Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

Kat KarŞiliĞi İnŞaat SÖzleŞmesİne Konu Arsa'nin MÜlkİyetİnİn Tapu Tescİl İptal Davasi Sonucu BaŞka KİŞİye GeÇmesİ Sonucu Yenİ Malİk'İn Durumu

Yanıt
Old 24-05-2011, 22:28   #1
younger

 
Varsayılan Kat KarŞiliĞi İnŞaat SÖzleŞmesİne Konu Arsa'nin MÜlkİyetİnİn Tapu Tescİl İptal Davasi Sonucu BaŞka KİŞİye GeÇmesİ Sonucu Yenİ Malİk'İn Durumu

Sayin MeslektaŞlarim . Öncelİkle VereceĞİnİz Cevaplar İÇİn TeŞekkÜr Edİyorum.

MÜvekkİlİn Babasi OĞlundan Mal KaÇirmak İÇİn Arsasini Muvazaali Olarak 3. KİŞİye Satiyor(asil AmaÇ BaĞiŞ) Ve 3. KİŞİ De Bu Arsa İle İlgİlİ MÜteahhİt İle Arsa Payi KarŞiliĞi Kat SÖzleŞmesİ İmzaliyor. SÖzleŞme 2006 Yili Ocak Ayinda Resmİ Şekİlde Yapiliyor.sÖzleŞmeye GÖre 20 Daİrelİk Bİr Apartman Yapilacak Ve 2007 Yili Hazİran Ayinda Bİtİrİlmesİ Gerekmektedİr.16 Daİre MÜteahhİtİn 4 Daİre De 3. KİŞİnİn Olacaktir.

Daha Sonra MÜvekkİl'İn Babasi 2007 Yilinda Vefat Edİyor Ve Murİs Muvazaasi Sebebİ İle 3. Şahisa KarŞi Dava AÇiliyor Ve Dava Karara Çikiyor Sonunda Tapu İptalİ İle MÜvekkİl Adina Tescİle Karar Verİlİyor.2011 Yili Ocak Ayinda Onanarak KesİnleŞİyor.
MÜvekkİl KesİnleŞme İle Arsa'nin Tapusunu Mart 2011 De Kendİ Üzerİne GeÇİrİyor.

MÜteaahhİt 2007 Hazİran Ayinda Bİtİrmesİ Gereken Daİrelerİ Ancak 2011 Ocak Ayinda BİrİmİŞtİr.daİrelerİn Tamami BİtmİŞtİr.

MÜteahhİt MÜvekkİle KarŞi Kendİsİne Verİlmesİ Gereken 16 Daİrenİn Verİlmemesİ Sebebİ İle 16 Daİrenİn Tapusunun Arsa Payi Oraninda Kendİ Adina Tescİlİ İle İlgİlİ Dava AÇiyor.

BİlİrkİŞİ Harca Esas DeĞerİ Tespİt İÇİn Herbİr Daİrenİn DeĞerİnİ 80.000 Tl Ve Toplam DeĞerİ 1.600.000 Tl Olarak Belİrlİyor Ve MÜteaahhİt Bu DeĞer Üzerİnden Davasini Islah Edİyor.


Sorularim :


1) MÜvekkİl HİÇbİr Şekİlde Tarafi OlmadiĞi Ve İmzalamadiĞi SÖzleŞme İle BaĞli Midir. EĞer BaĞli İse Davanin Reddolmasi Durumunda Kusuru OlmadiĞi Halde Hakkinda Yargilama Gİderİ Ve Vekalet Ücretİne HÜkmolunur Mu ?

SÖzleŞme İle BaĞli Olmasi İhtİmalİne Bİnaen İnŞaatin GeÇ Bİtİrİlmesİ Sebebİ İle Mahrun KaldiĞi Kİra Ve DİĞer Zararlarini (mÜspet) İsteyebİlİr Mİ ?

2)eĞer MÜvekkİl SÖzleŞme İle BaĞli DeĞİl İse Arsasinin Üzerİnde Yapilan Daİreler İle İlgİlİ Nasil Bİr Yol İzlemelİdİr. MÜdahalenİn Menİ AÇilabİlİr Mİ ? SÖzlŞmenİn GeÇersİzlİĞİnİ Mİ İlerİ SÜrecek ?

Konu İle İlgİlİ Yargitay Kararlari Eklersenİz Çok Sevİnİrİm
Saygilarimla
Av. ErİnÇ Çİngİr
Old 25-05-2011, 05:27   #2
Av. Hulusi Metin

 
Varsayılan Anlamak için...

Alıntı:
Sözleşme 2006 yılı ocak ayında resmi şekilde yapılıyor.

Tapuya tescil ?

Alıntı:
Müteahhit 2007 Haziran Ayında Bitirmesi Gereken Daireleri Ancak 2011
Ocak Ayında Bitirmiştir. Dairelerin Tamamı Bitmiştir.

Kat karşılığı inşaat sözleşmesi uyarınca yüklenicinin edim borcunu tam olarak yerine getirip getirmediği...


Alıntı:
Müteahhit Müvekkile Karşı Kendisine Verilmesi Gereken 16 Dairenin Verilmemesi Sebebi İle 16 Dairenin Tapusunun Arsa Payı Oranında Kendi Adına Tescili İle İlgili Dava Açıyor.

"Gayrimenkul satış vaadi ve kat karşılığı inşaat sözleşmesi gereğince yükleniciye yapılan devrin, gerçek bir devir sayılmayacağının; ancak inşaatın sözleşmeye uygun yapılması halinde yapılan devrin geçerlilik kazanacağının ve yükleniciye yapılan devir ne gerekçe ile yapılırsa yapılsın anılan sözleşme gereğince yapıldığının kabulü gerekir"(HGK.E. 2010/6-341,K.2010/346,T.23.6.2010).

İnşaat sözleşmesinin geçerli olup olmadığı...

İRDELEME:
1.Muris muvazaası
2.Üçüncü kişi ile yüklenici (Kat karşılığı inş.sözl.)
3.Muris muvazaası nedeniyle 3.kişiye açılan tapu iptal/tescil davasının kabulü, taşınmazın mirasçı adına tescili
4.Mirasçı...Muvazaalı satışı,3.kişinin yükleniciyle yaptığı sözleşmeyi biliyor idi...
5.Mirasçı - Yüklenici ilişkisi...

DEĞERLENDİRME:
1.Yüklenici yönünden:
2.Mirasçı (müvekkil) yönünden:

SEÇENEKLER:
1)OLAN'dan hareketle UZLAŞMA yolu...
2)OLMASI GEREKEN uğruna..DAVA yolu...

OLAY ve HUKUK:

OLAY:
Mirasçı:
1.Mirasçı (müvekkil), daha babasının sağlığında yapılan işlemin muvazaalı olduğunu biliyordu (2006)...
2.Buna rağmen hiç bir girişimde bulunmadı! (Örneğin muvazaalı işlemin diğer tarafına ve yükleniciye ihtar çekmedi !?
3.Babası ölünceye kadar bekledi (2007)..!
Yüklenici:
Sözleşmeye güvenerek işini yaptı.

HUKUK:
Kural olarak, kat karşılığı inşaat sözleşmeleri; karşılıklı edimleri içeren tam iki tarafa borç yükleyen sözleşmelerdir.
Sözleşmenin taraflarından arsa sahibi, sözleşmeye uygun koşullarda arsasını yükleniciye teslim etmek, yüklenici edimini yerine getirdiğinde, edimi karşılığı kendisine bırakılan bağımsız bölümlerin tapusunu devretmekle yükümlüdür.
Sözleşmenin diğer tarafı olan yüklenicinin edim borcu ise, sözleşmede kararlaştırılan koşullarda binayı yapıp arsa sahibine teslim etmektir.
Mola...
Old 25-05-2011, 07:46   #3
Av. Hulusi Metin

 
Varsayılan Sorular - Yanıtlar

Alıntı:
1) MÜvekkİl HİÇbİr Şekİlde Tarafi OlmadiĞi Ve İmzalamadiĞi SÖzleŞme İle BaĞli Midir.

EĞer BaĞli İse Davanin Reddolmasi Durumunda Kusuru OlmadiĞi Halde Hakkinda Yargilama Gİderİ Ve Vekalet Ücretİne HÜkmolunur Mu ?

1.Hak ve borçla ilgili taşınmazın malikinin değişmesi, başka bir işleme gerek olmaksızın borçlu ve alacaklının da değişmesi sonucunu doğurur. Bu şekilde, eski malikin borçluluğu sona erer, yeni malik olma vakıası ile yenisi borçlu olur (14. HD.E. 2008/1416,K. 2008/3052,T. 11.3.2008).

2.Sözleşmeni taraflar arasındaki geçerliği /İnşaat sözleşmesi tapuya tescil edilmişse...

3.Davayı yüklenici müvekkile karşı açmış...!
3.1.Dava reddedilirse, müvekkil bir şey ödemeyecek
3.2.Dava kabul edilirse, müvekkil yargılama giderlerini ödeyecek.

Alıntı:
SÖzleŞme İle BaĞli Olmasi İhtİmalİne Bİnaen İnŞaatin GeÇ Bİtİrİlmesİ Sebebİ İle Mahrun KaldiĞi Kİra Ve DİĞer Zararlarini (mÜspet) İsteyebİlİr Mİ ?

Kira kaybı, kural olarak; eserin sözleşmeye göre teslimi gereken tarihten, ifanın tam olarak yerine getirildiği ve eserin iş sahibine teslim edildiği tarihe kadar olan süre için istenebilir. Eserin arsa sahibine teslim keyfiyetini kanıtlama yükü de yüklenicidedir (15. HD.E. 2004/7452,K. 2005/2817,T. 6.5.2005).

Alıntı:
2)eĞer MÜvekkİl SÖzleŞme İle BaĞli DeĞİl İse Arsasinin Üzerİnde Yapilan Daİreler İle İlgİlİ Nasil Bİr Yol İzlemelİdİr. MÜdahalenİn Menİ AÇilabİlİr Mİ ? SÖzlŞmenİn GeÇersİzlİĞİnİ Mİ İlerİ SÜrecek ?
Arazi ve yapı malzemesi
4721/m.684,718,722,723,724 hükümleri incelenmelidir.
Old 13-05-2015, 07:28   #4
sailor1981

 
Varsayılan

Tamamen benzer bir sorunla karşı karşıyayız.İnşaat sözleşmesi şerh edilmemiş, muris muvazaası davasında arsa üzerinde tedbir kararı mevcut. Müteahhit ne yapabilir?Yeni malik eski sözleşmeye halef olur mu?
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Kat KarŞiliĞi İnŞaat SÖzleŞmesİne Dayali Hacİz Av. Emin Meslektaşların Soruları 23 14-09-2012 12:28
Acİl-kat KaŞiliĞi İnŞ. SÖz. Aleyhe Tapu İptal Ve Tescİl Davasi Sonucu ? antalya Meslektaşların Soruları 5 24-11-2009 13:06
Rizaİ Taksİme Dayali Tapu İptal Ve Tescİl Davasi Av.bozkara Meslektaşların Soruları 1 17-04-2008 16:38
Tapu İptal Ve Tescİl Davasi-acİll hukukcu1985 Meslektaşların Soruları 1 28-03-2008 17:24
Ecrİmİsİl...tapu İptal Ve Tescİl empas Meslektaşların Soruları 2 26-10-2007 11:39


THS Sunucusu bu sayfayı 0,04145908 saniyede 14 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.