa ettiğini iddia ve isbat etmemiş olan vekile yapılan tebliğin de -borçluya yapılan tebliğ gibi- geçerli olacağını” belirtmiştir.

c-Yüksek mahkeme bilimsel içtihatlara da uygun düşen bu içtihadını son zamanlarda terk ederek; “icra emrinin mutlaka ilamda adı yazılı olan vekile tebliği gerektiğini, asile yapı-lan tebliğin geçersiz olduğunu” belirtmeye başlamıştır. Yargıtay’ın, hatalı olan bu görüşünü yansıtan kararlarında genellikle; HUMK. 62-68, Teb. K. 11 ve Avukatlık Kanununun 41. maddelerine yollama yapılmaktadır.

12. Hukuk Dairesinin bu son görüşünü yansıtan -eski tarihli- kimi kararlarının “karşı oyu” içerdiğini ve bu nedenle oyçokluğuyla alındığını görüyoruz. Bu karşı oy yazılarında “… İİK. mad. 24 ve sonraki maddelere göre açılmış icra takiplerinde icra emrinin ana ilke olarak borçluya tebliği gerektiği, İİK. mad. 76 ve 337’ye göre borçlunun mal beyanında bulunmama-sından dolayı cezalandırılabilmesi için borçlunun şahsına tebligatın zorunlu olduğu HUMK. mad. 68 ve Av. Kanunu mad. 41’in ve Teb. K. mad. 11’in olayla bir ilgisi bulunmadığı, icra takibinde vekile yapılan tebligatın geçerli olabilmesi için onun vekil sıfatıyla takibe katıldığı-nın anlaşılması gerektiği” belirtilerek, “icra emrinin borçlu asile tebliğ edilmesi ve vekile yapılacak tebligatın hükümsüz olacağı” savunulmuştur.

Kanımızca; gerek “icra emrinin vekile tebliğini isteyen ve asile yapılacak tebligatı geçersiz sayan” 12. Hukuk Dairesinin -bugün için süreklik gösteren- görüşü ve gerekse bu kararların karşı oy yazılarında belirtilen “icra emrinin asıl borçluya tebliği gerektiği ve ilam-da adı yazılı vekiline yapılacak tebligatın geçersizliği”ne ilişkin görüş hatalıdır. Gerçekten; olaya ışık tutan hükümlerden HUMK. mad. 62/I gereğince, bir davada müvekkilini temsil et-miş olan vekilin yetkisi, o dava sonunda verilmiş olan hükmün icrasını da kapsadığından ve davayı kaybeden tarafın vekilinin yetkisi, o taraf aleyhine yapılacak takipte de -HUMK. mad. 62/I’in “.. ve kendisi aleyhine de işbu muamelatın kaffesinin ifa edilmesine mezuniyeti mutazammımdır” şeklindeki son cümlesi uyarınca- sürdüğünden, icra emrinin, ilamda adı ya-zılı vekile de gönderilmesi gerekir. İİK. mad. 76, 337 gereğince borçlunun cezalandırılabilme-si için icra emrinin borçlunun şahsına tebliği gerekirse de, bundan vazgeçen ve HUMK. mad. 62’nin kendisine verdiği haktan yararlanmak isteyen kimse, borçlunun ilamda yazılı olan vekiline de icra emri gönderebilir. HUMK. mad. 62, alacaklı tarafa, borçlu vekiline icra emri tebliğ ettirebilme hakkını verirse de, bu hüküm, icra emrinin borçlunun kendisine gönderilme-sine engel olmaz. Çünkü, İİK. mad. 24 ve sonraki maddeler gereğince, icra emrinin borçluya tebliği gerektiği gibi, İİK. mad. 76, 337’nin uygulanabilmesi için, icra emrinin borçluya tebliği gerekir. Buraya kadar yaptığımız açıklamalardan şu sonuca varıyoruz ki, gerek HUMK. mad. 62 gerek İİK. mad. 24 vd. 76 ve 337 gereğince alacaklı dilerse “borçlunun ilamda adı yazılı olan vekiline, dilerse doğrudan doğruya borçlunun şahsına” İCRA EMRİ tebliğ ettirebilir.
Old 24-12-2007, 18:49   #4
avukat1980

 
Varsayılan

Kanaatimce hem asile hem vekile tebligat yerinde olacaktır.zira mal beyanında bulunmama gibi cezai davaları açabilmeniz için asile tebligat yapılması gerekmekte.
Old 25-12-2007, 16:11   #5
Av.Mustafa GÜNEŞ

 
Varsayılan

Sayın mesletaşım tebliğatı hem asile hemde vekile göndermenizde fayda vardır çünkü mal beyanı tebliğatı için asile yapılması gerekiyor
Old 26-12-2007, 13:00   #6
avukat-21

 
Varsayılan

Vekil,kazandığınız tazminat davasında müvekkilini temsil etti...Ancak,ilamın icrasını uygulamak veya uygulamamak sizin inisiyatifinizde ve belki de uygulamayacaksınız(?) Yani,davalı vekili de icra takibinde belki müvekkilini temsil etmeyecek...biraz dolaylı anlatmaya çalıştım ama bence göndereceğiniz tebligatı asile çıkardığınızda vekil niye bana çıkarılmadı iddiasında bulunamaz..Senin temsil edip-etmeyeceğini bilemem dersiniz :-)
Old 26-12-2007, 13:11   #7
Av.Nilay TOPRAK

 
Varsayılan

Sayın Bursa ya katılıyorum.Hem asile hem de vekile tebligat çıkartın bence de.
Old 26-12-2007, 14:16   #8
ali ekmekçi

 
Varsayılan

hem asile hem vekile çıkarmak daha faydalı bu arada Maya Hukuk ödeme emri demiştir icra emri göndereceksiniz.İyi çalışmalar
Old 26-12-2007, 22:02   #9
adalet48

 
Varsayılan

tebligat kanunu md. 11 'vekil vasıtasıyla takip eden işlerde tebligat vekile yapılır...'ilamlı icra takibi yapacağınız için mutlaka vekile tebligat çıkarmak durumundasınız. Ancak takibiniz devam ederken yukarıda bahsedildiği gibi cezai yönden borçluyu zorlamak isterseniz hakim tebligatın asile yapılıp yapılmadığını gözetecektir.Bu nedenle her ikisine de tebligat çıkarmanız daha doğru olacaktır.
Old 27-12-2007, 16:35   #10
Ramazan Dönmez

 
Varsayılan

Tebligatın vekile yapılması lazım gelmekte. Ancak diğer meslektaşlarımızın da belirttiği gibi "mal beyanına yöneliktir" şerhi içeren bir icra emrini asile göndermekte de fayda var.

Sorunu teorik açıdan tartışacak olursak, bence tebligat asile yapılmalıdır. Keza avukatlık sözleşmesi o dava için yapılmakta, dava sonrasında karşılaşılacak icra takibi ayrı bir hukuki sorun teşkil etmektedir. Kaldı ki, karşı tarafın dava sonrasında başka bir avukat ile kendisini temsil ettiriyor olması mümkündür. Benzer bir sorun ile ben de karşılaşmıştım. Gerekçeli kararda şirket vekili x olarak görünüyordu. Ancak kararın verildiği tarihte ve takibe başlanacağı tarihte x o şirketin vekilliğinden ayrılmıştı ve vekil y idi. Tebligat x'e çıkarılınca x tebligatı alıp y'ye ulaştırmış da ekstradan süre kaybetmemiştik.

Saygılar.
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
tebligat yapılacak şahıs o an için adreste bulunamazsa tebligat nasıl yapılır? Av. Aylin Kaya Meslektaşların Soruları 10 10-03-2010 11:18
Boşanma Davasında Tebligat Kanununun 35. Maddesine Göre Tebligat avk-e Meslektaşların Soruları 17 01-06-2009 16:56
Tebligat seda evrim Hukuk Soruları 3 25-07-2007 16:25
iki tebligat av.acar Meslektaşların Soruları 6 19-06-2007 14:52
Tebligat Marmara24 Meslektaşların Soruları 3 09-12-2004 14:42


THS Sunucusu bu sayfayı 0,04310989 saniyede 16 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.