Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

Karar Kesinleşmeden Karşı Vekalet Ücreti İcra Takibine Konulabilir mi?

Yanıt
Old 14-02-2007, 14:16   #1
av.suleyman

 
Varsayılan Karar Kesinleşmeden Karşı Vekalet Ücreti İcra Takibine Konulabilir mi?

İş mahkemesinde davamız kısmen kabul edildiği için, karşı tarafa bir vekalet ücreti takdir edildi. Karşı taraf kararı temyiz ettiği halde vekalet ücretini icraya koydu. Bu mümkün müdür.?bazen icra daireleri vekalet ücretini icraya koyarken kesinleşme arıyordu gibi aklımda kalmış. Teşekkür ederim
Old 14-02-2007, 14:40   #2
lawyer-z

 
Varsayılan

kesinleşmeden icraya konulabilecek davalar çeşidine göre değişmektedir.
kesinleşmden icraya konulamayacak davaların başlıcaları şöyledir.
1. Nafaka davaları hariç tüm aile mahkemesi davaları kesinleşmden icraya konulamaz. mesela; boşanma ile karar verilen tazminatlar ve bunların ferileri niteliğindeki avukatlık ücreti, mahkeme masrafı vs. kesinleşmeden icraya konamaz.
2. Gayrimenkulün aynına ilişkin davalar kesinleşmden icraya konamaz.
3. Ceza davaları kesinleşmeden icraya konulamaz.
Bir de böyle kazandığım bir dava oldu. olumlu-olumsuz menfi tespit davaları ve ferileri kesinleşmeden icraya konulamaz.
Bunlar ilk başta aklıma gelenler daha ayrıntılı bilgi için Talih UYAR 'ın "İlamların İcrasına" bakabilirsiniz.
Cevabım biraz ayrıntılı oldu ama sizin sorunuza gelince; tazminat ve alacak davaları kesinleşmeden icraya konulabileceği ancak hizmet tespiti davalarının kesinlşemeden icraya konulamayacağı kanaatindeyim.Şahsa ilişkin olduğu için.
Old 14-02-2007, 19:03   #3
Ahmet AHMETOĞLU

 
Varsayılan

Sayın av.suleyman infazı için kesinleşmesi gereken kararlar için hükmedilen vekalet ücretlerinin icraya konulabilmesi için de kararın kesinleşmesi gerekir. İnfazı için kesinleşmesi gerekmeyen kararlar için hükmedilen vekalet ücretinin icraya konulabilmesi için ise kesinleşmesine gerek yoktur. Burada önemli husus vekalet ücretini doğuran yargı kararının kesinleşmeden infazının mümkün olup olmadığıdır vekalet ücreti de karara bağlıdır diye düşünüyorum. SAYGILAR
Old 14-02-2007, 19:42   #4
recepbarlas

 
Varsayılan Konulabilir

Alacak davaları konulabilir.Tehiri icra kararı alınıp kesinleşmesi beklenir. (Boşanma,g.menkulün aynına , boşanma ve ferileri, ceza mahkemelerinde verilen üc.vekaletler kesinleşmeden icraya konulmaz)
Old 15-02-2007, 11:19   #5
HÜLYA ÖZDEMİR

 
Varsayılan

İş mahkemelerinde açılan alacak davalarından doğan vekalet ücreti karara konu alacakta olduğu gibi kesinleşmeden icraya konulabilir. Karşı taraf ancak tehiri icra kararı ile ödemenin yargıtaydan dosyanın dönüşü sonrasında yapılmasını sağlayabilir.
Saygılar
Old 15-02-2007, 11:30   #6
ayanlar07

 
Varsayılan

Gerek uygulama gerekse doktrin bu konuda görüş birliğinde olup kesinleşmeden icraya konulamayacak sadece 3 başlık vardır. bunlar
1)aile hukukuna ilişkin davalar
2)şahsın hukukuna ilişkin davalar
3)gayrimenkulün sadece aynına ilişkin davalar
yani anlaşılacağı üzere iş mahkemesinden verilen kararlar kesinleşmeden icraya konulabilir.
umarım yardımcı olmuşuzdur.
Old 15-02-2007, 16:04   #7
hidayet

 
Varsayılan

Dava konusunun ne olduğunu bilmemekle beraber eğer işe iade davası ise kesinleşmesi gerektiğini belirtmek isterim.Ancak bu tür durumlarda kanuni düzenlemeleri elbette dikkate alarak ancak salt bu tip genellemelerle herzaman sonuç alamayacağımız kanaatiyle dava sonucu hükmedilen kararın içeriğine bakmanın çözüme uygun bir yol olacağını düşünmekteyim.Saygılar...
Old 12-03-2007, 18:08   #8
Nurseli Erkul Özer

 
Varsayılan

yasada kesinleşmeden icra edilemeyecek olan kararlar sayılmıştır. Alacak davaları buna dahil değildir. bu sebeple sizin ilamınız kesinleşmeden icraya konabilir, ancak tehir_i icra kararı ile icra takibi durdurulabilir.
Old 12-03-2007, 23:12   #9
Turkmen

 
Varsayılan

Meslektaşlarıma katılıyorum. Kanunda açıkça belirlenenlerin (boşanma, gayrimenkul aynı, ceza, ayrıca menfi tespit)dışındaki kararlar ve tabi fer'ileri kesinleşmeden icraya konulabilir.
Old 26-03-2007, 13:33   #10
madagaskar

 
Varsayılan

Merhaba,,,

Destekten yoksun kalma tazminat ilamı kesinleşmeden icraya konulabilir mi. ?
Konulabileceğini düşünüyorum ama temennim konulamaması yönünde ))
Old 18-12-2007, 12:34   #11
ebru9889

 
Varsayılan

İdare mahkemesi verdiği kararda lehime vekalet ücretine hükmetmiş. İdare mahkemesi kararinin kesinleşmesini beklemeden vekalet ücretinin tahsili için icra takibi yapabilir miyim?
Old 12-01-2008, 13:10   #12
Av.H.Sancar KARACA

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan ebru9889
İdare Mahkemesİ VerdİĞİ Kararda Lehİme Vekalet Ücretİne HÜkmetmİŞ. İdare Mahkemesİ Kararinin KesİnleŞmesİnİ Beklemeden Vekalet Ücretİnİn Tahsİlİ İÇİn İcra Takİbİ Yapabİlİr Mİyİm?

Gözatmanız için.Kolay gelsin

http://www.turkhukuksitesi.com/showt...835#post145835
Old 12-06-2008, 15:07   #13
av.pınar

 
Varsayılan çok acil

Tüm bunların ışığında;
işe iade davalarındaki vekalet ücreti, karar kesinleşmeden icraya konulamaz sonucu çıkıyor?
Old 12-06-2008, 17:08   #14
Av. Nuran Zöhre

 
Varsayılan

Kesinleşmeden icraya konulamayacak olan ilamlarda yazılı yargılama giderleri ve bu arada vekalet ücreti de ilamın asıl hakkın eklentisinden olduklarından hüküm kesinleşmedikçe icraya konulamazlar.
Old 12-06-2008, 22:29   #15
Av.muhittinköylüoğlu

 
Varsayılan

idari davalardaki kararı kesinleşmeden icraya koyarsanız alacaklı iken borçlu haline gelebilirsiniz.artı kira tespitleri unutmayalım kesinleşmesi gerekir.vergi davalarıda keza öyle
Old 13-06-2008, 09:54   #16
Emine Yıldız Balkan

 
Mutsuz

İş davaları alacak davaları nitelğinde olduğundan kesinleşme şartı aranmaz.
Old 13-06-2008, 10:03   #17
Adli Tip

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan hidayet
Dava konusunun ne olduğunu bilmemekle beraber eğer işe iade davası ise kesinleşmesi gerektiğini belirtmek isterim.Ancak bu tür durumlarda kanuni düzenlemeleri elbette dikkate alarak ancak salt bu tip genellemelerle herzaman sonuç alamayacağımız kanaatiyle dava sonucu hükmedilen kararın içeriğine bakmanın çözüme uygun bir yol olacağını düşünmekteyim.Saygılar...

İşe iade davalarında hükmedilen vekalet ücretinin, karar kesinleşmeden icra takibine konu edilebileceğine dair, münferit ve bence son derece hatalı bir yargıtay kararı var.

Saygılarımla,
Old 13-06-2008, 10:04   #18
sultanahmet

 
Varsayılan

Sayın meslektaşlarım. Genel olarak tespit hükümleri kesinşeşmeden icraya konulamazlar. Dolayısıyla, menfi tespit davası, kira tespiti davası gibi özel davalara indirgemek doğru değilidir.
Old 25-06-2008, 16:56   #19
av.pınar

 
Varsayılan çok acil

işe iade davası niteliği itibariyle tespit davasıdır.Karar kesinleşmeden hükmedilen tazminat icvraya konulamaz.Yine yargılama gideri ve vekalet ücreti de feri nitelikte olduğundan karar kesinleşmeden icra takibine konulamaz diye biliyorum.
elinde bu konu ile ilgili yargıtay kararı olan varsa iletir ise çok sevinirim.
çok acil

Şimdiden teşekkürler
Old 25-06-2008, 18:33   #20
Adli Tip

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan av.pınar
işe iade davası niteliği itibariyle tespit davasıdır.Karar kesinleşmeden hükmedilen tazminat icvraya konulamaz.Yine yargılama gideri ve vekalet ücreti de feri nitelikte olduğundan karar kesinleşmeden icra takibine konulamaz diye biliyorum.
elinde bu konu ile ilgili yargıtay kararı olan varsa iletir ise çok sevinirim.
çok acil

Şimdiden teşekkürler

http://www.turkhukuksitesi.com/showthread.php?t=13738
Old 26-06-2008, 12:37   #21
av.pınar

 
Varsayılan

sayın av.uygur

bunun aksine yargıtay kararı yok mu?
Old 30-06-2008, 08:25   #22
Adli Tip

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan av.pınar
sayın av.uygur

bunun aksine yargıtay kararı yok mu?

Doğrudan işe iade davasına ilişkin bir karara ben rastlamadım.

Ama genel hukuk mantığı içerisinde bu kararın münferit ve de isabetsiz bir karar olduğunu ispatlayacak yüzlerce karar var.

Kaç tane kanun maddesinde, "bu hakka ilişkin açılan davalar kesinleşmeden icraya konulabilir ya da konulamaz" diye bir hüklüm vardır ki?

Yargıtay, bu münferit kararında, kanunda açıkça belirtilmemekten bahsetmektedir. Oysa ki, atıfta bulunulan o maddede, işçinin KESİNLEŞMİŞ mahkme kararıyla ilamın icrası için işverene başvurabileceği yazıyor.
Old 30-06-2008, 15:08   #23
av.pınar

 
Varsayılan

icra hukuka şikayetimizi yaptık.
bakalım ne sonuç çıkacak
Old 30-06-2008, 20:33   #24
meyi14

 
Varsayılan

mrb arkadaşlar müdahalenin önlenmesi ve eski hale getirme ile birlikte açılan müdahale nedeni ile tazminat davasına ilişkin karar kesinleşmeden icra takibine konulurmu acaba görüşlerinizi bekliyorum.
Old 04-09-2008, 12:39   #25
av.pınar

 
Varsayılan

karar hakkında bilgi vermek istedim. icra hukuk mahkemesi "kanunda özel bir düzenleme olmadığı" gerekçesi ile şikayetimizi red etti.Temyiz ettik sonucu bekliyoruz.
Old 10-09-2008, 12:45   #26
Av.Mehmet ORAK

 
Varsayılan Kanuni dayanak?

Alıntı:
Yazan Ahmet AHMETOĞLU
Sayın av.suleyman infazı için kesinleşmesi gereken kararlar için hükmedilen vekalet ücretlerinin icraya konulabilmesi için de kararın kesinleşmesi gerekir. İnfazı için kesinleşmesi gerekmeyen kararlar için hükmedilen vekalet ücretinin icraya konulabilmesi için ise kesinleşmesine gerek yoktur. Burada önemli husus vekalet ücretini doğuran yargı kararının kesinleşmeden infazının mümkün olup olmadığıdır vekalet ücreti de karara bağlıdır diye düşünüyorum. SAYGILAR
Merhabalar Ahmet Bey. Bahsettiğiniz bu konuyla ilgili kanuni dayanak veya yargıtay kararı göstermeniz mümkünmü? Benim karşılaştığım olay da Ticaret mahkemesince karar bağlanmış Tapu iptali tescil davasında karşı taraf kesinleşmeden yargılama gideri ve ve kalet ücretini icraya koymuş. İtiraz etsem sonuç alırmıyım?
Old 10-09-2008, 12:57   #27
Av.Bengü Özüyılmaz

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan madagaskar
Merhaba,,,

Destekten yoksun kalma tazminat ilamı kesinleşmeden icraya konulabilir mi. ?
Konulabileceğini düşünüyorum ama temennim konulamaması yönünde ))

Merhaba;
İş kazasından kaynaklanan destekten yoksun kalma tazminatı açmış ve kazanmıştık. İcraya koyduk fakat karşı taraf tehiri icra kararı getirmişti. Yani kararın kesinleşmesine gerek kalmaksızın destekten yoksun kalma tazminatı da icraya konulabiliyor. Saygılar
Old 10-09-2008, 13:14   #28
BurakALTIPARMAK

 
Varsayılan

Sn Mehmet Orak , HUMK 443 . maddeyi incelemenizi tavsiye ederim...
Old 10-09-2008, 16:27   #29
Av.Mehmet ORAK

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan BurakALTIPARMAK
Sn Mehmet Orak , HUMK 443 . maddeyi incelemenizi tavsiye ederim...
Teşekkür ederim. Ona ilişkin Bir de yargıtay kararı beldum. Arkadaşlar bilgilerinize ;
T.C.
YARGITAY
12. HUKUK DAİRESİ
E. 2005/16713
K. 2005/20755
T. 25.10.2005
• TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Kesinleşmeden İnfaz Edilemeyecek İlamlardaki Eklentiler Kesinleşme ile İstenebileceğinden Faiz Hesabının Buna Göre Yapılması Gereği )
• KESİNLEŞMEDEN İNFAZ EDİLEMEYECEK İLAM ( Eklentiler de Kesinleşme ile İstenebileceğinden Faiz Hesabının Buna Göre Yapılması Gereği - Tapu İptali ve Tescil Talebi )
• İLAMLARDAKİ EKLENTİLER ( Kesinleşme ile İstenebileceğinden Faiz Hesabının Buna Göre Yapılması Gereği - Tapu İptali ve Tescil Talebi )
1086/m. 443/4
ÖZET : Takip dayanağı ilamda faizin başlangıcı hususunda bir hüküm bulunmaması halinde karar tarihinden itibaren faiz istenebilir. Ancak hükmün infazı için kesinleşme gerekiyorsa ilamda yer alan eklentiler de ilamın kesinleşmesinden sonra talep edilebilir. Bu nedenle faiz hesabı buna göre yapılmalıdır. Takip dayanağı ilam, tapu iptali ve tescile ilişkin olduğundan kesinleşmeden infaz olunamaz. Söz konusu ilamın eklentilerinin infazı için kesinleşme zorunludur.

DAVA : Mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : Sair temyiz itirazları yerinde değil ise de;

Takip dayanağı ilamda faizin başlangıcı konusunda bir hüküm bulunmaması halinde karar tarihinden itibaren faiz istenebilir. Ancak, hükmün infazı için kesinleşmesi gereken hallerde ise, ilamda yer alan eklentiler de ilamın kesinleştiği tarihte istenebilir hale geleceğinden faizin kesinleşme tarihinden itibaren hesaplanması ve itirazın bu kurallar çerçevesinde değerlendirilmesi gereklidir ( İçtihadı Birleştirme Hukuk B. Genel Kurulu'nun 24.11.1995 tarih 1994/2 E. - 1995/2 K. sayılı kararı ). Somut olayda, takip dayanağı ilama konu uyuşmazlık tapu iptal ve tescile ilişkin olup, taşınmazın aynı ile ilgili bulunduğundan H.U.M.K.'nun 443/4. maddesi gereğince kesinleşmeden infazı mümkün değildir. Takip konusu yapılan avukatlık ücreti ve yargılama giderleri de esasın eklentisidir. İlamın esası kesinleşmeden infaz edilemeyeceğine göre, eklenti ve ayrıntıları da doğal olarak kesinleşmeden infaz olunamaz.

O halde mahkemece takipte talep edilen alacak kalemlerine ilamın kesinleşme tarihi olan 04.05.2005 tarihinden itibaren 3095 Sayılı Yasanın 1. maddesi uyarınca yasal faiz hesaplanarak sonuca gidilmesi gerekirken, karar tarihinden faiz hesaplanması isabetsizdir.

Ayrıca, takip talepnamesinde "yasal faizi ile birlikte" ödenmesi istenen 4.673.611.902.-TL toplam alacak içerisinde 1.500.000.000.- TL "işlemiş faiz de" vardır. Bu durumda, işlemiş faizinde içinde bulunduğu toplam alacak için tahsil tarihine kadar faiz talep edildiğinden alacaklının bu istemi Borçlar Kanunu'nun 104/son maddesine aykırıdır. Bir başka anlatımla, alacaklının faize faiz istemi vardır. Bu durumda, şikayet kabul edilerek takip tarihinden sonra işletilecek faizin işlemiş faiz dışındaki alacak kalemleri üzerinden hesaplanması gerektiğine karar verilmesi yerine yazılı şekilde anılan şikayetin reddi yönünde hüküm tesisi doğru değildir.

SONUÇ : Borçlu vekilinin temyiz itirazlarının kısmen kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK. 366 ve H.U.M.K.'nun 428. maddeleri uyarınca ( BOZULMASINA ), 25.10.2005 gününde oybirliğiyle karar verildi.
Old 03-07-2009, 15:10   #30
nizar

 
Varsayılan

İcra Hukuk Mahkemesinin şikayetin reddine ilişkin kararında lehimize hükmedilen vekalet ücretini ve yargılama giderlerine ilişkin ilamını icraya koymak istiyorum.
Karar kesinleşti.
Bu tür ilamların icrası için kesinleşmesi gerekiyor mu? Faizi hangi tarihten itibaren işletmek gerekiyor? Karar tarihinden mi kesinleşme tarihinden itibaren mi?

Saygılarımla...
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Karşı Vekalet Ücretinin Takibinde İcra Vekalet Ücreti Sorunu mslmklvz Meslektaşların Soruları 13 06-01-2017 00:43
İcra hakimliği kararları kesinleşmeden icraya konulabilir mi? nihanbil Meslektaşların Soruları 19 14-11-2016 15:07
karşı vekalet ücreti av.doanjan Meslektaşların Soruları 4 25-09-2012 14:18
İcra vekalet ücreti Av.Barış Meslektaşların Soruları 6 14-03-2007 13:24
Terditli Davada Karşı Ücreti Vekalet ismail aksu Meslektaşların Soruları 2 28-01-2007 22:52


THS Sunucusu bu sayfayı 0,06858897 saniyede 14 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.