Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Yargıtay 4. HD. E:2011/10614 K:2011/11538 İçtihat

Üyemizin Özeti
Zamanaşımı definin ıslah yoluyla ileri sürülmesi mümkündür.
(Karar Tarihi : 03/11/2011)
Dava, trafik kazasından kaynaklanan desteğin ölümü nedeniyle tazminat İSTEMİNE İLİŞKİNDİR. Mahkemece davanın zamanaşımı nedeniyle reddine karar verilmiş, davacının temyizi üzerine karar DAİRECE BOZULMUŞTUR. Bu defa davalının karar düzeltme isteği üzerine dosya YENİDEN İNCELENMİŞTİR.
Davacılar, desteklerinin davalının kullandığı aracın çarpması sonucu meydana gelen kazada öldüğünü belirterek 01/03/2010 günü eldeki davayı açmışlardır. Davalı süresinde verdiği cevap dilekçesini bilahare ıslah ederek 11/05/2010 günlü ıslah dilekçesiyle zamanaşımı def'inde bulunmuştur. Davacılar vekili ise zamanaşımı def'inin süresinde yapılmadığını belirterek karşı koymuştur.
Mahkemece zamanaşımı def'inin ıslah yoluyla ileri sürülmesinde usule aykırı bir yön bulunmadığından ve beş yıllık ceza zamanaşımı süresinin olay tarihinden itibaren dolduğundan bahisle davanın zamanaşımı nedeniyle reddine karar verilmiştir.
1086 sayılı HUMK' nda iddia ve savunmanın genişletilmesi yasağının istisnası ıslahtır. HUMK'nun 83 üncü maddesinde davalı tarafa ıslah yoluyla cevap dilekçesini düzeltme hakkı verilmiştir. Zamanaşımı def'i de HUMK'nun 187 nci maddesindeki ilk itiraz sebepleri arasında sayılmamış iken ıslah yoluyla zamanaşımı def'inde bulunulamayacağı gerekçesiyle mahkeme kararının bozulması doğru değildir. Kaldı ki 6100 sayılı HMK'nın 180. maddesinin gerekçesinde de zamanaşımının ıslah yoluyla ileri sürülebileceği belirtilmektedir. Bu durumda mahkeme kararının onanması gerekir. Ne var ki karar bozulmuş bulunduğundan davalının karar düzeltme isteminin 1086 sayılı HUMK'nun 440-442 nci maddeleri uyarınca kabulüyle bozma ilamı kaldırılmalı ve karar gösterilen nedenle onanmalıdır.
KARAR : Davalının karar düzeltme isteğinin kabulüne; bozma ilamının kaldırılmasına, kararın gösterilen nedenle ONANMASINA ve aşağıda yazılı onama harcının önceki onama kararımızı temyiz eden davacıya yükletilmesine ve tashihi karar talep eden davalıdan peşin alınan harcın istek halinde geri verilmesine 03/11/2011 tarihinde OYÇOKLUĞUYLA KARAR VERİLDi
İlgili Mevzuat Hükmü : Hukuk Muhakemeleri Kanunu MADDE 176 :(1) Taraflardan her biri, yapmış olduğu usul işlemlerini kısmen veya tamamen ıslah edebilir.

(2) Aynı davada, taraflar ancak bir kez ıslah yoluna başvurabilir. 
Şerhi Ekleyen Üyemiz:
Av.Özlem AŞKAR TUFAN
Hukukçu
Şerh Son Güncelleme: 20-05-2012

THS Sunucusu bu sayfayı 0,02498698 saniyede 8 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.