Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

Yardımcı doçent'in işe iade davası

Yanıt
Old 03-08-2007, 12:42   #1
yeldakullap

 
Varsayılan Yardımcı doçent'in işe iade davası

Merhaba arkadaşlar, şimdi anlatacağım konu ile ilgili deneyiminiz ve emsal kararlarınız var ise benimle paylaşırsanız sevinirm. Yardımcı doçent bir bayan ikinci atama döneminde, kendisi hakkında yeterli puanı olmasına rağmen olumsuz rapor düzenlerenek Rektörlük makamınca kadrosu ile ilişiğinin kesilmesine karar verilmiştir. Esasında bölüm başkanının kendisini sevmemesi nedeni ile olumsuz rapor düzenlendiğini düşünmektedir. Oysa bir önceki atama dönemi ile aynı hatta daha fazla puana sahiptir. Biz bu işlemin iptali için idari dava açacağız.. Yorumlarınızı ve bilgilerinizi bekliyorum. sevgiler
Yelda
Old 03-08-2007, 16:51   #2
Sinerji Hukuk Yazılımları

 
Varsayılan

T.C. Danistay
8.Dairesi

Esas: 2002/3973
Karar: 2003/2283
Karar Tarihi: 15.05.2003

ÖZET: Yükseköğretim Yasasının 4. ve 5. maddelerinde belirtilen amaç ve ilkeleri gerçekleştirmedeki tutum ve uyumu iyi olduğu belirtilen davacının, olumsuz sicil almasına gerekçe gösterilen olaylar sebebiyle hakkında açılan disiplin soruşturması sonucunda, herhangi bir disiplin cezasına gerek görülmeyen bu hallerin bu kez olumsuz sicile dayanak alınmasında hukuka uyarlık görülmemiştir.

(2547 S. K. m. 4, 5, 8, 63)

İstemin Özeti : ... Üniversitesi Rektörlüğü Türk Dili Bölümünde okutman olan davacının, 2000 yılı sicilinin olumsuz düzenlenmesine ilişkin işlemin iptali istemiyle açılan davada, görev yaptığı birimlerde ortaya koyduğu genel tutum ve davranışları nedeniyle hakkında disiplin cezası uygulanmamış ise de, öğretimi olumsuz etkileyen bu tutum ve davranış nedeniyle 2000 yılı sicil raporunun öğretim araştırma ve uygulama yeteneği ile ilgili bölümünün zayıf, sicil amirinin nihai kanaatinin ise olumsuz olarak düzenlenmesinde objektif ilkeler çerçevesinde karar verildiği sonuç ve kanaatine varıldığı, bu itibarla dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davayı reddeden ... İdare Mahkemesinin ... gün ve ... sayılı kararının; 2577 sayılı Yasanın 49. maddesi uyarınca temyizen incelenerek bozulması istemidir.

Savunmanın Özeti: Temyiz isteminin reddi gerektiği savunulmaktadır.

Danıştay Tetkik Hakimi Hüseyin Yıldız'ın Düşüncesi: Temyiz isteminin kabulü ile İdare Mahkemesi kararının, bozulması gerektiği düşünülmektedir.

Danıştay Savcısı Münevver Demir'in Düşüncesi: Temyiz dilekçesinde öne sürülen hususlar, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49. maddesinin 1. fıkrasında belirtilen nedenlerden hiçbirisine uymayıp İdare Mahkemesince verilen kararın dayandığı hukuki ve yasal nedenler karşısında anılan kararın bozulmasını gerektirir nitelikte görülmemektedir.

Açıklanan nedenlerle temyiz isteminin reddiyle İdare Mahkemesi kararının onanmasının uygun olacağı düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay Sekizinci Dairesince 2577 sayılı Yasanın 17. maddesi uyarınca davacının duruşma istemi yerinde görülmeyerek işin gereği görüşüldü:

Karar: Uyuşmazlık, davacının 2000 yılı sicil raporunun olumsuz düzenlenmesi işleminden doğmuştur.

2547 sayılı Yasanın 63. maddesinde, yükseköğretim kurum ve kuruluşları ile üst kuruluşlarda görev alan öğretim elemanlarının sicillerinin genel hükümlere ve Yükseköğretim Kurulu tarafından hazırlanacak yönetmelik esaslarına göre tutulacağı, her türlü atama, yükselme, akademik unvanların kazanılması ve diğer özlük işlemlerinde bu sicillerin esas alınacağı, Yükseköğretim Üst Kuruluşları İle Yükseköğretim Kurumları Sicil Yönetmeliğinin 8. maddesinde de, sicil raporlarının açık ve seçik olarak doldurulacağı, kanaatlerin olumsuz olması halinde kanaati doğrulayan raporların eklenmesinin şart olduğu öngörülmüştür.

Dosyanın incelenmesinden, davacının 2000 yılı içerisinde görevlendirildiği birimlerde derslere devam etmediği, sorunları amirleri ile işbirliği içerisinde çözüm yoluna gitmediği, Ziraat Fakültesi dışında görevlendirildiği, diğer birimlerde çıkarmış olduğu sorunlar nedeniyle öğrencileri ve bölümleri zor durumda bıraktığı hususları dikkate alınarak 2000 yılı sicil raporunda, Yükseköğretim Yasasının 4. ve 5. maddelerinde belirtilen amaç ve ilkeleri gerçekleştirmedeki tutumu ve uyumu iyi, öğretim, araştırma ve uygulama yeteneğinin <zayıf> sicil amirinin nihai kanaatinin ise olumsuz olarak düzenlendiği, ancak, olumsuz sicil almasına gerekçe olarak gösterilen olaylar sebebiyle hakkında disiplin soruşturması açılmış olmasına rağmen, soruşturma sonucunda herhangi bir disiplin cezası ile cezalandırılmamasına karar verildiği anlaşılmaktadır.

Bu durumda, Yükseköğretim Yasasının 4. ve 5. maddelerinde belirtilen amaç ve ilkeleri gerçekleştirmedeki tutum ve uyumu iyi olduğu belirtilen davacının, olumsuz sicil almasına gerekçe gösterilen olaylar sebebiyle hakkında açılan disiplin soruşturması sonucunda, herhangi bir disiplin cezasına gerek görülmeyen bu hallerin bu kez olumsuz sicile dayanak alınmasında hukuka uyarlık görülmemiştir.

Sonuç: Açıklanan nedenlerle, ... İdare Mahkemesi kararının bozulmasına 15.05.2003 gününde oybirliği ile karar verildi. (¤¤)

Sinerji Mevzuat ve İçtihat Programları
**************************************

Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
TİS'de işe iade için özel hakem şartı, mahkemeden işe iade talep etmeye engel midir? Av.Ayşe Batumlu Meslektaşların Soruları 6 09-01-2010 00:28
örnek dilekçe - işe iade davası avukatcivanım Meslektaşların Soruları 11 21-02-2008 16:12
Stajyer Mı, Yardımcı Mı? Cest la vie Hukuk Stajı ve Meslek Seçimi 7 17-05-2007 22:01
İşçilik alacakları talepli dava - sonradan açılan işe iade davası Av.Yüksel Eren Meslektaşların Soruları 2 27-03-2007 15:30


THS Sunucusu bu sayfayı 0,04194188 saniyede 14 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.