Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

İstanbul Defterdarlığı B.07.1.GİB.4.34.19.02/VUK-1/230-12663 sayılı mukteza İçtihat

Üyemizin Özeti
Nihai tüketicilere kesilecek faturalarda "nihai tüketici" ibaresinin eklenmesi veya tüketicinin TC Kimlik numarası yazılması zorunlu değildir.
(Karar Tarihi : 30/01/2007)
Sayı : B.07.1.GİB.4.34.19.02/VUK-1/230-12663 30/01/2007*791Konu : Nihai tüketiciye düzenlenecek belgelere

T.C. kimlik numarası yazılması hk.…………………………………………

İlgi : 08/01/2007 tarihli dilekçeniz.İlgi dilekçenizde ………………..Vergi Dairesi Müdürlüğünün …………………. vergi kimlik numaralı mükellefi olduğunuz, toptan ve perakende kumaş ticareti ile iştigal ettiğiniz belirtilerek nihai tüketicilere yapmış olduğunuz satışlarınızda düzenlenecek belgelerde T.C. kimlik numarası bölümüne "nihai tüketici" ibaresinin yazılıp yazılamayacağı hakkında görüş talep edilmektedir.Konu ile ilgili yayımlanan 157 Sıra No'lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde;"Bilindiği üzere, Vergi Usul Kanununun 230'ncu maddesinde faturada en az aşağıdaki bilgiler bulunur.

1- Faturanın düzenleme tarihi, seri ve sıra numarası;2- Faturayı düzenleyenin adı, varsa ticaret ünvanı, iş adresi, bağlı olduğu vergi dairesi ve hesap numarası;3- Müşterinin adı, ticaret ünvanı, adresi, varsa vergi dairesi ve hesap numarası;4- Malın veya işin nevi, miktarı, fiyat ve tutarı;5- Satılan mallar faturanın düzenlenmesinden önce teslim edilmişse malın teslim tarihi ve irsaliye numarası, hükmü yer almaktadır.Ancak münhasıran nihai tüketiciye yapılan satışlar için düzenlenecek faturalarda Vergi Usul Kanununun 230.ncu maddesinin 3 ve 4 numaralı bentlerle ilgili olarak sadece;

a) Müşterinin adı ve soyadının bulunması,

b) Satılan malların ayrı ayrı miktar cins ve nev'i itibariyle ayrıntılı olarak yazılmasının güçlük arzettiği durumlarda gruplandırılmak suretiyle,

c) Satılan malların ayrı gruplar itibariyle tutarlarının yazılması,Aynı Kanunun Mükerrer 257. maddesinin Bakanlığımıza verdiği yetkiye dayanılarak diğer bilgilerin noksansız yer alması ve 231. maddede yazılı fatura nizamına uyulması şartıyla yeterli görülmüştür." denilmektedir.Bu durumda nihai tüketiciye yaptığınız satışlarınız için tanzim edilecek faturalarda Vergi Usul Kanunu'nun 231. maddesinde yazılı fatura nizamına uyulması şartı ile nihai tüketicinin Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarasının ve "nihai tüketici" ibaresinin belirtilme mecburiyeti bulunmamaktadır.Bilgi edinilmesini rica ederim.
İlgili Mevzuat Hükmü : Vergi Usul Kanunu MADDE 230 :(Değişik madde: 30/12/1980 - 2365/34 md.)

       Faturada en az aşağıdaki bilgiler bulunur:

       1. Faturanın düzenlenme tarihi seri ve sıra numarası;

       2. Faturayı düzenleyenin adı, varsa ticaret unvanı, iş adresi, bağlı olduğu vergi dairesi ve hesap numarası;

       3. Müşterinin adı, ticaret unvanı, adresi, varsa vergi dairesi ve hesap numarası;

       4. Malın veya işin nev'i, miktarı, fiyatı ve tutarı;

       5. (Değişik bent: 04/12/1985 - 3239/19 md.) Satılan malların teslim tarihi ve irsaliye numarası, (Malın alıcıya teslim edilmek üzere satıcı tarafından taşındığı veya taşıttırıldığı hallerde satıcının, teslim edilen malın alıcı tarafından taşınması veya taşıttırılması halinde alıcının taşınan veya taşıttırılan mallar için sevk irsaliyesi düzenlemesi ve taşıtta bulundurulması şarttır.

       Malın, bir mükellefin birden çok iş yerleri ile şubeleri arasında taşındığı veya satılmak üzere bir komisyoncu veya diğer bir aracıya gönderildiği hallerde de, malın gönderen tarafından sevk irsaliyesine bağlanması gereklidir. Bu bentte yazılı irsaliyeler hakkında fiyat ve bedel ile ilgili bilgiler hariç olmak üzere, bu Madde hükmü ile 231 inci Madde hükmü uygulanır. İrsaliyelerde malın nereye ve kime gönderildiği ayrıca belirtilir.

       Şu kadar ki nihai tüketicilerin tüketim amacıyla perakende olarak satın aldıkları malları kendilerinin taşıması veya taşıttırması halinde bu mallara ait fatura veya perakende satış fişinin bulunması şartıyla sevk irsaliyesi aranmaz.) 
Şerhi Ekleyen Üyemiz:
Sinan ÖZTÜRK
Hukukçu
Şerh Son Güncelleme: 13-11-2009

THS Sunucusu bu sayfayı 0,02219510 saniyede 8 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.