Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

İlamlı İcraya konu ilam tebliğ edilmeksizin icra emrine iliştirilmesi

Yanıt
Old 16-05-2007, 09:37   #1
ad-hoc

 
Çözüm İlamlı İcraya konu ilam tebliğ edilmeksizin icra emrine iliştirilmesi

Davayı kaybettik, karar tarafımıza mahkeme kaleminden tebliğ edilmeden, icra emrine iliştirilmiş bir şekilde icra dairesi tarafından tebliğ edildi. Yapılan icra- tebliğ usulüne uygun mudur? Emsal kararları bulunan arkadaşlardan rica ediyorum. Sitede harç-tebligat vs. başlıkları altında incelenen benzer konulara baktım fakat net cevaba ulaşamadım...
Old 16-05-2007, 10:44   #2
Av. Asena

 
Varsayılan

Sayın ad-hoc,

Davayı kaybetmiş olup da tebliğ almasanız bile karşı taraf mahkeme kaleminden tebliğ edip hemen icra müdürlüğünde işlemlere başlayabiliyor. Bizim de başımıza gelen bir konu bu. Özellikle vekalet ücreti için hemen tebliğe çıkarıp icra takibi yapılıyor. Mahkeme kararı ulaşmadan icra emri ulaşabiliyor ve bu şekilde karara çıktığını öğrenebiliyoruz. Tebliğ ile başlayan süreler, mahkeme kaleminden tebliğ eden karşı taraf için başlamış oluyor ve bunu değerlendiriyor karşı taraf. Olay bundan ibaret ve süreler bazında yasal. Belki hukuk etiği açısından tartışmaya konu edilebilir, ancak ondan da pek birşey çıkacağını sanmam.
Old 16-05-2007, 11:45   #3
Av.Suat Ergin

 
Varsayılan

Benden önce yazan meslektaşıma katılıyorum. Kararı diğer taraf alıp tebliğe çıkarmıştır. Bu arada ilamlı takibe başlamış demek ki. İlamlı takipte malumunuz, ilamın da takip dosyasında bulunması gerekmektedir. Sanırım size ulaşan karar fotokopisidir. Bu bakımdan bir usulsüzlük bulunmamaktadır.

Ayrıca size,mahkeme kaleminden de karar aslı tebliğ edilecektir. Aksi mümkün değildir.

Saygılarımla
Old 16-05-2007, 11:52   #4
ad-hoc

 
Varsayılan

Konuya ilişkin bir soru daha : İcra Emrindeki faiz hesaplamasında bir yanlışlık var. Faize kat ve kat faiz işletilmiş ayrıca başka bir faiz kalemi de açılmış. Bunun için icra mahkemesine başvursam; icra mahkemesi sadece icra emrine karşı i kanunda tahdidi olarak sayılan (itfa, zamanaşımı vs) sebeplerinden biri olmadığı için başvurumu red mi eder yoksa kabulü mümkün müdür? Bir başka hususta şu ki; faiz itirazından sonra icra emrinin iptaline karar verildi. Tekrar icra emri tanzim edildi ve gönderildi. Fakat özellikle icra emri/ödeme emri iptallerine takip talebi değişmediğinden, "emir"ler talebe uygun düzenlenmemiş olmuyor mu? Yani önceden 3x eklinde düzenlenen takip talebi ve icra/ödeme emri mevcut. İcra emrine 3x olmaz x olur iyorum değiştirilip tekrar gönderiliyor. Fakat takip talebindeki 3x hala hüküm ifade ediyor? Bu durumda talebe uygun emir düzenlenmiş oluyor....?
Old 16-05-2007, 13:40   #5
avmurat

 
Varsayılan

Bire bir aynı örnek başıma gelmedi fakat sanırım burada icra mahkemesi tarafından takibin kısmen iptaline (yani faiz kısmına) karar verilecektir.Bu da takip talebini tadil etmek olacaktır.Bu durumda karar sanırım "İşlemiş faizin .... YTL kısmının iptali ile takibe kadar işlemiş faizin ..... YTL olduğuna" şeklinde verilecektir.Artık tadil edlimiş bir takip talebi olacaktır ve herhangi bir hesaplama durumunda bu rakam gözönüne alınacaktır.Yani takibi tümden iptal etmek şeklinde değil de düzeltmek şeklinde bir karar olacaktır.
Old 16-05-2007, 15:50   #6
Av.Suat Ergin

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan ad-hoc
Konuya ilişkin bir soru daha : İcra Emrindeki faiz hesaplamasında bir yanlışlık var. Faize kat ve kat faiz işletilmiş ayrıca başka bir faiz kalemi de açılmış. Bunun için icra mahkemesine başvursam; icra mahkemesi sadece icra emrine karşı i kanunda tahdidi olarak sayılan (itfa, zamanaşımı vs) sebeplerinden biri olmadığı için başvurumu red mi eder yoksa kabulü mümkün müdür? Bir başka hususta şu ki; faiz itirazından sonra icra emrinin iptaline karar verildi. Tekrar icra emri tanzim edildi ve gönderildi. Fakat özellikle icra emri/ödeme emri iptallerine takip talebi değişmediğinden, "emir"ler talebe uygun düzenlenmemiş olmuyor mu? Yani önceden 3x eklinde düzenlenen takip talebi ve icra/ödeme emri mevcut. İcra emrine 3x olmaz x olur iyorum değiştirilip tekrar gönderiliyor. Fakat takip talebindeki 3x hala hüküm ifade ediyor? Bu durumda talebe uygun emir düzenlenmiş oluyor....?

Sayın avmurat'ın görüşlerine katılıyorum. Birebir başımdan geçtiği gibi, aktaracağım Yargıtay kararı da bu doğrultudadır. İcra emri iptal edilecek,takip talebindeki ibare ise düzeltilecek.

Saygılarımla

Alıntı:
T.C.
YARGITAY
12. HUKUK DAİRESİ
E. 2005/10583
K. 2005/14494
T. 4.7.2005
• İCRA EMRİNİN DÜZELTİLMESİ TALEBİ ( İşlemiş Faiz İle Asıl Alacağa Takip Tarihinden Sonra Faiz Yürütülmesine İlişkin Kısmın İptaline Karar Vermek Gerekirken İcra Emrinin Tümden İptaline Karar Vermesinin İsabetsiz Olduğu )
• FAİZE FAİZ YÜRÜTÜLEMEYECEĞİ ( İşlemiş Faiz İle Asıl Alacağa Takip Tarihinden Sonra Faiz Yürütülmesine İlişkin Kısmın İptaline Karar Vermek Gereği - İcra Emrinin Tümden İptaline Karar Verilemeyeceği )
• İCRA EMRİNİN İPTALİ TALEBİ ( İşlemiş Faiz İle Asıl Alacağa Takip Tarihinden Sonra Faiz Yürütülmesine İlişkin Kısmın İptaline Karar Vermek Gerekirken Tümden İptaline Karar Vermesinin İsabetsiz Olduğu )
818/m.104
ÖZET : Faize faiz istenemeyeceğinden icra emrinde belirtilen paranın işlemiş faiz ile asıl alacağa takip tarihinden sonra faiz yürütülmesine ilişkin kısmın iptaline karar vermek gerekirken icra emrinin tümden iptaline karar vermesi isabetsizdir.

DAVA : Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : Borçlu vekili şikayet dilekçesinde icra emrinin düzeltilmesini talep etmiş olup, Dairemizin bozma kararı ile takibe konu alacağın faiz olması sebebiyle ve bu faiz kapital faizi olmadığından, faize faiz istenemeyeceği nedeniyle işlemiş faizin iptaline ve asıl alacağa takip tarihinden sonra faiz yürütülemeyeceğine karar verilmesi gerektiği belirtilmiştir. Mahkemece yapılacak iş icra emrinde belirtilen 1.792.500.000.-TL işlemiş faiz ile asıl alacağa takip tarihinden sonra faiz yürütülmesine ilişkin kısmın iptaline karar vermek gerekirken icra emrinin tümden iptaline karar vermesi isabetsiz olup, kararın bu nedenle bozulması gerekmiştir.

SONUÇ : Alacaklı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İ.İ.K. 366 ve H.U.M.K.’nun 428. maddeleri uyarınca ( BOZULMASINA ), 04.07.2005 gününde oybirliğiyle karar verildi.


Old 16-05-2007, 16:22   #7
icra20

 
Varsayılan

dava konusu ne olduğunu açıklamamışsınız, ancak şunuda açıklamada yarar vardır. Bazı ilamlar kesinleşmeden icra takibi yapılabiliyor, sizin davanızda aynı kategoride olabilir.
Old 22-06-2012, 09:25   #8
sebepsiz zenginleşme

 
Varsayılan

şimdi icra emriyle tarafıma gönderilen gerekçeli karar mevcut temyiz sürem başlamış olur mu yoksa yerel mahkemenin gerekçeli kararı mı tarafıma tebliğ olması gerekir temyiz süresini başlaması için
Old 22-06-2012, 09:30   #9
Carpe_Diem

 
Varsayılan

Temyiz süresi mahkeme kararının tarafınıza tebliği ile başlıyor. Ancak icra dosyasında icranın geri bırakılması kararı alacaksanız gerekçeli karar tebliğ edilmeden de temyiz edebiliyorsunuz.
Old 22-06-2012, 10:28   #11
olgu

 
Varsayılan

Temyiz sureniz icra enri ile gelen kararla baslamamis olsada tehiri icra talep edecekseniz 7 gun icinde temyiz etmeniz gerekiyor.
Old 22-06-2012, 10:49   #12
Av.Suat Ergin

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan olgu
Temyiz sureniz icra enri ile gelen kararla baslamamis olsada tehiri icra talep edecekseniz 7 gun icinde temyiz etmeniz gerekiyor.

Neden 7 gün?
Old 22-06-2012, 15:35   #13
Av.Kaan

 
Varsayılan

Alıntı:
Neden 7 gün?

İlamın icrasında ödeme süresi 7 gün olduğundan herhalde, üyemizin bu şekilde ifade ettiğini sanıyorum. Alacaklı hacze gelmeden takibi durdurmak istiyorsanız, 7 günlük ödeme süresinde kararı temyiz edip tehiri icra kararını getirmek için mehil vesikası almalısınız demek istemiştir.
Old 22-06-2012, 19:18   #14
olgu

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av.Kaan
İlamın icrasında ödeme süresi 7 gün olduğundan herhalde, üyemizin bu şekilde ifade ettiğini sanıyorum. Alacaklı hacze gelmeden takibi durdurmak istiyorsanız, 7 günlük ödeme süresinde kararı temyiz edip tehiri icra kararını getirmek için mehil vesikası almalısınız demek istemiştir.
Aynen bunu demek istemiştim, tehiri icra kararı alabilmek için 7 gün içinde dosyaya teminat yatırmanız gerekmekte, bu teminatın dosyadan çekilmesini istemiyorsanız yine 7 gün içinde dosyayı temyiz ettiğinizi bildiren yazı ile icra dairesinden mehil vesikası talep etmeniz gerekli.
Old 24-06-2012, 08:05   #15
stj.av.T.Kağan

 
Varsayılan

Sayın olgu, sadece mahkeme kaleminden alınan şerhli,süre tutumlu temyiz dilekçesini icra dosyasına sunmak yeterli olmaz mı??
Old 25-06-2012, 08:25   #16
Carpe_Diem

 
Varsayılan

Sayın Kağan;
İcranın geri bırakılması için şerhli dilekçeniz ile icra dairesine teminat yatırarak talep açıp mehil vesikası almanız, aldığınız mehil vesikasını Yargıtay ilgili daireye sunmanız gerekiyor. Yargıtay ortalama 1 hafta içinde icrayı geri bırakma kararını yazıyor. Yazılan kararı harcı ödeyerek icra dosyasına sunmanız gerekli. Aksi takdirde mehilin sonunda icrai işlem yapılabilir.
Old 10-01-2013, 09:37   #17
av.medine

 
Varsayılan Bu konuda yeni bir soru;

Sayın meslektaşlarım davamızın konusu İCRA TAKİBİNE KONU İTİRAZIN KALDIRILMASI . Davacı taraf olarak davayı kazandık. Davalı-borçlu taraf kararı temyiz etti ve hatta icra dosyasından da tehiri icra kararı aldı. Şimdi ise bu süre dolmaksızın ve kararı temyiz eden davalı taraf olmasına karşın ; davalı taraf lehine hükmedilen vekalet ücretini icra takibine ilamlı takip yolu ile koydu.
Ayrıca belirteyim icra dosyasında tehiri icra için teminat hesaplanır iken ; alacaklı taraf olarak ayrıca bir talebimiz olmaksızın davacı -alacaklı taraf olarak lehimize hükmedilen vekalet ücreti de hesaba dahil edilmiştir.
Sizce kararı temyiz eden ve dahi ilgili icra dosyasından tehiri icra kararı da alan ;davalı- borçlu tarafın ; mahkeme ilamında lehine hükmedilen ( kısmi kabul-kısmi red )vekalet ücretini icra takibine konu etmesi hukuka uygun mudur ? İcra hukuk mahkemesine karar kesinleşmediğinden bahisle itirazda bulunsam kazanır mıyım ?
Davalı vekilinin buradaki amacı ; verilen mehil sresi dolmadan yatırmış olduğu paradan kendi vekalet ücretini hazır bir şekilde tahsil etmek.Görüşlerini açıklayan meslektaşlarıma şimdiden teşekkürler.
Old 10-01-2013, 10:20   #18
garani

 
Varsayılan

sayın medine bu duruma yasal bir engel bulunmamaktadır.zira bahse konu kararın kesinleşme şartı yoktur.hukuka aykırı bir durum söz konusu değildir.
Old 10-01-2013, 10:30   #19
Av.Suat Ergin

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan av.medine
Sayın meslektaşlarım davamızın konusu İCRA TAKİBİNE KONU İTİRAZIN KALDIRILMASI . Davacı taraf olarak davayı kazandık. Davalı-borçlu taraf kararı temyiz etti ve hatta icra dosyasından da tehiri icra kararı aldı. Şimdi ise bu süre dolmaksızın ve kararı temyiz eden davalı taraf olmasına karşın ; davalı taraf lehine hükmedilen vekalet ücretini icra takibine ilamlı takip yolu ile koydu.
Ayrıca belirteyim icra dosyasında tehiri icra için teminat hesaplanır iken ; alacaklı taraf olarak ayrıca bir talebimiz olmaksızın davacı -alacaklı taraf olarak lehimize hükmedilen vekalet ücreti de hesaba dahil edilmiştir.
Sizce kararı temyiz eden ve dahi ilgili icra dosyasından tehiri icra kararı da alan ;davalı- borçlu tarafın ; mahkeme ilamında lehine hükmedilen ( kısmi kabul-kısmi red )vekalet ücretini icra takibine konu etmesi hukuka uygun mudur ? İcra hukuk mahkemesine karar kesinleşmediğinden bahisle itirazda bulunsam kazanır mıyım ?
Davalı vekilinin buradaki amacı ; verilen mehil sresi dolmadan yatırmış olduğu paradan kendi vekalet ücretini hazır bir şekilde tahsil etmek.Görüşlerini açıklayan meslektaşlarıma şimdiden teşekkürler.
Sayın garani'ye katılıyorum. Benzer bir takibi yeni yaptık. Hukuka aykırı bir yönü bulunmamaktadır. Eğer siz de kararı temyiz etseydiniz aynı yolu izleyerek takibi durdurabilirdiniz.
Old 10-01-2013, 16:17   #20
av.medine

 
Varsayılan

Teşekkürler sayın ergin ve sayın garani- Sonradan araştırınca ben de aynı kanaate vardım. Sizin görüşlerinizle yapabileceğim bir şey yok o halde ...
Old 11-01-2013, 07:59   #21
Av.Rıdvan Ergün

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan ad-hoc
Konuya ilişkin bir soru daha : İcra Emrindeki faiz hesaplamasında bir yanlışlık var. Faize kat ve kat faiz işletilmiş ayrıca başka bir faiz kalemi de açılmış. Bunun için icra mahkemesine başvursam; icra mahkemesi sadece icra emrine karşı i kanunda tahdidi olarak sayılan (itfa, zamanaşımı vs) sebeplerinden biri olmadığı için başvurumu red mi eder yoksa kabulü mümkün müdür? Bir başka hususta şu ki; faiz itirazından sonra icra emrinin iptaline karar verildi. Tekrar icra emri tanzim edildi ve gönderildi. Fakat özellikle icra emri/ödeme emri iptallerine takip talebi değişmediğinden, "emir"ler talebe uygun düzenlenmemiş olmuyor mu? Yani önceden 3x eklinde düzenlenen takip talebi ve icra/ödeme emri mevcut. İcra emrine 3x olmaz x olur iyorum değiştirilip tekrar gönderiliyor. Fakat takip talebindeki 3x hala hüküm ifade ediyor? Bu durumda talebe uygun emir düzenlenmiş oluyor....?
İcra Hukuk Mahkemesine başvurarak, takibin ilama aykırı olarak açıldığnı ileri sürebilirsiniz.
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Bila tebliğ/ icra dosyasının işlemden kalkması/harç Av.Kenan Metin Meslektaşların Soruları 16 24-07-2013 12:21
İlamlı icra ve ilamsız icra mümkünse hangisi yapılmalı? berden Meslektaşların Soruları 6 12-09-2007 18:53
ortaklığın giderilmesi-yargılama giderleri icra takibine konu edilebilir mi? suigeneris Meslektaşların Soruları 1 23-02-2007 11:50
Ödeme Emrine İtiraz imperium Hukuk Soruları Arşivi 3 24-12-2006 23:43
İcraya İtiraz erolkorkmaz Hukuk Soruları Arşivi 1 01-03-2002 23:52


THS Sunucusu bu sayfayı 0,06911898 saniyede 14 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.