Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Yargıtay 4.Hukuk Dairesi, Esas: 2014/7834, Karar: 2014/11797 İçtihat

Üyemizin Özeti
İnternet sitesinde; kişilik haklarına saldırı sebebiyle talep olunan manevi tazminat davasında;
5651 sayılı Kanun m.4 uyarınca içerik sağlayanın, salt kullanıma sunmaktan mütevellit kusursuz sorumlulukla sorumlu olduğuna hükmedilmiştir.
(Karar Tarihi : 16.09.2014)
Davacı F___ G___ vekili tarafından, davalılar H___ S___ Y___ vd. aleyhine 31.1.2013 gününde verilen dilekçeyle manevi tazminat istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; davanın reddine dair verilen 18.2.2014 tarihli kararın Yargıtay'ca incelenmesi davacı vekili tarafından süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan raporla dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği düşünüldü.

KARAR : Dava, kişilik haklarına saldırı sebebiyle uğranılan manevi zararın ödetilmesi istemine ilişkindir. Mahkemece asıl ve birleşen davaların reddine karar verilmiş; hüküm, davacı tarafından temyiz edilmiştir.

Davacı asıl davada, "www.o___tv.com" adlı internet sitesinde yer alan "G___'in bu açıklamaları çok tartışılacak 'el de öpülür etek de'; birleşen davada, yine aynı sitede yer alan "kitap telifiyle yaşıyormuş! İnanalım mı" başlıklı yazılar ve bu yazılara yapılan yorumlarla kişilik haklarına saldırıldığını belirterek uğramış olduğu manevi zararının 5651 Sayılı Kanunun 4. maddesine göre içerik sağlayıcı olan davalılar tarafından tazmin edilmesini istemiştir.

Davalılar, 5651 Sayılı Yasa'da internet ortamında yapılan yayınlardan kimlerin sorumlu olduğunun sınırlı bir biçimde düzenlendiğini, kendilerinin bu kişiler arasında yer almamaları sebebiyle davanın husumet sebebiyle reddedilmesi gerektiğini savunmuşlardır.

Mahkemece; davaya konu yazılarda davacının kişilik haklarına herhangi bir saldırının bulunmadığı, yazılara yapılan yorumlarda ise davacının kişilik haklarına saldırıların mevcut olduğu tespit edilmiş, davalıların 5651 Sayılı Yasa'ya göre internet ortamında yapılan yayınlardan sorumlu olduğu belirtilen içerik sağlayıcısı, yer sağlayıcı ve erişim sağlayıcı olmamaları sebebiyle asıl ve birleşen davaların reddine karar verilmiştir.

Dosya kapsamında yer alan bilgi ve belgelerle özellikle "www.o___tv.com" adlı internet sitesinin künyesine dair belgenin incelenmesinden; 5651 Sayılı Kanun madde 3'e göre içerik sağlayıcının Kanunun emredici hükmüne rağmen belirtilmediği, ortam paylaşanların ayrıca içerik sağlayanı araştırmakla yükümlü olmadığı 5651 Sayılı Kanun'un madde 4'e göre içerik sağlayanın salt kullanıma sunmakla kusursuz sorumluluk türüyle sorumlu olduğu, künye bilgilerine göre imtiyaz sağlayanın davalı H___ S___ Y___ olduğu, böylece ortamı kullanıma sunanın da davalı H___ S___ Y___ olduğu, bu durumda H___ S___ Y___'ın 4. madde kapsamında kusursuz sorumlulukla sorumlu olacağı açıktır. Diğer davalı B___ P___'ın ise sorumluluğunun türünün sitedeki yetkilerine göre belirlenmesi gerektiği açıktır. Şu durumda davanın esastan çözümlenmesi gerekli iken yazılı gerekçeyle davanın reddedilmiş olması doğru görülmemiş; hükmün bu sebeple bozulması gerekmiştir.

KARAR : Temyiz edilen kararın yukarda gösterilen sebeple BOZULMASINA ve peşin alınan harcın istenmesi halinde iadesine, 16.9.2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi."
İlgili Mevzuat Hükmü : İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun MADDE 4 :(1) İçerik sağlayıcı, internet ortamında kullanıma sunduğu her türlü içerikten sorumludur.
(2) İçerik sağlayıcı, bağlantı sağladığı başkasına ait içerikten sorumlu değildir. Ancak, sunuş biçiminden, bağlantı sağladığı içeriği benimsediği ve kullanıcının söz konusu içeriğe ulaşmasını amaçladığı açıkça belli ise genel hükümlere göre sorumludur.
(3) Anayasa Mahkemesi'nin 8.12.2015 T., 2014/87 E. ve 2015/112 K. sayılı kararı ile KARARIN RESMÎ GAZETE'DE YAYIMLANMASINDAN BAŞLAYARAK BİR YIL SONRA YÜRÜRLÜĞE GİRMEK ÜZERE iptal edilmiştir (Karar; 28.1.2016 tarih ve 29607 sayılı R.G.'de yayımlanmıştır) 
Şerhi Ekleyen Üyemiz:
Av.Nevra ÖKSÜZ
Hukukçu
Avukat
Şerh Son Güncelleme: 17-08-2017

THS Sunucusu bu sayfayı 0,01626801 saniyede 8 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.